1 2 3 4 5


Firmy v kategorii Kultura (1202)

Vyhledávání firem v aktuální kategorii
STÁTNÍ ZÁMEK KUNŠTÁT - ID 89758597 - Garantovaný záznam
Zámecká 1, Kunštát, 679 72
Jeden z nejstarších moravských hradů, postupně přestavěný na renesanční a barokní zámek. Zpřístupněné interiéry představují návštěvníkům zámku kulturu bydlení posledních šlechtických majitelů a nejstarší prostory původního hradu. Hodnotný komplex zámeckých budov je obklopen parkem, zřízeným v 17. století a ve století následujícím rozšířeným na celé zámecké návrší. Součástí parku je ojedinělý psí hřbitov založený na konci 19. století. Provozní doba: KVĚTEN, ČERVEN, ZÁŘÍ PO zavřeno ÚT 09:00-12:00 13:00-16:00 hod. ST 09:00-12:00 13:00-16:00 hod. ČT 09:00-12:00 13:00-16:00 hod. PÁ 09:00-12:00 13:00-16:00 hod. SO 09:00-12:00 13:00-16:00 hod. NE 09:00-12:00 13:00-16:00 hod. ČERVENEC, SRPEN PO zavřeno ÚT 09:00-12:00 13:00-17:00 hod. ST 09:00-12:00 13:00-17:00 hod. ČT 09:00-12:00 13:00-17:00 hod. PÁ 09:00-12:00 13:00-17:00 hod. SO 09:00-12:00 13:00-17:00 hod. NE 09:00-12:00 13:00-17:00 hod. DUBEN, ŘÍJEN - pouze pro objednané
Pěvecký sbor DVOŘÁK Uherský Brod - ID 89909317 - Garantovaný záznam
Mariánské nám. 2187, Uherský Brod, 688 01

Smíšený Pěvecký sbor DVOŘÁK vznikl v r. 1946 spojením ženského a mužského sboru, které po II. světové válce navázaly na dlouholetou sborovou tradici v Uherském Brodě. Pod vedením Františka Veselky (1906-1970) se sbor vypracoval mezi nejlepší amatérská vokální tělesa v republice a dosáhl mnoha významných celostátních úspěchů a ocenění. Po nenadálém odchodu Františka Veselky v r. 1970 převzal taktovku jeho nejmladší syn Ing. Antonín Veselka, který dodnes pokračuje v záslužné práci svého otce. PS DVOŘÁK je velmi aktivní ve svém regionu, vystupuje i v kulturních centrech České republiky a koncertoval již v řadě evropských zemí (Slovensko, Bulharsko, Německo, Polsko, Estonsko, Maďarsko, Francie, Jugoslávie, Nizozemí, Rakousko, Velká Británie, Švédsko a Belgie). Byl často hostem festivalu Pražské jaro, spolupracuje s Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně při uvádění kantátových děl (např. Janáčkova Glagolská mše, Prokofjevův Alexander Něvský, Orffova Carmina burana, Dvořákovo Te Deum a Svatební košile, Martinů Kytice, Schubertova Mše G dur aj.). V roce 1988 založil dirigent Komorní sbor DVOŘÁK, který sdružuje vybrané zpěváky velkého sboru a zaměřuje se hlavně na duchovní hudbu, spirituály a koledy. V říjnu 2005 zpíval s velkým úspěchem na svatbě holandského prince v Naardenu. Repertoár PS DVOŘÁK sahá od renesanční polyfonie přes klasické sbory až po soudobou českou tvorbu a zahrnuje v nemalé míře úpravy lidových písní našich i cizích národů. Sbor provádí ročně asi 15 koncertů a vystoupení, uskutečnil mnoho nahrávek v rozhlase, v televizi, a to i v zahraničí. Supraphon vydal v r. 1989 LP a v r. 1993, 2004 a 2008 vydává sbor ve vlastním nákladu CD. Od roku 1993 má PS DVOŘÁK právní subjektivitu a na svou činnost si zajišťuje finance koncertní činností, dotací od Města Uherský Brod a od sponzorů. Sbor se zúčastnil mezinárodní pěvecké soutěže PRAGA CANTAT 2005, kde získal v konkurenci 22 sborů z 9 států Evropy stříbrné pásmo a koncem března 2011 s velkým úspěchem vystoupil na VI. Mezinárodním festivalu sborového zpěvu CANTATE BAVARIA v Mnichově. Dlouholetou tradici mají vánoční koncerty, které se staly nedílnou součástí vánočních svátků v blízkém okolí na Moravě i na Slovensku. Na všech koncertech vzorně reprezentuje nejen české sborové umění, ale i město Uherský Brod, ke kterému patří neodmyslitelně již 70 let.

MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ - ID 89660072 - Garantovaný záznam
Na příkopě 852/10, Praha, 110 00

Masarykův odkaz je nadčasový

(Z projevu prof. J. Dolisty, rektora VŠERS, předneseného u příležitosti oslav 90. výročí vzniku ČSR na českobudějovické radnici.)

V tomto roce si připomínáme 90. výročí vzniku Československé republiky. Rád bych při tak významném výročí upřel svou pozornost na duchovní odkaz, který republice odkázal T. G. Masaryk.

Odkaz T. G. Masaryka občanům Československé republiky byl mravní. Citace jeho slov: „Máme si brát příklad, jak žít, můžeme se naučit, co to je, obětovat se za druhé.“ Ano, naše doba skutečně potřebuje mravnost. Do kolika zbytečných bojů a bojůvek jsme téměř denně vtahováni, škodíme si navzájem zbytečně, a i když život sám o sobě přináší mnoho těžkostí a nezbývá nám nic jiného než je přijímat, ještě si však obtíže vyrábíme sami navzájem. Masaryk byl velký duch, byla to charizmatická osobnost, proto jím bylo ovlivněno mnoho lidí, jeho etickými hodnotami, které vyznával. Kdyby zde dnes byl, jistě by řekl, abychom si navzájem neškodili, vždyť jsme občané jednoho státu, tedy jedné a dnes již malé občanské rodiny. Odkazem Masaryka je pro nás i dnes povinnost mravně žít.

Masaryk měl krásnou zásadu: „Nic není tak velké, co není pravdivé, chci nadále kráčet životem, abych cestou zlepšoval podle svých sil, co ještě může být spraveno“ . Podle této zásady Masaryk hodnotí vědce, politiky, myslitele, literáty, jak odpovědně hledají pravdu, snaží se jí porozumět, aby pak pomocí nalezené pravdy reformovali sebe, stát, společnost a celý národ. My současníci často zjišťujeme, že kolem nás panují soudy a názory, které nejsou pravdivé, jsou nekritické a jednostranně ideologické. Masaryk by vášnivě protestoval a jednal by podle zásad pravdy. Odkazem Masaryka je i pro nás dnes být pravdivými lidmi a být hledajícími pravdu.

Masaryk jako člověk cítil potřebu něhy a lásky. Ačkoli to byl muž velmi racionálně založený, přesto v něm pracoval cit, cítil potřebu někoho milovat a být milován. Lásku vnímal jako odpovědnost za druhou bytost, k milované bytosti, tím rozuměl svou ženu, cítil potřebu vroucí oddanosti. Masaryk by byl zarmoucen z rozpadu tak četných manželství, kde v Evropě vyniká právě Česká republika. Masarykův ideál manželské lásky byl opravdu veliký, ženu ctil jako spolupracovnici, která také umí odmítnout brutalitu, lež, hrubost a nepoctivost. Doporučil by nám dnes více lásky k rodině a k dětem. Odkazem Masaryka je pro nás i dnes kladení důrazu na pevné, věrné a láskyplné manželství až do smrti jednoho z partnerů.

Masaryk ví, že všichni jednou zemřeme, zemřou i ti, pro které jsme pracovali. Uvádí, že přesto „nesmíme se uzavřít v sebe, žít pro sebe a ze sebe“ . Se životem máme nakládat uctivě, proto odsuzoval z etických důvodů sebevraždy a riskování se životem. Masaryk znal utrpení, proto se také ptal, když umřel mladý Havlíček: „Nepřišlo vám ještě nikdy na mysl, že lidé umírají, když řekli své slovo?“ Odkazem Masaryka je pro nás i dnes respektovat úctu k lidskému životu, ať je mladý nebo starý a nemocný. Životu v každé jeho fázi máme prokazovat respekt a pomáhat mu.

Masaryk byl věřícím člověkem, který se v pozdějším věku sice bytostně neidentifikoval s žádnou církví, ale občané Československa věděli, že jejich president věří, že život musí být žit „sub specie aeternitatis“ , tedy pod zorným úhlem věčnosti. Po církvi požadoval, aby pomáhala sociálně slabým vrstvám obyvatel, aby stála na straně ponížených, aby církev hledala nápravu rodinného života v Československé republice. Není pravda, když se píše o České republice, že je to nejateističtější stát v Evropě. Ne, Češi vyznávají transcedenci, vyznávají duchovní hodnoty, jsou solidární, ale většina stojí mimo církve, hořce poučeni trpkým dějinným vývojem. Odkazem Masaryka je pro nás i dnes seznamování se s moudrostí Bible, kterou četl denně.

