1 2 3 4 5


Firmy v kategorii Vzdělávání (871)

Vyhledávání firem v aktuální kategorii
MĚSTO Horní Blatná - ID 92873025 -
náměstí Sv. Vavřince 1, Horní Blatná, 362 37
Sama Horní Blatná byla založena roku 1532, kdy sasský kurfiřt Jan Bedřich koupil toto území od pánů z Tetova a podal příkaz k vyměření a založení nového horního města Blatná. Úřední hodiny: PO 08:00-17:00 hod., ÚT 08:00-16:00 hod., ST 08:00-17:00 hod., ČT 08:00-16:00 hod., PÁ 08:00-16:00 hod.
OBEC Ublo - ID 99787893 -
Ublo 74, Vizovice, 763 12
Úřední hodiny: PO 08:00-12:30 16:00-18:00 hod., ÚT 08:00-12:30 hod., ST 08:00-12:30 16:00-18:00 hod., ČT 08:00-12:30 hod., PÁ 08:00-12:30 hod.
MĚSTO Lom - ID 89530876 -
nám. Republiky 13/5, Lom u Mostu 1, 435 11
Město Lom leží na rozhraní okresů Most a Teplice v Ústeckém kraji, přímo pod svahy Krušných hor. Historie osady Lom sahá až do 12. století a novodobé dějiny této obce jsou spjaty především s těžbou hnědého uhlí. Úřední hodiny: PO 08:00-12:00 13:00-17:00 hod., ÚT 08:00-12:00 13:00-14:00 hod., ST 08:00-12:00 13:00-17:00 hod., ČT 08:00-12:00 13:00-14:00 hod., PÁ 08:00-12:00 13:00-14:00 hod.
Smetanovo náměstí 1200/1, Slaný, 274 01
Zřizovatelem školy je Středočeský kraj. Přijímáme do oboru Obchodní akademie.Pro třetí a čtvrtý ročník si žáci zvolí zaměření – skupinu odborných předmětů. Zaměření cestovní ruch zahrnuje techniku cestovního ruchu, základy dějin kultury a průvodcovskou činnost. Zaměření podnikání obsahuje marketing a management podniku, média v marketingu, daňovou evidenci a cvičnou firmu. V obou zaměřeních je zařazen předmět profesní komunikace (odborná angličtina).Všichni žáci mají zřízenu školní e-mailovou adresu, po dobu studia si mohou na své domácí počítače instalovat zdarma balík programů Microsoft Office 2016.V těsném sousedství je školní jídelna. Autobus z Kladna přijíždí přímo ke škole. Kritéria přijímacího řízení a informace o dnech otevřených dveří najdete na webu „Pro uchazeče“.
OBEC Zaloňov - ID 93804730 -
Zaloňov 46, Jaroměř 1, 551 01
Počátky obce Zaloňov, ležící v severovýchodních Čechách nedaleko města Dvora Králové nad Labem, nejsou blíže známy. První písemná zmínka in originali se datuje až k roku 1361, kdy tamní vesnice (v latinském originále „in Zalonow villa“) ležela v tehdejším Hradeckém kraji a spadala pod majetkovou správu opočenského hradu a kostela. Úřední hodiny: PO Zavřeno, ÚT Zavřeno, ST 17:00-19:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Blatce - ID 94637619 -
Houska 79, Doksy, 472 01
Rekreační ves Blatce se nachází v Konrádovském dole, asi 20 km (vz.č.) od České Lípy směrem na Mšeno, 6 km od Dubé. Blatce jsou připomínány na počátku 15. století, kdy patřily k Housce. Blatce se podle zdejší půdy původně nazývaly Bláto, později se začalo zdrobňovat na Blatce. Úřední hodiny: PO Zavřeno, ÚT Zavřeno, ST Zavřeno, ČT Zavřeno, PÁ 18:00-20:00 hod.
Jaselská 826, Kolín, 280 90
SOŠ informatiky a spojů a SOU je se svými téměř 500 studenty jednou z největších středních škol kolínského okresu. Připravuje žáky v počítačových, elektrotechnických, telekomunikačních, peněžních, poštovních a ekonomických oborech, a to jak ve čtyřletých studijních zakončených maturitou, tak ve tříletých učebních, zakončených závěrečnou zkouškou, po jejímž absolvování obdrží studenti výuční list.
OBEC Pustiměř - ID 93814568 -
Pustiměřské Prusy 79, Pustiměř, 683 21
Obec Pustiměř se nachází v okrese Vyškov, kraj Jihomoravský. Leží na úpatí Drahanské vrchoviny cca. 6 km severovýchodně od Vyškova. Obcí protéká Pustiměřský potok. Do roku 1926 patřila k Pustiměři Zelená Hora. V roce 1942 se s obcí sloučily bývalé Německé, nyní Pustiměřské Prusy. Úřední hodiny: PO 07:30-12:00 12:30-17:00 hod., ÚT 07:30-12:00 12:30-17:00 hod., ST 07:30-12:00 12:30-17:00 hod., ČT 07:30-12:00 12:30-17:00 hod., PÁ 07:30-12:00 12:30-15:00 hod.
Dašická 268, Pardubice, 530 03
.
OBEC Čepřovice - ID 96991407 -
Čepřovice 58, Čepřovice, 387 56
Úřední hodiny letní čas: PO 19-21 hod. PO 18:00-20:00 hod. ÚT Zavřeno ST Zavřeno ČT Zavřeno PÁ 18:00-20:00
Boučkova 355/49, Poděbrady, 290 01
SZeŠ a SOŠ v Poděbradech už téměř 100 let poskytuje střední odborné vzdělání v krásném lázeňském městě Poděbrady. Všechny studijní obory vyučované na škole jsou čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Studijní obory jsou: Agropodnikání, Přírodovědné lyceum, Veřejnosprávní činnost, Veterinářství .
Smetanova 168,, Moravský Krumlov, 672 01
Nabízíme čtyřletý studijní obor gymnázia a šestiletý obor s rozšířenou výukou cizích jazyků a informatiky, na jejichž výuku klademe důraz, vytváříme podmínky pro úspěšné uplatnění našich absolventů v přijímacím řízení na VŠ i prostřednictvím volitelných předmětů v posledních dvou ročnících studia, v jejichž rámci přednášejí i odborníci Jaderné elektrárny Dukovany. Výuka je přizpůsobena individuálním potřebám žáků, o čemž svědčí jejich postupy do krajských i celostátních kol olympiád a soutěží i vysoká úspěšnost našich absolventů v přijímacím řízení na vysokých školách, v loňském školním roce jich uspělo 98 %.
Kollárova 1308/2, Havířov, 736 01
Škola vznikla ve školním roce 1990/91. Během své existence uzrála ve stabilní a perspektivní vzdělávací instituci. Smyslem činnosti školy je zejména příprava úplně středoškolsky vzdělaných odborníků pro technicko-hospodářské funkce v široké oblasti stavebnictví, kteří se dovedou pružně a rychle orientovat jak v praxi, tak i při dalším studiu na vysokých školách. Všeobecnou i odbornou stránku vzdělávání chápeme jako nedílný a vzájemně provázaný celek. Z odborného hlediska studium poskytuje absolventům teoretické i praktické předpoklady pro výkon povolání souvisejících s navrhováním, přípravou a prováděním staveb. Absolventi se mohou uplatnit jako odborníci ve stavebních firmách, projekčních kancelářích, investorských útvarech organizací a podniků, realitních kancelářích, v oblastech státní správy atd. Mnoho našich absolventů dále pokračuje ve studiu na vysokých školách zejména technického zaměření.
Resslova 440, Volyně, 387 01
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni je státní škola s právní subjektivitou. Od roku 1864 zajišťuje odbornou přípravu a výchovu žáků technických oborů a patří mezi největší a nejznámější střední odborné školy v České republice. Na škole se připravují v některých oborech žáci z celé České republiky, většina žáků však přichází z Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje a Vysočiny. Budova školy byla postavena v letech 1931 až 1933 ve funkcionalistickém stylu a je umístěna v přírodním čtyřhektarovém areálu na okraji města a byla v roce 2010 kompletně zrekonstruována. Od 1.září 2005 je na škole zřízeno Detašované pracoviště Technické univerzity ve Zvolenu, prostřednictvím něhož škola získává okamžitý přístup k nejnovějším poznatkům a technologiím v oborech zpracování dřeva a dřevostaveb.
Ruská 355/7, Mariánské Lázně, 353 01
Gymnázium a Obchodní akademie nebyly v minulosti sloučené, ale jednalo se o dvě rozdílné střední školy v Mariánských Lázních. Teprve až v roce 2006 došlo ke sloučení obou škol na základě rozhodnutí Karlovarského kraje.Gymnázium v Mariánských Lázních vzniklo na základě gymnázia německého. V té době totiž neexistovala česká střední škola, protože Češi byli v této oblasti v menšině a nemělo právo na vlastní střední školu. Německé gymnázium bylo založeno roku 1920, a přestože sídlilo v Mariánských Lázních, mělo centrum v Karlových Varech, kde studenti skládali závěrečnou zkoušku a zároveň získávali vysvědčení. Vyučovalo se tenkrát ve třech různých domech v Lesní ulici.Obchodní akademie je o 33 let mladší než gymnázium. Začala zřízením Vyšší hospodářské a Hospodářské školy roku 1953, v té době se sídlem v budově dnešní Hotelové školy. V roce 1961 se škola přejmenovala na SEŠ (Střední ekonomická škola) a byla sestěhována do budovy bývalé Zdravotnické školy, kde sídlila do roku 1991. V té době se přejmenovala na Obchodní akademii. Až roku 2006 byla přestěhována do budovy gymnázia v Ruské ulici a od sloučení společně s ním vystupuje jako Gymnázium a Obchodní akademie Mariánské Lázně.
OBEC Kozárov - ID 96282242 -
Kozárov 18, Lysice, 679 71
Informaci o výkonu státní správy podává v úředních hodinách starosta obecního úřadu, pan Zdeněk Lorenc nebo místostarosta Pavel Beneš. Úřední hodiny: PO Zavřeno ÚT Zavřeno ST Zavřeno ČT Zavřeno PÁ 19:00-21:00 hod.
OBEC Křelovice - ID 89008911 -
Křelovice 46, Pernarec, 330 36
Křelovice se v historických písemných pramenech poprvé připomínají v roce 1483 jako příslušenství městečka Manětína, drženého rytířsko-špitálním Řádem sv. Jana Jeruzalémského. V době husitských válek drželi Manětín zástavně páni ze Švamberka. A to až do roku 1483, kdy tehdejší zemský řádový velkopřevor Jan ze Švamberka postoupil Manětín a příslušné vesnice, mezi kterými byly i Křelovice, Bohuslavovi ze Švamberka. Úřední hodiny: PO 08:00-13:00 15:00-18:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 08:00-13:00 15:00-18:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Zdemyslice - ID 94490899 -
Zdemyslice 159, Blovice, 336 01
Úřední hodiny: PO 07:30-11:30 12:00-15:00 17:00-19:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 07:30-11:30 12:00-17:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Dílce - ID 96116067 -
Dílce 10, Jičín 1, 506 01
Obec Dílce se nachází v okrese Jičín, kraj Královéhradecký. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1542. Úřední hodiny PO Zavřeno, ÚT Zavřeno, ST Zavřeno, ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno, SO 18:00-20:00 hod, poslední v měsíci
OBEC Seletice - ID 95981908 -
Seletice 139, Rožďalovice, 289 34
Úřední hodiny: PO 15:00-18:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 15:00-18:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Čichalov - ID 96117864 -
Čichalov 55, Žlutice, 364 52
Úřední hodiny: PO 07:00-15:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 07:00-12:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Křečhoř - ID 97276928 -
Křečhoř 1, Kolín 2, 280 02
Úřední hodiny: PO 07:30-10:00 hod., ÚT 07:30-11:00 hod., ST 07:30-11:00 hod., ČT 07:30-10:00 17:00-19:00 hod., PÁ 07:30-10:00 hod.
Ohradní 111/55, Praha - Michle, 140 00
Gymnázium Elišky Krásnohorské je střední škola všeobecného zaměření s budovou v ulici Ohradní, Michle, Praha 4. Je pokračovatelem dívčího gymnázia Minerva, založeného roku 1890 Eliškou Krásnohorskou coby první středoevropské gymnázium určené studiu dívek.Výuka je nastavena hlavně pro budoucí studenty vysokých škol. Na škole jsou vyučovány humanitní i přírodovědné předměty, studenti vyšších ročníků si mohou převážné zaměření upravit pomocí volitelných předmětů a seminářů, případně i nepovinných předmětů. V nabídce volitelných předmětů vychází vedení školy vstříc poptávce studentů. Na škole je povinná výuka dvou živých světových jazyků – na výběr je angličtina, němčina, francouzština, případně ruština (v rámci nepovinných či volitelných předmětů se v případě zájmu vyučuje také španělština a latina). Zaměstnán je zde i zahraniční lektor angličtiny a francouzštiny.
