3 4 5 6 7


Firmy v kategorii Vzdělávání (871)

Vyhledávání firem v aktuální kategorii
JIRÁSKOVO DIVADLO - ID 93176434 -
Masarykovo náměstí 1, Nový Bydžov, 504 01
.
U Dráhy 827/6, Zábřeh, 789 01
Škola spolupracuje s řadou odborných firem v regionu a celé ČR.Příprava na řidičský kurz je součástí výuky.96 % absolventů Automobilní školy Zábřeh do roka sežene práci.
Karasova 1140/16, Ostrava , 709 00
Navazujeme na tradici ekonomického školství v Ostravě a ekonomické vzdělání obohacujeme o jazykové dovednosti. Realizujeme bilingvní vzdělávání – výuku vybraných ekonomických předmětů v angličtině. Jsme mezinárodním certifikačním centrem Londýnské obchodní komory (LCCI).Studenti u nás mohou získat mezinárodní jazykový certifikát English for Business (EFB), připravujeme rovněž na jazykový certifikát FCE. V rámci odborného vzdělávání se zaměřujeme na praktické ekonomické dovednosti – možnost získání certifikátu účetního programu POHODA, věnujeme se podnikatelským dovednostem – práci ve fiktivních firmách a studentské společnosti, domácím i zahraničním odborným praxím – zapojením do projektu ERASMUS+. V moderním a příjemném školním prostředí nabízíme studentům množství školních a mimoškolních aktivit. Úspěšné studenty odměňujeme stipendiem. Jsme pořadatelé Ostravského veletrhu fiktivních firem s mezinárodní účastí.
Trhové Sviny 713, Trhové Sviny, 374 01
Provozujeme základní školu se školní družinou, klubem i jídelnou.
nám. sv. Ondřeje 36 , Uherský Ostroh, 687 24
Kostelní věž byla vybudována po levé straně chrámu. Věž je zakončena polygonovým nadstavcem s měděným oplechováním přecházející v osmiúhlou lucernu završenou makovicí s křížem. Výška věže činí cca 45 m. Uvnitř jsou zavěšeny zvony zasvěcené sv. Ondřeji a sv. Václavovi každý o váze asi 2000 kg.Kostel sv. Ondřeje je jednolodní orientovanou stavbou s krátkou příčnou lodí. Nad presbyteriem se vypíná klenutá kopule s lunetami (výseč v klenbě nad okny). V podélné ose měří 39,55 m a v příčné ose 19,35 m. Strop v lodi je vysoký 15,2 m a v kopuli 19,2 m.Pod kůrem nalevo od vstupních dveří je umístěna socha Panny Marie Lurdské. Vnitřní výbavu kostela tvoří šest bočních oltářů. Směrem k hlavnímu oltáři po levé straně jsou ve dvou apsidách (půlkruhová oltářní nika) vystaveny sochy sv. Františka a socha Božského srdce Ježíšova, pod níž je umístěna křtitelnice ve tvaru stylizované mušle s dřevěným víkem v podobě stříšky s taškami a nad ní sousoší křtu Krista v tradičním pojetí. Na obvodových zdech je rozmístěno 14 zastavení křížové cesty od Antonína Přečského z roku 1925. Varhany pocházejí z 60. let 20. Století, byly zasazeny do původní skříně z roku 1889. Provozní doba: viz. webové stránky
Stanislav Svozil - ID 90249565 -
Staroměstské náměstí 64/9 , Litovel, 784 01
Nabízíme nepřetržitě školení řidičů, výuku a výcvik těchto skupin: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C, CE, D, DE, T, VRÁCENÍ ŘP PO BODECH, NEBO PO TRESTU. V případě možnosti přistavení vozidla do místa bydliště žadatele, v daném městě.Samozřejmostí je maximální vstřícnost a přizpůsobení časovým možnostem žáků a rovněž výuka ve večerních hodinách a o víkendech. Referentské, profesní školení řidičů a školení ADR. Dopravně psychologické vyšetření, psychotesty. Praktický výcvik probíhá na vozidlech Mercedes, Volvo, Volkswagen, Škoda, DAF, Karosa… Provozní doba Dle telefonické domluvy.
Lidická 600/1a , Havířov , 736 01
Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600 Provozní doba dle rozvrhů
AUTOŠKOLA-CLUB OSTRAVA - ID 94658052 -
Kubelíkova 1323, Moravská - strava , 702 00 Ostrava 2
Provozujeme autoškolu. Provádíme školení řidičů, kondiční jízdy a další. Provozní doba nonstop
Bělohorská 4441/147b, Brno, 636 00
Nabídka jazykových korektur, tvorby textů, překladů i výuky anglického jazyka. Výuka češtiny pro cizince. Education of the Czech language for strangers. Provozní doba: dle tel. domluvy.
V Zálomu 2948/1 , Ostrava - Zábřeh, 700 30
Křesťanské společenství Ostrava je místním sborem křesťanů, kteří považují za základ svého života Bibli a vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Společně se všemi křesťanskými církvemi vyznáváme Apoštolské vyznání víry, v němž jsou již od dob prvních křesťanů obsaženy základní myšlenky křesťanské víry. Provozní doba dle domluvy
nám. T. G. Masaryka 788 , Tábor , 390 02
Střední škola a VOŠ zemědělská - zaměření na agropodnikání, ekonomiku v zemědělství, péči o krajinu. Škola se snaží vychovávat a vzdělávat takové odborníky, kteří by se dobře uplatnili ve svém budoucím povolání a životě.
LOLA´S DANCE CENTRE, z.s. - ID 95812030 -
Sudova 5/16, Olomouc, 779 00
Jsme taneční škola s dlouholetou tradicí, založena v roce 2004. V současné době naši taneční školu navštěvuje cca. 200 tanečníků z řad dětí, mládeže i dospělých. Svými výsledky se řadíme mezi nejúspěšnější taneční školy v České republice. Provozní doba: dle tel. domluvy.
Bělisko 295, Nové Město na Moravě, 592 31
Střední odborná škola Nové Město na Moravě nabízí studijní obory: Ekonomika a podnikání, Logistika v dopravě, Železniční provoz; učební obory - Tesař, Truhlář, Železničář, Instalatér, Zedník, Opravář lesnických strojů, Lesní mechanizátor, Ošetřovatelka; nástavbové obory - Podnikání (2 letá nástavba denní, 3 letá nástavba dálková). Otevírací doba: Pondělí 7:00 - 16:00 hod. Úterý 7:00 - 16:00 hod. Středa 7:00 - 16:00 hod. Čtvrtek 7:00 - 16:00 hod. Pátek 7:00 - 16:00 hod. Sobota Zavřeno Neděle Zavřeno
SŠ LESNICKÁ Žlutice - ID 94917167 -
Žižkov 345, Žlutice, 364 52
Posláním školy je připravovat žáky pro práci lesníků v základních jednotkách lesního hospodářství. Jejich uplatnění je u lesních akciových společností, městských lesů, LČR, organizacích provozujících myslivost, orgánů státní správy, organizací zajišťujících ozeleňování krajiny aj. Dále pak připravovat žáky pro práci v dřevařských organizacích, v těžební a pěstební činnosti, v zahradnických a květinářských podnicích a autoservisů. V evidenci úřadů práce se naši studenti vyskytují v malé míře.
Lipová-lázně 458 , Lipová-lázně , 790 61
Škola je umístěna v klidném přírodním prostředí s bezbariérovým přístupem a dobrou dopravní dostupností - do 5ti minut chůze na vlakové nádraží i k autobusovým zastávkám. Studium je denní a je určeno žákům, kteří splnili povinnou školní docházku. Pro přijetí ke studiu je potřebné vyjádření lékaře. Studium je vhodné i pro žáky zdravotně postižené. Provozní doba dle rozvrhu jednotlivých tříd.
Přestavlky 1, Sedlec-Prčice , 257 91
Žáci Základní praktické školy Přestavlky jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu Tvořivá a praktická škola. Podle potřeby jsou žákům vytvářeny individuální vzdělávací programy. Výuka ve škole probíhá ve 3 třídách, které se nachází přímo v hlavní budově, s maximálním počtem do 14ti žáků. K dispozici je cvičná kuchyňka, školní dílna, školní pozemek, počítačová učebna a sportovní hřiště pro míčové hry.
Nová Cerekev 72, Nová Cerekev, 394 15
Základní škola a Mateřská škola pro 200 žáků s jídelnou a družinou.
Puklice 167, Puklice, 588 31
Základní škola a mateřská škola Puklice, příspěvková organizace. Škola vzdělává žáky se speciálními potřebami. Podrobnější informace u vedení ZŠ. Základní škola pro 160 žáků s družinou, školním klubem a jídelnou. Mateřská škola pro 50 dětí.
Hamry nad Sázavou 133, Hamry nad Sázavou, 591 01
Základní škola pro 80 žáků s družinou a jídelnou. Pro děti nabízíme kroužky anglického jazyka, hry na zobcovou flétnu a Country tance. Budova základní školy byla postavena v roce 1903 a nová přístavba s tělocvičnou v roce 2002. Budova mateřské školy je v provozu od roku 1980.
ZŠ A MŠ Troskotovice - ID 99252106 -
Troskotovice 160, Troskotovice, 671 78
Základní škola Troskotovice je právním subjektem, jehož součástí je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Všechny sídlí v jedné budově. Škola využívá také školní dvůr a zahradu. Na dvoře je nově zrekonstruovaný prostor s průlezkami, pískovištěm a stezkou „bosou nohou“. Vše je užíváno pro pohyb a edukativní hry žáků. Vletošním školním roce 2017/2018 má naše škola 18 žáků. Mateřská škola je v letošním roce zcela naplněna počtem 28. dětí. I tento školní rok pokračuje provoz některých kroužků - flétnička, šikulové, angličtina, taneční kroužek, zpívání pro radost atd
Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary, 360 01
Provozujeme střední zdravotnickou školu s obory - ošetřovatel, zdravotnický asistent, nutriční asistent, masér sportovní a rekondiční, zdravotnické lyceum, asistent zubního technika a laboratorní asistent. Škola má obory zdravotní sestra – později všeobecná sestra, do roku 1993 i obor dětská sestra, který je ale celostátně zrušen a přeřazen mezi vyšší studium. Obor farmaceutický laborant, zubní technik a od roku 1999 i obor zdravotní laborant. Vrací se obor ošetřovatelka - dvouleté studium. Jsou nově otevírány třídy vyššího tříletého pomaturitního studia – diplomovaná porodní asistentka, dětská sestra a diplomovaný fyzioterapeut. Je navázána spolupráce s italskou školou v Cremoně a švédskou školou v Helsinborgu. Každým rokem je organizována výměnná praxe s oběma školami. Naši studenti a studentky se celá léta nejen učí, ale udělali i mnoho dobrého mimo školu – v pečovatelské službě, péči o děti v dětském domově, péči o staré občany, výuce první pomoci na základních školách.
Tyršova 209, Horní Cerekev, 394 03
Základní škola pro 350 žáků s družinou a jídelnou. V školním roce 2017/20178 navštěvuje školu 156 žáků v 9 třídách. O děti se stará 12 pedagogických pracovníků a 4 provozní zaměstnanci. Ve školní družině pracují 2 vychovatelky a ve školní kuchyni je 5 kuchařek včetně vedoucí školní jídelny.
ZŠ a MŠ Lesná - ID 97980285 -
Lesná 172, Tachov , 347 01
Základní škola a mateřská škola Lesná, příspěvková organizace.
Lomená 45/4, Most, 434 01
Autoškolu A+A jsme založili v roce 1999. Za dobu své působnosti jsme usilovali o spokojenost našich žáků, aby se z nich stali řidiči do pohody i nepohody a vrátili se z cest živi a zdrávi - a nejenom oni, ale i ostatní. Těší nás, když se po získání řidičáku zdravíme už jako sobě rovni. Vizitkou naší práce je, pokud žáci využívají znalosti a dovednosti, které u nás získali při své jízdě, a tak dokazují, že naše práce nebyla zbytečná. Zda jsme úspěšní, mohou posoudit jenom oni a možná i naši budoucí žáci. Provozní doba: PO Zavřeno ÚT 16:00-17:00 hod. ST Zavřeno ČT 16:00-17:00 hod. PÁ Zavřeno Dle tel.domluvy
Palackého 142, Jaroměř , 551 01
Cílem a posláním základní školy speciální je poskytovat základy vzdělávání žákům se středním a těžkým mentálním postižením a kombinovaným postižením. Zajišťujeme reedukaci žáků s vadami řeči, zraku a specifickými poruchami učení a chování. Výchovou a vzděláváním směřujeme k dosažení maximálně možné socializace žáka. Hlavní důraz je kladen na poskytování elementárních vědomostí a dovedností, na vytváření návyků, které jsou potřebné k uplatnění v praktickém životě. Na rozvíjení duševních i tělesných schopností žáků, založeném na důsledném respektování jejich individuálních zvláštností. Praktická škola jednoletá poskytuje střední vzdělání žákům s těžkým zdravotním postižením, zejména s těžkým stupněm mentálního postižení, žákům s postižením více vadami a s diagnózou autismu, kteří získali ucelené vzdělání na úrovni základní školy speciální. Cílem je v rámci individuálních schopností nabídnout možnost k uplatnění se přiměřeným výkonem v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech. Provozní doba dle telefonické domluvy.
