1 2 3 4 5


Firmy v kategorii Vzdělávání (871)

Vyhledávání firem v aktuální kategorii
Jirsíkova 420/5, České Budějovice, 37001

Biskupské gymnázium bylo založeno jako škola orientovaná na výuku humanitních předmětů, hlavně pak jazyků. Proto mezi první úkoly, které si vedení stanovilo, patřilo vybudovat síť zahraničních partnerských škol, na nichž by naši studenti mohli absolvovat studijní pobyty. Cílem těchto pobytů není jen zdokonalit jazykové znalosti, ale rovněž poznat život, kulturu a vzdělávací systém jednotlivých zemí a v neposlední řadě být dobrým reprezentantem své školy a země v zahraničí.  Po deseti letech existence navázalo naše gymnázium styky s mnoha církevními školami v německy mluvících zemích (SRN, Rakousko), dále pak s anglicky mluvícími zeměmi (USA), Španělskem a v posledních letech i se zeměmi Střední a Jižní Ameriky. V každém školním roce vysíláme okolo 20 studentů na tyto zahraniční pobyty a na základě dosavadních zkušeností můžeme říci, že tito jsou ve velké většině hodnoceni tamními školami vysoce kladně. Mnoho našich absolventů také studuje na zahraničních univerzitách (Německo, Rakousko, Španělsko, USA). Studenti bilingvního cyklu absolvují v 1. či 2. ročníku týdenní výměnný pobyt ve Španělsku.  Biskupské gymnázium se zapojilo do různých forem spolupráce se zahraničními školami – jednalo se o programy Comenius, Socrates, obdrželi jsme rovněž grant od Česko-německého fondu budoucnosti Renovabis a od rozvojového programu Phare.  V roce 2011 jsme získali prostředky z fondů EU – evropský sociální program na projekt Nový vzdělávací program pro potřeby společné Evropy.  Biskupské gymnázium je od roku 1992 zařazeno do sítě škol s rozšířenou výukou německého jazyka, která umožňuje získání německého jazykového diplomu (úroveň B2/C1). Každým rokem tuto zkoušku skládá 30-40 studentů maturitních ročníků. Vzhledem k jejich výborné průpravě a znalostem získalo mnoho z nich různá ocenění, umístili se na předních místech v soutěžích a těm nejlepším jsou udělována stipendia DAAD pro studium na německých univerzitách.  I v ostatních jazycích jsou naši studenti velmi dobře připraveni pro další studium. Díky dostatečné hodinové dotaci a intenzivní přípravě mohou studenti posledních ročníků získat Cambridgeské certifikáty z angličtiny (úrovně FCE – B2 nebo CAE -C1), nebo získat diplom DELE ze španělštiny či diplom DELF z francouzštiny. I v těchto jazycích se naši studenti umisťují na předních místech v různých soutěžích či olympiádách.  Absolventi šestiletého bilingvního cyklu skládají maturitní zkoušku s platností jak v ČR, tak ve Španělsku, umožňující studium na španělských univerzitách.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁJ Karla Čapka - ID 91902115 - Garantovaný záznam
K. Čapka 372/6, Nový Jičín, 741 01

Naše mateřská škola se nachází uprostřed sídliště. Je obklopena velkou zrenovovanou zahradou s názvem "Zahrada zdraví a radosti", která dává dětem dostatek prostoru pro volný pohyb, námětové hry i sportovní vyžití. Naše zaměření je na pohyb dětí a jejich přirozený pohybový a duševní rozvoj.

Jednotlivé třídy jsou účelově stavěny (třída, herna, kuchyňka, šatna, umývárna). Vybavení jednotlivých tříd je průběžně obměňováno a doplňováno. Využívají se nové dostupné pomůcky, hračky, knihy atd.. Modernizuje se prostředí i prostory mateřské školy.

V mateřské škole pracuje celkem 25 pracovníků: 12 pedagogických pracovnic včetně ředitelky a zástupce ředitelky. Všechny tyto pedagogické pracovnice mají odborné pedagogické vzdělání, z toho 8 pracovnic má vzdělání vysokoškolské, 3 asistentky pedagoga, 1 školní asistent, 1 ekonomka, která zpracovává podklady pro celý subjekt, 3 provozní pracovnice, které se starají o chod a čistotu zařízení, 1 vedoucí stravování a 4 kuchařky. V naší kuchyni se vaří i pro MŠ Vančurova.

V současné době navštěvuje mateřskou školu 120 dětí v pěti třídách.

Hradská 276, Humpolec, 396 01

Střední škola informatiky a cestovního ruchu v Humpolci má pevné postavení v nabídce středoškolského vzdělávání v našem regionu. Historie naší školy začíná již v roce 1861. Za tu dobu prošla výraznými změnami, především v nabídce studijních oborů. Nejvýraznější změna nastala v roce 2005, kdy se družstevní forma transformovala na společnost s ručením omezeným. Zabezpečujeme výuku ve studijních oborech s maturitou a současně v učebních oborech ukončených výučním listem. Mezi jednotlivými obory existuje vzájemná prostupnost a vzdělávací cestu si student může volit podle svého zájmu a dosahovaných studijních výsledků. Naší devizou je individuální přístup k žákům a zaměření na efektivní styl učení, inovativní a pravidelné zavádění nových technologií do výuky. Využíváme i e-learningového prostředí, v němž mají žáci k dispozici odborné výukové materiály pro studium v elektronické či multimediální podobě dostupné odkudkoliv, kde se právě vyskytují.