Školní 280, , Plasy, 331 01
Střední škola v Plasích nabízí žákům základních škol pestrou nabídku maturitních oborů. Žákům pátých tříd nabízíme studium na osmiletém gymnáziu s rozšířenou výukou cizích jazyků a počítačů. Na odborné škole je možno studovat obor obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch nebo počítačovou grafiku. Studenti agropodnikání mají přímou vazbu na německé farmy a obor veterinářství je určen pro milovníky zvířat. Základní cíl školy je poskytnout žákům kvalitní základy odborného i všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro schopnost dalšího vzdělávání, komunikace mezi lidmi a uplatnění v životě a rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.
OBEC Bohdaneč - ID 96496406 -
Bohdaneč 97, Bohdaneč u Zbraslavic, 285 25
Úřední hodiny: PO 08:00-14:00 hod., ÚT 08:00-14:00 hod., ST 08:00-14:00 hod., ČT 08:00-14:00 hod., PÁ 08:00-14:00 hod.
INTEGROVANÁ SŠ Nová Paka - ID 96417833 -
Kumburská 846, Nová Paka, 509 01
Integrovaná střední škola slučuje střední odbornou školu a střední odborné učiliště a zajišťuje výuku ve studijních i v učebních oborech. Studijní obory jsou zakončeny maturitní zkouškou, učební obory závěrečnou zkouškou s výučním listem. Výuka umožňuje vzájemnou prostupnost mezi studijními a učebními obory. To dovoluje žákům podle dosahovaných výsledků ve studiu přestupovat do jiného oboru i v průběhu studia. Škola připravuje děvčata a chlapce v elektrotechnických a strojírenských oborech. Absolventi učebních oborů mají možnost získat maturitu v nástavbovém denním nebo dálkovém studiu. Škola má vlastní jídelnu s kuchyní. Pro žáky ze vzdálenějších míst škola zajišťuje ubytování a celodenní stravování v domově mládeže, který je v blízkosti správní budovy.
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš, 595 01
Informační centrum a Klub kultury Velká Bíteš.
MĚSTO Trhové Sviny - ID 90325312 -
Žižkovo náměstí 32, Trhové Sviny, 374 01
Úřední hodiny: PO 08:00-11:00 12:00-17:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 08:00-11:00 12:00-17:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ 08:00-11:00 hod.
MĚSTO Vlachovo Březí - ID 94764357 -
náměstí Svobody 56, Vlachovo Březí, 384 22
Jihočeské město Vlachovo Březí, k němuž patří místní části Dachov, Dolní Kožlí, Doubrava, Horní Kožlí, Chocholatá Lhota, Mojkov a Uhřice, se nachází asi 4 km severozápadně od Husince v podhůří Šumavy. Úřední hodiny: PO 06:30-15:00 hod., ÚT 06:30-15:00 hod., ST 06:30-17:00 hod., ČT 06:30-15:00 hod., PÁ 06:30-15:00 hod.
MĚSTO Bor - ID 95930915 -
náměstí Republiky 1, Bor u Tachova, 348 02
-
MĚSTO Nový Knín - ID 93359996 -
náměstí Jiřího z Poděbrad 1, Nový Knín, 262 03
Historie osídlení míst, kde se dnes rozkládá město Nový Knín, začíná podle současných poznatků poměrně pozdě, až v raném středověku. Podle některých nálezů z nejbližšího okolí je ale zřejmé, že lidé se po území města pohybovali již mnohem dříve.
MĚSTO Horní Cerekev - ID 95011474 -
nám. T. G. Masaryka 41, Horní Cerekev, 394 03
O datu založení Horní Cerekve se nedochovaly žádné přesné historické záznamy. Původní osadu založil jistý Líček a po něm dostala jméno Líčkovice. úřední hodiny: PO 08:00-11:00 12:00-17:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 08:00-11:00 12:00-17:00 hod., ČT 08:00-11:00 12:00-15:00 hod., PÁ 08:00-11:00 12:00-13:30 hod.
MĚSTO Česká Kamenice - ID 97700646 -
Náměstí Míru 219, Česká Kamenice, 407 21
V poutní kapli Narození Panny Marie je již instalována zvonkohra, která byla pořízena v rámci probíhající sbírky uskutečněné městem Česká Kamenice, a tak si můžeme vychutnávat melodie, které zvonkohra nabízí. Úřední hodiny: PO 08:00-11:30 12:00-17:00 hod., ÚT 08:00-13:00 hod., ST 08:00-11:30 12:00-17:00 hod., ČT 08:00-13:00 hod., PÁ 08:00-13:00 hod.
MĚSTO Valtice - ID 95447297 -
nám. Svobody 21, Valtice, 691 42
Vážení spoluobčané, vážení návštěvníci, vítejte na oficiálních stránkách Valtic. Města s bohatou historií, ověnčeného památkami zapsanými v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Města s velkým vinařským i turistickým potenciálem a kulturním vyžitím, jako stvořeného pro Vaši návštěvu, či strávení dovolené. V letošním roce budete mít opět možnost ochutnávat místní vína z originálního teritoria Valtic, kvůli kterým k nám jezdíte. Desítky víkendových kulturních, sportovních a vinařských akcí, nebo celý Valtický dýňový a burčákový podzim je před námi a nabízí tu pravou a nefalšovanou zážitkovou turistiku v Hlavním městě vína. Přijměte mé pozvání – ochutnejte výborná vína valtických vinařů či speciality místních restaurací, projeďte si cyklostezky v blízkém okolí, prohlédněte si památky Valtic a nechte na sebe působit jejich neopakovatelnou atmosféru. Úřední hodiny: PO 12:30-17:00 hod., ÚT 8:00-11:30, ST 12:30-17:00 hod., ČT 8:00-11:30, PÁ Zavřeno
ILABO , spol. s r.o. - ID 97837124 -
Boršovská 2591/71, Kyjov, 697 01
ILABO spol. s r.o. - specializujeme se na prodej LABORATORNÍ TECHNIKY do Vašich laboratoří. Otevírací doba: PO 07:00-16:00 hod., ÚT 07:00-16:00 hod., ST 07:00-16:00 hod., ČT 07:00-16:00 hod., PÁ 07:00-16:00 hod.
OBEC Kožlí - ID 91103789 -
Kožlí 25, Čimelice, 398 04
První zmínku o obci Kožlí nalezneme v historických pramenech v roce 1396.
MĚSTYS Ostrov nad Oslavou - ID 97930714 -
Ostrov nad Oslavou 246, Ostrov nad Oslavou, 594 45
Obec má název zřejmě podle místa, které bylo obtékané vodou řeky Oslavy a Bohdalovského potoka. Leží v nadmořské výšce 530 m.
Hřbitovní 876/8, Český Těšín, 737 01
Společnost vznikla v roce 1996, jako firma poskytující poradenství v oblasti prodeje, marketingu a managementu zejména v oblasti zdravotnictví, farmacie a postupně také při restrukturalizacích privatizovaných společností.
OBEC Drnek - ID 92627820 -
Drnek 65, Malíkovice, 273 77
Osada Drnek patřila ke Smečnu, od r. 1841 k Malíkovicům a samostatnou obcí se poprvé stala v r. 1924. V roce 1857 měl Drnek 33 popisných čísel a žilo zde 290 obyvatel. úřední hodiny: PO 16:00-19:00 hod., ÚT 08:00-12:00 hod., ST 08:00-12:00 16:00-19:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OA, SOŠ A SOU TŘEBOŇ - ID 89379814 -
Vrchlického 567, Třeboň, 379 01
Škola poskytuje středoškolské vzdělání v oborech opravářských, uměleckých sklářských, oděvnických, ekonomických a oborech služeb. Současný výchovně vzdělávací subjekt – OA, SOŠ a SOU Třeboň vznikl spojením čtyř škol-SOU zemědělského Třeboň, Integrované střední školy sklářské Chlum u Třeboně, SOU a OU Třeboň se SPŠ oděvní Třeboň a SOŠ a SOU, Třeboň s Obchodní akademií Třeboň .
Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou, 373 41
Škola s více než 60 letou tradicí ve výuce elektrooborů, poskytuje úplné střední vzdělání a střední odborné vzdělání v různých formách studia. Škola sdružuje střední odbornou školu, střední odborné učiliště, domov mládeže a školní jídelnu.
CNT-CENTIA QUALITY s.r.o. - ID 98372359 -
Slovanská alej 1960/24, Plzeň, 326 00
CNT-CENTIA QUALITY s.r.o. - česká firma působící od r. 1997 po celé ČR i v zahraničí a spolupracující s významnými certifikačními společnostmi. Zajišťujeme komplexní služby při implementaci manažerských systémů (školení, poradenství, audity atd.). Provozní doba: Dle telefonické domluvy.
OBEC Dobříč - ID 92959540 -
Dobříč 29, Dobříč , 330 05
Obec leží 25 km severovýchodně od Plzně v poklidné části severního Plzeňska, mimo hlavní dopravní tepny. Po ukončení těžby přírodního minerálního barviva (okru) má obec dnes ráz téměř výlučně zemědělský. Při výletech do okolí Dobříče bývají nejčastějšími cíli zřícenina hradu Libštejna, zámek Kaceřov nebo romantické údolí řeky Střely a Berounky.
OBEC Rybník - ID 98663564 -
Rybník 64, Česká Třebová, 560 02
Obec, jíž protéká řeka Třebovka se nachází v těsném sousedství města Česká Třebová v jihovýchodním směru.Nyjvýznamnější registrované kulturní památky představují dva krucifixy, u horního splavu a uprostřed vsi, venkovská usedlost čp. 57.
MĚSTO Kadaň - ID 98841476 -
Mírové náměstí 1, Kadaň, 432 01
Úřední hodiny: PO 07:30-11:30 12:00-17:00 hod., ÚT 07:30-11:30 12:00-15:00 hod., ST 07:30-11:30 12:00-17:00 hod., ČT 07:30-11:30 12:00-15:00 hod., PÁ 07:30-11:30 12:00-14:30 hod.
MĚSTO Tábor - ID 94321334 -
Žižkovo nám. 2, Tábor, 390 01
Úřední hodiny: PO 08:00-11:30 12:00-17:00 hod., ÚT 13:00-15:00 hod., ST 08:00-11:30 12:00-17:00 hod., ČT 13:00-15:00 hod., PÁ 08:00-11:30 hod.
OBEC Klabava - ID 94065541 -
Klabava 17, Klabava, 338 41
Klabava je malá obec v okrese Rokycany, má cca 450 stálých obyvatel a nachází se na jižním svahu nad stejnojmennou řekou Klabavou. Řeka je před obcí přehrazena asi 400 metrů dlouhou hrází, která zde vytváří vodní plochu o rozloze 63 hektarů. První písemná zmínka o obci pochází z r. 1401. Obec má bohatou železářskou minulost. Klabava leží v klidové zóně bez průmyslu, v okolí jsou lesy, cyklostezka a zajímavá turistická místa. Místo pro pohodové a klidné bydlení – to je dnešní Klabava. úřední hodiny: PO 08:00-10:00 18:00-19:30 hod., ÚT 08:00-10:00 hod., ST 08:00-10:00 hod., ČT 08:00-10:00 hod., PÁ 08:00-10:00 hod.
MĚSTO Rotava - ID 95494131 -
Sídliště 721, Rotava, 357 01
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1597. Na město byla Rotava povýšena v roce 1965. Úřední hodiny: PO 08:00-11:30 12:00-17:00 hod., ÚT 08:00-11:30 12:00-15:00 hod., ST 08:00-11:30 12:00-17:00 hod., ČT 08:00-11:30 12:00-15:00 hod., PÁ 08:00-11:30 12:00-14:00 hod.
OBEC Běleč - ID 98391984 -
Běleč 5, Lomnice u Tišnova, 679 23
Běleč a místní část Křeptov se nachází v přírodním parku Svratecká hornatina. Nejvýše položené vrcholy dosahují nadmořské výšky kolem 700 metrů. Úřední hodiny: PO Zavřeno, ÚT Zavřeno, ST 17:00-18:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
SYNAGOGA Mikulov - ID 91182615 -
Husova 13, Mikulov, 692 01