Bezručova 1468/2, Hradec Králové, 500 02
Nabízíme možnost získání chovatelských znalostí a dovedností v nadstandardně vybaveném Přírodovědném centru Základní školy v Bezručově ul. 1468, Hradec Králové. Chovatelské kroužky jsou určeny pro žáky základních škol. Pro Vás, kteří nemáte zájem o pravidelný chovatelský kroužek, nabízíme chovatelský klub, který můžete navštěvovat dle Vašich časových možností od pondělí do neděle. V rámci chovatelského klubu nahlédnete i do zázemí Přírodovědného centra a budete se aktivně podílet na péči o chované živočichy a údržbě jejich ubikací. Provozní doba PO 09:00-21:00 hod. ÚT 09:00-21:00 hod. ST 09:00-21:00 hod. ČT 09:00-21:00 hod. PÁ 09:00-21:00 hod. SO 09:00-21:00 hod. NE 09:00-21:00 hod.
Vrchlického 567, Třeboň, 379 01
Výchovně vzdělávací centrum - OA, SOŠ a SOU Třeboň vzniklo v roce 2004 spojením 4 škol. Obchodní akademie, střední odborná škola a střední odborné učiliště zajišťují výuku oborů obchodní akademie, návrhářství oděvů, modelářství, cestovního ruchu či nástavbového studia pro učební obory. Škola dále poskytuje služby v oblasti stravování a ubytování studentů, exkurzí či výměnných pobytů
LABUS DAVID-JAPANOLOG - ID 94281216 -
V žabokřiku 648, Praha, 190 17
Provádím překlady a tlumočení z Japonštiny do češtiny a angličtiny.
NAKLADATELSTVÍ BARBARA - ID 95882855 -
Vráclavská 1395, Šenov u Ostravy, 739 34
V oblasti beletrie a poezie je nakladatelství orientováno především na vydávání nových, perspektivních českých autorů ze všech koutů republiky. Mladým začínajícím autorům nabízíme a poskytujeme nad rámec běžných korektur i odborné lingvistické služby, které jsou zaměřené na speciální analýzy textu a jeho výstavbu. Noví začínající autoři tak mohou tímto způsobem nalézt účinnou podporu pro rozvoj svého vlastního osobitého stylu. provozní doba: dle tel. domluvy
U dvou srpů 2024/2, Praha, 150 00
Oddělení výzkumu: Formulace koncepcí a strategií rozvoje terciárního vzdělávání. Hodnocení kvality systémů terciárního vzdělávání. Problematika vysokoškolských studentů. Mechanismy řízení a financování vysokých škol. Boloňský proces - vytváření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Spolupráce vysokých škol se zaměstnavateli a poradenská činnost vysokých škol. Vlivy demografického vývoje na terciární vzdělávání. Internacionalizace terciárního vzdělávání. Národní centrum distančního vzdělávání: Výzkum v oblasti teorie a praxe distančního vzdělávání. Výzkum v oblasti hodnocení pedagogické efektivity distančního vzdělávání. Výzkum uplatnění ICT v pedagogickém procesu v oblasti terciálního vzdělávání. Zřízení a spravování informačních databází a specializované knihovny. Poradenství a propagace distanční formy vzdělávání.
Marie Majerové 792/14, Brno, 638 00
Provoz mateřské školy. Provozní doba: PO 06:30-16:30 hod. ÚT 06:30-16:30 hod. ST 06:30-16:30 hod. ČT 06:30-16:30 hod. PÁ 06:30-16:30 hod.
Škroupova 209/13, Plzeň , 301 00
Výuka na ISŠŽ probíhá ve tříletých učebních a čtyřletých studijních oborech denního studia. Dosaženým stupněm je střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. Žáci tříletých oborů mohou pokračovat ve studiu na dvouletém nebo tříletém nástavbovém oboru. Školní vzdělávací program a učební plány jsou v souladu s legislativou danou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Na škole nyní studuje 495 žáků ve 21 třídách. Výuku zajišťuje kvalitní pedagogický sbor. Ve všech oborech je kladen důraz na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků. Škola umožňuje všem žákům uplatnit svůj talent v rámci různých mezinárodních projektů, při akcích a soutěžích v Plzni, Plzeňském kraji, v České republice i v zahraničí. Důkazem toho jsou vynikající úspěchy žáků a jejich pedagogů.
Komenského 273/7, Mikulov na Moravě, 692 01
Gymnázium a střední odborná škola Mikulov - vzdělávací nabídka školy: Maturitní obory - gymnázium, hotelnictví. Nematuritní obory - cukrář, kuchař – číšník, strojní mechanik, pečovatelské služby, zednické práce, praktická škola dvouletá, strojírenské práce, stravovací a ubytovací služby pokladní hodiny: Po 6:30-11:30, St 12:00 – 14:45, Pá 6:30 – 10:00
Mateřská škola BROUČEK - ID 95431012 -
Kasárna 500, Bzenec, 69681
.
Národní 1009/3, Praha, 110 00
Projekt Otevřená věda Akademie věd ČR je vlajkovou lodí spolupráce s mladšími generacemi. Už od roku 2005 zapojujeme talentované studenty středních i vysokých škol do praktického výzkumu na Akademii věd ČR prostřednictvím studentských vědeckých stáží. Naším cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech, studenty vysokých škol k volbě vědecké profesní dráhy a obě tyto skupiny vzdělávat a aktivně zapojit do činnosti ústavů Akademie věd České republiky. provozní doba: dle tel. domluvy
Purkyňova 630/1, Liberec , 460 01
Botanická zahrada Liberec je nejstarší v České republice, překročila 120 let věku. Dlouhá historie je dobrým základem pro jakousi spolehlivost kvality. Přechovávání dědictví po minulých zahradnických generacích, ve formě nashromážděných sbírek živých rostlin a leckdy těžce utvářených tradic, ovšem nestačí. Botanická zahrada, kladoucí si za úkol být opravdu prestižní institucí, musí být výspou odborné civilizace, musí inspirovat nápaditostí zahradního umění i formovat vkus. Její životnost se musí projevovat zahraničními pracovními kontakty, odbornými studiemi, školením studentů, publikační činností, účastí na projektech ochrany přírody, a také rozvíjením kvalit vlastního personálu. Botanická zahrada Liberec se stará o nejpestřejší soubory exotických rostlin v České republice. Ročně ji navštěvuje kolem 50 000 lidí. Skleníkový areál ve tvaru rostlinných buněk nebo krystalové drúzy, po stavební stránce projektovaný Ing. arch. Pavlem Vaněčkem, sestává z desíti různě velkých expozičních pavilonů, skýtajících plochu zhruba 3500 metrů čtverečních. V pavilonech je prezentováno 14 rozličných botanických témat. Při jejich tvorbě byla spojena odborná geobotanická hlediska se zahradním uměním. Věda zde ruku v ruce se scénickým pojetím vytváří amalgám života. Uspořádání rostlin uvnitř pavilonů je většinou stylizováno dle vzorů přirozených stanovišť a zvolený sortiment zahrnuje příslušné životní formy rostlin. Provozní doba: letní období: PO 08:00-18:00 hod. ÚT 08:00-18:00 hod. ST 08:00-18:00 hod. ČT 08:00-18:00 hod. PÁ 08:00-18:00 hod. SO 08:00-18:00 hod. NE 08:00-18:00 hod. zimní období: PO 08:00-16:00 hod. ÚT 08:00-16:00 hod. ST 08:00-16:00 hod. ČT 08:00-16:00 hod. PÁ 08:00-16:00 hod. SO 08:00-16:00 hod. NE 08:00-16:00 hod
ZOO PARK VYŠKOV - ID 96173602 -
Cukrovarská 424/9, Vyškov, 682 01
provozní doba: PO 09:00-18:00 hod. ÚT 09:00-18:00 hod. ST 09:00-18:00 hod. ČT 09:00-18:00 hod. PÁ 09:00-18:00 hod. SO 09:00-18:00 hod. NE 09:00-18:00 hod. ZOO PARK Vyškov vznikl v roce 1965 a je zaměřen především na chov domácích a hospodářských zvířat z celého světa. V současné době chováme přes 500 zvířat ve 125 druzích nebo plemenech. Chtěli bychom hlavně dětem, ale i dospělým návštěvníkům, ukázat, že například kráva není fialová příšera nesoucí na hřbetě reklamní nápis, že vajíčko není vytvořeno uměle ve fabrice, ale že je „zařídí“ sama příroda v těle slepice a mnoho dalších skutečností, které mohou zůstat v dnešní přetechnizované době dětem utajeny.
GOLDOVÁ ALENA - ID 89424897 -
Komenského 221 , Řícmanice, 66401 Bílovice nad Svitavou
Provádíme překlady běžných i odborných textů v německém jazyce.
Hybešova 240/1, Blansko , 678 01
Soukromá základní umělecká škola. Škola vám nabízí široké spektrum uměleckého vzdělávání ve všech oborech základního uměleckého školství. Učitelé naší školy se věnují dětem od předškolního věku až po dospělé v jednotlivých oborech, nástrojích a tanečních žánrech. Provozní doba:12-19:00 jinak dle tel.domluvy
AUDICA, s.r.o. - ID 99547908 -
Třískalova 564/11, Brno, 638 00
Nabídka kurzů se zaměřením na marketing, komunikaci i management. Nabídka firemního vzdělávání, personálního poradenství a personalistiky. Příprava firem na tuzemské a zahraniční veletrhy. Provozní doba:dle tel.domluvy
Mgr. Milan Pošepný - ID 98568374 -
Lochmanova 1494, Ústí nad Orlicí, 562 01
1.Jazyková škola ÚO vznikla v roce 2001, aby uspokojila vzrůstající poptávku po výuce anglického jazyka. Škola se postupně rozvíjela do dnešní podoby, kdy nabízí nejen výuku a služby spojené s anglickým jazykem, ale také s německým, ruským, španělským a francouzským jazykem. V současnosti disponujeme třemi plně vybavenými učebnami v Ústí nad Orlicí, včetně wifi připojení na internet, audio a DVD technikou. Další učebny se nacházejí v České Třebové, kde vyučujeme kurzy anglického jazyka pro děti a dospělé.
MODUS Autoškola Olomouc - ID 94019308 -
Sokolská 11, Olomouc, 779 00
Poskytujeme služby autoškoly. Výuka lze i v anglickém jazyce - 774 198 070 (lessons in English). Provozní doba: dle domluvy.
Vinička II/371, Krucemburk, 582 66
Výuka pro získání řidičského oprávnění pro skupinu B. Kondiční jízdy. Referenční školení řidičů.
Vilémov 7, Humpolec, 396 01
Nabízím výuku pro získání řidičského oprávnění sk. B - osobní automobily, kondiční jízdy. Provozní doba: dle domluvy.
Příčná 326, Velký Týnec, 783 72
Provozujeme základní školu pro 450 žáků se školní jídelnou, školní družinou, se vzdělávacími programy a zájmovými kroužky pro děti.
AUTOŠKOLA - Krpálek Pavel - ID 92529788 -
Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod, 580 01
Provozujeme autoškolu. Nabízíme kurzy pro získání řidičského oprávnění. Zaměřujeme na skupiny A, B, C, D i E. Provádíme školení řidičů a kondiční jízdy.
Synáč Jiří - ID 94188436 -
Mrákov 143, Mrákov, 345 01
Provádím servis elektrických i šlapacích šicích strojů, seřízení a zaškolení obsluhy. Prodávám repasované šicí stroje. provozní doba: Po - Ne - 8.00 - 18.00
Stachy 327, Stachy , 384 73
Provozujeme Pošumavské hasičské muzeum. V naší sbírce najdete 41 historických hasičských vozidel a přes 200 historických hasičských předmětů. Rozsáhlá expozice hasičské techniky je rozdělena do dvou podlaží. V přízemí najdeme největší exponáty - hasičská auta, v patře jsou vystaveny starobylé hasičské stříkačky, zvané koňky, poháněné lidskou silou, přenosné stříkačky a ostatní hasičská výzbroj a výstroj. provozní doba: od 2. 5. do 17. 10. 2017 pondělí - zavřeno úterý až pátek - 9:00-16:30 hodin sobota a neděle - 9:00-16.00 hodin mimo sezonu dle telefonické domluvy
Svatojánské muzeum - ID 97934859 -
Přesanické náměstí 1, Nepomuk, 335 01
Muzeum věnované sv. Janu Nepomuckému se může pochlubit zajímavou sbírkou uměleckých děl a devocionálií z období 18. – 20. století, dokládajících rozmanitost a bohatost svatojánského kultu. Sv. Jan Nepomucký byl významnou historickou osobností, která svým životem a smrtí vytvořila morální a spirituální odkaz, jenž se záhy rozšířil – zejména zásluhou jezuitského řádu – po celém světě. Otevírací doba muzea v sezoně (duben - říjen): Pondělí Zavřeno Úterý 9:00 – 16:00 Středa 9:00 – 16:00 Čtvrtek 9:00 – 16:00 Pátek 9:00 – 16:00 Sobota 9:00 – 17:00 Neděle 13:00 – 17:00 mimo sezonu: dle tel. domluvy
Netěchovice 14, Týn nad Vltavou, 375 01