Co je pro Masaryka česká otázka? Co mají přinést Češi ostatním národům? Fotbal, či hokej? Takovému myšlení byl Masaryk vzdálen. Jsme pouze příživníky v Evropě, nebo jsme schopni Evropě něco nabídnout? Jak aktivně zasahujeme do politické evropské kultury? To byly Masarykovy otázky. V čem je smysl českých dějin, českých bojů a ducha? Nemohu zde na tomto místě z časových důvodů odpovědět na všechny otázky, ale řekněme hned závěr: máme jako Češi přinést ostatním národům silné myšlenky humanizmu, pochopení pro mezinárodnost a sociální spravedlnost. Odkazem Masaryka je pro nás i dnes přijetí odpovědnosti za dění v Evropě. Češi pak nemají řešit problémy zbraní, ale humanitární činností. Humanita nás vede k odpovědnosti za příští generace. Nenávist by neměla mít místo v srdci českého občana.

Masaryk si uvědomoval, že jsme malý národ obklopený národy se značnou číselnou převahou. Malý národ podle něj musí hledět do budoucnosti a přemýšlet o tom, co bude za sto a více let. Politické souboje a hašteření často vedou politiky k tomu, že se dívají jen na konec svého volebního období, dál nikoli. V politice, kde se rozhoduje o tématech pitné vody, elektrické energie, zemědělské půdy a bezpečnosti je nutno vidět věci z hlediska mnoha let dopředu. Masaryk sám říká: „Co je platna politická nezávislost, když národ je závislý hospodářsky“ . Velmi dobře rozlišil, že některý stát se prezentuje jako svobodný a nezávislý, ale ve skutečnosti o něm rozhodují jiné velké státy s větším hospodářským nebo nerostným bohatstvím. Není dle mého názoru pochyb o tom, že jedině dlouhodobá ekonomická nezávislost naší vlasti nám zaručí i dlouhodobou nezávislost politickou a s tím spojenou dlouhodobou prosperitu ve všech oblastech veřejného i osobního života. Odkazem Masaryka je i pro nás dnes podpora vysoce moudrých a statečných politiků, kteří vnímají dlouhodobou perspektivu dobra našeho státu.

Vážený pane primátore a vzácní hosté, od vzniku Československé republiky v r. 1918 se mnoho změnilo a naše současná Česká republika má mnohem méně obyvatel, než tomu bylo v době Československa za našeho prvního prezidenta. Devadesátileté výročí vzniku Československa nás vede k úvaze o tom, že velký stát i národ může být z určitých příčin vlastně malým a malý stát či národ z jiných důvodů velkým. Vždy máme příležitost i přes malý počet obyvatel být velkým státem i národem, pokud budeme pracovat na tom, abychom rostli duchovně, intelektuálně a kulturně. „Malost je v tom, že člověk neprohlédne a nehledá prostředků k odstranění své malosti“ , říká Masaryk. Když dnešní večer prožíváme slavnostním způsobem a hlásíme se rádi k naší vlasti, k našemu národu, pak na to nezapomínejme. Prosím, odstraňujme malost v pojetí T. G. Masaryka v naší zemi. A mé přání směrem k České republice? Buďme velcí! Není tím myšlena kvantita, ale kvalita našich myšlenek a konkrétních činů. „Běda národu, který se stane pohodlným a pyšným“, připomíná nám i dnes náš první prezident. Zbavujme se těchto nectností promyšleně a cílevědomě. Situace České republiky je mnohem obtížnější, než byla v období po r. 1918. Bez pravdy a bez lásky nelze překonat krize, choroby současných civilizací a choroby v samých kořenech lidskosti. Bez pravdy a bez lásky nezachráníš ani národní svobodu, to jsou podobná slova Masaryka, který, když upřel pohled do budoucnosti, takto hovořil ke svým blízkým. Jaké další přání, a to poslední, pronést směrem k naší České republice? Ať její občané jednají vždy podle svého svědomí a naplňují odkaz prezidenta Osvoboditele, jejího zakladatele: Ať české občany charakterizuje pravda a láska.

Spolek přátel Vítkova hrádku - ID 94140467 - Garantovaný záznam
Svatý Tomáš parc. č. 140, Přední Výtoň, 38273

Nejvýše položený hrad v Čechách (1053 m.n.m.) s největší dochovanou obytnou věží tzv. Donjonem o rozměrech 17,5x14m nabízí nejkrásnější výhledy na Šumavu, Lipno, Novohradské hory a za příznivého počasí také na Alpy v Rakousku.