Synagoga: Horní synagoga, nazývaná také Stará synagoga, se nalézá v řadové domovní zástavbě Husovy ulice, která tvořila hlavní osu mikulovské židovské čtvrti. Byla postavena ve svažitém terénu těsně na úpatí Zámeckého vrchu, na exponovaném místě, kudy vedla jedna z přístupových cest na zámek. Z liturgických důvodů je vzhledem k ostatní řadové zástavbě orientována mírně nakoso. Dnes jediná dochovaná synagoga byla na místě předchozí postavena v roce 1550 v renesančním stylu. V 16. století byla rozšířena o ženskou galerii v úrovni 1. patra a v roce 1689 o přízemní budovu ženské (zimní) modlitebny na jižní straně. Její dnešní barokní podoba pochází z přestavby po požáru v roce 1719, na které se pravděpodobně podílel i dietrichsteinský architekt Johann Christian Oedtl a Ignác Lengelacher jako tvůrce (dnes odbouraného) barokního svatostánku. Ve středu modlitebny byly po roce 1719 vybudovány čtyři korintské sloupy, vzájemně propojené malou půlkruhovou arkádou s křížovou klenbou uprostřed, na které byla sklenuta klenba se čtyřmi kupolemi.
Diváky 57, Diváky, 691 71
Památník bratří Mrštíků v Divákách: Bratři Alois (1861 - 1925) a Vílém (1863 - 1912) Mrštíkové žili v Divákách, kde Alois učil na tamní obecné škole (1889 - 1924) a kde je Vilém po své tragické a dobrovolné smrti i pochován. Zdejší prostředí pod jménem Habrůvka se Aloisovi stalo inspirací pro rozsáhlou románovou kroniku Rok na vsi, v niž zachytil život slovácko-hanácké vesnice na přelomu století. Jejich společným dílem je realistická drama Maryša, čerpající z vesnického prostředí v Těšanech, vzdálených jen několik kilometrů od jejich diváckého bydliště. Tato hra je dodnes v repertoáru předních divadelních scén. V domku, v němž rodina Mrštíků žila, je dnes expozice Regionálního muzea v Mikulově, ve které jsou soustředěny památky na oba umělce, na jejich život a literárně-dramatické dílo.
OBEC Mrtník - ID 99727949 -
Mrtník 52, Dolní Bělá, 331 52
Mrtník leží v průměrné výšce 456 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1420. Celková katastrání plocha obce je 391 ha, z toho orná půda zabírá čtyřicetdva procent.
OBEC Zblovice - ID 89906598 -
Zblovice 12, Uherčice u Znojma, 671 07
Obec leží v rekreační oblasti vranovské přehrady na silnici z Dešova do Chvalatic a Bítova. První písemná zmínka o obci je z r. 1349. V obci je kaple, která je datovaná k roku 1927. Oltářní obraz namaloval Gustav Böhm a zvon, který v kapli visel, musel být odevzdán r. 1942 Němcům.
OBEC Všestudy - ID 99668828 -
Všestudy 40, Jirkov 1, 431 11
Všestudy jsou vskutku starou a historickou obcí, mající jistě bohatou minulost - její vznik se datuje do 12. století. Mezi nejcennější pamětihodnosti obce patří kostel Archanděla Michaela.
OBEC Rokle - ID 94781747 -
Rokle 3, Kadaň 1, 432 01
Obce Rokle leží 3,5 km od Kadaně. Německý název obce má tvar "Rachel". Před rozvojem Kadaně bylo těžiště osídlení území v oblasti Rokle a to na hradišti u Hradce.
OBEC Bernardov - ID 99659581 -
Bernardov 13, Kutná Hora 1, 284 01
Obec Bernardov leží asi 15 km severovýchodně od Kutné Hory. Byla založena na úpatí Železných hor r. 1680, hrabětem Bernardem Františkem Věžníkem z Věžníka. V těsné blízkosti je požární nádrž.
Vysoká u Příbramě 69, Rožmitál pod Třemšínem, 262 42
Novorenesanční zámeček ve Vysoké u Příbrami, rozsáhlý park, Rusalčino jezírko, vila Rusalka i nádherná okolní krajina jsou místa inspirace hudebního skladatele Antonína Dvořáka (1841-1904) po dobu více než dvaceti let jeho tvůrčího života. Zámecký areál ve Vysoké u Příbrami, postavený v r.1878 Dvořákovým švagrem hrabětem Václavem Kounicem (arch.Čeněk Gregor), je veřejnosti otevřen celoročně. Nejnovější expozice z r.1994 přibližuje osobnosti původních majitelů manželů Kounicových, rozsáhlejší část informuje návštěvníky o životě, díle a pobytu Antonína Dvořáka ve Vysoké. V zámečku je koncertní síň a knihovna, krátkodobým výstavám slouží nově otevřená Galerie Václava Kounice. V roce 1997 se památník zúčastnil finále soutěže o cenu Evropské muzeum roku ve švýcarském Lausanne. V roce 2009 získal soubor lokalit ve Vysoké u Příbrami, spojených s Dvořákovým pobytem a jeho světově oceňovanou tvorbou, titul Evropské dědictví (European Heritage Label).
náměstí Republiky 119, Tachov, 347 01
IC Tachov - člen ATIC ČR, držitel oficiálního označení a užití loga Czech Tourism. Provozní doba: PO 09:00-17:00 hod., ÚT 09:00-17:00 hod., ST 09:00-17:00 hod., ČT 09:00-17:00 hod., PÁ 09:00-17:00 hod.
Tyršova 424 , Týn nad Vltavou, 37501
CHALUPOVÁ ALENA-HASPRO - ID 98164266 -
Puškinova 447, Liberec, 460 08
Prosecká 688/105, Praha, 190 00
Chcete si splnit dětské sny o objevování dalekých krajů?Láká vás poznání tajuplné krajiny Středozemě?Milujete víno a chcete si rozšířit obzory? Právě pro Vás jsme vytvořili vinařský poznávací zájezd za perlami čarokrásného Nového Zélandu.Dle telefonické domluvy.Dle telefonické domluvy. Provozní doba: Dle telefonické domluvy.
OBEC Kbel - ID 96051465 -
Kbel 92, Kolín, 280 02
Nejhodnotnější památkou obce je kostel Nanebevzetí Panny Marie, postavený na nejvyšším místě v obci. Kbel je prvně zmiňován v písemných zprávách roku 1295. Od této doby se na tomto panství vystřídalo velké množství vlastníků.
OBEC Dolní Životice - ID 98815090 -
Štáblovská 35, Dolní Životice, 747 56
Mezi pamětihodnosti obce se řadí zámek Dolní Životice, který pochází z 18. století. Dále je zde kostel Nejsvětějšího Spasitele, který je postaven v novogotickém slohu a pochází z roku 1908.
MĚSTYS Pecka - ID 89646659 -
Pecka 2, Pecka, 507 82
Úřední hodiny: PO 07:00-11:30 12:00-17:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 07:00-11:30 12:00-17:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Radenín - ID 94423499 -
Radenín 61, Radenín, 391 20
Obec se nachází ve východní části okresu Tábor nedaleko od města Chýnov. Počátky obce sahají již do 13. století. Je zde rozmanitá krajina na pokraji začínající Českomoravské vrchoviny.
OBEC Bezděz - ID 98645948 -
Bezděz 102, Doksy, 472 01
Obci dominuje hrad Bezděz, který dal mezi lety 1265 - 1278 postavit Přemysl Otakar II.. Bezděz jako královský hrad v minulosti významně zasahoval do českých dějin. Představuje nejvyspělejší stupeň ve vývoji hradů vůbec.
OBEC Šemnice - ID 92635627 -
Šemnice 25, Kyselka, 362 72
Obec se nachází 10 km východně od Karlových Varů na řece Ohři. Katastr obce je na východě ohraničen Doupovskými horami s nejvyšší horou "Hradiště" vysokou 932 m. Území patří vojenské správě a nelze je navštívit, cvičí zde česká armáda a vojska evropských států NATO.
OBEC Sedlice - ID 94152076 -
Sedlice 19, Rožmitál pod Třemšínem, 262 42
Výraznou přírodní dominantou obce je vrch Belina - 619 m. Za příznivého počasí je zde překrásný výhled na celou Rožmitálskou kotlinu a část Šumavy.
OBEC Borovník - ID 92008463 -
Borovník 23, Křižanov, 594 51
Stavebními i historickými dominantami obce Borovník jsou kaple sv. Jana Nepomuckého a zvonice na návsi ,pamětní deska padlým v obou světových válkách z roku 1949 i škola na okraji obce , která nyní slouží jako obecní úřad.
OBEC Kozlany - ID 98360438 -
Kozlany 8, Bohdalice, 683 41
Po třicetileté válce, která ves těžce postihla, v ní nacházíme většinou německé osadníky. Záhy se ovšem Kozlany opět počeštily. V závěru 19. století zde žilo okolo pěti set padesáti obyvatel, v současnosti má obec zhruba o dvě stě obyvatel méně.
OBEC Jiřice - ID 92012815 -
Jiřice 17, Humpolec, 396 01
Jiřice jsou jedna z nejstarších vesnic, založených želivskými premonstráty v místech bývalého pohraničního hvozdu „Borek". Památky obce: kostel sv. Jakuba.
OBEC Košice - ID 98977959 -
Košice 47, Košice u Soběslavě, 391 17
První zmínka o obci Košice pochází z roku 1252. Majitelé vsi se různě měnili, původně patřili k hradu Choustník, r. 1454 přešli pod Brandlín.
OBEC Horní Poříčí - ID 94906289 -
Horní Poříčí 77, Křetín, 679 62
Obec se nachází v údolí říčky Křetínky, na jejímž pravém břehu je podloží tvořeno šedou prahorní rulou tvořenou zrnky křemene a živců se slídovými lupínky místy s magnetitovým prachem, na západním okraji katastru se shluky hadce.
DRIP SDRUŽENÍ - ID 96724267 -
Ovčárecká 1452, Kolín, 280 02
velkoobchod: kalendáře, diáře, PF, adresáře, výplatnice, tabelační papír, velkoobchod: brousící prostředky (papíry a plátna, flex kotouče, brousící kotouče, brusná tělíska, brusné houbičky, pasty, podložné talíře), velkoobchod: igelitové tašky s potiskem, velkoobchod: hrací karty, pexesa, internetový obchod: hrací karty, pexesa, adresáře, diáře, kalendáře
Palackého 211, Mladá Boleslav, 293 01
Gymnázium Dr. Josefa Pekaře je státní všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium sídlící v Mladé Boleslavi. Díky více než třísetleté tradici se jedná o nejstarší střední školu ve městě. Škola je pojmenována po významném českém historikovi, Josefu Pekařovi, který je zároveň jejím absolventem Budova gymnázia byla postavena roku 1903 v novobarokním stylu. Architektem a vedoucím stavby byl vrchní stavební rada Rosenberg. Stavba trvala postavená v rekordním čase jednoho roku. Dominantní je typické novobarokní průčelí s balkonem, na jehož obou stranách jsou umístěny dvě vázy a plastiky Učence s knihou a sovou a Ženy zhlížející se v zrcadle a mající dva obličeje. Nad hlavním vchodem je umístěn městský znak Mladé Boleslavi - stříbrný jednoocasý lev v modrém poli, s červeným vyplazeným jazykem a se zlatou zbrojí.[2]
Obec Trpišovice - ID 96259154 -
Trpišovice-Koňkovice 33, Ledeč nad Sázavou, 584 01
Obec Trpišovice se nachází jihovýchodně od Světlé nad Sázavou. Na území žije cca 150 obyvatel a do působnosti Trpišovic patří obce Bilantova Lhota, Dobrovítova Lhota, Koňkovice, Remuta a Smrčná.
OBEC BOROVNICE - ID 92724688 -
Borovnice 54, Borovnice, 592 42
Borovnice je obec v okrese Žďár nad Sázavou,kraj Vysočina. Leží na pravém břehu řeky Svratky,ta zároveň tvoří hranici mezi Čechy a Moravou. Obec se nachází v nadmořské výšce 515 metrů. Nejvyšším bodem je kopec Strom, který se tyčí nedaleko samoty Kutiny, která také náleží k obci. První písemná zpráva pochází z roku 1350. Na území žije 183 obyvatel.
Obec BOHUŇOV - ID 95250701 -
Bohuňov 50, Bohuňov , 593 01
Obec Bohuňov (270 obyvatel), jenž je tvořena dvěma částmi – vesnicemi Bohuňov a Janovičky, se nachází v severovýchodní části kraje VYSOČINA, v mikroregionu Bystřicko, 6 km severozápadně od města Bystřice nad Pernštejnem.
OBEC BUKOV - ID 90435363 -
Bukov 88, Bukov , 592 51
První písemná zpráva pochází z roku 1285. Obec se nachází v nadmořské výšce 526 metrů. Na území žije 197 obyvatel.
OBEC RADENICE - ID 99642836 -
Radenice 32, Radenice, 591 01
Vesnice Radenice se nachází v okrese Žďár nad Sázavou a náleží pod Kraj Vysočina. První písemná zmínka o osadě, jež v minulosti používala šesti různých názvů, odvozených od jména Rademnice, se dochovala z roku 1483. Obec se nachází v nadmořské výšce 598 metrů. Na území žije 148 obyvatel. Letní otevírací doba: 19:00 - 21:00. Na konci prázdnin 2016 proběhne zábavné odpoledne, soutěže a posezení.
OBEC MENHARTICE - ID 89631377 -
Menhartice 23, Menhartice, 675 31