Jihočeské zemědělské muzeum, se nachází v obci Netěchovice u Týna nad Vltavou v bývalém poplužním dvoře rodu Vratislavů.Hlavním cílem Jihočeského zemědělského muzea je zachování staré zemědělské techniky, která vypovídá o vynalézavosti a zručnosti našich předků. Chceme předat jejich odkaz a přímo na něj navázat rozličnými aktivitami v samotném muzeu i provozem rodinné farmy. Chceme ukázat především sepjetí zemědělství s každodenním životem, které je v moderní společnosti stále méně viditelné. provozní doba: duben- víkendy a svátky 10.00-18.00 květen -září : Po- zavřeno Út - Ne - 10.00.-18.00 říjen - víkendy a svátky 10.00 -18.00
HUTON - ID 94980784 -
Olešná 63, Olešná u Hořovic, 267 64
V naší rodinné firmě vyrábíme senzorové notové tabule pro výuku hudební výchovy. S naší tabulí povzbudíte dětskou zvídavost a hravost. Učení not z notového zápisu se stane oblíbenou zábavou. Dodáváme i další didaktické pomůcky: knihy českých pohádek včetně zvukových nahrávek namluvené známými vypravěči pohádek Štěpánkou Haničincovou a Janem Přeučilem. Tyto knihy jsou určeny především pro výuku čtení u malých čtenářů, ale díky své bohaté ilustraci a zvukovým nahrávkám najdou uplatnění i u předškolních dětí. Na zakázku zhotovujeme elektronické akordeony, MIDI akordeony a montáž mikrofonu do harmonik. Provozní doba: dle tel. domluvy
Seifertova 601, Bohumín, 735 81
Základní škola s kapacitou 750 žáků.
Butovická 346, Studénka, 742 13
Základní škola Studénka
Riegrova 1385, Opava,Předměstí, 746 01
Jsme klasická základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. V současnosti vzděláváme 530 žáků. Naše škola se zaměřuje na vzdělávání jak nadaných žáků tak i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které máme zřízeny speciální třídy. Jako jediná škola v Moravskoslezském kraji máme tyto třídy i na vyšším stupni.
Boženy Němcové 2309/22, Opava, 746 01
Otevírací doba Pondělí 7:00 - 15:00 Úterý 7:00 - 15:00 Středa 7:00 - 15:00 Čtvrtek 7:00 - 15:00 Pátek 7:00 - 15:00 Sobota Zavřeno Neděle Zavřeno Střední odborné učiliště v Opavě nabízí obory: Elektrikář, Klempíř, Truhlář, Tesař, Zedník, Pokrývač, Instalatér, Operátor dřevařské a nábytkářské výroby, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení.
Fabian 1215, Velké Bílovice, 691 02
Provoz základní školy v obci Velké Bílovice v okrese Břeclav. Součástí základní školy je i školní jídelna. Mezi zájmové kroužky, které škola nabízí, patří například žurnalistika, robotika, kroužek programování a mnoho další.
Paskovská 110/46, Ostrava - Hrabová, 720 00
Otevírací doba Pondělí 7:00 - 14:00 Úterý 7:00 - 14:00 Středa 7:00 - 14:00 Čtvrtek 7:00 - 14:00 Pátek 7:00 - 14:00 Sobota Zavřeno Neděle Zavřeno Naše základní škola je pro 700 žáků. K dispozici pro žáky je družinu a jídelna. Poskytujeme služby školního psychologa.
Koželužská 969/9, Olomouc, 779 00
Provozujeme mateřskou školu, školní jídelnu a zařízení péče o děti do šesti let věku s možností pravidelné i nepravidelné docházky podle potřeb rodiny. Provozní doba školky je denně od 6:00 do 18:00 hod. – po celý rok bez ohledu na školní prázdniny. Individuální přístup pro rozvoj osobnosti dětí.
Lucie Boháčová - ID 92062772 -
Královéhradecká 422 , Klášterec nad Ohří 1, 431 51
Provozní doba dle domluvy.
Pod Chlumem 154, Choceň , 565 01
Nabízíme výcvik psů. Provozní doba dle telefonické domluvy
Werichova 563/7, Znojmo, 669 04
Nabízíme vzdělání odborníků v oblasti výcviku a chovu psů a organizujeme soutěže, chovatelské a výcvikové akce. Provozní doba podle tel. domluvy.
ZŠ A MŠ Nesovice - ID 99801358 -
Nesovice 154, Nesovice, 683 33
Základní a mateřská škola v Nesovicích je zřízena obcí Nesovice jako příspěvková organizace.
Tyršova 90 , Městec Králové, 289 03
Jsme školou s dlouholetou tradicí, přípravy žáků do jednotlivých učebních nebo studijních oborů jsou přijímáni žáci, kteří úspěšně ukončí základní nebo speciální školu v devátém, případně nižším ročníku přijímací zkoušky se u tříletých učebních oborů nekonají, podmínkou přijetí je splnění kritérií pro přijímací řízení stanovených ředitelkou školy jsme státní školou, studium je proto bezplatné část učebnic a učebních pomůcek zapůjčujeme k užívání zdarma zvláštní důraz je kladen na praktickou výuku v rámci odborného výcviku, a to v místě školy nebo na smluvně zajištěných pracovištích s ohledem na místo bydliště žáka žáci, kteří v rámci odborného výcviku vykonávají produktivní práci, dostávají odměnu dle příslušného zákona škola přispívá částečným podílem na pořízení pracovních pomůcek žáků (pracovní oblečení) pro žáky ze vzdálenějších míst bydliště nabízíme ubytování v domově mládeže, který se nachází v místě školy žákům umožňujeme stravování ve školní jídelně výuka cizích jazyků je zaměřena na anglický nebo německý jazyk, s ohledem na předchozí vzdělání sídlo školy má vhodné autobusové i vlakové spojení žáci se během studia naučí ovládnout výpočetní techniku a orientovat se v internetu žáci učebního oboru kuchař-číšník mohou během studia absolvovat kurz studené kuchyně a barmanský kurz a získat tak další kvalifikaci v rámci zvoleného oboru úspěšní absolventi mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu, které poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Provozní doba - viz. www.sossoumk.cz
Jírovcova 9/a, České Budějovice, 370 01
Základní a Mateřská škola J.Š.Baara má bohaté tradice a zkušenosti s rozšířenou výukou hudební výchovy, padesátiletá tradice Dětského folklorního souboru Bárováček, mnohaletá tradice pěveckých sborů, instrumentálního souboru.
MŠ Malá Morava - ID 93231435 -
Vysoký Potok 40, Hanušovice, 788 33
Vážení rodiče, zveme Vás a Vaše děti do klidného a čistého prostředí Mateřské školy Malá Morava. Budova školky je po částečné rekonstrukci (venkovní a vnitřní rekonstrukce), zahrada obsahuje nové prvky (houpadla, průlezky, domeček, pískoviště, terén nabízí velkou travnatou plochu ke hraní). Svoz dětí je zajištěn autobusovou dopravou. MŠ navštěvuje divadelní představení, pořádá např. mikulášskou akci, vánoční besídku, plavecký kurz, školní výlet, loučení s předškoláky, školkový karneval, Den dětí, Den otevřených dveří, zájmové hraní na zobcovou flétnu pro děti z MŠ. Přijďte si pohrát se svými dětmi. Provozní doba: PO 07:00-15:30 hod. ÚT 07:00-15:30 hod. ST 07:00-15:30 hod. ČT 07:00-15:30 hod. PÁ 07:00-15:30 hod.
Boženy Němcové 1 , Červený Kostelec, 549 41
Kostel sv. Jakuba Většího, původně gotická stavba ze 14. století, je připomínán jako farní již roku 1362. V 17. století patřil přechodně k Náchodu, po roce 1709 byl opět farní. Roku 1591 byl zničen při požáru městečka, obnoven byl až roku 1668. V letech 1744 až 54 ho patrně v úzké spolupráci s Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem přestavěl na náklad Octavia Piccolominiho v barokním slohu královehradecký stavitel František Kermer (1710 - 86). Kostel byl vystavěn proti původnímu plánu s kratší lodí. Kostel je jednolodní s bohatě zdobeným průčelím se sochou sv. Jakuba Většího ve vysokém štítu nad tympanonem. K hlavnímu vchodu v průčelí vede široké kamenné schodiště s dvěma pískovcovými plastikami, sv. Václavem (1929) a sv. Ludmilou (1933). Obě plastiky jsou dílem červenokosteleckého řezbáře a sochaře Břetislava Kafky. Dientzenhofer měl v úmyslu zdůraznit bohatě zdobené průčelí kostela dvěma vysokými barokními věžemi postavenými mimo kostelní budovu. K oběma věžím byly položeny základy, ale dostavěna byla pouze jedna. Vysoká samostatná věž slouží jako zvonice. Při požáru Kostelce v roce 1831 byla věž značně poškozena, proto byla snížena a provizorně zastřešena jednoduchou stanovou střechou. Teprve v letech 1939 - 40 byla věž dostavěna do původní výše a stanová střecha nahrazena podle návrhu stavitele Josefa Vejra a ing. arch. Aleše Pitřince cibulovitou pseudobarokní bání. Na všech čtyřech stranách věže byly obnoveny ciferníky. Dnešní elektrický hodinový stroj je v pořadí již šestý a na věž ho v roce 1988 vsadil Okresní průmyslový podnik ve Vyškově. Tato věž slouží jako zvonice. Do roku 1931 v ní viselo pět zvonů. Za první světové války byly zvony sňaty a odevzdány pro vojenské účely. Také na počátku druhé světové války byly všechny tři nové zvony - Ivan, Jakub a Jan - odvezeny a rozlity. Současné zvony, odlité podle dochovaných forem v Kovolisu v České u Brna, byly na věž osazeny 7. 3. 1959 za působení duchovního správce Aloise Vorala. Druhá plánovaná samostatná věž zůstala nedostavěna a jsou v ní uloženy kosti z původního hřbitova u kostela. Vnitřní výzdoba kostela není důsledně barokní. Pseudorenezanční hlavní oltář je z roku 1906, portálové sochařské oltáře sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie jsou v barokním stylu, kazatelna (kolem r. 1760) má rokajovou výzdobu, křížová cesta je z roku 1905. Z vnitřního vybavení je nejcennější cínová křtitelnice z roku 1555. Provozní doba úřední hodiny PO 09:00-10:30 16:30-17:30 hod. ÚT Zavřeno ST 09:00-10:30 16:30-17:30 hod. ČT Zavřeno PÁ 09:00-10:30 16:30-17:30 hod.
Bohutín 103, Bohutín, 789 62
Naše základní škola poskytuje základní vzdělání v rozsahu pěti ročníků. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Barevná škola“, který zvýrazňuje přednosti naší školy. Po skončení 5. ročníku pokračují ve školní docházce na úplné základní škole nebo na nižším gymnáziu, kde řada našich absolventů úspěšně studuje. V rámci výuky se žáci na naší škole již od prvního ročníku seznámí se základy anglického jazyka. Své schopnosti a talent mohou dále rozvíjet v řadě zájmových kroužků – hra na flétnu, hra na kytaru, pěvecký sbor Žabky, dovedné ruce, sportovní kroužek a také v divadelním souboru Kvak. Zapojení výpočetní techniky a moderní vyučovací metody jsou součástí každodenní výuky. Škola má k dispozici novou počítačovou pracovnu, která je trvale připojená k internetu a v každé třídě interaktivní tabuli.
MŠ Drnovice - ID 88980413 -
Drnovice 201, Drnovice, 683 04
Naše mateřská škola je umístěna přímo ve sportovním areálu v bezprostřední blízkosti centra vesnice. Od školního roku 2012/2013 do 2014/2015 se vzdělávalo 106 dětí v pěti třídách a to zpravidla tří až šesti letých, od školního roku 2015/2016 nám již nebyla prodloužena KHS výjimka a máme cílovou kapacitu, zapsanou v rejstříku škol, 96 dětí. Přistoupili jsme ke změně organizace MŠ, vzdělávání bude probíhat ve čtyřech třídách s celodenním provozem, o které se bude starat 8 učitelek. Součástí mateřské školy je školní kuchyně, jejíž zaměstnankyně vaří pro děti a zaměstnance naší mateřské školy, v roce 2013 proběhla komplexní rekonstrukce, tím se navýšila kapacita a vaříme také pro cizí strávníky. Budova MŠ je přízemní, byla postupně přistavována, takže jednotlivé třídy jsou dispozičně odlišné. Tvořivý kolektiv celé školy realizuje vzdělávací program ve třídách Zajíčků, Žabek, Lišek a Soviček. Do mateřské školy se vstupuje jedním vchodem kolem kanceláře vedoucí stravování/účetní. Přímo proti vstupu je třída Lišek, kde se vzdělávají nejstarší děti 5-6 leté, nalevo je potom třída Soviček, jejíž okna jsou orientována převážně do zahrady, zde se vzdělávají děti 4-6 leté. Mezi oběma třídami se nachází výdejna stravy, děti stolují ve své třídě. U každé z těchto tříd je šatna, sociální zařízení pro obě třídy společné. Provozní doba: PO 06:30-16:30 hod. ÚT 06:30-16:30 hod. ST 06:30-16:30 hod. ČT 06:30-16:30 hod. PÁ 06:30-16:30 hod.
MŠ VALENTÝNKA Hřebeč - ID 97653975 -
Školská 262, Hřebeč, 273 45
Jsme mateřská školka v okrese Kladno v městě Hřebeč. Provozní doba PO 06:30-16:00 hod. ÚT 06:30-16:00 hod. ST 06:30-16:00 hod. ČT 06:30-16:00 hod. PÁ 06:30-16:00 hod.