Vítkův Hrádek se naleznete v česko-rakouském hraničním pásmu u osady Svatý Tomáš, okres Český Krumlov, v katastru obce Přední Výtoň.

H+H Stáj KATEŘINA - ID 96298527 - Garantovaný záznam
Hrdlořezy 27, Hrdlořezy, 29307

Svezeme jednotlivce, rodiče s dětmi i celé skupiny. K dispozici máme i speciálně upravený povoz pro vozíčkáře.

Oslavte s námi významné životní události - svatby, narozeniny, výročí, promoce.

Autocamping Bobrovník - ID 91531022 - Garantovaný záznam
Lipová-lázně 111, Lipová-lázně, 79061

Autocamping Bobrovník leží v údolí řeky Staříč mezi obcí Lipová-lázně a městem Jeseník v rekreační oblasti Bobrovník. Jeho velmi klidné prostředí je výrazně ovlivněno těsným sousedstvím chráněného krajinného uzemí.  

Autocamping poskytuje celoroční ubytování. Parkování osobních automobilů je možné přímo u ubytovací jednotky.

AGROPENSION CHŘÁSTAL - ID 94758757 - Garantovaný záznam
Heřmanice 59, Králíky, 561 69

Agropension Chřástal - Heřmanice

Zemědělská, ekologická farma sloužící i jako agropension s názvem Chřástal. Objekt je situován v obci Heřmanice u Králík, ležící na západním úpatí masivu Králického Sněžníku.

 • Ubytování poskytujeme v jednom dvoulůžkovém pokoji a třech čtyřlůžkových, s vlastním sociálním zařízením  a přípojkou k internetu.
 • Vybavená čajová kuchyně
 • Společenská místnost či herna pro děti, slouží i jako jídelna
 • Na jižní straně budovy je dlážděná terasa s možností posezení pod slunečníkem, či vhodné pro opalování.
 • Pod terasou je venkovní posezení s letní kuchyní, grilem a ohništěm
 • Stravování neposkytujeme - je však možné po dohodě zajistit dovoz obědů.
 • pevné připojení k internetu
 • WIFI
 • DVD s filmy pro děti
 • venkovní letní kuchyně
 • TV
APARTMÁNY NA PAVLAČI - ID 96886257 - Garantovaný záznam
Hybešova 286/35, Ivančice, 664 91

Stylové ubytování v centru Ivančic

V našem penzionu na Vás čeká příjemné a moderně zařízené apartmány poblíž cyklostezky Ivančice-Oslavany. Penzion se nachází v klidné části Ivančic. Pro naše hosty je v penzionu k dispozici samoobslužná vinárna. Celková kapacita je 20 osob.

Odpočiňte si od shonu pracovního dne a rezervujte si u nás pokoj.

Tylův dům - ID 92170349 - Garantovaný záznam
Vrchlického 53, Polička, 57201

Základním posláním Tylova domu je podpora rozvoje kultury, podpora kulturních a tvůrčích aktivit občanů v regionu se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, podpora tvůrčích aktivit a vzdělanosti dětí a mládeže.

Děkujeme za přízeň a přejeme vám skvělé kulturní zážitky.

Klub sportu a kultury Vlčnov, příspěvková organizace - ID 91792641 - Garantovaný záznam
Vlčnov 186, Vlčnov, 68761

Klub sportu a kultury Vlčnov (KSK) je příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je Obec Vlčnov. Organizace zajišťuje sportovní a kulturní vyžití občanů, uchovávání tradiční lidové kultury a rozvoj cestovního ruchu v obci Vlčnov a jejím nejbližším okolí.

Vnitřní prostory jsou koncipovány jako tzv. víceúčelové zařízení, největší prostor funguje jako tělocvnična i společenský sál. Cvičí zde žáci základní školy, trénují všechny sportovní oddíly a spolky, schází se zájmové umělecké kolektivy, probíhají zde kurzy, semináře apod. 

Provozujeme Turistické informační centrum, Galerii na Měšťance, památkové objetky lidové architektury. Organizujeme a realizujeme společenské dění v obci, mezi naše největší a tradiční akce patří známá Jízda králů Vlčnov. Folklorní slavnost, která se koná vždy o posledním květnovém víkendu.

SPORT A KULTURA HLUČÍN - ID 89125007 - Garantovaný záznam
Celní 1731/12a, Hlučín, 748 01

Provozujeme sportovně rekreační středisko. Nabízíme míčové i vodní sporty a relaxační služby. K dispozici jsou travnaté pláže, přírodní bazén, půjčovna sportovních potřeb, lodí a vodních kol, bufety a restaurace, minigolfové hřiště, tenisové kurty a další.