Pokud pojedete z Jemnice směrem k hraničnímu přechodu Vratěnín musíte projet obcí Menhartice. Vesnice je to čistá a upravená. Lidé tam zřejmě žijí rádi. Dokazují to i tím, že nikdy nepřerušili lidové zvyky. O masopustě projde průvod s hudbou vesnicí. Muzikanti hrají dům od domu a masky při tanci provedou domácí obyvatele. O Velikonocích chodí děti s řehtačkami a lidé je odměňují koledou. Nejkrásnější tradicí je jistě vánoční vyzpěvování a zvonění koledy. Obcí prochází se zvoněním zvonečků průvod. Sedmkrát se lidé zastaví, aby si zazpívali společně koledu. Cestou je doprovázejí světla svíček z vyzdobených oken domů. Obec Menhartice se nachází v okrese Třebíč v kraji Vysočina, 3 km na jih od Jemnice. První písemná zpráva pochází z roku 1349. Obec se nachází v nadmořské výšce 485 metrů. Na území žije 145 obyvatel.
OBEC Vysoká - ID 90278382 -
Vysoká 1, Havlíčkův Brod 1, 580 01
Obec Vysoká nabízí spoustu příležitostí pro milovníky sportu či turistiky. Okolí obce je hojně využíváno turisty a cykloturisty. V obci je lyžařský vlek s nejmodernější technikou včetně umělého zasněžování a osvětlení.
Obec Klokočov - ID 92715198 -
Klokočov 105, Klokočov , 583 01
Klokočov je obec v okrese Havlíčkův Brod, kraj Vysočina. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1546. Klokočov leží na hřbetu Železných hor mezi Rušinovem a Hoješínem, nad údolím řeky Chrudimky, která se zde začíná rozšiřovat v Sečskou přehradní nádrž. Klokočov je sídlem obce, sestává se ze tří spojených částí - Klokočova , Klokočovské Lhotky a zámeckého areálu s dvorem. Obec Klokočov se nachází ve výšce 535. Žijících obyvatel je 121. Dominantou naší obce je 1000 let stará lípa na návsi v Klokočově a zámeček Klokočov.
KNIHOVNA Horní Počernice - ID 98642159 -
Náchodská 754/94, Praha, 193 00
-
Zahrádka Petr - autoškola - ID 91663000 -
Havířská 1230, Nýřany, 330 23
Autoškola nabízí výcvik řidičů všech skupin, provádí výcvik řidičů skupin AM, A1, A, B, B+E, C, C+E, T,D a E/B. Autoškola dále zajišťuje školení řidičů.
OBEC SEJŘEK - ID 91015062 -
Sejřek 35, Sejřek, 592 62
První písemná zpráva pochází z roku 1350. Obec Sejřek se nachází v nadmořské výšce 518 metrů. Na území žije 160 obyvatel.
Betlémská 287/4, Praha , 110 00
Betlémská je nejstarší průmyslovou školou v České republice a byla založena v roce 1837. Význam pro rozvoj průmyslového školství měla „Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách“, která byla založena v roce 1833. Jejím posláním bylo podnětně působit k rozšíření průmyslového podnikání a vyzbrojit domácí průmysl pro mezinárodní soutěž. Průmyslová jednota nejprve obrátila svou pozornost na podporu rozvoje středních a drobných živností a na zlepšení odborného vzdělání řemeslnického dorostu. Člen Jednoty, kníže Oettingen – Wallerstein, založil v r. 1835 na Zbraslavi na zkoušku první českou řemeslnickou školu. Neměla charakteristické znaky dnešní školy a pořádala většinou jen krátkodobé akce pro zdokonalování řemeslné dovednosti, ale osvědčila se, a proto byly v následujícím roce vytvořeny podobné školy na Křivoklátě a v Krásné Lípě.
Písecká 203, Bechyně, 391 65
Tradice výroby keramiky v Bechyni sahá do 16. století. V polovině 19. století přicházeli do města noví odborníci, díky kterým se nejvíce rozvíjelo hrnčířství a kamnářství. Kvalitní suroviny, letitá tradice a zájem o rozvoj českého odborného školství vedly ke zřízení c. k. odborné školy keramické právě zde. Stalo se tak v únoru 1884, výuka byla zahájena v březnu téhož roku, "...aby žactvo v ní nabylo teoretické vědomosti směru technologického, uměleckého i obchodního, zároveň i znalostí praktického rázu uměleckého a zručností pracovních." Studium bylo tříleté, do roku 1910 zde mohli studovat pouze muži. Jedním z uměleckých vrcholů školy bylo období secese (1900 - 1914) a dalším pak 20. a 30. léta 20. století, kdy se škola úspěšně účastnila významných mezinárodních výstav. Podle zkušeností školy a jejích učitelů byly zřizovány obdobné školy doma i v cizině. V polovině 30. let se podařilo ustát tlak na zrušení bechyňské keramické školy a její převedení do Prahy.
sady Na Polabí 411/72, Mělník, 276 01
Historii naší školy nalézáme v dobových dokumentech a archivech již od roku 1882. Výnosem Zemského výboru Království českého č. 35932 ze dne 29.11.1882 byla v Mělníku zřízena první vinařská škola v Rakousku-Uhersku s českým vyučovacím jazykem. Okresní zastupitelstvo jmenovalo pro přípravné práce výbor, jehož funkci převzalo později kuratorium za předsednictví purkmistra města Mělníka V. Haupta. Usnesením kuratoria z 20. srpna 1884 se spojila škola vinařská se školou ovocnickou.
nám. Republiky 86, Dačice, 380 01
Naše škola má stodvacetiletou historii - byla založena v roce 1896 z iniciativy c.k. okresního soudce Bedřicha Kancnýře z Dačic jako Zimní hospodářská škola. Založil ji okresní hospodářsko - lesnický spolek a svědčí o snaze rolníků té doby o odborné zemědělské vzdělání. Bylo rozhodnuto, že se bude vyučovat v českém jazyce. První školní rok byl slavnostně zahájen 1.října 1896 ve dvou pronajatých místnostech městského pivovaru. Koncem června roku 1897 se přikročilo ke stavbě školní budovy. 11. září 1898 byla nová školní budova slavnostně otevřena a předána prvnímu řediteli školy Josefu Plockovi.
SMÍCHOVSKÁ SPŠ - ID 91391170 -
Preslova 72/25, Praha, 150 00
Smíchovská střední průmyslová škola je úspěšnou střední průmyslovou školou v Praze, která má dlouholetou tradici. Škola byla založena již v roce 1901 a v současnosti vzdělává přes 600 žáků z Prahy a Středočeského kraje. Naše škola připravuje žáky na další studium či práci ve dvou velmi vyhledávaných oborech - Informační technologie a Technické lyceum.
INTEGROVANÁ SŠ - ID 92330701 -
28. října 607, Semily, 513 01
Počátky učňovského školství v Semilech spadají až do roku 1884, kdy byl v budově obecné školy na Komenského náměstí zahájen první školní rok Průmyslové školy pokračovací. Od roku 1910 nesla škola název Živnostenská škola pokračovací. Tehdy se ve škole učili truhláři, zámečníci a strojníci, krejčí a švadleny a obuvníci. 3.září 1934 byla zahájena výuka v nové školní budově ve které sídlí ředitelství dnešní Integrované střední školy. Na počátku 2.svět.války škola změnila název na Živnostenskou školu v Semilech. Od roku 1943 do roku 1946 se název školy opět změnil, tentokrát na Učňovskou školu. A změny názvu pokračovaly.
nám. Míru 31, Moravské Budějovice, 676 02
Městský úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje město. Otevírací doba: Pondělí 7:30 - 17:00, Úterý 7:30 - 15:30, Středa 7:30 - 17:00, Čtvrtek 7:30 - 15:30, Pátek 7:30 - 15:00, Sobota Zavřeno, Neděle Zavřeno
Pro Dětičky - ID 99178990 -
Baranova 1587/24, Praha , 130 00
Naše firma se zabývá distribucí hraček pro děti.
Smrk 94, Vladislav, 675 01
Areál školy se bude nacházev v blízkosti bývalé hájenky v obci Pozďatín. Myšlenka na zřízení soukromé střední školy zemědělské vznikla přibližně v roce 2012 ve společnosti Agro 2000 s.r.o., která patří mezi největší zemědělské firmy v zemi. Od té doby se začala tato myšlenka postupně rozvíjet, a tak byla vytipována lokalita, kde bude škola postavena, připraven rámcový koncept fungování školy, vybrán obor vzdělávání a jeho specializace, sestaven základní tým pedagogů školy apod.
SOŠ A SOU Třešť - ID 98666593 -
K Valše 1251/38, Třešť, 589 01
Jsme velká střední škola s více jak stoletou tradicí a optimistickým výhledem do budoucna. Najdete nás uprostřed Českomoravské vrchoviny mezi krajským městem Jihlavou a historickou Telčí. Třešť leží v hlubokém údolí obklopena kopcovitou, zalesněnou krajinou, která patří mezi nejkrásnější a ekologicky dosud nenarušené oblasti ČR.
SOŠ A SOU Lanškroun - ID 90261464 -
Kollárova 445, Lanškroun, 563 01
Jen málokterá střední škola u nás má tak široké rozpětí vzdělávání jako má Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Lanškrouně.Škola pro elektrotechniky, nástrojaře, kadeřníky, kosmetičky a knihaře, která má dlouholetou tradici a zkušenosti o jejíž absolventy mají firmy zájem.Naši studenti vyhrávají oborové soutěže.Přijďte se podívat, přesvědčte se se na vlastní oči.
Voldušská 721, Rokycany, 337 01
-
HUBKOVÁ MARIE-BOZPO - ID 94403654 -
Pražská 1072, Pelhřimov, 393 01
Nabízíme služby v bezpečnosti práce a požární ochraně. S BOZPEM JE BEZPEČNO.
Washingtonova 1567/25, Praha, 110 00
Zajišťujeme překlady a tlumočení s maximálním důrazem na stoprocentní kvalitu, garantujeme jejich včasné dododání. Využíváme i rodilé mluvči, tím zaručujeme stoprocentní srozumitelnost textu pro čtenáře.Ověřené překlady některých typů dokumentů můžeme vyhotovit obratem. Diskrétnost je pro nás samozřejmostí, považujeme ji za základní pilíř úspěšného obchodního vztahu. Všechny dokumenty a komunikace s klientem jsou chráněny proti zveřejnění a zneužití. Provozní doba: PO 08:00-11:30 12:15-18:00 hod. ÚT 08:00-11:30 12:15-18:00 hod. ST 08:00-11:30 12:15-18:00 hod. ČT 08:00-11:30 12:15-18:00 hod. PÁ 08:00-11:30 12:15-17:00 hod.
OBEC Bohdíkov - ID 99958829 -
Bohdíkov 163, Bohdíkov, 789 64
Vznik dnešní vesnice Bohdíkov a jejích přilehlých osad (Raškov, Komňátka, Aloisov), které patří mezi nejstarší obce Šumperského okresu, souvisí s postupující slovanskou kolonizací z moravského vnitrozemí a vznikem nových sídlišť při toku řeky Moravy. Úřední hodiny: PO 07:30-17:00 hod., ÚT 07:30-15:00 hod., ST 07:30-17:00 hod., ČT 07:00-15:00 hod., PÁ 07:00-15:00 hod.
Broumovská 839/5, Liberec 1, 460 01
Více jak 20 let provozujeme výuku dle osvědčených metod.Jsme malá škola s individuálním přístupem vyučujících.Podpora nadaných žáků a aktivních sportovců, vzdělávání handicapovaných žáků – bezbariérový přístup.Praxe žáků ve 2. a 3. ročníku ve firmách, státních institucích a v bankách, dobré uplatnění na trhu práce.
MĚSTO Humpolec - ID 95562651 -
Horní náměstí 300, Humpolec, 396 01
Malebné městečko leží na dálnici D1 přímo uprostřed trasy Praha - Brno. Katastr tvoří místní části Humpolec, Hněvkovice, Kletečná, Petrovice, Lhotka, Rozkoš, Vilémov, Plačkov, Krasoňov, Světlice a Světlický Dvůr. Úřední hodiny: PO 08:00-17:00 hod., ÚT 08:00-14:30 hod., ST 08:00-17:00 hod., ČT 08:00-14:30 hod., PÁ 08:00-13:00 hod.
Stavbařů 2857/5, Ústí nad Labem, 400 11
Zveme vás srdečně na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 11. ledna 2017.V rámci DOD si v době mezi 15. a 18. hodinou můžete v doprovodů učitelů a žáků prohlédnout obě budovy naší školy.V 16 hodin je připraveno setkání s vedením školy v jídelně gymnázia.
Dukelské nám. 31/7, Hustopeče u Brna, 693 01
Studenty připravujeme především pro studium na vysokých školách, kromě toho mohou v rámci nepovinného předmětu vykonat státní zkoušku v psaní na PC a ve spolupráci se státní jazykovou školou při Gymnáziu v Břeclavi je možno vykonat i státní zkoušku z jazyka anglického a německého. Naši učitelé připraví žáky k těmto státním zkouškám v rámci nepovinných předmětů a kroužků.