Krnovská 18, Opava, 746 01
Otevírací doba Pondělí 6:30 - 16:30 Úterý 6:30 - 16:30 Středa 6:30 - 16:30 Čtvrtek 6:30 - 16:30 Pátek 6:30 - 16:30 Sobota Zavřeno Neděle Zavřeno Kapacita školky cca 180 dětí. Zajišťujeme výuku angličtiny. Nabízíme výtvarný a keramický kroužek, hru na zobcovou flétnu, výuku plavání, školní výdejnu, sportovní gymnastiku, grafomotoriku, individuální logopedie-logoped, podpora dětí s odloženou školní docházkou-speciální pedagog.
Základní škola Praha - ID 91755152 -
Hovorčovická 1281/11, Praha, 182 00
Škola sídlí ve dvoupatrovém komplexu budov na jednom z nejhezčích míst v Praze, v blízkosti Čimického háje a Velké skály. Ke škole patří velké multifunkční sportoviště, k dispozici jsou travnaté fotbalové hřiště, tenisové kurty a tři hřiště s umělým povrchem.
ul. ČSA 481, Frýdek-Místek, 738 01
Základní umělecká škola duchovní hudby nabízí vzdělání v oborech - hra na flétnu, zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, klavír, varhany, housle, kytaru, trubku, lesní roh a v sólovém zpěvu.
MŠ Horoměřice - ID 92896853 -
Velvarská 310, Horoměřice, 252 62
Vítejte na webových stránkách MŠ HOROMĚŘICE,šestitřídní mateřské školy. Třídy jsou umístěny ve třech budovách. Motýlci a Ježečci jsou na adrese Velvarská 310.
MŠ Krupá - ID 92394885 -
Krupá 201 , Krupá, 270 09
Jsme malá školka na okraji vsi. Naše školka je jednotřídní s celodenním provozem a kapacitou 24 dětí. Herna je vybavena novým dětským nábytkem, nalezneme zde velké množství hraček i pracovní koutky. Děti si mohou brát hračky sami dle svého uvážení. Herna slouží zároveň i jako ložnice. Nově budeme používat tělocvičnu, která je umístěna v prvním patře.
Nádražní řádek 1268/20, Hodonín, 695 01
Naším oborem jsou překladatelské a tlumočnické služby. Zajišťujeme výuku a překlady angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny, italštiny a španělštiny. Máme, pružně a dokonale fungující systém, vysokou odbornost, tým špičkových specialistů a nejmodernější technologie. Doba amatérských nadšenců ve všech třech stěžejních oborech naší práce je naštěstí dávno pryč.
MŠ Chudíř - ID 92302886 -
Chudíř 16, Jabkenice, 294 45
Naše mateřská škola byla zařazena do sítě škol v červenci 2015 a od 1. června 2015 je právním subjektem. Nachází se v budově obecního úřadu v klidné části obce.Současná kapacita mateřské školy je 20 dětí, třída je věkově smíšená. Předškolní vzdělávání v naší škole probíhá v souladu s RVP PV a současnými trendy, v duchu partnerského přístupu, hry a prožitkového učení. Náš školní vzdělávací program umožňuje pedagogům uskutečňovat nejen své vlastní nápady, ale čerpat i ze zkušeností dětí, které na vsi vyrůstají, mají blíž k přírodě, zvířatům, lidovým tradicím a zvyklostem. Vychází z podmínek obce Chudíř a využívá všech přírodních i kulturních zajímavostí, které tato lokalita skýtá. Název ŠVP "Sovička Rozárka vypráví", i jeho zaměření, vychází z názvu dětské skupiny, která předcházela vzniku MŠ Chudíř a z malebné přírody, která obec obklopuje.
MŠ NA ZAHRADÁCH - ID 89288631 -
Horní Paseky 307, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61
Vítejte na stránkách Mateřské školy Na Zahradách, která je sdružením tří samostatných předškolních zařízení, jejímž zřizovatelem je Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm. Provozní doba PO 06:40-16:00 hod. ÚT 06:40-16:00 hod. ST 06:40-16:00 hod. ČT 06:40-16:00 hod. PÁ 06:40-16:00 hod.
Tišnovská 1791/169, Brno, 614 00
Mateřská škol Brno, Tišnovská 169, p.o. je zapojena do projektu "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně", který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání.
Základní škola Tišnov - ID 91281212 -
Smíškova 840, Tišnov, 666 01
Provozujeme základní školu pro 520 žáků včetně jídelny a družiny. Nabízíme rozšířenou výuku cizích jazyků a informatiky a pořádáme sportovní aktivity.
Jakubská 1, Brno, 602 00
Denní pomaturitní studium angličtiny, němčiny, španělštiny, kombinace těchto jazyků. Odpolední, večerní, letní kurzy. Ruština, francouzština, italština, portugalština, nizozemština-různá intenzita i čas konání. Firemní i individuální kurzy. Dětské kurzy od 6-ti měsíců. Odborný překlad, soudní ověření - rodný, oddací list, rejstřík tr, mnohojazyčné, tlumočení – levně, expresně. Překlady strojírenské, technické, textil, právní, smlouvy. Angličtina, polština, bulharština, maďarština, chorvatština.
Horova36/29, Hradec Králové , 500 02
Institut se zabývá vzdělávací činností pořádáním rekvalifikačních kurzů, firemního vzdělávání, pořádání profesního školení. Vzdělávací kurzy institutu jsou vhodné i pro úplné začátečníky tak jako pro profesionály pro celoživotní profesní vzdělávání. Náš lektorský tým se skládá z odborníků v uvedených oblastech. K výuce využíváme vlastní skripta a studijní materiál, který obsahuje stejné okruhy s probíranou látkou. Provozní otevírací doba: dle tel. domluvy.
nám. Sv. Michala 17/20 , Vrbno pod Pradědem, 793 26
Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 1. Škola dětem otevřená, od školy k dospělosti.
Mírové nám. 2244/19, Hodonín, 695 01
Základní škola Hodonín je školou městskou. Byla dána do užívání ve školním roce 1930/1931. V roce 1980 byla provedena rekonstrukce a otevřena přístavba budovy. Škola je plně organizovanou školou, tzn. s třídami od 1. do 9. ročníku, v nichž je po dvou paralelních třídách. V současné době školu navštěvuje 350 žáků. Součástí školy je i školní družina, kde jsou 3 oddělení s kapacitou 90 dětí.
Gen. Janka 1208, Ostrava, 709 00
Otevírací doba Pondělí 7:00 - 14:00 Úterý 7:00 - 14:00 Středa 7:00 - 14:00 Čtvrtek 7:00 - 14:00 Pátek 7:00 - 14:00 Sobota Zavřeno Neděle Zavřeno Provoz základní školy se zaměřením na matematiku. Máme dlouholeté zkušenosti s rozšířeným vyučováním matematiky, přírodopisu, fyziky, chemie a informatiky. Nezapomínáme ani na anglický, ruský a německý jazyk. Naši absolventi mají v mnohém usnadněný výběr budoucího povolání, výběr střední školy technického, ekonomického i všeobecného směru.
Vrbovec 143, Vrbovec, 671 24
Provoz státní základní devítileté školy a mateřské školy v obci Vrbovec a Dyjákovičky v okrese Znojmo. Ve škole je školní jídelna a provoz školní družiny.
ZŠ Malá Morávka - ID 97658238 -
Malá Morávka 89, Malá Morávka, 793 36
Základní škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace. Tři základní okruhy vzdělávání - dotyky s přírodou, - objevování blízkého, - pohybem ke zdraví. škola sdružuje základní školu pro 50 žáků, školní družinu a školní jídelnu,vše pod jednou střechou
MŠ Pchery - ID 99463540 -
Pchery 39, Pchery, 273 08
Mateřská škola Pchery Provozní doba PO 06:30-16:30 hod. ÚT 06:30-16:30 hod. ST 06:30-16:30 hod. ČT 06:30-16:30 hod. PÁ 06:30-16:30 hod.
MŠ Katusice - ID 89661847 -
U Mateřské školy 124, Katusice, 294 25
Vítejte na webových stránkách MŠ Katusice Zřizovatelem naší mateřské školy je OÚ Katusice. Tato obec se nachází cca 12 km od Mladé Boleslavi. Školka je obklopena krásnou zahradou, kterou využíváme po celý rok. Můžeme se tak nenásilně seznamovat s přírodou a zároveň plnit úkoly ekologické výchovy. Z důvodů nedostačujících míst pro děti z okolních obcí byla mateřská škola na počátku školního roku 2010/2011 rozšířená ze dvoutřídní na trojtřídní. Kapacita MŠ tak stoupla na 60 dětí. Děti jsou do tříd rozdělovány převážně dle věku. Nejmladší děti (2,5 - 4 let) chodí do první třídy "SLUNÍČKOVÉ", starší děti (4 - 5 let) do třídy "KYTIČKOVÉ" a nejstarší předškolní děti do třídy "DUHOVÉ". Pro rok 2016/2017 se jmenuje náš ŠVP PV ( Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) ,,POHÁDKY ZA BLUDNÝM KOŘENEM". Tento vzdělávácí program je jednotný pro všechna oddělení MŠ. Cílem vzdělávání je připravit vyrovnanou osobnost dítěte pro vstup do školy, osobnost, která se chce vzdělávat na základě svých prožitků. Každoročně se naše MŠ zučástní těchto aktivit: Provozní doba PO 06:30-16:00 hod. ÚT 06:30-16:00 hod. ST 06:30-16:00 hod. ČT 06:30-16:00 hod. PÁ 06:30-16:00 hod.
Bánov 507, Bánov, 687 54
Základní škola Josefa Bublíka je pro 400 žáků. Nachází se zde družina, jídelna a klub. Organizace má spoustu zájmových kroužků. Najdete nás i na facebooku.
MŠ Malšovice - ID 98935135 -
Malšovice 108, Děčín, 405 02
Mateřská škola Malšovice, okres Děčín. TĚŠÍME SE NA VÁS !
MŠ Trmice - ID 98295411 -
Lovecká 600/14, Trmice, 400 04
Mateřská škola je původně lékařská vila, která byla postavena před druhou světovou válkou a od roku 1947 slouží účelům mateřské školy. Vilka se nachází v centru Trmic a přece v klidné lokalitě. Budova školy je vsazena do prostorné zahrady. Na školní zahradě je bazén, který děti využívají v letních měsících. Zahrada je vybavena běžnými průlezkami, houpačkami, klouzačkou, kolotočem, dvěma zakrytými pískovišti a samozřejmě jsou zde jak slunečná, tak i stinná místa. Provozní doba PO 06:00-16:30 hod. ÚT 06:00-16:30 hod. ST 06:00-16:30 hod. ČT 06:00-16:30 hod. PÁ 06:00-16:30 hod.
Komenského 163/2, Hustopeče, 693 01
Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2 je jednou z největších základních škol v Jihomoravském kraji. V současné době školu navštěvuje více než 500 žáků ve 23 třídách.
Základní škola Zaječí - ID 98894125 -
Školní 402, Zaječí, 691 05
Naše základní škola zahájila svou činnost v roce 1965. V současnosti jsme úplnou základní školou s devíti postupnými ročníky, po jedné třídě v každém z nich. Součástí školy je školní družina i školní jídelna.
ZŠ A MŠ Ostrava-Hrabůvka - ID 91942451 -
Ignáta Herrmanna 1550/23, Ostrava, 700 30
Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy Krestova 36A. Naše základní škola se nachází na ulici Krestova 36A v městském obvodě Ostrava-Jih. Jako jediná základní škola zde poskytuje svým žákům nadstandardní umělecké vzdělání. V tomto školním roce navštěvuje naši školu 214 žáků na 1. stupni a 160 žáků na 2. stupni. Celkem je na naší škole 18 tříd s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy. Vedení školy tvoří ředitelka školy Mgr. Ladislava Měchová a zástupce statutárního orgánu Mgr. Hana Horečková.
Moravany 72, Moravany, 696 50
Základní škola a Mateřská škola Moravany, okres Hodonín. Základní škola pro 120 žáků s družinou. Základní škola s družinou a jídelnou. Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou. Základní škola Moravany je malotřídní škola s pěti ročníky prvního stupně ve dvou třídách. Ve výuce aplikujeme alternativní metody výuky, zaměřujeme se na environmentální výchovu, využíváme výhody krásného přírodního prostředí v našem okolí.
SOUKROMÁ MŠ, o.p.s. - ID 99362964 -
Květnová 37/34, Neratovice, 277 11