KULTURNÍ DŮM HLUČÍN - Ostravská 124/18, Hlučín  (Provozovna)
SPORTOVNÍ HALA HLUČÍN - Tyršova 1668/5a, Hlučín  (Provozovna)
TĚLOCVIČNA BOBROVNÍKY - Rekreační 394/9, Bobrovníky, Hlučín  (Provozovna)
TĚLOCVIČNA DARKOVIČKY - Nový svět 402/6, Darkovičky, Hlučín  (Provozovna)

Muzeum domečků panenek a hraček v Litomyšli - ID 97406211 - Garantovaný záznam
Jiráskova 4, Litomyšl 57001, Litomyšl , 57001

Unikátní muzeum domečků, panenek a hraček.  Najdete zde neobyčejnou sbírku panenek, domečků pro děti, historických hraček a dalších dětských předmětů.

DIVADLO NA VINOHRADECH - ID 92831348 - Garantovaný záznam
náměstí Míru 7, Praha, 12000

Divadlo na Vinohradech je souborové repertoárové činoherní divadlo a reprezentativní scéna hlavního města Prahy. Secesní budova divadla byla zbudována již v letech 1905-1907 péčí a na náklady občanů města Královské Vinohrady.

Divadlo na Vinohradech je největším činoherním specializovaným domem v České republice. Velká činohra, opírající se o interpretaci hodnotných dramatických textů s významovým přesahem a silným příběhem a o herecké umění, je i dnešním uměleckým programem divadla.

Divadlo na Vinohradech ve své tvorbě vědomě navazuje na více než 110-ti letou tradici a snaží se ji zpřítomnit a rozvíjet.

Divadlo na Vinohradech je divadlem velké činohry.

Římskokatolická farnost svatého Martina Strážnice - ID 90229262 - Garantovaný záznam
Kostelní 514/2, Strážnice, 696 62

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Řád chudobných řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol.

Foerstrova 3088/2, Brno, 616 00

Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Pomocnice v Brně - Žabovřeskách

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU RÝMAŘOV - ID 88891638 - Garantovaný záznam
Okružní 1059/10, Rýmařov, 795 01

Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál

Organizace zájmových kroužků a kulturních akcí.

KINO Brodek u Přerova - ID 93201539 - Garantovaný záznam
9. května 368, Brodek u Přerova, 751 03

Provozujeme místní kino. Promítáme filmy české i zahraniční produkce. Vybrané filmy jsou promítané se čtyřkanálovým zvukem

MUZEUM PODBEZDĚZÍ - ID 98541419 - Garantovaný záznam
Zámek 1, Bělá pod Bezdězem, 294 21

Historie Bělska do 19. století. Muzeum bylo založeno na přelomu let 1906 a 1907. Předcházela tomu léta usilovné práce řady amatérských i profesionálních nadšenců, badatelů a českých vlastenců, kteří v regionu působili již od 19. století.

MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA - ID 92388172 - Garantovaný záznam
Masarykovo náměstí 1224/55, Jihlava, 586 01

MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA – MODERNÍ, VSTŘÍCNÉ, JEDINEČNÉ

Shromažďuje, spravuje, odborně využívá a zpřístupňuje přírodovědné a historické sbírky, převážně z regionu. Vedle vlastní vědeckovýzkumné činnosti organizuje odborné konference a semináře a zajišťuje služby pro veřejnost v odborné muzejní knihovně. Vedle dlouhodobých expozic muzeum pořádá ročně přibližně 10 až 15 tématických výstav a řadu dalších kulturních a společenských akcí, vydává periodické i neperiodické publikace a organizuje odborné konference a semináře. Kromě toho pořádá i celou řadu dalších kulturních a společenských akcí.

KULTURA ŽĎÁR - ID 94097489 - Garantovaný záznam
Dolní 183/30, Žďár nad Sázavou, 591 01

Hlavní činností organizace je provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavných akcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a odborných akcí pro všechny věkové skupiny obyvatel města Žďáru nad Sázavou a okolí. Program kulturních akcí je sestavován zvlášť pro 1. pololetí a 2. pololetí aktuálního roku. Své připomínky či přání nám můžete psát prostřednictvím knihy návštěv - Aktuálně. Pokud se vám některý pořad líbil a rádi byste se k němu vrátili, využijte naší fotogalerie, kde je zachycena velká část uskutečněných akcí. Aktuální kulturní nabídku vám zprostředkováváme jak na našich stránkách, Facebooku, v tisku, na reklamních plochách nebo zasíláním na vaše e-mailové adresy, tak také na velkoplošné informační tabuli Domu kultury.