Autoškola Zikmundová - ID 98049396 - Garantovaný záznam
Sídliště 574, Cvikov, 47154

Autoškola Zikmundová

Výcvik skupiny B. Jízdy uzpůsobíme času a místu dle potřeb žáka.

Pobočka: 

 • Autoškola Zikmundová - Železničářská 2232, Česká Lípa
Autoškola IVO - ID 92869026 - Garantovaný záznam
Dr. E. Beneše 1873/61, Bruntál, 79201

Autoškola s přátelským a ochotným přístupem ve městech Bruntál a Krnov.

Samozřejmostí je plná kvalifikace našich vyučujících a instruktorů. Preferujeme trpělivost a přátelský přístup ke každému přijatému účastníkovi kurzu. Snažíme se vyjít vstříc Vašim potřebám a požadavkům.

Pro teoretickou výuku využíváme moderní technologie.

Autoškola Ivo používá k praktickému výcviku zánovní nehavarované vozy Hyundai. K prvním jízdám je vyčleněno speciální autocvičiště. V žádném případě nezahajujeme výcvik přímo v provozu, jak bývá u jiných autoškol mnohdy zvykem.

Autoškola Ivo nabízí výcvik pro nejvíce žádané skupiny BB + E a B "96".

Dále poskytujeme kondiční jízdy držitelům řidičského průkazu.

Tyršova 793, Chotěboř, 58301

Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času

Připravujeme kulturní, výchovné a vzdělávací pořady pro školy i veřejnost, zájezdy, letní a zimní tábory, pořádáme soutěže, přehlídky a výstavy. Připravujeme množství příležitostných akcí, spolupracujeme s mnoha organizacemi. Nabídka je zaměřena na všechny věkové kategorie od dětí přes mládež po dospělé z města Chotěboř (cca 10 tis. obyvatel) i jeho širokého okolí.

U vršovického nádraží 950/1, Praha, 10100

Provozujeme základní školu pro 400 žáků se školní družinou a školní jídelnou. Pořádáme soutěže, výlety, či zájmové kroužky, vydáváme školní časopis, kroužek tvůrčího psaní. Škola se 100 letou tradicí.

SOŠ MEDIÁLNÍ GRAFIKY A POLYGRAFIE Rumburk - ID 93252052 - Garantovaný záznam
Jiříkovská 840/4, Rumburk, 408 01

Svoji tradici naše škola odvozuje od Středního odborného učiliště polygrafického, které v Rumburku vzniklo v roce 1981 z bývalé učňovské školy a jeho zřizovatelem byl
n. p. Severografia, jenž ve své době patřil mezi největší polygrafické podniky v tehdejším Československu. Učiliště mělo více než sto zaměstnanců, působilo v šestnácti objektech v pěti obcích Šluknovského výběžku a na výkon polygrafických profesí připravovalo 450 žáků. Po roce 1990, kdy došlo k rozpadu zřizovatelského podniku a privatizaci jeho částí, bylo třeba přistoupit také k restrukturalizaci odborného učiliště, po které v něm zůstalo pouze 35 zaměstnanců a 180 žáků.

V roce 1992 se stalo samostatným právním subjektem a od roku 1994 byla jeho činnost soustředěna do areálu v Rumburku. Za dobu své existence SOU polygrafické změnilo několikrát také svého zřizovatele. Po Severografii byli jeho zřizovateli postupně Ministerstvo průmyslu ČR, Ministerstvo hospodářství ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a od roku 1999 se posledním zřizovatelem stal Ústecký kraj. V roce 2005 došlo k další transformaci učiliště na střední odbornou školu a střední odborné učiliště a od března roku 2006 působí pod novým názvem Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk, příspěvková organizace.

V současné době navštěvuje rumburskou SOŠ mediální grafiky a polygrafie zhruba 215 studentů ze sedmi krajů České republiky od Chebu až po Hradec Králové. Škola nabízí studium v sedmi učebních a studijních oborech.

Praktická výuka na naší škole probíhá ve dvousměnném provozu, aby mohlo být v maximální možné míře využito naše technologické vybavení, a to nejenom k vlastní výuce, ale současně také k produktivní činnosti, ze které získáváme finanční prostředky na činnost školy a obnovu jejího technologického vybavení.

O úspěšnosti vzdělávací činnosti naší školy svědčí skutečnost, že přibližně jedna pětina jejích absolventů pokračuje ve studiu na vysoké škole a poměrně vysoké procento absolventů nachází uplatnění ve firmách, ve kterých v průběhu studia vykonávali odbornou praxi.

INFRA, s.r.o. - ID 97792344 - Garantovaný záznam
Tyršova 241, Stařeč, 675 22

VZDĚLÁVÁNÍ

Jsme akreditovanou vzdělávací agenturou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Rozhodnutí o akreditaci vzdělávací instituce č.j.: MSMT-18511/2017-1

 • Ve vzdělávání vždy reagujeme na aktuální trendy a na jejich následnou aplikaci do výuky.
 • Máme početný tým zkušených lektorů z celé ČR.
 • Uplatňujeme moderní a efektivní metody a formy práce ve vzdělávání.
 • Nabízíme kurzy a vzdělávací aktivity v mnoha oblastech.
 • Nabízíme kurzy v prezenční i e-learningové formě.

V oblasti školství realizujeme odborné vzdělávání pedagogů všech typů škol (každý rok jsou našimi lektory vzdělávány stovky pedagogických pracovníků).