Soukromá mateřská škola, o.p.s. byla založena v roce 2000. Od tohoto roku je také zapsána v rejstříku škol MŠMT. Budova mateřské školy se nachází v klidném prostředí města Neratovic, v Lobkovicích. Je obklopena velkou zahradou, která je vybavena tak, aby sloužila k dětským hrám. V přízemí naší mateřské školky se nachází herna, jídelna, sociální zařízení a koupelna. V patře je zařízena stálá ložnička vybavená dětskými postýlkami, pro klidný odpočinek dětí. Celý interiér budovy je vyzdoben dětskými výtvarnými pracemi. Kapacita školky je 20 dětí. Děti nejsou rozděleny podle věku. Takové prostředí je pro děti přirozené a současně prospěšné pro jejich rozvoj. O děti pečují dvě kvalifikované učitelky. Děti mohou do školky přicházet během celého dopoledne. Odpolední spánek je individuální, děti, které neusnou, se po krátkém odpočinku mohou věnovat tichým hrám. V průběhu školního roku jsou pořádána různá setkání s rodiči, výlety, předplavecký výcvik, školy v přírodě, besídky apod.... Výchovně- vzdělávací program naší školky "Barevný svět", vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, uvedeného ve Školském zákoně. Naším hlavním záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání na principu uspokojování potřeb, zájmů a prožitků. V úzkém kontaktu s rodinou, plánovanými činnostmi při běžných denních situacích, chceme působit na dítě tak, aby děti v rámci svých možností, zvláštností a schopností: -rozvíjely předpoklady pro učení, poznání, myšlení, objevovaly a aktivně přistupovaly k získávání vědomostí. -osvojovaly si základy morálních hodnot v životě člověka a společnosti -získávaly osobní samostatnost, schopnost poznávat sama sebe, uvědomovaly si a nesly zodpovědnost za svá rozhodnutí a byly schopné spolupracovat.
ŠKOLA KRÁSNÉ ŽENY - ID 95736011 -
Václavské náměstí 793/36, Praha, 110 00
Specializuje se na moderní přístupy a metody ve sportovní fyzioterapii, které propojuje se svými širokými znalostmi a zkušenostmi z oblasti fitness a wellness. Spolupracuje s klienty při hubnutí a tvarování postavy, v těhotenství a po porodu, nabízí individuální lekce dle výběru. Provozní doba: PO 08:00-20:00 hod. ÚT 08:00-20:00 hod. ST 08:00-20:00 hod. ČT 08:00-20:00 hod. PÁ 08:00-20:00 hod.
Tomáš Sýkora - ID 96978700 -
Zdeňka Bára 114/4, Ostrava, 70030
Nabízím školení řidičů manipulačních vozíku se získáním EURO průkazů, a to pro firmy i fyzické osoby. Pokud nemáte možnost získání praxe na vlastním či firemním vozíku, nabízím i možnost získání praxe.
Vyšehrad spol.s r.o - ID 89755865 -
Víta Nejedlého 509/15, Praha, 13000
Nakladatelství vydává publikace z oblasti historie a literatury faktu, filosofické a teologické knihy. Dále vydává beletrii, poezii, dětskou literaturu, dárkové publikace, kuchařky a knihy o zdraví a pro volný čas.
Dům dětí a mládeže - ID 97069271 -
Žižkova 611, Hořice v Podkrkonoší , 508 01
Dům dětí a mládeže je školské zařízení pro děti a mládež. Sídlíme v Žižkově ulici, kde zajišťujeme pravidelnou zájmovou činnost ve více než šedesáti zájmových kroužcích. Velkých úspěchů i na mezinárodních soutěžích dosahuje např. náš kroužek mažoretek. Pořádáme letní a příměstské tábory. Provozní doba: Pondělí 8:00 - 19:00, Úterý 8:00 - 19:00, Středa 8:00 - 19:00, Čtvrtek 8:00 - 19:00, Pátek 8:00 - 11:00
TOM družstvo - ID 96471233 -
Petrohradská 216/3, Praha, 10100
TOM Družstvo provozuje kempy a rekreační střediska, dětské letní tábory v Hořičkách. Též organizujeme rauty a jiné společenské akce.
OBEC Kojetice - ID 94365336 -
Kojetice 131, Kojetice na Moravě, 675 23
Zakladatel obce se prý jmenoval Kojat(a). První domy byly postaveny nad tokem Rokytné v Chalupách. Ves se nikdy nestala podhradím Sádku, tuto funkci měla trhová osada na opačném konci sadeckého vrchu. První zmínka o vsi je z roku 1349, kdy její vladyka – zeman Jakub z Kojetic si koupil úrok, který odváděli lidé z Kojetic Štěpánovi z Újezda. Úřední hodiny: PO 15:30-16:30 hod., ÚT Zavřeno, ST 15:30-16:30 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Košařiska - ID 92883097 -
Košařiska 88, Milíkov u Jablunkova, 739 81
Obec Košařiska je podhorská obec, rozkládající se mezi mohutnými zalesněnými svahy. Leží na severovýchodě České republiky a první historická zmínka o obci pochází z roku 1643. Úřední hodiny: PO 08:00-16:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 08:00-16:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Moravany - ID 93170592 -
Moravany 73, Moravany u Kyjova, 696 50
Obec Moravany se nachází na soutoku Moravanského a Čeložnického potoka, vzdálena asi pět kilometrů od Kyjova. Moravany vždy patřili mezi nejstarší a nejvýznamnější osady našeho regionu. Úřední hodiny: PO 07:00-17:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 07:00-17:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Ohrazenice - ID 90638483 -
Ohrazenice 84, Jince, 262 23
Úřední hodiny: PO Zavřeno, ÚT 18:00-19:00 hod., ST Zavřeno, ČT Zavřeno, PÁ 18:00-20:00 hod.
OBEC Lužany - ID 97057496 -
Lužany 47, Hradec Králové 16, 503 01
První písemná zmínka o obci je z roku 1394. První zprávy o držitelích Lužan nacházíme v zachovalých písemnostech naší historie roku 1405 – 1410, kdy na tvrzi lužanské sídlil Hašek rytíř z Lužan z rodu Střížků z Koloděj, dále pak kolem roku 1478 jeho potomek Hašek Střížek z Lužan. Úřední hodiny : Středa : 18-19 hodin v době platnosti zimního času Středa : 19-20 hodin v době platnosti letního času
OBEC Majdalena - ID 95692275 -
Majdalena 78, Majdalena, 378 03
Obec Majdalena má bohatou, mnohasetletou historii a nachází se uprostřed překrásné jihočeské krajiny (mj. biosferická rezervace UNESCO a chráněná krajinná oblast Třeboňsko). Svým návštěvníkům nabízí širokou škálu aktivních volnočasových aktivit nejen v obci a jejím bezprostředním okolí. Úřední hodiny: PO 08:00-12:00 13:00-16:00 hod., ÚT 08:00-12:00 13:00-15:30 hod., ST 08:00-12:00 13:00-16:30 hod., ČT 08:00-12:00 13:00-15:30 hod., PÁ 08:00-12:00 13:00-14:30 hod.
HELING, s.r.o. - ID 90528253 -
Jirčanská 192/12, Praha 4, 14200
Provozování informačního portálu se zaměřením na cestování a volnočasové aktivity.
Chomutovická 1443/4, Praha , 149 00
Škola, kde učitelé i žáci vnímají Náš svět jako svůj projekt.Hlásíme se ke koncepci vzdělávání Škola Můj Projekt, pro kterou je dítě rovnocenným partnerem procesu vzdělávání a nese odpovědnost za vlastní učení. Výuka je koncipována tak, aby mu umožňovala uspokojit přirozený zájem o poznávání okolního světa.
Dolejškova 2155/3, Praha, 18200
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. zajišťuje exkurze, přednášky, semináře, toulky historií, interaktivní vzdělávací programy a workshopy pro SŠ a ZŠ, chemické divadlo pro MŠ, v oblasti přírodních věd s důrazem na chemii a fyziku.
Rautenkrancova 1241, Hradec Králové, 50003
Jsme centrem pro volný čas dětí a mládeže. Nabízíme mimoškolní aktivity, zájmové kroužky, kluby a kurzy. Pořádáme víkendové akce, letní i zimní tábory a soutěžě.
Kapucínská 281, Fulnek, 74245
Organizace Dětský domov Loreta a školní jídelna Fulnek je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Pomoc tělu i duši - ID 89031427 -
Jurkovičova 461/15, Brno , 638 00
Terapeut pro zdravý životní styl a rozvoj osobnosti, poradenství, vztahy, práce, koučing. Metamorfní technika pro prenatál, také vývojové vady, hyperaktivita, autismus, ADHD, aj. Léčení bio-informačními technikami podle A.N.Petrova- Strom života. Medolight – terapie medic. světelným přístrojem a prodej. Malba léčebných obrázků s kódy na hedvábí – možnost objednat i jako dárek. Rekonektivní léčení, čištění domů, bytů, firem.
Rudé armády 106, Dolní Zálezly , 403 01
Provozujeme mateřskou školu pro děti zpravidla od 3 do 6 let, zajišťujeme kompletní předškolní vzdělávání rodinného typu. Provozní doba: Pondělí 6:30 - 16:30, Úterý 6:30 - 16:30, Středa 6:30 - 16:30, Čtvrtek 6:30 - 16:30, Pátek 6:30 - 16:30
Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 - Dejvice, 16000
Provozování sdružení absolventů a přátel vysoké školy se zaměřením na zvýšení prestiže školy a jejich absolventů v naší republice i v zahraničí.
Jiří Ficnar - ID 92731702 -
Jedlí 139, Zábřeh, 789 01
Prodáváme didaktické pomůcky. Provozní doba:Dle telefonické domluvy.
Tomáš Matys - ID 93102128 -
Sv. Čecha 572, Jičín, 506 01
NABÍZÍME UČEBNICE A UČEBNÍ POMŮCKY PRO AUTOŠKOLY, DOPRAVNÍ VÝCHOVU A PŘÍPRAVU ŘIDIČŮ. Provozní doba:dle tel.domluvy
VÝTVARNÉ STUDIO KMM - ID 99100285 -
Horňátecká 1772/19, Praha 8 , 182 00
Provozujeme výtvarný ateliér. Poskytujeme školení v oblasti vizáže, stylistiky, image i barvové typologie pro jednotlivce či pro firmy. Nabízíme večerní, víkendové i pobytové kurzy realistické kresby a malby či tvořivé kurzy.
Kapka plus s.r.o. - ID 93043724 -
Krmelínská 831/44b, Ostrava - Hrabová , 72000
Vzděláváním dospělých, poradenskou činností, výrobou ocelových konstrukcí a strojního zařízení, montáží a opravami zdvihacích zařízení a ocelových konstrukcí, prováděním revizních zkoušek a inspekcí, BOZP a prevenci rizik a podobně se zabýváme již 20 let. Po celou tuto dobu jsme pro Vás připravovali a realizovali kurzy, školení, semináře i poskytovali poradenství v různých oblastech od manažerských až po dělnické profese. Firma KAPKA PLUS s.r.o. se bude nadále zabývat vzděláváním a poradenstvím v širokém spektru oborů, které zabezpečujeme vysoce kvalifikovanými garanty a lektory s dlouhodobou praxí ve výrobních a auditorských firmách. Naší prioritou je vždy maximální spokojenost zákazníků, pro které profesionálně připravujeme komplexní vzdělávání na míru dle podmínek a potřeb každé firmy, každého z Vás.
Dům dětí a mládeže - ID 89931001 -
Družby 1006/48, Duchcov, 41901
Dům dětí a mládeže. Volnočasové aktivity pro děti a mládež. Kavárna a čajovna. Knihovna. Klub Domino. Kreativ centrum.
BEVOTEX- Martin Bezpalec - ID 94008585 -
Hlinecká 746, Týn nad Vltavou - Malá Strana, 375 01
Výrobce a prodejce didaktických a učebních pomůcek pro školáky i předškoláky základních i speciálních škol. Provozujeme chráněnou dílnu.
Masarykova 183, Milevsko , 399 01
Gymnázium v Milevsku zahájilo svoji činnost v září 1953. Každý rok se otevírá jedna třída studia šestiletého a jedna třída studia čtyřletého. Studium osmileté je dobíhající. Vyučuje zde 19 kvalifikovaných pedagogů.Úplné střední všeobecné vzdělání ukončené maturitou. Individuální zaměření realizují studenti formou volitelných předmětů. Cizí jazyky: vyučujeme angličtinu, němčinu a ruštinu. Všichni žáci studují dva cizí jazyky a mají možnost třetího nepovinného včetně latiny.
Trnkova 2482/113, Brno, 628 00
.
- ID 91355660 -
, ,
OBEC Mlečice - ID 92370286 -
Mlečice 11, Zbiroh, 338 08
V obci můžete vidět kostel Nejsvětější Trojice (Nanebevzetí Panny Marie) s reliéfem Kristovy hlavy nad portálem. Je gotickou stavbou ze 14. století, pseudogoticky opraven roku 1896. Socha Panny Marie Svatohorské, která vznikla patrně počátkem 19. století. Úřední hodiny: PO 07:00-12:00 13:00-17:30 hod., ÚT 07:00-12:00 13:00-15:00 hod., ST 07:00-12:00 13:00-15:00 hod., ČT 07:00-12:00 13:00-15:00 hod., PÁ 07:00-12:00 13:00-15:00 hod.
Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Opava, 747 05
Škola je umístěna v klidné části města na levém břehu řeky Opavy. Celý komplex tvoří škola s odbornými učebnami, učebnami výpočetní techniky, dílnami odborného výcviku, tělocvičnou se saunou a posilovnou, atletické hřiště, beach volejbalové a antukové kurty s bazénem a domov mládeže s celodenním stravováním. Součástí dílen je mimo jiné pracoviště vybavené moderní CNC obráběcí technikou, svářečská škola, dílna s CNC plazmovým pálicím strojem a laboratoř metrologie. Škola spolupracuje se strojírenskými firmami regionu, ve kterých žáci vykonávají odborný výcvik s možností výdělku a získání zaměstnání.
Opavská 499/49, Krnov, 794 01
Svou tradicí je zaměřena na vzdělávání v oblasti konstrukce automobilů, mechanizace, automatizace, výpočetní techniky, elektrotechniky, elektroniky a ekonomiky pro absolventy 9. tříd ZŠ a pro celoživotní vzdělávání dospělých.
OBEC Hatín - ID 93418228 -
Hatín 13, Jindřichův Hradec 1, 377 01
Hatín se nachází v jižních Čechách nedaleko Jindřichova Hradce. Je to malá obec skládající se ještě ze dvou částí - Jemčina, Stajka. Úřední hodiny: PO Zavřeno, ÚT Zavřeno, ST Zavřeno, ČT 16:00-18:00 hod., PÁ Zavřeno