MUZEUM KRKONOŠSKÝCH ŘEMESEL - ID 99555883 - Garantovaný záznam
Poniklá 156, Poniklá, 512 42

Soukromé muzeum manželů Pičmanových uvítalo své první návštěvníky 12. prosince 1999  vernisáží vánoční výstavy v roubené stodole. Nová část v přístavbě zahájila provoz dne 25.7.2004  u příležitosti oslav 650let Poniklé.  Předměty vystavené v muzeu pocházejí převážně z Poniklé a okolí. V současné  době je v expozici cca 700 exponátů. Část věcí je rodinných, některé exponáty jsme zachránili  před „ohněm“, řadu jsme zakoupili, ale nejvíce předmětů jsme dostali darem. Tímto chceme  všem, kteří se podíleli na výstavbě, dárcovství   či dalších činnostech srdečně poděkovat. Vzdělávací spolek uměleckých řemesel Praha pod vedením Ivy Proškové pořádá každé léto v Poniklé kurzy, při kterých ožívá i naše muzeum.Vyučují se zde řemesla: košikářství, kamenictví, kovařina a další.  Léto vrcholí ponikelskou poutí vždy poslední neděli v červenci. V muzeu jsou k vidění tradiční řemesla,  ale můžete zde potkat i Krakonoše nebo dámy z Jilmu. Ochutnat koláče, sejkory, pečínku a pivo.

MĚSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - ID 96072368 - Garantovaný záznam
Dvořákova 27, Žatec, 438 01

Pořádíme kulturní akce, pravidelné divadelní představení a filmové projekce v královském městě Žatci.

Římskokatolická farnost Hluboké Mašůvky - ID 94219840 - Garantovaný záznam
Hluboké Mašůvky 2, Hluboké Mašůvky, 67152

Římskokatolická farnost Hluboké Mašůvky je územní společenství římských katolíků s farním kostelem Navštívení Panny Marie v děkanátu Znojmo.

Římskokatolická farnost Tasovice - ID 89698154 - Garantovaný záznam
Tasovice 34, Hodonice, 67125

Římskokatolická farnost Tasovice je územní společenství římských katolíků s farním kostelem Nanebevzetí Panny Marie v děkanátu Znojmo.

INFOCENTRUM A MUZEUM RADNICE - ID 98857544 - Garantovaný záznam
náměstí Kašpara Šternberka 2, Radnice, 338 28

Provozujeme infocentrum a knihovnu. Informační centrum MĚSTA RADNICE A MIKROREGIONU RADNICKO nabízí možnost informovat se o historii a památkách, přírodě, zajímavostech, dopravě, ubytování, stravování, kulturním či sportovním dění ve městě a okolí.  Sídlíme v budově Muzea Josefa Hyláka.

Obec Chvalčov - ID 98520428 - Garantovaný záznam
Obřanská 145, Chvalčov, 768 72

Chvalčov je obec ležící v okrese Kroměříž. Má přibližně 1 600 obyvatel a katastrální území obce má rozlohu 2296 ha.  Chvalčov leží východně od města Bystřice pod Hostýnem, v jeho těsné blízkosti (obě sídla jsou od sebe oddělena prakticky jen železničním náspem). Na území obce se nachází hora Svatý Hostýn, která je nejnavštěvovanějším mariánským poutním místem na Moravě. Okolím Chvalčova vede naučná stezka v Chodník Masarykových.

Obec Třemešná - ID 89483134 - Garantovaný záznam
Třemešná 304, Třemešná, 793 82

Obec Třemešná leží v severovýchodní části Moravskoslezského kraje na úpatí Zlatohorské vrchoviny. Je situována v mírném údolí a svou zástavbu má rozloženou podél vodního toku Mušlov. Mezi nadšenci železniční dopravy je obec Třemešná známá jako počáteční stanice úzkorozchodné trati. Vlaková souprava po výjezdu z Třemešné křižuje území zvané Osoblažský výběžek. Pro svou členitost je úzkorozchodná dráha nazývána jako trať 100 oblouků a se svým provozem letních parních výletních vlaků je největší turistickou atrakcí mikroregionu Osoblažsko. Návštěvníci se mohou v okolí obce seznámit se zajímavou historií regionu třeba při pěší turistice nebo cykloturistice.

Obec Záboří - ID 90803537 - Garantovaný záznam
Záboří 88, Záboří u Blatné, 387 34

Záboří patří počtem obyvatel mezi nevelké obce, které ovšem svým obyvatelům poskytují základní zázemí. Působí zde mateřská i základní škola, která poskytuje základní vzdělání žáků 1. i 2. stupně.  Dopravní obslužnost žáků do školy i pracujícím do zaměstnání zajišťuje autobusová doprava. Základní potraviny a spotřební zboží lze zakoupit v místním obchodě, působí zde rovněž lékař pro děti i dospělé, svou pobočku zde má i Česká pošta. V obci jsou nabízeny i další služby - holičství a kadeřnictví, osvěžit se je možné ve dvou restauracích, v budově bývalé školy se nachází penzion, kde lze nalézt nocleh. V místním kostele se každou neděli před obědem konají bohoslužby.