Pro soukromou firemní sféru nabízíme odborné vzdělávání v oblastech IT, podnikání a obchodu, štíhlé výroby, veřejných zakázek a v mnoha dalších.

Vzděláváme formou:

prezenční

 • v našich učebnách
 • přímo u klientů
 • v učebnách a prostorech našich partnerských organizací

distanční

 • máme vlastní e-learningové kurzy
 • vytvoříme individuální kurzy na zakázku

VYDAVATELSKÁ A NAKLADATELSKÁ ČINNOST

Ve vydavatelské a nakladatelské oblasti se zaměřujeme na metodickou podporu pedagogů a jejich profesní růst.

KAFOMET – Katalog FOrem a METodKAFOMET se stal jednou z nejtradičnější a nejznámější řadou metodických publikací, kterou používají učitelé v celé České republice i v zahraničí. Jedná se o systém výměny zkušeností pedagogů, který jim přináší inspiraci pro jejich práci. Celý projekt vznikl ve spolupráci s Asociací pedagogů základního školství ČR, již v roce 1999 a po celou dobu na něm spolupracují experti s bohatými zkušenostmi v oblasti vzdělávání. Příspěvky jsou vypracovávány stovkami českých pedagogů a redigovány zkušenou redakční radou.

Kromě publikací řady KAFOMET vydáváme další monotematické odborné publikace pro pedagogy.

Naše nabídka obsahuje i knihy a odborné metodické publikace jiných nakladatelství, se kterými spolupracujeme (GradaPublishing, a. s., TeMi CZ, s. r. o., AKCENT spol. s. r. o., Nakladatelství DONA, s. r. o., Agentura Rubico, s. r. o., Jaromír Rajchman, Oskola.cz, Nakladatelství Portál, s.r.o., ARISTA Books, s.r.o., Nakladatelství FORUM s.r.o. a. j.).

Spolupracujeme také s partnerskými organizacemi, pro které připravujeme a vyrábíme metodické a výukové materiály.

Projekty ESF

Vedle vzdělávání a vydavatelské činnosti nabízíme široké spektrum služeb k tvorbě projektů za účelem získání finančních prostředků z grantů EU a jejich administrace.

Příkladem je dlouhodobá spolupráce s Jednotou českých matematiků a fyziků (JČMF)
při přípravě a realizaci schválených grantových projektů JČMF financovaných z ESF.

V rámci grantových projektů ESF jsme byli dodavateli vzdělávání pro jiné subjekty, jako např. NIDV - Národní institut pro další vzdělávání, APPN – Agentura pro neslyšící, Vzdělávací a konferenční centrum Telč a jiné.

Jablíčko - centrum pro rodinu, z.s. - ID 96326445 - Garantovaný záznam
Emílie Floriánové 8 (Spolkový dům, 3. patro), Jablonec nad Nisou, 46601

Jablíčko – centrum pro rodinu (dříve pod názvem Mateřské centrum Jablíčko) bylo založeno v prosinci 2006 s cílem nabídnout dětem a maminkám na mateřské dovolené aktivní trávení volného času. V lednu 2007 zahájilo občanské sdružení svou činnost ve Spolkovém domě v Jablonci nad Nisou ul. E. Floriánové.

Každé všední dopoledne je k dispozici volně přístupný Klub Jablíčko, který zahrnuje volnou hernu s krátkým programem říkanek a pásniček pro nejmenší. Některé dny v rámci Klubu Jablíčko také obsahují i další program jako cvičení, tvoření pro maminky, přednášky či pravidelný páteční hudebně-výtvarný kroužek. Právě dopolední přednášky jsou určeny maminkám, které nemají mnoho prostoru a času na seznamování se s různými problematikami a novinkami nejen v oblasti výchovy dětí, ale také stravování, bezpečnosti, financí, podnikání a mnoho dalšího. (Aktuální program přednášek naleznete vždy v měsíčním programu). Vy se můžete vzdělávat, zatímco Vaše děti si hrají.

Odpolední kroužky a výlety jsou pak pro celé rodiny, děti cca do 6ti let – ale ani starší neodmítáme. Vítaní jsou také prarodiče či další příbuzní mající rádi děti. Odpoledne probíhají kromě zájmových a vzdělávacích kroužků pro děti a rodiče i besedy, semináře, workshopy a jiné.

Cílem Jablíčka je vytvořit takový prostor, kde se budete cítit dobře, jako doma.

Rodkovského 1352/2a, Blansko, 678 01

MATEŘSKÁ ŠKOLA RODKOVSKÉHO, BLANSKO

Mateřská škola se nachází uprostřed města Blanska na ulici Rodkovského 2a.

Tvoří ji dvě budovy, které jsou umístěny v těsné blízkosti a liší se architektonickým uspořádáním. V obou těchto budovách je celkem sedm tříd, které jsou označeny názvy zvířátek.

Budova Rodkovského 2a – Ježečci, Sluníčka, Motýlci a Veverky
Budova Rodkovského 2b – Koťátka, Zajíčci a Žabičky

Třídy jsou prostorné, světlé, barevně a esteticky uspořádané s dostatečným množstvím hraček a pomůcek pro všestranný rozvoj dětí. Současná kapacita mateřské školy je 180 dětí.