OBEC Radkov - ID 98406468 -
Radkov 74, Strážek, 592 53
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1368. Úřední hodiny: PO 17:00-19:00 hod., ÚT Zavřeno, ST Zavřeno, ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
Zeyerovy sady 43, Vodňany, 389 01
Střední odborné učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II je státní škola zřízená Městem Vodňany. Škola zajišťuje vzdělávání ve tříletých a jednoletých učebních oborech. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a úspěšný absolvent získává výuční list v daném oboru. Uchazeči jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek.
Studentská 1, Žďár nad Sázavou, 591 01
JaŠkola patří k předním pracovištím integrujícím do výuky nové technologie. Výuka je vystavěna na spolupráci s průmyslovou praxí, VŠ, dodavateli průmyslových technologií a PLM/BIM softwaru. Škola je tvůrcem vzdělávání v oblasti CAD technologií s národní garancí v rámci projektu SIPVZ. Podílí se na popularizaci technických oborů a tvorbě učebnic, vlastní více jak 300 pracovních stanic vybavených licencemi odborného softwaru s možností sdílení dat na DM, je držitelem významných licenčních modelů a poskytuje bezmála 50 produktů společností Autodesk a Microsoft zdarma svým žákům. Zapojuje se do grantových projektů, spolupracovala se školami v Severním Irsku, Itálii, Rakousku a USA. Žáci se zúčastnili soutěží a výstav po celém světě. Škola má kvalitně vybavené laboratoře, provozuje 3D tiskárnu, 3D digitalizaci, měření termovizí, vysokorychlostní kameru, CNC obráběcí stroje. Je držitelem ocenění E-Learning Awards a působí při ní centrum Autodesk Academia. Žáci školy se umístili mezi deseti nejlepšími školami ve státních maturitách. Areály školy zahrnují vzdělávací pracoviště, dílny, atletické hřiště, tělocvičnu, posilovnu, tenisové kurty, jídelnu a budovy domova mládeže. V 1. ročníku (prac. Strojírenská) je výuka realizována tak, že žáci získávají základní profesní dovednosti ve všech vyučovaných oborech a žáci si v případě zájmu mohou po 1. ročníku bez rozdílových zkoušek změnit obor vzdělání. Spolupracující firmy poskytují žákům stipendium podle studijních výsledků. Žáci všech učebních oborů denního studia mají možnost získat motivační stipendium od Kraje Vysočina v částce 700 Kč/měs (400 Kč/měs). Dále nabízíme dálkové studium učebních oborů. Uchazečům, kteří získali střední a vyšší vzdělání v jiném oboru, může být uznáno částečně předchozí vzdělání a uchazeč může být přijat do 2. nebo 3. ročníku.
OBEC Doubek - ID 91322545 -
Doubek 77, Říčany u Prahy, 251 01
Úřední hodiny: PO Zavřeno, ÚT Zavřeno, ST 17:00-18:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
nám. Edmunda Husserla 30/1, Prostějov, 796 55
Škola soustřeďuje výuku v oblasti obchodu a služeb. Připravuje žáky v devíti atraktivních oborech, které mají širokou možnost uplatnění na trhu práce. Každý školní rok se u nás připravuje na své budoucí povolání v průměru okolo 400 žáků.Studijní nabídku tvoří 7 tříletých oborů zakončených výučním listem: Cukrář, Čalouník, Číšník, Kuchař, Prodavač, Výrobce kožedělného zboží, Řezník, 2 čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou: Kosmetické služby, Obchodník a nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů Podnikání.
OBEC Kujavy - ID 96548700 -
Kujavy 86, Kujavy, 742 44
Obec Kujavy vznikla přebudováním starší slovanské vsi Kuyawa, v duchu německého zákupního práva ve druhé polovině 13. století. Nejstarší písemná zmínka je z roku 1293 a současný název Kujavy je znám od roku 1461. Úřední hodiny: PO 08:00-11:30 13:00-17:00 hod., ÚT 09:00-11:30 13:00-14:00 hod., ST 08:00-11:30 13:00-17:00 hod., ČT 09:00-11:30 13:00-14:00 hod., PÁ 09:00-11:00 hod.
Pražská 636/38b, Brno, 642 00
Střední škola stavebních řemesel, Brno-Bosonohy, je státní školské zařízení, jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Škola úzce spolupracuje s firmou METROSTAV a. s., která svým smluvním žákům v oborech tesař a strojní mechanik (zámečník) po celé učební období poskytuje výhody ve formě měsíčního stipendia, zdarma jízdenky MHD, zdarma ubytování a celodenní stravování, učební pomůcky, nářadí, pracovní oblečení a mimořádné odměny nejlepším žákům v ročníku.
OBEC Střelice - ID 96017854 -
Střelice 122, Jevišovice, 671 53
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1361. Název obce je odvozen od zaměstnání obyvatel, kteří vyráběli střely do kuší a luků. Těchto střel bylo ve středověku potřeba velké množství. Při archeologickém výzkumu na nedaleké tvrzi ve Mstěnicích bylo nalezeno 68 hrotů šipek do samostřílů. Úřední hodiny: PO 17:00-19:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 17:00-19:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Malé Březno - ID 93571524 -
Malé Březno 7, Ústí nad Labem 2, 400 02
Obec leží v Českém středohoří, blízko Ústí nad Labem. Obcí prochází nová cyklotrasa Labe a v blízkosti obce se nachází zámek Velké Březno a Skanzen Zubrnice. K pamětihodnostem patří kaple a pomník Rudé armády . Úřední hodiny: PO 07:00-12:00 13:00-17:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 07:00-12:00 13:00-17:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Chocnějovice - ID 99027957 -
Chocnějovice 43, Mohelnice nad Jizerou, 294 13
Chocnějovice vznikly na místě, kde původně bylo staré zemanské sídlo s tvrzí. Roku 1696 zde byl vybudován panský dvůr. Na hřbitově za vsí se nachází raně gotický kostel sv. Havla z konce 13. století.V 18. století byl přestavěn do barokního stylu. Úřední hodiny: PO 13:00-17:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 09:00-11:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Strachotín - ID 97013157 -
Osvobození 87, Hustopeče u Brna, 693 01
Obec Strachotín leží na státní silnici II. třídy z Hustopečí u Brna do Mikulova v blízkosti Pálavských vrchů na okraji dyjské nivy. Dominanta obce, kostel sv. Oldřicha a Metoděje, je postaven na jižním okraji obce. Úřední hodiny: PO 08:00-12:00 13:00-17:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 08:00-12:00 13:00-17:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
Alešova 50, Vodňany, 389 01
Rodinné prostředí společně s přátelským kolektivem vrstevníků a kvalitním pedagogickým sborem využívajícím moderní metody a formy výuky (iŠkola) utváří jedinečný prostor pro studium a uspokojování individuálních potřeb žáků školy.Gymnázium Vodňany realizuje výuku v osmiletém a čtyřletém studijním cyklu. Navazuje na vzdělávání v ZŠ a vytváří optimální podmínky pro všestranný rozvoj nadaných a motivovaných žáků.
Karlovarská 1210/99, Plzeň, 323 00
Jsme státní školou, která úspěšně působí již přes 70 let v oblasti zdravotnického vzdělávání.Jsme maximálně otevřeni všem současným trendům v oblasti profesního vzdělávání v pomáhajících profesích. Učitelé jsou zapojeni do projektů v rámci aktuálních výzev operačních programů. Naši absolventi spolehlivě nacházejí uplatnění. Výchovně-vzdělávací cíle školy charakterizuje naše motto: „i my budeme jednou pacienty“.
Čichnova 982/2, Brno, 624 00
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno je komplexní výchovně vzdělávací zařízení nadregionálního typu.Je umístěna v novém moderně řešeném areálu v klidném prostředí městské části Brno-Komín s přímým spojením městskou hromadnou dopravou s centrem Brna a autobusovým a vlakovým nádražím. Materiálně technickým zařízením a vybavením se řadí mezi nejlepší ze všech škol podobného oborového zaměření v ČR a je srovnatelná s podobnými zahraničními vzdělávacími institucemi.
Komenského sady 257/26, Lipník nad Bečvou, 751 31
Moderní škola s dlouholetou tradicí připravuje středně technické pracovníky do funkcí mistrů, stavbyvedoucích, konstruktérů, projektantů, kalkulantů a přípravářů ve stavebních firmách a také do veřejné správy.Škola spolupracuje se stavebními firmami, které jí pomáhají v oblasti materiálního vybavení, zajišťováním odborné praxe žáků na svých stavbách a podle požadavků firem je modifikována i příprava žáků pro praxi. Koncepčně propracovaná teoretická výuka umožňuje našim absolventům studium na vysoké škole. Studium je bez poplatků.
OBEC Vrdy - ID 94025980 -
Smetanovo nám. 28, Vrdy, 285 71
Obec Vrdy má bohatou historii a pyšní se celou řadou zajímavých historických památek. Nachází se v západní polovině východních Čech, přibližně 5 km východně od města Čáslav a 80 km východně od hlavního města Praha. Úřední hodiny: PO 07:00-11:30 12:00-16:30 hod., ÚT 12:00-15:30 hod., ST 07:00-11:30 12:00-16:30 hod., ČT 12:00-15:00 hod., PÁ 07:00-11:30 12:00-14:00 hod.
Zámecká 1031, Rosice u Brna, 665 01
Mateřská škola s několika odloučenýmy pracovištěmi pro 266 dětí Zámecká 1031. Oloučenéá pracoviště: Palackého náměstí 45, Husova čtvrť 1070, Říčanská 1158, Smetanova 964 Zařízení školního stravování Husova čtvrť 1070 telefonní kontakty: Zámecká 1031: 511 115 056 Palackého náměstí 45: 511 115 057 Říčanská 1158: 511 115 059 Husova čtvrť 1070: 511 115 476 Smetanova 964: 511 115 429 Zařízení školního stravování: 511 115 490
Makarenkova 513/1, Havířov, 736 01
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace - Škola s nejnižším počtem nezaměstnaných absolventů ze všech odborných škol v regionu. Absolventi mohou získat osvědčení o školení z vyhlášky 50 (způsobilost v elektrotechnice) a certifikát firmy Festo.
Jana Palacha 711/2, Most, 434 01
Státní škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodník, gastronomie, ekonomika a podnikání a dvouletých nástavbových oborů gastronomie či provoz obchodu a společné stravování s možností dálkového studia. Na škole vyučujeme anglický a německý jazyk a vedeme kroužek volejbalu, kopané i literatury.
Kounice 613/8, Horní Slavkov, 357 31
Střední odborné učiliště Horní Slavkov připravuje žáky na výkon pracovních činností povolání Strojírenské práce , Obráběcí práce , Zámečnické práce, Stravovací a ubytovací služby.
Jana Nohy 1302, Benešov, 256 01
Jsme státní odborné učiliště zajišťuje denní výuku tříletých oborů truhlář, zedník, instalatér, aranžér, truhlářské práce ve stavebnictví, zednické práce, klempířské práce ve stavebnictví, pokrývačské práce a šití oděvů.
U Josefa 118, Pardubice, 530 09
Jsme perspektivní škola s dlouholetou tradicí v oboru Cestovní ruch a od roku 2011 také v moderním oboru Grafický design. Součástí vzdělávání jsou pracovní a studijní stáže v zahraničí, návštěvy výstav a veletrhů a účasti na mezinárodních soutěžích. Poskytujeme kvalitní a systematickou přípravu pro budoucí uplatnění na pracovním trhu nebo pro další studium na vysokých školách. Nabízíme také rozšířenou jazykovou výuku, která je doplněna konverzací s rodilými mluvčími.
Brandlova 875/15, Hradec Králové, 500 03
Cílem PSJG je připravovat studenty k plnohodnotnému uplatnění v životě. Absolventi úspěšně pokračují ve studiu na vysokých školách. Získaná úroveň cizího jazyka (hlavně anglického) jim umožňuje studovat nejen v České republice ale i v zahraničí. Škola vytváří prostor pro možnost vlastní orientace studentů na předměty dle jejich volby vysoké školy.
Kollárova 271/5, Praha 8, 186 00
Jedním z hlavních pilířů našeho snažení je propojování teorie s praxí. Studenti získávají již v době studia neocenitelné zkušenosti v reálných studentských firmách, tento systém výuky máme díky nadaci Junior Achievement. Škola nabízí tří zaměření studijního oboru obchodní akademie - firemní finance, mezinárodní hospodářství a cestovní ruch.