HOTELOVÁ ŠKOLA - ID 97117289 -
Vršovická 564/43, Praha 10, 100 00
Hotelová škola s tradicí. Vychováváme odborníky pro hotelnictví, gastronomii a cestovní ruch.
Truhlářská 1120/22, Praha 1, 110 00
Vítáme Vás na nových stránkách Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského. Připravili jsme pro Vás mnoho potřebných, užitečných a zajímavých informací v moderním kabátě. Stránky, které vytvořili studenti ve spolupráci s pedagogy, jsou určeny všem současným, bývalým i potencionálním studentům, jejich rodičům i přátelům naší školy. Vítáme však i všechny ostatní návštěvníky, kteří se o nás chtějí něco dozvědět. Těšíme se na setkání s Vámi ve virtuální i každodenní realitě.
Tyršova 239, Velká Bíteš, 595 01
1.9.1999 zahájilo ve Velké Bíteši výuku nově vzniklé Střední odborné učiliště Jana Tiraye.Do názvu učiliště bylo současně propůjčeno jméno bítešského rodáka a čestného občana města Jana Tiraye, jenž byl významnou pedagogickou osobností regionu. Od roku 2009 působí škola pod novým názvem - Střední odborná škola Jana Tiraye.
SOŠ PODNIKATELSKÁ - ID 91592069 -
Topolová 584, Most 1, 434 01
Chcete mít střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou?Chcete umět komunikovat v anglickém a německém jazyce?Chcete se naučit používat aplikační programy na PC pro budoucí praxi?Dny otevřených dveří: čtvrtek 12. 01. 2017, čtvrtek 09. 02. 2017,a dále je možné si sjednat osobní návštěvu naší školy zavoláním na tel. 476 769 501. Provozní doba: PO 08:00-14:00 hod. ÚT 08:00-14:00 hod. ST 08:00-14:00 hod. ČT 08:00-14:00 hod. PÁ 08:00-14:00 hod.
Revoluční 1122/92, Krnov, 794 01
Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace, je veřejnou (státní) školou, která nabízí studium dvou čtyřletých maturitních oborů: Management cestovního ruchu a Management v dopravě se zaměřením na leteckou dopravu. V současné době u nás studuje přibližně 360 studentů z celého Moravskoslezkého kraje, ale také z krajů Olomouckého, Zlínského či Brněnského. Výuka obou oborů probíhá již od roku 1993, kdy se škola transformovala a navázala na obory dopravy ze 70. a 80. let.
HOTOVA-FIRMA.CZ - ID 99650973 -
Jeřabinová 322, Třinec - Lyžbice, 739 61
Nabízíme zakládání obchodních společností na klíč v Česku, na Slovensku a v Polsku. Klientům založíme s.r.o. nebo a.s. dle jejich požadavků a potřeb a vše vyřídíme a zajistíme - od notářských služeb, přes zajištění živnostenských listů, zápis společnosti do obchodního rejstříku až po vyřízení náležitostí na finančním úřadě. Všem novým podnikatelům tak umožňujeme koncentrovat se na svých obchodních plánech a rozvíjení svého byznysu. Koupě společnosti s.r.o. nebo a.s. je pro ty klienty, kteří nemají čas čekat na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Takové hotové, čisté, ready-made společnosti máme v nabídce. Zajistíme rychlý a bezproblémový zápis změn do obchodního rejstříku a klient tak může začít ihned podnikat! Provozní doba:Dle telefonické domluvy
AGENTURA ENS , s.r.o. - ID 96870257 -
V Podhájí 776/30, Ústí nad Labem, 400 01
Již 17 let úspěšně působíme v oblasti celoživotního vzdělávání. Organizujeme semináře, školení, konference a tématické odborné exkurze a výstavy. Připravíme pro Vás školicí a vzdělávací akci na objednávku přímo v sídle zákazníka.
OBEC Podbrdy - ID 97666474 -
Podbrdy 8, Liteň, 267 27
První zmínka o obci Podbrdy je z roku 1788, vznik se však datuje do období 1757-1788. Pozemky byly dominikální půdou a ves byla tehdy pravděpodobně založena vrchností. Úřední hodiny: PO Zavřeno, ÚT Zavřeno, ST 18:00-19:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Sedliště - ID 91127493 -
Sedliště 63, Nepomuk 1, 335 01
Vítejte na oficiálních stránkách obce Sedliště (Plzeň-jih), obec leží 7 km severovýchodním směrem od Nepomuku, a její dějiny úzce souvisí s osudy kláštera pod Zelenou Horou, po jehož zániku v dobách husitských válek bylo Sedliště připojeno k panství zelenohorskému.
Staniční 1125/72, Plzeň, 312 00
Organizace předškolní výchovy a vzdělání. Náš kolektiv se skládá z 15 učitelek, 8 vysokoškolsky vzdělaných, 1 pana učitele, 2 speciálních pedagogů a 4 logopedických asistentek.
Mírové náměstí 3, Postoloprty, 439 42
Milí návštěvníci, nabízíme Vám především tyto služby: výpůjční služby, meziknihovní výpůjční služby, přístup k internetu zdarma atd.
JM DEMICARR s.r.o. - ID 97624592 -
Bučovická 180, Slavkov u Brna, 684 01
Hlavním předmětem naší činnosti je výstavba hřišť s umělými sportovními povrchy (včetně projektové přípravy a poradenství), výroba a montáž sportovních konstrukcí na venkovní sportoviště a do tělocvičen. Naše umělá multifunkční hřiště a umělé tenisové kurty najdete po celé České republice. Dodáváme umělé sportovní povrchy - umělé trávy firem Radici (Itálie) a Juta (ČR). Sportovní hřiště jsou dnes běžnou součástí škol, městských a vesnických sportovišť hotelů i penzionů. Údržba a čištění hřišť jsou navíc minimální a i to je u těchto zařízení důležité.
OBEC Býškovice - ID 92599896 -
Býškovice 71, Všechovice, 753 53
Obec Býškovice se rozprostírá asi 9 km od Bystřice pod Hostýnem a 12 km od Hranic na Moravě, čítá 391 obyvatel na výměře 600 ha. Obec se nalézá na prehistorickém sídlišti nedaleko od „jantarové obchodní stezky“. Z nejstarších známek osídlení se na katastru obce nachází slezské kultury popelnicových polí, což je asi 1000-2000 let př.n.l. Avšak nejstarší písemná zmínka spadá do roku 1131, kdy se v pramenech uvádí název Výškovice, později přejmenován na Býškovice. To se psal rok 1474, kdy panství koupil Vilém z Pernštejna, 2. pol. 16.stol. koupil Helfštýn i s okolními obcemi Václav Půta z Ludanic a od doby pobělohorské až do konce 19.stol. jej měl v držení rod Dietrichštejnů. V pol.18.stol. obdržely Býškovice svůj obecní typář s výjevy rodového znaku právě v nových symbolikách Býškovic – znaku a praporu. V zeleném štítě stříbrný sloup mezi dvěma zlatými klasy, na středu sloupu je pak položen rodový dietrichštejnský štítek. Pšeničné klasy znázorňují zemědělský charakter obce.
Zámecké nádvoří 783, Týn nad Vltavou, 375 01
.
náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
.
JIRÁSKOVO DIVADLO - ID 93176434 -
Masarykovo náměstí 1, Nový Bydžov, 504 01
.
U Dráhy 827/6, Zábřeh, 789 01
Škola spolupracuje s řadou odborných firem v regionu a celé ČR.Příprava na řidičský kurz je součástí výuky.96 % absolventů Automobilní školy Zábřeh do roka sežene práci.
Karasova 1140/16, Ostrava , 709 00
Navazujeme na tradici ekonomického školství v Ostravě a ekonomické vzdělání obohacujeme o jazykové dovednosti. Realizujeme bilingvní vzdělávání – výuku vybraných ekonomických předmětů v angličtině. Jsme mezinárodním certifikačním centrem Londýnské obchodní komory (LCCI).Studenti u nás mohou získat mezinárodní jazykový certifikát English for Business (EFB), připravujeme rovněž na jazykový certifikát FCE. V rámci odborného vzdělávání se zaměřujeme na praktické ekonomické dovednosti – možnost získání certifikátu účetního programu POHODA, věnujeme se podnikatelským dovednostem – práci ve fiktivních firmách a studentské společnosti, domácím i zahraničním odborným praxím – zapojením do projektu ERASMUS+. V moderním a příjemném školním prostředí nabízíme studentům množství školních a mimoškolních aktivit. Úspěšné studenty odměňujeme stipendiem. Jsme pořadatelé Ostravského veletrhu fiktivních firem s mezinárodní účastí.
Trhové Sviny 713, Trhové Sviny, 374 01
Provozujeme základní školu se školní družinou, klubem i jídelnou.
nám. sv. Ondřeje 36 , Uherský Ostroh, 687 24
Kostelní věž byla vybudována po levé straně chrámu. Věž je zakončena polygonovým nadstavcem s měděným oplechováním přecházející v osmiúhlou lucernu završenou makovicí s křížem. Výška věže činí cca 45 m. Uvnitř jsou zavěšeny zvony zasvěcené sv. Ondřeji a sv. Václavovi každý o váze asi 2000 kg.Kostel sv. Ondřeje je jednolodní orientovanou stavbou s krátkou příčnou lodí. Nad presbyteriem se vypíná klenutá kopule s lunetami (výseč v klenbě nad okny). V podélné ose měří 39,55 m a v příčné ose 19,35 m. Strop v lodi je vysoký 15,2 m a v kopuli 19,2 m.Pod kůrem nalevo od vstupních dveří je umístěna socha Panny Marie Lurdské. Vnitřní výbavu kostela tvoří šest bočních oltářů. Směrem k hlavnímu oltáři po levé straně jsou ve dvou apsidách (půlkruhová oltářní nika) vystaveny sochy sv. Františka a socha Božského srdce Ježíšova, pod níž je umístěna křtitelnice ve tvaru stylizované mušle s dřevěným víkem v podobě stříšky s taškami a nad ní sousoší křtu Krista v tradičním pojetí. Na obvodových zdech je rozmístěno 14 zastavení křížové cesty od Antonína Přečského z roku 1925. Varhany pocházejí z 60. let 20. Století, byly zasazeny do původní skříně z roku 1889. Provozní doba: viz. webové stránky
Stanislav Svozil - ID 90249565 -
Staroměstské náměstí 64/9 , Litovel, 784 01
Nabízíme nepřetržitě školení řidičů, výuku a výcvik těchto skupin: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C, CE, D, DE, T, VRÁCENÍ ŘP PO BODECH, NEBO PO TRESTU. V případě možnosti přistavení vozidla do místa bydliště žadatele, v daném městě.Samozřejmostí je maximální vstřícnost a přizpůsobení časovým možnostem žáků a rovněž výuka ve večerních hodinách a o víkendech. Referentské, profesní školení řidičů a školení ADR. Dopravně psychologické vyšetření, psychotesty. Praktický výcvik probíhá na vozidlech Mercedes, Volvo, Volkswagen, Škoda, DAF, Karosa… Provozní doba Dle telefonické domluvy.
Lidická 600/1a , Havířov , 736 01
Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600 Provozní doba dle rozvrhů
AUTOŠKOLA-CLUB OSTRAVA - ID 94658052 -
Kubelíkova 1323, Moravská - strava , 702 00 Ostrava 2
Provozujeme autoškolu. Provádíme školení řidičů, kondiční jízdy a další. Provozní doba nonstop
Bělohorská 4441/147b, Brno, 636 00
Nabídka jazykových korektur, tvorby textů, překladů i výuky anglického jazyka. Výuka češtiny pro cizince. Education of the Czech language for strangers. Provozní doba: dle tel. domluvy.
V Zálomu 2948/1 , Ostrava - Zábřeh, 700 30
Křesťanské společenství Ostrava je místním sborem křesťanů, kteří považují za základ svého života Bibli a vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Společně se všemi křesťanskými církvemi vyznáváme Apoštolské vyznání víry, v němž jsou již od dob prvních křesťanů obsaženy základní myšlenky křesťanské víry. Provozní doba dle domluvy
nám. T. G. Masaryka 788 , Tábor , 390 02
Střední škola a VOŠ zemědělská - zaměření na agropodnikání, ekonomiku v zemědělství, péči o krajinu. Škola se snaží vychovávat a vzdělávat takové odborníky, kteří by se dobře uplatnili ve svém budoucím povolání a životě.