V roce 2002 byla v obci dokončena plynofikace, samozřejmostí jsou vodovod a kanalizace, k dispozici jsou i stavební pozemky. V obci působí několik firem, mezi nejvýznamnější patří Kovovýroba Slavík, s.r.o, ZD Záboří, Kovářství Kůrka atd. Každý den slouží občanům obecní úřad, který provádí rovněž ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřuje pravost podpisu (vidimace a legalizace). Obcí s rozšířenou působností, pod kterou patří i Záboří, je Blatná, kde působí stavební, finanční, matriční a další úřady.

Římskokatolická farnost Stará Ves u Přerova - ID 97387814 - Garantovaný záznam
Stará Ves 47, Přerov, 75002

Římskokatolickou farnost Stará Ves tvoří obyvatelé obcí Stará Ves a Přestavlky. Farnost patří do děkanátu PřerovArcidiecézi olomoucké.

Hlavními dominantami farnosti je nádherný novogotický kostel Nanebevzetí Panny Marie (15.8.) ve Staré Vsi a historická barokní zámecká kaple Nanebevstoupení Páně (21.5.) v Přestavlkách.

Ve farnosti probíhají různé aktivity jako např. pouť ke kapličce u studánky v lese Dubina, pěší pouť na sv. Hostýn, velmi oblíbené a hojně navštěvované adventní a benefiční koncerty, mše sv. se zaměřením pro děti, farní výlet, farní den, sportovní aktivity, pravidelné pořádání Tříkrálové sbírky ve spolupráci s Oblastní charitou Přerov a další. Rádi Vás na některé akci zveme…

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA JÍČÍNA - ID 96963511 - Garantovaný záznam
Husova 206, Jičín, 506 01

KZMJ je zkratka: Kulturní zařízení města Jičína. KZMJ jsou příspěvkovou organizací města Jičína a jednou z nejdůležitějších součástí kulturního a společenského života ve městě. KZMJ „jsou“ nikoliv „je“ – množné číslo ukrývá Masarykovo divadlo, Biograf Český ráj a Městské informační centrum. KZMJ vznikla natřikrát : v roce 2004 rozhodnutím Rady města, 1. ledna 2005 De jure a 1. 3. 2005 skutečně, protože se pod pomyslnou jednou střechou ocitly Kulturní dům (nyní Masarykovo divadlo) a Biograf Český ráj. V roce  2006 přibylo ještě infocentrum. Po určitou dobu KZMJ spravovala i Valdštejnskou lodžii, ale tu má nyní v nejpovolanějších rukou o.p.s. Kulturní imaginárium.

KNIHOVNA KARLA HYNKA MÁCHY V LITOMĚŘICÍCH - ID 96795386 - Garantovaný záznam
Mírové náměstí 153/26, Litoměřice, 412 01

Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Klášter Želiv s.r.o. - ID 96793363 - Garantovaný záznam
Želiv 122, Želiv, 39444

Klášter prožil několik pohnutých dob a je zázrakem, že po několika požárech během husitských válek, po vyplenění husity a konfiskaci klášterních budov králem Jiřím z Poděbrad se mu po přibližně dvou stoletích povedlo znovu obnovit vnitřní život. K tomu zajisté pomohl strahovský opat Questenberk, který v první polovině 17. stol. odkoupil zkonfiskovaný majetek kláštera od Trčků z Lípy. Premonstráti odhodlaně čelili také reformám císaře Josefa II. a uhájili svou existenci také během složitých dějin 20. století.

Během druhé světové války klášter násilně zabrali nacisté, některé bratry odvedli do koncentračního tábora a v okupované části sídlila Luftwaffe nebo zde nacisté ukrývali do bezpečí své děti. Po válce během Akce K (Akce Kláštery) proměnili komunisté klášter v internační tábor pro kněze a řeholníky. Spolu se slovenským klášterem v Podolínci patřil k nejpřísnějším vězením pro významné duchovní, mezi nimiž věznili také kardinála Tomáška, nebo arcibiskupa Otčenáška. Od roku 1956 až do roku 1991 se klášter proměnil v psychiatrickou nemocnici.