Palackého třída 1946/1, Brno, 612 00
.
Palackého 49, Valašské Meziříčí, 757 01
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí-Mechanik strojů a zařízení, Mechanik elektrotechnik, Chemik operátor, Gastronomie, Nástrojař, Obráběč kovů, Elektrikář, Chemik, Pekař, Cukrář, Řezník-uzenář, Kuchař-číšník, Nástavba podnikání, Podnikání dálkově.
Komenského 234/6, Hradec Králové, 500 03
Škola datuje svůj vznik k 1. září 1949, kdy došlo ke sloučení školy pro ženská povolání a ošetřovatelské školy řádu Šedých sester - vznikla tak vyšší sociálně-zdravotní škola nabízející ve čtyřletém studiu dva obory. Škola sídlí přímo v centru Hradce Králové, v historické budově, která původně sloužila c.k. vyšší reálné škole (později státní reálce a nakonec reálnému gymnáziu). Budova školy pochází z roku 1874, byla postavena v novorenesančním slohu podle projektu Václava Webra na místě bývalého vojenského skladiště kulí a granátů a v těsné blízkosti vojenského hřbitova z roku 1866. Na svoji dobu to byla moderní školní budova vybavená prostornou tělocvičnou, velkými posluchárnami, školní botanickou zahradou a nádhernou školní kaplí. Od 1. července 2004 je ke škole připojena jako odloučené pracoviště Střední zdravotnická škola Nový Bydžov. V roce 2009 oslavila škola 60. výročí své existence.
Českobrodská 362/32a, Praha 9, 190 00
Ve školách je důsledně uplatňován individuální přistup k žákům a ve všech panuje rodinná atmosféra se zábavnou a efektivní výukou. Možnost školního stravování a ubytování je pro nás samozřejmostí. Vzděláváme studenty již s 25letou tradicí – přes 3 000 absolventů. PRIORITY STŘEDNÍCH ŠKOL BEAN výuka pěti cizích jazyků: (AJ, NJ, SJ, FJ, RJ), možnost studia podle individuálních studijních plánů, zahraniční stáže, praxe ve firmách.
Na Příkopě 856/16, Praha 1, 110 00
Škola byla založena v roce 1945. Má přibližně 500 žáků, tj. přibližně 25 tříd. Zřizovatelem je Hlavní město Praha. Škola má dvě části: - Vyšší odborná škola elektrotechnická F. Křižíka (VOŠE) ,Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka (SPŠE) .Na obou částech lze studovat v denním studiu, na SPŠE i při zaměstnání (dálkově). Škola připravuje žáky pro práci v elektrotechnice nebo pro studium na vysoké škole. Absolventi ale nacházejí široké uplatnění i v mnoha dalších oborech, jako jsou např. automatizace, výpočetní technika, komunikace apod. ,
Lesní 174/14, Hlučín, 748 01
Základní a mateřská škola. V naší základní škole s kapacitou 76 žáků zabezpečujeme výuku a výchovu v rozsahu obecně závazných a platných právních předpisů. Součástí je také školní družina, mateřská škola a výdejna stravy. Školní družina je letos prvním rokem v nové přístavbě základní školy, která má 2 velké herny. Součástí je také terasa a školní zahrada. V prostotách základní školy není tělocvična, ale chodíme cvičit do místního, kulturního domu, za hezkého počasí na venkovní hřiště, na školní zahradu nebo do lesa. Školní zahradu využívá nejen školní družina, ale za pěkného počasí tráví děti na zahradě velkou přestávku. Můžeme se pochlubit dobrým vybavením školy, informačně komunikačními technologiemi (interaktivní tabule, dataprojektor, LCD televizor, notebooky a tablety), učebnicemi a dalšími moderními pomůckami pro naplňování výukových cílů. Provozní doba: Pondělí 7:00 - 16:00 Úterý 7:00 - 16:00 Středa 7:00 - 16:00 Čtvrtek 9:00 - 17:00 Pátek 7:00 - 16:00 Sobota Zavřeno Neděle Zavřeno
Obecní 94, Doubravčice, 282 01
MŠ Ledňáček je soukromá školička, působící na základě živnostenského oprávnění. Vznikla v květnu 2010 v Doubravčicích. Tento prostor, situovaný v 1. patře budovy místního Obecního úřadu, prošel v roce 2008 rekonstrukcí a je zcela nově zařízen, dovybaven potřebnými maličkostmi pro školku. Provozní doba: PO 06:00-17:30 hod. ÚT 06:00-17:30 hod. ST 06:00-17:30 hod. ČT 06:00-17:30 hod. PÁ 06:00-17:30 hod.
Purkyňova 99, Brno, 612 00
Nabízíme velkoobchodní a maloobchodní prodej českých dřevěných hraček, loutek, maňásků, loutkových divadel, didaktických pomůcek Montessori, bytových a módních doplňků a smaltovaných šperků. Hlavním sortimentem jsou loutky všech velikostí a materiálů, pohádkové i známých postaviček Spejbla, Hurvínka a Máničky vyráběné v licenci a se souhlasem Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze. www.womanka.cz
Služby Boží Dar s.r.o. - ID 99775798 -
Boží Dar 199, Boží Dar, 36262
Provozujeme informační centrum, ubytování, stravování a v okolí je prostředí vhodné na výlety a turistiku.
Španielova 1111/19 , Praha, 163 00
Základní škola s družinou, jídelnou a školním klubem.
Ostravská 67, Český Těšín, 737 01
Vznik Těšínského divadla se datuje do srpna 1945, kdy se v Úředním listě ČSR objevil i výnos o zřízení stálého profesionálního divadla v Českém Těšíně, ale pod kuratelou Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. Malá část státní dotace, která byla přiznána ostravskému divadlu, byla určena jako počáteční - dnes bychom řekli grant - ke vzniku Těšínského divadla.
QUALIFORM, a.s. - ID 99601265 -
Mlaty 672/8, Brno, 642 00
Poskytujeme komplexní služby spojenou s plánováním výstavby, výstavbou a následným udržováním stavebních projektů, a to v rámci celého životního cyklu stavby. Provozní doba:Dle telefonické domluvy.
Sokolovská 4656/122c, Jihlava, 58601
Naše ubytovna Stamicova v Jihlavě nabízí 2, 3 a 4 lůžkové pokoje se společným sociálním zařízením. Je k dispozici kuchyňka.
K Botiči 409, Praha, 101 00
.
Palackého 730/1, Litoměřice, 412 01
Nabízíme obory SŠ Obchodní akademi e- Mezinárodní obchod a cestovní ruch, Ekonomika a podníkání, Mediální komunikace a web design. Studium VOŠ v oboru Personální management. Vysokoškolské studium ve spolupráci s PEF ČZU, Veřejná správa a regionální rozvoj a VU3V. Jazykové a profesní kurzy.
Masarykova 450, Neratovice, 277 11
Gymnázium Františka Palackého.
Oselce 1, Oselce, 335 46
Střední škola a odborné učiliště zajišťuje výuku čtyřletých oborů Uměleckořemeslné zpracování dřeva a Uměleckořemeslné zpracování kovů a tříletých oborů Podkovář a zemědělský kovář, Opravář zemědělských strojů, Truhlář, Opravářské práce a další.
PETRA AH, s.r.o. - ID 91809382 -
Ještědská 680/121, Liberec, 460 08
Provozujeme mateřskou školu. Provozní doba: PO 07:00-17:00 hod. ÚT 07:00-17:00 hod. ST 07:00-17:00 hod. ČT 07:00-17:00 hod. PÁ 07:00-17:00 hod.
MIROSLAV KALOUDA - ID 95375135 -
Příbramská 170, Rotava, 35801
Specializovaná výroba vozembouchů a rytmických doprovodných nástrojů.
Kostelec u Křížků 208, Kostelec u Křížků , 251 68
Astrologické poradenství, léčitelství a léčba za pomoci Reiki i Karuny. Homeopatické poradna. Prodej potravinových doplňků, biopřípravků a alternativní medicíny. Možnost léčení i pomocí mentálních operací či filipínských energií. Posílání léčebných programů na dálku.
TOPO CONZULT s.r.o. - ID 97472349 -
Holubov 256, Holubov, 382 03
Nabízíme poradenství v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce, zpracování dokumentace požární ochrany, školení a odbornou přípravu v oblasti požární ochrany, dále nabízíme bezpečnostní značení a prodej bezpečnostních značek, zajišťujeme zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb. Provozní doba: Pondělí 06:00 - 15:00, Úterý 06:00 - 15:00, Středa 06:00 - 15:00, Čtvrtek 06:00 - 15:00, Pátek 06:00 - 15:00
U Hradiska 42/6, Olomouc, 77900
Nabízíme informace o archeologických nálezech, prodáváme knihy a brožury. Poskytujeme poradenství stavebním investorům.
STAVEBNICE GAUDIA - ID 92175579 -
Pod Vodojemem 240, Nový Hrádek, 549 22
Naše firma vznikla na základě myšlenky přiblížit dětem poklady naší a světové architektury. Proto jsme vyvinuli stavebnicovou řadu Gaudia, kterou chceme dětem nabídnout nejen možnost hrát si s dřevěnými kostkami podle vlastní fantazie, ale také postavit si třeba model některé historické nebo současné stavby, kterou znají ze svého okolí nebo z rodinného výletu. Chceme tak dětem pomoci rozvinout zručnost, prostorovou orientaci, představivost a také poznávání historie hrou.
Lanový park Libín, Prachatice , 38301
Provoz 1,5 km dlouhého lanového parku s více jak osmdesáti překážkami. Stezka se skládá ze šesti tras. K dispozici je také dětský lanový park s maximální výškou 0,5 metru. Nabídka pořádání akcí pro firmy, školy a organizované skupiny. Provozní doba: Pondělí 10:00 - 18:00 Úterý 10:00 - 18:00 Středa 10:00 - 18:00 Čtvrtek 10:00 - 18:00 Pátek 10:00 - 18:00 Sobota 10:00 - 18:00 Neděle 10:00 - 18:00
Luční 286, Mladá Boleslav, 293 01
Pořádání výstav psů a dostihů chrtů. Nabídka pronájmu výstavních prostor pro chovatelské kluby.
M&M Překlady a Tlumočení - ID 93724759 -
Trnkova 557/12, Olomouc, 779 00
Nabízím překlady a tlumočení anglického i ruského jazyka. Poskytuji korektury textů. Pracuji s běžnými dokumenty jako jsou manuály, příručky, smlouvy, propagační materiály, výroční zprávy, obchodní korespondence a s technickými překlady z různých oblastí.
Vladivostocká 1460/10, Praha, 100 00
Plavecká škola Jany Boubínové v areálu plaveckého stadionu SK Slavia. Výuka plavání pro mateřské, základní i střední školy. Nabízíme Vám tyto osvědčené plavecké kurzy: děti - neplavci, děti - zdokonalovací, dospělí - neplavci, rodiče s dětmi od 18ti měsíců, kondiční (zdokonalovací) kurz plavání pro dospělé zájemce.
Československé armády 482, Frýdek-Místek, 738 01
Rodinná atmosféra, individuální přístup, kvalitní výuka. Provozní doba:dle tel domluvy
FLYGYRO s.r.o. - ID 93950300 -
Sousedská 856/9 Lobzy, Plzeň, 312 00
Firma FlyGyro vznikla v roce 2013 rozšířením letecké školy FH Delta air o kategorii vírníků a motorový paragliding. Navazuje na tradici a zkušenosti původní letecké školy. V oblasti vírníkového létání úzce spolupracuje s firmou Flyway, která je špičkou tohoto leteckého odvětví v České republice. FlyGyro nabízí v současné době výuku, výcvik a ukázkové předváděcí lety na vlastních strojích a to v oblasti ultralehkých vírníků, ultralehkých letadel, motorových rogal a motorového paraglidingu. Provozní doba: Dle telefonické domluvy
Na Tobolce 389, Jičín, 506 01
Soukromá střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletého oboru ekonomika a podnikání a dvouletého nástavbového oboru podnikání. Škola pořádá pro žáky řadu sportovních i dovednostních soutěží a kurzy finanční a ekonomické gramotnosti. Obor tříletý dálkový nástavbový, jednoletý zkrácený pomaturitní.
Partyzánská 530/3, Liberec 11, 46001
Gymnázium nabízí vzdělávání v osmiletém, šestiletém a čtyřletém studijním programu. Nejstarší české gymnázium v Liberci.
Obrataň 148, Obrataň, 39412
Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb.
Okružní 1404, Beroun, 266 01
Škola nabízí tyto učební obory – mechanik opravář motorových vozidel, strojní mechanik, karosář, elektrikář – silnoproud, truhlář, instalatér, aranžér, kuchař, kuchař-číšník, cukrář, prodavač, truhlářská a čalounická výroba, strojírenské práce, zednické práce a stravovací a ubytovací služby. Ze studijních oborů provoz a ekonomika dopravy, stavebnictví, cestovní ruch a nástavbový obor podnikání – denní a dálková forma studia.
Soběslavova 1426, Stříbro, 349 01
Škola s dlouholetou tradicí nabízí dva studijní obory zakončené maturitní zkouškou.Pro nadané žáky z pátých tříd ZŠ studium osmiletého gymnázia. Školou zpracovaný školní vzdělávací program je zaměřen na kvalitní všestranné vzdělání umožňující další studium na vysoké škole, respektuje osobnost studenta a nabízí studium v přátelské atmosféře.