LOLA´S DANCE CENTRE, z.s. - ID 95812030 -
Sudova 5/16, Olomouc, 779 00
Jsme taneční škola s dlouholetou tradicí, založena v roce 2004. V současné době naši taneční školu navštěvuje cca. 200 tanečníků z řad dětí, mládeže i dospělých. Svými výsledky se řadíme mezi nejúspěšnější taneční školy v České republice. Provozní doba: dle tel. domluvy.
Bělisko 295, Nové Město na Moravě, 592 31
Střední odborná škola Nové Město na Moravě nabízí studijní obory: Ekonomika a podnikání, Logistika v dopravě, Železniční provoz; učební obory - Tesař, Truhlář, Železničář, Instalatér, Zedník, Opravář lesnických strojů, Lesní mechanizátor, Ošetřovatelka; nástavbové obory - Podnikání (2 letá nástavba denní, 3 letá nástavba dálková). Otevírací doba: Pondělí 7:00 - 16:00 hod. Úterý 7:00 - 16:00 hod. Středa 7:00 - 16:00 hod. Čtvrtek 7:00 - 16:00 hod. Pátek 7:00 - 16:00 hod. Sobota Zavřeno Neděle Zavřeno
SŠ LESNICKÁ Žlutice - ID 94917167 -
Žižkov 345, Žlutice, 364 52
Posláním školy je připravovat žáky pro práci lesníků v základních jednotkách lesního hospodářství. Jejich uplatnění je u lesních akciových společností, městských lesů, LČR, organizacích provozujících myslivost, orgánů státní správy, organizací zajišťujících ozeleňování krajiny aj. Dále pak připravovat žáky pro práci v dřevařských organizacích, v těžební a pěstební činnosti, v zahradnických a květinářských podnicích a autoservisů. V evidenci úřadů práce se naši studenti vyskytují v malé míře.
Lipová-lázně 458 , Lipová-lázně , 790 61
Škola je umístěna v klidném přírodním prostředí s bezbariérovým přístupem a dobrou dopravní dostupností - do 5ti minut chůze na vlakové nádraží i k autobusovým zastávkám. Studium je denní a je určeno žákům, kteří splnili povinnou školní docházku. Pro přijetí ke studiu je potřebné vyjádření lékaře. Studium je vhodné i pro žáky zdravotně postižené. Provozní doba dle rozvrhu jednotlivých tříd.
Přestavlky 1, Sedlec-Prčice , 257 91
Žáci Základní praktické školy Přestavlky jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu Tvořivá a praktická škola. Podle potřeby jsou žákům vytvářeny individuální vzdělávací programy. Výuka ve škole probíhá ve 3 třídách, které se nachází přímo v hlavní budově, s maximálním počtem do 14ti žáků. K dispozici je cvičná kuchyňka, školní dílna, školní pozemek, počítačová učebna a sportovní hřiště pro míčové hry.
Nová Cerekev 72, Nová Cerekev, 394 15
Základní škola a Mateřská škola pro 200 žáků s jídelnou a družinou.
Puklice 167, Puklice, 588 31
Základní škola a mateřská škola Puklice, příspěvková organizace. Škola vzdělává žáky se speciálními potřebami. Podrobnější informace u vedení ZŠ. Základní škola pro 160 žáků s družinou, školním klubem a jídelnou. Mateřská škola pro 50 dětí.
Hamry nad Sázavou 133, Hamry nad Sázavou, 591 01
Základní škola pro 80 žáků s družinou a jídelnou. Pro děti nabízíme kroužky anglického jazyka, hry na zobcovou flétnu a Country tance. Budova základní školy byla postavena v roce 1903 a nová přístavba s tělocvičnou v roce 2002. Budova mateřské školy je v provozu od roku 1980.
ZŠ A MŠ Troskotovice - ID 99252106 -
Troskotovice 160, Troskotovice, 671 78
Základní škola Troskotovice je právním subjektem, jehož součástí je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Všechny sídlí v jedné budově. Škola využívá také školní dvůr a zahradu. Na dvoře je nově zrekonstruovaný prostor s průlezkami, pískovištěm a stezkou „bosou nohou“. Vše je užíváno pro pohyb a edukativní hry žáků. Vletošním školním roce 2017/2018 má naše škola 18 žáků. Mateřská škola je v letošním roce zcela naplněna počtem 28. dětí. I tento školní rok pokračuje provoz některých kroužků - flétnička, šikulové, angličtina, taneční kroužek, zpívání pro radost atd
Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary, 360 01
Provozujeme střední zdravotnickou školu s obory - ošetřovatel, zdravotnický asistent, nutriční asistent, masér sportovní a rekondiční, zdravotnické lyceum, asistent zubního technika a laboratorní asistent. Škola má obory zdravotní sestra – později všeobecná sestra, do roku 1993 i obor dětská sestra, který je ale celostátně zrušen a přeřazen mezi vyšší studium. Obor farmaceutický laborant, zubní technik a od roku 1999 i obor zdravotní laborant. Vrací se obor ošetřovatelka - dvouleté studium. Jsou nově otevírány třídy vyššího tříletého pomaturitního studia – diplomovaná porodní asistentka, dětská sestra a diplomovaný fyzioterapeut. Je navázána spolupráce s italskou školou v Cremoně a švédskou školou v Helsinborgu. Každým rokem je organizována výměnná praxe s oběma školami. Naši studenti a studentky se celá léta nejen učí, ale udělali i mnoho dobrého mimo školu – v pečovatelské službě, péči o děti v dětském domově, péči o staré občany, výuce první pomoci na základních školách.
Tyršova 209, Horní Cerekev, 394 03
Základní škola pro 350 žáků s družinou a jídelnou. V školním roce 2017/20178 navštěvuje školu 156 žáků v 9 třídách. O děti se stará 12 pedagogických pracovníků a 4 provozní zaměstnanci. Ve školní družině pracují 2 vychovatelky a ve školní kuchyni je 5 kuchařek včetně vedoucí školní jídelny.
ZŠ a MŠ Lesná - ID 97980285 -
Lesná 172, Tachov , 347 01
Základní škola a mateřská škola Lesná, příspěvková organizace.
Lomená 45/4, Most, 434 01
Autoškolu A+A jsme založili v roce 1999. Za dobu své působnosti jsme usilovali o spokojenost našich žáků, aby se z nich stali řidiči do pohody i nepohody a vrátili se z cest živi a zdrávi - a nejenom oni, ale i ostatní. Těší nás, když se po získání řidičáku zdravíme už jako sobě rovni. Vizitkou naší práce je, pokud žáci využívají znalosti a dovednosti, které u nás získali při své jízdě, a tak dokazují, že naše práce nebyla zbytečná. Zda jsme úspěšní, mohou posoudit jenom oni a možná i naši budoucí žáci. Provozní doba: PO Zavřeno ÚT 16:00-17:00 hod. ST Zavřeno ČT 16:00-17:00 hod. PÁ Zavřeno Dle tel.domluvy
Palackého 142, Jaroměř , 551 01
Cílem a posláním základní školy speciální je poskytovat základy vzdělávání žákům se středním a těžkým mentálním postižením a kombinovaným postižením. Zajišťujeme reedukaci žáků s vadami řeči, zraku a specifickými poruchami učení a chování. Výchovou a vzděláváním směřujeme k dosažení maximálně možné socializace žáka. Hlavní důraz je kladen na poskytování elementárních vědomostí a dovedností, na vytváření návyků, které jsou potřebné k uplatnění v praktickém životě. Na rozvíjení duševních i tělesných schopností žáků, založeném na důsledném respektování jejich individuálních zvláštností. Praktická škola jednoletá poskytuje střední vzdělání žákům s těžkým zdravotním postižením, zejména s těžkým stupněm mentálního postižení, žákům s postižením více vadami a s diagnózou autismu, kteří získali ucelené vzdělání na úrovni základní školy speciální. Cílem je v rámci individuálních schopností nabídnout možnost k uplatnění se přiměřeným výkonem v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech. Provozní doba dle telefonické domluvy.
Bezručova 1468/2, Hradec Králové, 500 02
Nabízíme možnost získání chovatelských znalostí a dovedností v nadstandardně vybaveném Přírodovědném centru Základní školy v Bezručově ul. 1468, Hradec Králové. Chovatelské kroužky jsou určeny pro žáky základních škol. Pro Vás, kteří nemáte zájem o pravidelný chovatelský kroužek, nabízíme chovatelský klub, který můžete navštěvovat dle Vašich časových možností od pondělí do neděle. V rámci chovatelského klubu nahlédnete i do zázemí Přírodovědného centra a budete se aktivně podílet na péči o chované živočichy a údržbě jejich ubikací. Provozní doba PO 09:00-21:00 hod. ÚT 09:00-21:00 hod. ST 09:00-21:00 hod. ČT 09:00-21:00 hod. PÁ 09:00-21:00 hod. SO 09:00-21:00 hod. NE 09:00-21:00 hod.
Vrchlického 567, Třeboň, 379 01
Výchovně vzdělávací centrum - OA, SOŠ a SOU Třeboň vzniklo v roce 2004 spojením 4 škol. Obchodní akademie, střední odborná škola a střední odborné učiliště zajišťují výuku oborů obchodní akademie, návrhářství oděvů, modelářství, cestovního ruchu či nástavbového studia pro učební obory. Škola dále poskytuje služby v oblasti stravování a ubytování studentů, exkurzí či výměnných pobytů
LABUS DAVID-JAPANOLOG - ID 94281216 -
V žabokřiku 648, Praha, 190 17
Provádím překlady a tlumočení z Japonštiny do češtiny a angličtiny.
NAKLADATELSTVÍ BARBARA - ID 95882855 -
Vráclavská 1395, Šenov u Ostravy, 739 34
V oblasti beletrie a poezie je nakladatelství orientováno především na vydávání nových, perspektivních českých autorů ze všech koutů republiky. Mladým začínajícím autorům nabízíme a poskytujeme nad rámec běžných korektur i odborné lingvistické služby, které jsou zaměřené na speciální analýzy textu a jeho výstavbu. Noví začínající autoři tak mohou tímto způsobem nalézt účinnou podporu pro rozvoj svého vlastního osobitého stylu. provozní doba: dle tel. domluvy
U dvou srpů 2024/2, Praha, 150 00
Oddělení výzkumu: Formulace koncepcí a strategií rozvoje terciárního vzdělávání. Hodnocení kvality systémů terciárního vzdělávání. Problematika vysokoškolských studentů. Mechanismy řízení a financování vysokých škol. Boloňský proces - vytváření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Spolupráce vysokých škol se zaměstnavateli a poradenská činnost vysokých škol. Vlivy demografického vývoje na terciární vzdělávání. Internacionalizace terciárního vzdělávání. Národní centrum distančního vzdělávání: Výzkum v oblasti teorie a praxe distančního vzdělávání. Výzkum v oblasti hodnocení pedagogické efektivity distančního vzdělávání. Výzkum uplatnění ICT v pedagogickém procesu v oblasti terciálního vzdělávání. Zřízení a spravování informačních databází a specializované knihovny. Poradenství a propagace distanční formy vzdělávání.
Marie Majerové 792/14, Brno, 638 00
Provoz mateřské školy. Provozní doba: PO 06:30-16:30 hod. ÚT 06:30-16:30 hod. ST 06:30-16:30 hod. ČT 06:30-16:30 hod. PÁ 06:30-16:30 hod.
Škroupova 209/13, Plzeň , 301 00
Výuka na ISŠŽ probíhá ve tříletých učebních a čtyřletých studijních oborech denního studia. Dosaženým stupněm je střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. Žáci tříletých oborů mohou pokračovat ve studiu na dvouletém nebo tříletém nástavbovém oboru. Školní vzdělávací program a učební plány jsou v souladu s legislativou danou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Na škole nyní studuje 495 žáků ve 21 třídách. Výuku zajišťuje kvalitní pedagogický sbor. Ve všech oborech je kladen důraz na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků. Škola umožňuje všem žákům uplatnit svůj talent v rámci různých mezinárodních projektů, při akcích a soutěžích v Plzni, Plzeňském kraji, v České republice i v zahraničí. Důkazem toho jsou vynikající úspěchy žáků a jejich pedagogů.