Třídy jsou věkově smíšené a děti jsou do nich zařazovány dle přání rodičů s ohledem na přátelské a sourozenecké vztahy. Obě budovy mají dobře vybavené školní zahrady, které umožňují dětem dostatek prostoru k pohybovým aktivitám a tělesnému rozvoji viz. foto školní zahrada. Zařízení budov i školních zahrad je obměňováno tak, aby bylo pro děti zajímavé, přitažlivé, podporovalo jejich zájem a uspokojovalo jejich potřeby. V obou budovách jsou školní kuchyně, ve kterých se vaří podle zásad zdravé výživy a dětem je zajišťována plnohodnotná pestrá strava. Budovy mateřské školy jsou v pěkném prostředí, obklopeny vzrostlými stromy. Sousedí se základní školou T. G. Masaryka a poblíž je i kulturní památka – dřevěný kostelík.

Střední průmyslová škola Zlín - ID 94806290 - Garantovaný záznam
třída Tomáše Bati 4187, Zlín, 760 01

Střední průmyslová škola Zlín

Naše škola je ideální volbou pro všechny, kteří mají rádi techniku a chtěli by jí zasvětit svůj profesní život. Ať už budete po maturitě pokračovat ve studiu na vysoké škole, nebo rovnou začnete pracovat v nějaké technicky zaměřené firmě, znalosti získané na Střední průmyslové škole Zlín se pro vás stanou zárukou toho, že ve svém oboru budete patřit ke špičce.

Za Kult. domem 632, Kamenice nad Lipou, 394 70

Mateřská škola Kamenice nad Lipou má osm tříd pro děti od tří do sedmi let. Třídy MŠ Kamenice nad Lipou jsou heterogenní, šest tříd je běžného typu a dvě třídy jsou speciální. Mateřská škola Kamenice nad Lipou sídlí v ulici Na Besídce 632, odloučené pracoviště se nachází na adrese V. Nováka 428. Školka Kamenice nad Lipou dlouhodobě spolupracuje s SPC Jihlava a s kamenickým dětským domovem.

ZŠ A MŠ S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM JANA KUBISZE - ID 94582436 - Garantovaný záznam
Hnojník 6, Hnojník, 739 53

Provozujeme základní a mateřskou školu.

Naše škola se nachází v Těšínském Slezsku v městečku Gnojnik. Rozhodli jsme se popsat skvělého učitele, bývalého ředitele naší školy a skvělého básníka Jana Kubisze - Mickiewicze z Nadolziańského. Od roku 2008 je naše škola pojmenována po něm.

 

Odloučené pracoviště:  

 • ZŠ A MŠ S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM JANA KUBISZE - Hnojník č. 402, Hnojník

 

Střední průmyslová škola Chrudim - ID 95441401 - Garantovaný záznam
Čáslavská 973, Chrudim, 537 01

Velká změna školy proběhla 1.7. 2006, kdy bylo rozhodnutím zřizovatele realizováno sloučení  s dalšími dvěma subjekty, a to Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Chrudim a se Středním odborným učilištěm v Hlinsku. Proto byl změněn i její název na Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim, který vyjadřuje rozšířenou nabídku studijních i učebních oborů. Tímto krokem se stala nadregionálním centrem technického vzdělávání v oblastech strojírenství, slaboproudé elektroniky, silničního stavitelství a oděvnictví. Zároveň se podařilo navázat úspěšnou spolupráci s podobně zaměřenou školou ve slovenském Martině. 

V roce 2011 v souvislosti s ukončením Vyšší odborné školy z důvodů nedostatečného počtu zájemců, byl změněn název školy na Střední průmyslová škola Chrudim.

Na škole se v současné době vyučují obory maturitního studia Strojírenství, Mechatronika a Mechanik strojů a zařízení, obory s výučním listem Zámečník, Obráběč kovů, Mechanik silničních strojů a Mechanik elektronických zařízení a nástavbové studium Provozní technika a Provozní elektrotechnika. 

4.mateřská škola Dobříš - ID 98045491 - Garantovaný záznam
Fričova 104, Dobříš, 263 01

Spokojená škola – 4. Mateřská škola Dobříš

Budova 4. mateřské školy Dobříš byla postavena v letech 1974-1976 v „ akci Z“. Číslo 4 dostala proto, že byla na Dobříši čtvrtá v pořadí ( 1. MŠ Slávie – vrácena v restituci, 2. MŠ Přemyslova, 3. MŠ Krásný život – vrácena v restituci, 4. naše MŠ, 5. později postavená MŠ Větrník). „ Akce Z“ označovala stavby, které byly stavěny převážně brigádně. Totalitní režim se pyšnil tím, že na stavbě naší mateřské školy bylo odpracováno 17388 brigádnických hodin. Bohužel právě tento fakt se na stavu budovy v budoucnu výrazně projevil. Škola byla slavnostně otevřena v říjnu 1976 a ihned bylo přijato 120 dětí, tedy po 30 dětech na jednu třídu.

Základní škola a Mateřská škola Potštát - ID 96742628 - Garantovaný záznam
Školní 76, Potštát, 753 62

Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov

Základní škola Velký Ořechov - ID 92326050 - Garantovaný záznam
Velký Ořechov 124, Velký Ořechov, 763 07

Základní škola Velký Ořechov je úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání žákům ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu Růst člověka pro život ve 21.století aneb škola zaměřená na rozvoj osobnosti žáka a jeho uplatnění v budoucím životě.

Škola se profiluje výukou anglického jazyka od 1. ročníku, svým žákům nabízí pestré mimoškolní i školní aktivity, a je zapojena do mnoha projektů s různorodým zaměřením.