Stěží asi ve světě najdeme katolický klášter, který se v dějinách stal sídlem protestantské rodiny, vězením pro kněze nebo nemocnicí. Přesto všechno se s Boží pomocí premonstráti mohli vrátit do želivského údolí štěstí, kde znovu budují společenství a snaží se žít podle myšlenky zakladatele řádu.

ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace - ID 99916633 - Garantovaný záznam
Lukovská 112, Zlín, 76314

Při procházce areálem zlínské zoo Vás provedeme Afrikou, Asií, Austrálií a Amerikou, poslední oblast jsme pojmenovali Okolí zámku. Každá oblast má své osobité kouzlo. 

V Zoo Zlín za jeden den skutečně procestujete celý svět. Přejeme Vám spoustu skvělých zážitků!

 

Zenklova 641/145, Praha 8 - Libeň, 180 00
Využijte efektní LED obrazovky
Žižkova 1872/89, Jihlava, 586 01
Pořádáme festival Trampský širák
Tokajická 152, Lidice, 273 54
Poznejte historii Lidic v muzeu a vzdělávacím centru
Plzeňská 233/8, Hlavní město Praha - Smíchov, 150 00
Nakupování na Smíchově
Hlavní 51, Vojkovice, 667 01
Osobní transportéry Segway
Strašice 405, Strašice, 338 45
Muzeum Středních Brd/Strašice - brána do Středních Brd!
"F" Club - Restaurace - ID 6753 -
Školní 545/3, Duchcov, 419 01
Woodcity s.r.o.
Vysoká u Příbrami 69, Vysoká u Příbrami, 262 42
Navštivte památník jednoho z nejvýznámějších hudebních skladatelů
Staroměstské náměstí, Hlavní město Praha - Staré Město, 110 00
Koncertní kancelář
Štítného 520/5, Praha 3 - Žižkov, 130 00
Přijďte se od srdce zasmát
Národní 416/37, Praha 1 - Staré Město, 110 00
Prodej výtvarných potřeb
Horní náměstí 424/23, Olomouc, 779 00
Vlkova 456/10, Hlavní město Praha - Žižkov, 130 00
Kytara pro nevidomé
Čs. legií 148/14, Ostrava - Moravská Ostrava, 702 00
MONÍNEC s.r.o. - ID 6761 -
Moninec 7, Sedlec-Prčice, 257 91
Sportrelax centrum Monínec
Křižíkova 283/10, Praha 8 - Karlín, 186 00
Hudební divadlo Karlín
Divadlo Studna - ID 6763 -
Hosín 17, Hosín, 373 41
Josef Kašpar
Atrium na Žižkově - ID 6764 -
Čajkovského 12/12a, Praha 3 - Žižkov, 130 00
Wuchterlova 584/16, Hlavní město Praha - Dejvice, 160 00
Galerie Domino
P+P videostudio - ID 6766 -
Oldřichovice 138, Napajedla, 763 61
natočíme nebo nafotíme vaši oslavu
Betlémské náměstí 1004/8, Praha 1 - Staré Město, 110 00

1 2 3 4 5


PŘEHLED KATEGORIÍ

Agentury (41) »

Auto-moto (1468) »

Banky (191) »

Bazény (6) »

Bezpečnost, ochrana (28) »

Čištění (845) »

Doprava (1376) »

Dřevo (1050) »

E-shopy (107) »

Elektro (942) »

Energetika (691) »

Finance, banky, pojišťovny (24) »

Chemie (117) »

Chovatelství (30) »

Instalace, servis, opravy (173) »

Kancelářské stroje, potřeby (8) »

Kosmetické služby (47) »

Kovovýroba (85) »

Kultura (1202) »

Kurzy, školení (51) »

Malo a velkoobchod (1551) »

Nábytek (914) »

Nářadí (617) »

Obaly (659) »

Odbory, spolky (80) »

Odpady (30) »

Okna, dveře (42) »

Papír (10) »

Plasty (19) »

Počítače (1030) »

Pohřebnictví (9) »

Pojištění (771) »

Poradenství (1645) »

Potraviny, gastro (1448) »

Reality (1020) »

Reklama (1086) »

Restaurace (189) »

Skladování (12) »

Sklo (334) »

Služby a řemesla (4657) »

Sport (70) »

Stavebnictví (1580) »

Strojírenství (1122) »

Telekomunikace (608) »

Textil (32) »

Tisk (482) »

Ubytování (1141) »

Úřady, instituce (1087) »

Věda a výzkum (438) »

Voda, topení, plyn (66) »

Volný čas (309) »

Výtahy (1) »

Vzdělávání (871) »

Zahradnictví (60) »

Zdraví (865) »

Zdravotnictví, sociální péče (51) »

Zemědělství (715) »