Komenského 273/7, Mikulov na Moravě, 692 01
Gymnázium a střední odborná škola Mikulov - vzdělávací nabídka školy: Maturitní obory - gymnázium, hotelnictví. Nematuritní obory - cukrář, kuchař – číšník, strojní mechanik, pečovatelské služby, zednické práce, praktická škola dvouletá, strojírenské práce, stravovací a ubytovací služby pokladní hodiny: Po 6:30-11:30, St 12:00 – 14:45, Pá 6:30 – 10:00
Mateřská škola BROUČEK - ID 95431012 -
Kasárna 500, Bzenec, 69681
.
Národní 1009/3, Praha, 110 00
Projekt Otevřená věda Akademie věd ČR je vlajkovou lodí spolupráce s mladšími generacemi. Už od roku 2005 zapojujeme talentované studenty středních i vysokých škol do praktického výzkumu na Akademii věd ČR prostřednictvím studentských vědeckých stáží. Naším cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech, studenty vysokých škol k volbě vědecké profesní dráhy a obě tyto skupiny vzdělávat a aktivně zapojit do činnosti ústavů Akademie věd České republiky. provozní doba: dle tel. domluvy
Purkyňova 630/1, Liberec , 460 01
Botanická zahrada Liberec je nejstarší v České republice, překročila 120 let věku. Dlouhá historie je dobrým základem pro jakousi spolehlivost kvality. Přechovávání dědictví po minulých zahradnických generacích, ve formě nashromážděných sbírek živých rostlin a leckdy těžce utvářených tradic, ovšem nestačí. Botanická zahrada, kladoucí si za úkol být opravdu prestižní institucí, musí být výspou odborné civilizace, musí inspirovat nápaditostí zahradního umění i formovat vkus. Její životnost se musí projevovat zahraničními pracovními kontakty, odbornými studiemi, školením studentů, publikační činností, účastí na projektech ochrany přírody, a také rozvíjením kvalit vlastního personálu. Botanická zahrada Liberec se stará o nejpestřejší soubory exotických rostlin v České republice. Ročně ji navštěvuje kolem 50 000 lidí. Skleníkový areál ve tvaru rostlinných buněk nebo krystalové drúzy, po stavební stránce projektovaný Ing. arch. Pavlem Vaněčkem, sestává z desíti různě velkých expozičních pavilonů, skýtajících plochu zhruba 3500 metrů čtverečních. V pavilonech je prezentováno 14 rozličných botanických témat. Při jejich tvorbě byla spojena odborná geobotanická hlediska se zahradním uměním. Věda zde ruku v ruce se scénickým pojetím vytváří amalgám života. Uspořádání rostlin uvnitř pavilonů je většinou stylizováno dle vzorů přirozených stanovišť a zvolený sortiment zahrnuje příslušné životní formy rostlin. Provozní doba: letní období: PO 08:00-18:00 hod. ÚT 08:00-18:00 hod. ST 08:00-18:00 hod. ČT 08:00-18:00 hod. PÁ 08:00-18:00 hod. SO 08:00-18:00 hod. NE 08:00-18:00 hod. zimní období: PO 08:00-16:00 hod. ÚT 08:00-16:00 hod. ST 08:00-16:00 hod. ČT 08:00-16:00 hod. PÁ 08:00-16:00 hod. SO 08:00-16:00 hod. NE 08:00-16:00 hod
ZOO PARK VYŠKOV - ID 96173602 -
Cukrovarská 424/9, Vyškov, 682 01
provozní doba: PO 09:00-18:00 hod. ÚT 09:00-18:00 hod. ST 09:00-18:00 hod. ČT 09:00-18:00 hod. PÁ 09:00-18:00 hod. SO 09:00-18:00 hod. NE 09:00-18:00 hod. ZOO PARK Vyškov vznikl v roce 1965 a je zaměřen především na chov domácích a hospodářských zvířat z celého světa. V současné době chováme přes 500 zvířat ve 125 druzích nebo plemenech. Chtěli bychom hlavně dětem, ale i dospělým návštěvníkům, ukázat, že například kráva není fialová příšera nesoucí na hřbetě reklamní nápis, že vajíčko není vytvořeno uměle ve fabrice, ale že je „zařídí“ sama příroda v těle slepice a mnoho dalších skutečností, které mohou zůstat v dnešní přetechnizované době dětem utajeny.
GOLDOVÁ ALENA - ID 89424897 -
Komenského 221 , Řícmanice, 66401 Bílovice nad Svitavou
Provádíme překlady běžných i odborných textů v německém jazyce.
Hybešova 240/1, Blansko , 678 01
Soukromá základní umělecká škola. Škola vám nabízí široké spektrum uměleckého vzdělávání ve všech oborech základního uměleckého školství. Učitelé naší školy se věnují dětem od předškolního věku až po dospělé v jednotlivých oborech, nástrojích a tanečních žánrech. Provozní doba:12-19:00 jinak dle tel.domluvy
AUDICA, s.r.o. - ID 99547908 -
Třískalova 564/11, Brno, 638 00
Nabídka kurzů se zaměřením na marketing, komunikaci i management. Nabídka firemního vzdělávání, personálního poradenství a personalistiky. Příprava firem na tuzemské a zahraniční veletrhy. Provozní doba:dle tel.domluvy
Mgr. Milan Pošepný - ID 98568374 -
Lochmanova 1494, Ústí nad Orlicí, 562 01
1.Jazyková škola ÚO vznikla v roce 2001, aby uspokojila vzrůstající poptávku po výuce anglického jazyka. Škola se postupně rozvíjela do dnešní podoby, kdy nabízí nejen výuku a služby spojené s anglickým jazykem, ale také s německým, ruským, španělským a francouzským jazykem. V současnosti disponujeme třemi plně vybavenými učebnami v Ústí nad Orlicí, včetně wifi připojení na internet, audio a DVD technikou. Další učebny se nacházejí v České Třebové, kde vyučujeme kurzy anglického jazyka pro děti a dospělé.
MODUS Autoškola Olomouc - ID 94019308 -
Sokolská 11, Olomouc, 779 00
Poskytujeme služby autoškoly. Výuka lze i v anglickém jazyce - 774 198 070 (lessons in English). Provozní doba: dle domluvy.
Vinička II/371, Krucemburk, 582 66
Výuka pro získání řidičského oprávnění pro skupinu B. Kondiční jízdy. Referenční školení řidičů.
Vilémov 7, Humpolec, 396 01
Nabízím výuku pro získání řidičského oprávnění sk. B - osobní automobily, kondiční jízdy. Provozní doba: dle domluvy.
Příčná 326, Velký Týnec, 783 72
Provozujeme základní školu pro 450 žáků se školní jídelnou, školní družinou, se vzdělávacími programy a zájmovými kroužky pro děti.
AUTOŠKOLA - Krpálek Pavel - ID 92529788 -
Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod, 580 01
Provozujeme autoškolu. Nabízíme kurzy pro získání řidičského oprávnění. Zaměřujeme na skupiny A, B, C, D i E. Provádíme školení řidičů a kondiční jízdy.
Synáč Jiří - ID 94188436 -
Mrákov 143, Mrákov, 345 01
Provádím servis elektrických i šlapacích šicích strojů, seřízení a zaškolení obsluhy. Prodávám repasované šicí stroje. provozní doba: Po - Ne - 8.00 - 18.00
Stachy 327, Stachy , 384 73
Provozujeme Pošumavské hasičské muzeum. V naší sbírce najdete 41 historických hasičských vozidel a přes 200 historických hasičských předmětů. Rozsáhlá expozice hasičské techniky je rozdělena do dvou podlaží. V přízemí najdeme největší exponáty - hasičská auta, v patře jsou vystaveny starobylé hasičské stříkačky, zvané koňky, poháněné lidskou silou, přenosné stříkačky a ostatní hasičská výzbroj a výstroj. provozní doba: od 2. 5. do 17. 10. 2017 pondělí - zavřeno úterý až pátek - 9:00-16:30 hodin sobota a neděle - 9:00-16.00 hodin mimo sezonu dle telefonické domluvy
Svatojánské muzeum - ID 97934859 -
Přesanické náměstí 1, Nepomuk, 335 01
Muzeum věnované sv. Janu Nepomuckému se může pochlubit zajímavou sbírkou uměleckých děl a devocionálií z období 18. – 20. století, dokládajících rozmanitost a bohatost svatojánského kultu. Sv. Jan Nepomucký byl významnou historickou osobností, která svým životem a smrtí vytvořila morální a spirituální odkaz, jenž se záhy rozšířil – zejména zásluhou jezuitského řádu – po celém světě. Otevírací doba muzea v sezoně (duben - říjen): Pondělí Zavřeno Úterý 9:00 – 16:00 Středa 9:00 – 16:00 Čtvrtek 9:00 – 16:00 Pátek 9:00 – 16:00 Sobota 9:00 – 17:00 Neděle 13:00 – 17:00 mimo sezonu: dle tel. domluvy
Netěchovice 14, Týn nad Vltavou, 375 01
Jihočeské zemědělské muzeum, se nachází v obci Netěchovice u Týna nad Vltavou v bývalém poplužním dvoře rodu Vratislavů.Hlavním cílem Jihočeského zemědělského muzea je zachování staré zemědělské techniky, která vypovídá o vynalézavosti a zručnosti našich předků. Chceme předat jejich odkaz a přímo na něj navázat rozličnými aktivitami v samotném muzeu i provozem rodinné farmy. Chceme ukázat především sepjetí zemědělství s každodenním životem, které je v moderní společnosti stále méně viditelné. provozní doba: duben- víkendy a svátky 10.00-18.00 květen -září : Po- zavřeno Út - Ne - 10.00.-18.00 říjen - víkendy a svátky 10.00 -18.00
HUTON - ID 94980784 -
Olešná 63, Olešná u Hořovic, 267 64
V naší rodinné firmě vyrábíme senzorové notové tabule pro výuku hudební výchovy. S naší tabulí povzbudíte dětskou zvídavost a hravost. Učení not z notového zápisu se stane oblíbenou zábavou. Dodáváme i další didaktické pomůcky: knihy českých pohádek včetně zvukových nahrávek namluvené známými vypravěči pohádek Štěpánkou Haničincovou a Janem Přeučilem. Tyto knihy jsou určeny především pro výuku čtení u malých čtenářů, ale díky své bohaté ilustraci a zvukovým nahrávkám najdou uplatnění i u předškolních dětí. Na zakázku zhotovujeme elektronické akordeony, MIDI akordeony a montáž mikrofonu do harmonik. Provozní doba: dle tel. domluvy
Seifertova 601, Bohumín, 735 81
Základní škola s kapacitou 750 žáků.
Butovická 346, Studénka, 742 13
Základní škola Studénka
Riegrova 1385, Opava,Předměstí, 746 01
Jsme klasická základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. V současnosti vzděláváme 530 žáků. Naše škola se zaměřuje na vzdělávání jak nadaných žáků tak i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které máme zřízeny speciální třídy. Jako jediná škola v Moravskoslezském kraji máme tyto třídy i na vyšším stupni.
Boženy Němcové 2309/22, Opava, 746 01
Otevírací doba Pondělí 7:00 - 15:00 Úterý 7:00 - 15:00 Středa 7:00 - 15:00 Čtvrtek 7:00 - 15:00 Pátek 7:00 - 15:00 Sobota Zavřeno Neděle Zavřeno Střední odborné učiliště v Opavě nabízí obory: Elektrikář, Klempíř, Truhlář, Tesař, Zedník, Pokrývač, Instalatér, Operátor dřevařské a nábytkářské výroby, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení.
Fabian 1215, Velké Bílovice, 691 02
Provoz základní školy v obci Velké Bílovice v okrese Břeclav. Součástí základní školy je i školní jídelna. Mezi zájmové kroužky, které škola nabízí, patří například žurnalistika, robotika, kroužek programování a mnoho další.
Paskovská 110/46, Ostrava - Hrabová, 720 00
Otevírací doba Pondělí 7:00 - 14:00 Úterý 7:00 - 14:00 Středa 7:00 - 14:00 Čtvrtek 7:00 - 14:00 Pátek 7:00 - 14:00 Sobota Zavřeno Neděle Zavřeno Naše základní škola je pro 700 žáků. K dispozici pro žáky je družinu a jídelna. Poskytujeme služby školního psychologa.
Koželužská 969/9, Olomouc, 779 00
Provozujeme mateřskou školu, školní jídelnu a zařízení péče o děti do šesti let věku s možností pravidelné i nepravidelné docházky podle potřeb rodiny. Provozní doba školky je denně od 6:00 do 18:00 hod. – po celý rok bez ohledu na školní prázdniny. Individuální přístup pro rozvoj osobnosti dětí.
Lucie Boháčová - ID 92062772 -
Královéhradecká 422 , Klášterec nad Ohří 1, 431 51
Provozní doba dle domluvy.