Základní škola Bělá pod Bezdězem - ID 96915090 - Garantovaný záznam
Máchova 1110, Bělá pod Bezdězem, 294 21

Základní škola Bělá pod Bezdězem je úplná základní škola s prvním a druhým stupněm, školní jídelnou, školní družinou a školním klubem.

Škola poskytuje základní stupeň vzdělání v délce 9 let. Základní škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou zřizovanou městem Bělá pod Bezdězem. Součástmi tohoto zařízení je základní škola, školní družina, školní klub a školní jídelna (včetně výdejny ve školní družině), odloučenými pracovišti jsou školní družina v Jenečské ulici a školní pracoviště v Tyršově ulici. Základní škola Bělá pod Bezdězem je jedinou školou poskytující základní vzdělání v téměř pětitisícovém městě v severozápadní části okresu Mladá Boleslav na hranici okresu Česká Lípa, Středočeského kraje a Libereckého kraje. Počtem žáků patří k větším základním školám v tomto regionu.

Základní a Mateřská škola Koclířov - ID 92100559 - Garantovaný záznam
Koclířov 123, Koclířov, 569 11

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOCLÍŘOV, okres Svitavy

Provozujeme základní a mateřskou školu.

INFORMATORIUM spol. s r.o. - ID 90806206 - Garantovaný záznam
Roztylská 1860/1, Praha, 148 00

Nakladatelství INFORMATORIUM vzniklo začátkem roku 1991 a je zaměřeno převážně na vydávání středoškolských odborných učebnic, naučné literatury a odborné literatury včetně vysoce odborných monografií.

Za dobu své činnosti nakladatelství INFORMATORIUM vydalo již téměř 500 publikací, a to z oblasti archeologie, dřevařství, ekologie, elektrotechniky, chemie, jazykových učebnic, kadeřnictví, kosmetiky, potravinářství, práva, psychologie, rybářství, sklářství, stavebnictví, strojírenství, textilu, zdravotnictví a dalších oborů.

Převážný podíl z této produkce tvoří středoškolské odborné učebnice, které jsou tvořeny v souladu s učebními dokumenty. Většina je opatřena schvalovací doložkou MŠMT ČR.

Autorské a lektorské zázemí nakladatelství INFORMATORIUM je složeno z předních odborníků jednotlivých oborů.

V koedicích se zahraničními nakladateli vydalo nakladatelství INFORMATORIUM také řadu vysoce odborných monografií v angličtině, němčině, švédštině a francouzštině.

V listopadu 2011 byla ustanovena Vědecká redakce nakladatelství, což je známkou splnění všech požadavků kladených na odborné a vědecky zaměřené publikace.

APOKRYF Brno - ID 92093312 - Garantovaný záznam
Palackého třída 902/95, Brno, 612 00

Knihkupectví Apokryf. Prodej nových i starších knih, hraček a dárků.

POBOČKY:

 • APOKRYF Brno - Budovcova 2719/2, Královo Pole, Brno
 • APOKRYF Brno - Nádražní 418/1, Brno-město, Brno
 • APOKRYF Havlíčkův Brod - Dolní 96, Havlíčkův Brod
 • APOKRYF Havlíčkův Brod - Nádražní 72, Havlíčkův Brod
 • APOKRYF Kolín - Rorejcova 569, Kolín IV, Kolín
 • APOKRYF Mikulov - Brněnská 92/2, Mikulov 
 • APOKRYF Ostrava - Nádražní 196/213, Přívoz, Ostrava 
 • APOKRYF Prostějov - Janáčkova 3159/2, Prostějov 
 • APOKRYF Valašské Meziříčí - Nádražní 545/12, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí 
 • APOKRYF Zábřeh - U Nádraží 1626/6, Zábřeh
 • APOKRYF Znojmo - Dr. Milady Horákové 3687/10, Znojmo
 • APOKRYF SHOP, s.r.o. - Bayerova 804/36, Veveří, Brno 
Střední škola polytechnická Brno - ID 93143306 - Garantovaný záznam
Jílová 164/36g, Brno, 639 00

UČÍME OBORY, SE KTERÝMI SE V ŽIVOTĚ NEZTRATÍŠ

Ať chceš jít na učební obor nebo si udělat maturitu, s každým oborem si díky skvělé praxi najdeš práci hned po škole. Nebo začneš podnikat – možností budeš mít dost.

Mateřská škola Růžďka, okres Vsetín - ID 97208231 - Garantovaný záznam
Růžďka 318, Růžďka , 756 25

Mateřská škola Růžďka byla postavena v roce 1983 v překrásném prostředí beskydských hor. Ze všech stran MŠ obklopují malebné kopce se spoustou rodinných domů, chalup a chat se zahrádkami.

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy - ID 95939098 - Garantovaný záznam
Dolní Újezd 480, Dolní Újezd u Litomyšle, 569 61

Škola pro malé i větší hudebníky, výtvarníky, tanečníky a dramatické umělce. V oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém navštěvuje školu se čtyřmi pobočkami celkem 450 žáků.

Naše škola Praha s.r.o. - ID 90471658 - Garantovaný záznam
Rostovská 1481/2a, Praha , 10100

Provoz základní školy v Praze. Základní škola  1. - 9. ročník.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Český Těšín - ID 97478014 - Garantovaný záznam
Pod Zvonek 115, Český Těšín, 737 01

Provozujeme veřejnou knihovnu a centrum knihovnických, bibliografických a informačních služeb. K dispozici je bezbariérový přístup, on-line katalog knih a připojení k internetu. Vedeme oddělení pro dospělé, děti i pro mládež. Půjčujeme odbornou literaturu, beletrii, jazykovou literaturu a další.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V CHEBU - ID 95182747 - Garantovaný záznam
Obrněné brigády 615/1, Cheb, 350 02

Jsme veřejná univerzální knihovna, naším zřizovatelem je město Cheb. Plníme funkci městské knihovny a na základě pověření Karlovarského kraje i regionální funkci pro profesionální a neprofesionální knihovny bývalého okresu Cheb. Působíme ve dvou budovách. Do secesní vily - někdejší Kreuzingerovy knihovny (ul. Obrněné brigády 615/1) - veřejnost míří zejména za službami a akcemi oddělení pro dospělé a zvukové knihovny. V nedalekém objektu - tzv. malé knihovně (ul. Obrněné brigády 572/18) - se nachází oddělení pro děti a také studovna a čítárna. Oddělení pro děti navíc zabezpečuje svou pobočku v ZŠ na Zlatém vrchu (Malé nám. 2287/3), oddělení pro dospělé pak pobočky v domovech pro seniory na Skalce a Spáleništi a rozvoz knih imobilním občanům.

Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí, 73911

Provoz základní školy s družinou. 

KNIHOVNA KARLA HYNKA MÁCHY V LITOMĚŘICÍCH - ID 96795386 - Garantovaný záznam
Mírové náměstí 153/26, Litoměřice, 412 01

Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Klášter Želiv s.r.o. - ID 96793363 - Garantovaný záznam
Želiv 122, Želiv, 39444

Klášter prožil několik pohnutých dob a je zázrakem, že po několika požárech během husitských válek, po vyplenění husity a konfiskaci klášterních budov králem Jiřím z Poděbrad se mu po přibližně dvou stoletích povedlo znovu obnovit vnitřní život. K tomu zajisté pomohl strahovský opat Questenberk, který v první polovině 17. stol. odkoupil zkonfiskovaný majetek kláštera od Trčků z Lípy. Premonstráti odhodlaně čelili také reformám císaře Josefa II. a uhájili svou existenci také během složitých dějin 20. století.

Během druhé světové války klášter násilně zabrali nacisté, některé bratry odvedli do koncentračního tábora a v okupované části sídlila Luftwaffe nebo zde nacisté ukrývali do bezpečí své děti. Po válce během Akce K (Akce Kláštery) proměnili komunisté klášter v internační tábor pro kněze a řeholníky. Spolu se slovenským klášterem v Podolínci patřil k nejpřísnějším vězením pro významné duchovní, mezi nimiž věznili také kardinála Tomáška, nebo arcibiskupa Otčenáška. Od roku 1956 až do roku 1991 se klášter proměnil v psychiatrickou nemocnici.

Stěží asi ve světě najdeme katolický klášter, který se v dějinách stal sídlem protestantské rodiny, vězením pro kněze nebo nemocnicí. Přesto všechno se s Boží pomocí premonstráti mohli vrátit do želivského údolí štěstí, kde znovu budují společenství a snaží se žít podle myšlenky zakladatele řádu.

Luboš Chlanda - účetní a lektoské služby - ID 89094179 - Garantovaný záznam
Dolany 248, Dolany u Olomouce, 783 16

Vedení účetnictví se všemi souvisejícími úkony, dle požadavků klienta, kontroly účetnictví a ostatních služeb týkajících se účetnictví. Zpracování mezd dle potřeb a požadavků klienta, včetně zabezpečení všech potřebných výstupů pro klienta, jeho zaměstnance a státní správu. Součástí zpracování mzdové agendy může být i vedení personální evidence, opět se zabezpečením všech nezbytných výstupů. Poradenství ve všech oblastech účetnictví a jejich výhodná řešení z hlediska daňové optimalizace a shody s platnou legislativou. Nedílnou součástí našich služeb je i zastupování klientů na úřadech – zejména na finančních úřadech, zdravotních pojišťovnách, státní správě sociálního zabezpečení případně na jiných úřadech. Také nabízím služby lektora v oboru účetnictví - doučování. 

Jožky Jabůrkové 601/1, Ústí nad Labem, 400 01

MŠ Sluníčko je zařízení s celodenním provozem pro děti předškolního věku.

Sněžné 96, Sněžné, 59203

Základní škola Sněžné poskytuje svým žákům kvalitní vzdělání od první až do deváté třídy. Děti jsou vzdělávány dle programu Děti Vysočiny.

Mateřská škola je dvojtřídní mateřskou školou s celodenním provozem od 6.30 do 16.00 hodin.

Blatnice 69, Jaroměřice nad Rokytnou, 67551

Jsme základní a mateřská škola se školní jídelnou a družinou. Škola u nás je hrou. Naše MŠ je přihlášena do projektu SE SOKOLEM DO ŽIVOTA. Cílem je zapojení dětí do pohybových aktivit a plnění úkolů, aby braly pohyb jako samozřejmou součást života

Interier design škola INTERMEZZO s.r.o. - ID 90687663 - Garantovaný záznam
Oldřichova 620/34, Praha, 128 00

JSME INTERMEZZO

Učíme studenty interiérovému designu. Děláme svět krásnějším.
A plníme sobě i druhým jejich sny. Jsme Interier design škola intermezzo. Od roku 2008 pod vedením interiérové designérky, publicistky, lektorky a skvělé ženy Jany Hradecké. Pojďte studovat do některého z našich kurzů a přidejte se ke komunitě stovek vysoce úspěšných absolventů.