1 2 3 4 5


PŘEHLED KATEGORIÍ

Agentury (41) »

Auto-moto (1468) »

Banky (191) »

Bazény (6) »

Bezpečnost, ochrana (28) »

Čištění (845) »

Doprava (1376) »

Dřevo (1050) »

E-shopy (107) »

Elektro (942) »

Energetika (691) »

Finance, banky, pojišťovny (24) »

Chemie (117) »

Chovatelství (30) »

Instalace, servis, opravy (173) »

Kancelářské stroje, potřeby (8) »

Kosmetické služby (47) »

Kovovýroba (85) »

Kultura (1202) »

Kurzy, školení (51) »

Malo a velkoobchod (1551) »

Nábytek (914) »

Nářadí (617) »

Obaly (659) »

Odbory, spolky (80) »

Odpady (30) »

Okna, dveře (42) »

Papír (10) »

Plasty (19) »

Počítače (1030) »

Pohřebnictví (9) »

Pojištění (771) »

Poradenství (1645) »

Potraviny, gastro (1448) »

Reality (1020) »

Reklama (1086) »

Restaurace (189) »

Skladování (12) »

Sklo (334) »

Služby a řemesla (4657) »

Sport (70) »

Stavebnictví (1580) »

Strojírenství (1122) »

Telekomunikace (608) »

Textil (32) »

Tisk (482) »

Ubytování (1141) »

Úřady, instituce (1087) »

Věda a výzkum (438) »

Voda, topení, plyn (66) »

Volný čas (309) »

Výtahy (1) »

Vzdělávání (871) »

Zahradnictví (60) »

Zdraví (865) »

Zdravotnictví, sociální péče (51) »

Zemědělství (715) »