KNIHA ŠKOLA INTERIÉROVÉHO DESIGNU

Interier design škola intermezzo vydala v roce 2013 svou první knihu Škola interiérového designu s podporou nakladatelství Grada. Kniha je koncipovaná nejen pro vzdělávání v oboru, ale i pro inspiraci a estetický zážitek všech čtenářů. Autorem publikace je Jana Hradecká s kolektivem lektorů Interier design školy Intermezzo.

ŠKOLIČKA POHÁDKA - ID 89109944 - Garantovaný záznam
náměstí Svatopluka Čecha 1368/11, Praha, 10100

Jsme soukromá školička rodinného typu pro děti od 2 do 4 let, umístěná v klidné části centra Prahy.  

Díky menšímu kolektivu máme možnost věnovat se individualitám každého dítěte a respektovat jeho tempo. Máme bohaté zkušenosti s dětmi, které se obtížně přizpůsobují velkému kolektivu a režimu státních školek, o děti se starají profesionální pracovníci s pedagogickým a zdravotnickým vzděláním. Nabízíme příjemnou rodinnou atmosféru a flexibilní způsob docházky, který si určujete vy sami (počet dní a hodin v týdnu). K provozu a činnosti máme všechna potřebná povolení. Příjem dětí je celoroční do zaplnění kapacity školičky.

Studnice 57, Studnice, 54948

Základní škola je málotřídní vesnickou školou 1. stupně s pěti ročníky.  Součástí školy je i mateřská školaškolní družina a školní jídelna. Počty dětí ve škole a ve školce se pohybují okolo 100 dětí.

Nově zrekonstruovaná budova ZŠ se nachází přímo v centru obce Studnice.

ZŠ a MŠ společně úzce spolupracují. Toto je výhodou zvláště pro budoucí žáky prvního ročníku, kteří budovu i pedagogický personál ZŠ znají ještě dříve, než nastoupí do první třídy.

 

 

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc - ID 99154411 - Garantovaný záznam
nám. Republiky 422/3, Olomouc , 77900

VOŠ poskytuje vzdělání v tříletých programech Sociální práce a Sociální a humanitární práce. Ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci zajišťuje souběžné bakalářské studium těchto programů.

Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 - ID 94055792 - Garantovaný záznam
Glowackého 555/6, Praha , 18100

Základní škola je plně organizovanou výchovně-vzdělávací institucí, která poskytuje základní vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola disponuje celkovou kapacitou 800 žáků prvního i druhého stupně.

náměstí Emy Destinnové 142, Stráž nad Nežárkou, 37802

Provozujeme základní a mateřskou školu ve Stráži nad Nežárkou. K dispozici jídelna. 

Soukromá základní škola, spol. s r.o. - ID 97950699 - Garantovaný záznam
Pasteurova 1285/7, Ostrava, 70300

Základní škola se profiluje rozšířenou výukou angličtiny (rodilý mluvčí), prací s nadanými žáky, bezpečným prostředím a rodinnou atmosféru.

Masarykovo nám. 1313/13, Třebíč, 67401

Provozujeme základní uměleckou školu pro 1900 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Vyučujeme hru na klavír, varhany, housle, violu, kontrabas, flétnu, baskřídlovku a další. Zajišťujeme hodiny zpěvu.

SKŘIVÁNEK s.r.o. - ID 89031620 - Garantovaný záznam
Dvořákova 3134/2, Ústí nad Labem, 400 01

Potřebujete překlad? Hledáte tlumočníka nebo jazykový kurz?  Vytvoříme vám cenovou nabídku na míru.  

POBOČKY:  

 • Veveří 2581/102, Žabovřesky, Brno
 • Radniční 133/1, České Budějovice  
 • Československé armády 449/31, Hradec Králové
 • Křížová 111/2, Jihlava 
 • T. G. Masaryka 820/42, Karlovy Vary
 • Havelcova 70, Kolín
 • Pražská 154/38, Liberec  
 • Českobratrské náměstí 285/5, Mladá Boleslav
 • Jaroslava Průchy 1915/24, Most  
 • 8. května 449/6, Olomouc  
 • Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Ostrava
 • Jana Palacha 1552, Zelené Předměstí, Pardubice
 • Purkyňova 1020/27, Jižní Předměstí, Plzeň  
 • Washingtonova 1599/17, Nové Město, Praha  
 • Dvořákova 3134/2, Ústí nad Labem
 • Na Hrázi 149/8, Brňany, Vyškov  
 • Bartošova 4341, Zlín
Bratislavská 2166, Varnsdorf, 407 47
VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf je páteřní školou Ústeckého kraje s bohatou vzdělávací nabídkou, zahrnující celou škálu atraktivních oborů, které zajišťují absolventům dobré uplatnění v životě a zajímavé zaměstnání.
OBEC Vinec - ID 95482858 -
Vinec 49, Mladá Boleslav, 293 01
První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1352. Úřední hodiny: PO Zavřeno, ÚT Zavřeno, ST 17:00-19:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Ždírec - ID 97118398 -
Ždírec 25, Polná, 588 13
Ždírec (německy Seelenz) je obec v okrese Jihlava v Kraji Vysočina. Nachází se zhruba 10 km severovýchodně od Jihlavy a 4,5 km jihozápadně od Polné v průměrné nadmořské výšce 515 metrů. Úřední hodiny: PO 06:30-11:00 11:30-16:00 hod., ÚT 06:30-11:00 11:03-14:03 hod., ST 06:30-11:00 14:30-20:00 hod., ČT 06:30-11:00 11:30-14:30 hod., PÁ 06:30-11:00 11:30-13:00 hod.
ZOO DVŮR KRÁLOVÉ a.s. - ID 90034081 -
Štefánikova 1029, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
Provoz zoologické zahrady, která se specializuje na chov afrických zvířat. Zajišťujeme projížďky po safari, ekologické vzdělávací programy, firemní akce. Nabízíme unikátní kolekce afrických zvířat, tropické pavilony, ptačí a vodní svět, lidoopi, šelmy, sloni. Pondělí 09:00 - 17:00 Úterý 09:00 - 17:00 Středa 09:00 - 17:00 Čtvrtek 09:00 - 17:00 Pátek 09:00 - 17:00 Sobota 09:00 - 17:00 Neděle 09:00 - 17:00
OBEC Chlístovice - ID 92292512 -
Chlístovice 66, Kutná Hora 1, 284 01
Kostel Sv. Ondřeje u Chlístkovic, pamětní křížek, rozhledna Žandov, naučná stezka cestou husitských hejtmanů, zřícenina Sion - hrad Jana Roháče z Dubé, reliéf Jana Roháče z Dubé. V kulturním domě je stálá výstava doby husitské na Kutnohorsku. Pondělí: 7:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 úřední den, Úterý: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:30, Středa: 7:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 úřední den, Čtvrtek: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:30, Pátek: 7:00 - 14:00
Bohuslavice 175, Bohuslavice nad Metují, 549 06
Obec Bohuslavice leží v nejnižším výběžku okresu Náchod v nadmořské výšce 284 m.n.m. mezi městy Dobruška, Opočno a Nové Město nad Metují. Založení osady Bohuslavice sahá až do 11.století. Úřední hodiny: PO 08:00-11:30 13:00-17:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 08:00-11:30 13:00-17:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Kyšice - ID 95770848 -
Berounská 4, Unhošť, 273 51
Obec vznikla při tvrzi, která zde měla být již v roce 1249. Měli tu sídlit vladykové z Braškova, kteří se také někdy psali z Kyšic. První písemná zmínka pochází z roku 1316, kdy je připomínán Diviš z Kyšic, který toho roku prodal obec Drahelčic. Úřední hodiny: PO 07:30-11:30 13:00-18:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 07:30-11:30 12:00-17:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Lošany - ID 99625074 -
Lošany 13, Kolín 2, 280 02
Obec Lošany se svou místní částí Lošánky patří k poměrně starým sídlům. První písemná zmínka o Lošanech pochází z roku 1259 a o Lošánkách z roku 1385. Úřední hodiny: PO Zavřeno, ÚT 16:30-19:00 hod., ST Zavřeno, ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Milotice nad Bečvou - ID 98233276 -
Milotice nad Bečvou 59, Milotice nad Bečvou , 753 67
První zmínka o Miloticích nad Bečvou je z r. 1131, kdy jsou Milotice jmenovány na seznamu církevních statků olomouckého biskupství na známé listině biskupa Jindřicha Zdíka. Úřední hodiny: PO Zavřeno, ÚT 08:00-12:00 13:00-17:00 hod., ST Zavřeno, ČT 08:00-12:00 13:00-15:00 hod., PÁ Zavřeno
Za Černým mostem 362/3, Praha, 198 00
Střední odborné učiliště je komplexním školským zařízením s kvalitním vybavením učeben a moderním nadstandardním řešením žákovských pracovišť praktického vyučování.Učiliště je zaměřeno na přípravu žáků pro hotelnictví, gastronomii, obchod a podnikání.

1 2 3 4 5


PŘEHLED KATEGORIÍ

Agentury (41) »

Auto-moto (1468) »

Banky (191) »

Bazény (6) »

Bezpečnost, ochrana (28) »

Čištění (845) »

Doprava (1376) »

Dřevo (1050) »

E-shopy (107) »

Elektro (942) »

Energetika (691) »

Finance, banky, pojišťovny (24) »

Chemie (117) »

Chovatelství (30) »

Instalace, servis, opravy (173) »

Kancelářské stroje, potřeby (8) »

Kosmetické služby (47) »

Kovovýroba (85) »

Kultura (1202) »

Kurzy, školení (51) »

Malo a velkoobchod (1551) »

Nábytek (914) »

Nářadí (617) »

Obaly (659) »

Odbory, spolky (80) »

Odpady (30) »

Okna, dveře (42) »

Papír (10) »

Plasty (19) »

Počítače (1030) »

Pohřebnictví (9) »

Pojištění (771) »

Poradenství (1645) »

Potraviny, gastro (1448) »

Reality (1020) »

Reklama (1086) »

Restaurace (189) »

Skladování (12) »

Sklo (334) »

Služby a řemesla (4657) »

Sport (70) »

Stavebnictví (1580) »

Strojírenství (1122) »

Telekomunikace (608) »

Textil (32) »

Tisk (482) »

Ubytování (1141) »

Úřady, instituce (1087) »

Věda a výzkum (438) »

Voda, topení, plyn (66) »

Volný čas (309) »

Výtahy (1) »

Vzdělávání (871) »

Zahradnictví (60) »

Zdraví (865) »

Zdravotnictví, sociální péče (51) »

Zemědělství (715) »