Sokolovská 466/34, Rýmařov, 795 01
Škola poskytuje výhodu „rodinného prostředí“ a jemu odpovídajících vzájemných vztahů, výchovu založenou na pozitivních hodnotách, úctě a toleranci."Škola pro vědu i praktický život."
Na Větřáku 463, Jedovnice, 679 06
Škola s šedesátiletou tradicí nabízí ambiciózním studentkám a studentům jednak příjemné, klidné a zdravé prostředí Moravského krasu, jednak velmi dobrou dopravní dostupnost a hlavně tradičně úspěšné obory z oblasti strojírenství a informačních technologií. Součástí školy je také domov mládeže, školní jídelna a víceúčelová sportovní hala.Uplatnitelnost na trhu práce a úspěšnost přijetí na VŠ jsou hlavní devízy školy.
Jáchymova 478, Jindřichův Hradec, 377 01
Je státní škola a je tvořena dvěma hlavními pracovišti. Pracoviště Jáchymova 478, kde je sídlo školy a současně Střední odborná škola nabízející čtyři aktuální maturitní obory. Pracoviště bylo založeno v r. 1888, má dlouholetou tradici a v současné době prošlo vzhledem k měnícím se ekonomickým a společenským podmínkám zásadními změnami v nabídce oborů a v technickém vybavení.Druhé pracoviště školy, Střední odborné učiliště, Miřiovského 678, nabízí celkem 6 učebních oborů zaměřených na strojírenství, stravovací služby, obchod, stavebnictví, elektro, klempířství.
Karlovo náměstí 80, Roudnice nad Labem, 413 01
Pravidelné kurzy orientálního tance (břišní tance) a orientálního flamenca v Praze a Roudnici nad Labem, víkendové semináře, soukromé hodiny, pobyty s tancem u nás i v zahraničí, taneční večery a vystoupení na společenských akcích. Orientální tanec.
ZPA MORAVIA s.r.o. - ID 90636010 -
Hlučínská 41, Dolní Benešov, 747 22
Prodej a opravy servopohonů a armatur. Pořádání školení v oblasti řídící techniky.
Chaberská 414/16, Praha 8 - Kobylisy, 182 00
Pořádáme školení a kurzy pro firmy i jednotlivce v oblasti účetnictví, daňové a mzdové problematiky. Dále nabízíme individuální konzultace daně z příjmů ze závislé činnosti.
AGNESA BOHEMIA s.r.o. - ID 92899748 -
Senovážné náměstí 1464/6, Praha, 110 00
Zajišťujeme víza do všech cizích zemí (RUSKO, BĚLORUSKO, KAZACHSTÁN, UZBEKISTÁN, ČÍNA, INDIE, ARABSKÉ EMIRÁTY, AZERBAJDŽÁN, SENEGAL, MALAVY, ...).
Karlínské náměstí 225/8, Praha 8 - Karlín, 186 00
Jazykové kurzy
Dlouhá 1047/19, České Budějovice - České Budějovice 2, 370 11
Síla dřeva v tradičním tesařském zpracování
Radobyčická 729/10, Plzeň - Jižní Předměstí, 301 00
dlouholetá zkušenost v oboru
Benátská 1078, Litomyšl - Litomyšl-Město, 570 01
Otevřete si bránu do světa
Mírová 1434/27, Karviná - Nové Město, 735 06
Hybernská 1009/24, Praha 1 - Nové Město, 110 00
Vzdělávací agentura
Novozámecká 715, Hlavní město Praha - Hostavice, 198 00
Taneční kam se rádi vracíte!
Kolovratská 1476/24, Říčany, 251 01
Akreditovaná laboratoř
Koterovská 344/19, Plzeň, 326 00
Profesionální tiskové a kopírovací služby
Havlíčkova 2787/121, Kroměříž, 767 01
Výzkum a poradenství v oblasti zemědělství
Deštné v Orlických horách 373, Deštné v Orlických horách, 517 91
Středisko pro zimní i letní dovolenou
Viktora Huga 359/6, Hlavní město Praha - Smíchov, 150 00
Místo, kde vás vzdělávání bude bavit
Soukenická 1189/23, Hlavní město Praha - Nové Město, 110 00
Lípová 511/15, Praha 2 - Nové Město, 120 00
Jak správně vařit pivo
Kodaňská 558/25, Praha 10 - Vršovice, 101 00
Vaše cesta k úspěchu
Nad Primaskou 292/45, Praha 10 - Strašnice, 100 00
Stránského 3140/39, Brno - Žabovřesky, 616 00
Copy centrum Brno – Laminování Brno – Kroužková vazba Brno
Bulharská 691/9, Hlavní město Praha - Vršovice, 101 00
Udělejte si řidičák v Praze
Na Hřebenkách 2765/3a, Praha 5 - Smíchov, 150 00
Výuka dětí pouze v angličtině
Průmyslová 995, Dobřany, 334 41
Vývoj technologií a materiálový výzkum
Štítného 80/12, České Budějovice - České Budějovice 6, 370 01
Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem
Riverside School - ID 1150 -
Roztocká 43/9, Hlavní město Praha - Sedlec, 160 00
Mezinárodní a zahraniční škola
Dvorská 447/29, Liberec - Liberec V-Kristiánov, 460 05
Maturitní obory
Jana Šoupala 137/4, Vyškov - Vyškov-Město, 682 01
Vyrazte s námi za zábavou a kulturou
Tylova 245/1, Kroměříž, 767 01
Komplexní péče o nohy dětí a dospělých
V jámě 699/1, Praha 1 - Nové Město, 110 00
Připravíme Vás na úspěch!
28. října 370/2, Olomouc, 779 00
Nejlépe vybavená kopírka v centru Olomouce
Milotice nad Opavou 33, Milotice nad Opavou, 792 01
Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
Na Veselí 825/3, Praha 4 - Nusle, 140 00
Využijte služeb akreditované a autorizované laboratoře
náměstí Svobody 77/12, Brno - Brno-město, 602 00
Studujte s námi jazyky
Vendryně 880, Vendryně, 739 94
NEJLEVNĚJŠÍ LABORATORNÍ TECHNIKA
Tutor s.r.o. - ID 1112 -
U půjčovny 952/2, Praha 1 - Nové Město, 110 00
Komplexní vzdělávání
Czech Express, s.r.o. - ID 1111 -
Mírové náměstí 3057, Teplice, 415 01
Expresní i soudní překlad textů
Opatovická 1659/4, Hlavní město Praha - Nové Město, 110 00
Zachráníme, vylovíme, opravíme – vše pod vodou
Beranových 140, Praha 9 - Letňany, 199 00
Naučíme vás grafický design
Pod Anenskou 245, Příbram - Příbram IV, 261 01
Poskytujeme odborné profesní vzdělávání
U Výstaviště 1429, České Budějovice - České Budějovice 2, 370 05
Školící středisko
Pražská 636/38b, Brno - Bosonohy, 642 00
Přihlaste se na nástavbové studium
Československé armády 2233, Frýdek-Místek - Místek, 738 01
Grafika - reklama - tiskárna
Uhelný trh 414/9, Hlavní město Praha - Staré Město, 110 00
Budoucí kariéra, lákavé dobrodružství
Sukova 553/2, Brno - Brno-město, 602 00
Soukromá jazyková škola v Brně
Školská 105, Středokluky, 252 68
Brojova 2113/16, Plzeň - Východní Předměstí, 326 00
Vaše děti budou školu milovat!
Hněvkovského 30/65, Brno - Komárov, 617 00
Vývoj technologií v oblasti stavebních hmot
Milánská 311, Praha 10 - Horní Měcholupy, 109 00
Vše pro zdraví Vašich dětí... bazén se slanou vodou
Na spojce 968/7, Hlavní město Praha - Vršovice, 101 00
Potápěčský klub mládeže
AMEX Brno, s.r.o. - ID 1125 -
Hlavní 290/74, Brno - Komín, 624 00
dražby, aukce, reality, spisovna
Lazaretní 4298/11a, Brno - Židenice, 615 00
Komplexní nabídka geodetických prací
Perunova 975/6, Praha - Vinohrady, 130 00
Jsi knihomol? Naše škola tě zasytí
Husitská 83/23, Praha 3 - Žižkov, 130 00
Kopírovací centrum Husitská
Pasteurova 1285/7, Ostrava - Vítkovice, 703 00
PRIMA ŠKOLA
Nárožní 2600/9, Praha 5 - Stodůlky, 158 00
Bankovní institut vysoká škola (BIVŠ)
Hlubočinka 813, Sulice, 251 68
Nasměrujeme děti správným směrem
Údolní 389/10, Brno - Veveří, 602 00
Dálkové studium s maturitní zkouškou
Broumovská 839/5, Liberec - Liberec VI-Rochlice, 460 06
Škola s mnohaletou tradicí
Šenflukova 220, Jílové u Prahy, 254 01
Studujte na číšníka, cukráře či kuchaře v Jílové u Prahy
Horní lán 1310/10a, Olomouc - Nová Ulice, 779 00
Pořádáme vzdělávací kurzy
Mezi vodami 639/27, Praha 4 - Modřany, 143 00
Central European Management Institute
Sokolovská 139/320, Praha 9 - Vysočany, 190 00
Umožněte svému dítěti studium International Baccalaureate
K lesu 558/2, Hlavní město Praha - Kamýk, 142 00
Vsaďte na soukromou školu s britským stylem vzdělání
Masarykovo náměstí 9, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01
Janáčkova 333, Tišnov, 666 01
17. listopadu 584/2, Liberec - Liberec XV-Starý Harcov, 460 15
Koleje Technické univerzity v Liberci
Vodičkova 791/39, Hlavní město Praha - Nové Město, 110 00
Odborné semináře a rekvalifikační kurzy
Masná 700/13, Hlavní město Praha - Staré Město, 110 00
Gymnázium a jazyková škola
Chrášťany 41, Chrášťany, 282 01
U závodiště 325/1, Praha 5 - Velká Chuchle, 159 00
Na střední na koně!
Táboritská 941, Třeboň, 379 01
Nástavbové studim v oboru rybářství
Hovorčovická 1281/11, Praha 8 - Kobylisy, 182 00
Studuj střední školu zakončenou maturitní zkouškou
Platnéřská 191/4, Praha 1 - Staré Město, 110 00
Zajišťujeme také rekvalifikační a speciální kurzy
Českobratrská 386/54, Mělník, 276 01
Nabídka denního studia
Uhelná Příbram 75, Uhelná Příbram, 582 45
Výukové, vzdělávací, reklamní předměty a dárky ze dřeva.
Zoubkova 149/20, Brno - Nový Lískovec, 634 00
Ruprechtická 750/85, Liberec - Liberec I-Staré Město, 460 01
Kurzy a zkoušky svářečů
Pionýrská 508/4, Olomouc - Nová Ulice, 779 00
Umělecká škola s více než 50-letou tradicí
K Potoku 765, Zeleneč, 250 91
Soukromá školička nabízí Vašim dětem všestraný rozvoj
Arménská 573/21, Brno - Bohunice, 625 00
Vzdělání v oborech informační technologie a ekonomické lyceum
Vršovická 564/43, Hlavní město Praha - Vršovice, 101 00
Vystudujte s maturitou
Filipínského 300/1, Brno - Židenice, 615 00
VSA-VOŠ, s.r.o.
Na Florenci 1686/9, Hlavní město Praha - Nové Město, 110 00
Vyučujeme 41 evropských a světových jazyků
Tenisová škola DTS - ID 1185 -
Koperníkova 96, Bohumín - Nový Bohumín, 735 81
Výuka tenisu, prodej tenisového vybavení
Solniční 240/12, Brno - Brno-město, 602 00
Na návrati 369/10, Hlavní město Praha - Březiněves, 182 00
Školka, do které se děti těší
Mírová 97/24, Ostrava - Vítkovice, 703 00
Lepší uplatnění pomocí vzdělávácích kurzů
Na Konci 638, Zlín - Prštné, 760 01
Uchovejte si své zážitky ze světa pod vodou
Bosonožská 381/9, Brno - Starý Lískovec, 625 00
Studujte gastronomii a hotelnictví v Brně
Sládečkova 393/90, Ostrava - Michálkovice, 715 00
Právo a bezpečnost jsou naší prioritou
Sochorova 3209/38, Brno - Žabovřesky, 616 00
Školicí centrum IT a Soft skills: Vzděláním k profesionalitě
Řehořova 726/14, Brno - Černovice, 618 00
...být lepší
Skálova 466, Turnov, 511 01
Výuka jazyků od roku 1992
Ve Lhotce 1018/23a, Praha 4 - Lhotka, 142 00
Účetnictví a daňová evidence
Starobělská 1133/5, Ostrava - Zábřeh, 700 30
Rekvalifikační a vzdělávací kurzy
Nerudova 1404/5, Plzeň - Jižní Předměstí, 301 00
Autoškola Lady
Hasičská 550/50, Ostrava - Hrabůvka, 700 30
Studujte umělecké obory
Čajkovského 661/25, Jihlava, 586 01
SOŠMP, s.r.o.
Družstevní ochoz 1659/3, Praha 4 - Nusle, 140 00
Studujte s námi
Květnová 37/34, Neratovice - Lobkovice, 277 11
Školka se zahradou
Gorkého 64/15, Brno - Veveří, 602 00
O třídu výš
Lískovecká 2089, Frýdek-Místek - Frýdek, 738 01
Odbornost je jistota uplatnění
Javorská 208, Votice, 259 01
"Dejte dětem lásku, ony změní svět."
Eliášova 266/3, Hlavní město Praha - Dejvice, 160 00
Z naší autoškoly bezpečně na silnici
Šířava 483/21, Přerov - Přerov I-Město, 750 02
Voda pro život
Sokolská 366/1, Brno - Veveří, 602 00
Pořádáme kurzy angličtiny i němčiny
Školní 416, Jablunkov, 739 91
Studium zakončené maturitní zkouškou či výučním listem

3 4 5 6 7


PŘEHLED KATEGORIÍ

Agentury (41) »

Auto-moto (1468) »

Banky (191) »

Bazény (6) »

Bezpečnost, ochrana (28) »

Čištění (845) »

Doprava (1376) »

Dřevo (1050) »

E-shopy (107) »

Elektro (942) »

Energetika (691) »

Finance, banky, pojišťovny (24) »

Chemie (117) »

Chovatelství (30) »

Instalace, servis, opravy (173) »

Kancelářské stroje, potřeby (8) »

Kosmetické služby (47) »

Kovovýroba (85) »

Kultura (1202) »

Kurzy, školení (51) »

Malo a velkoobchod (1551) »

Nábytek (914) »

Nářadí (617) »

Obaly (659) »

Odbory, spolky (80) »

Odpady (30) »

Okna, dveře (42) »

Papír (10) »

Plasty (19) »

Počítače (1030) »

Pohřebnictví (9) »

Pojištění (771) »

Poradenství (1645) »

Potraviny, gastro (1448) »

Reality (1020) »

Reklama (1086) »

Restaurace (189) »

Skladování (12) »

Sklo (334) »

Služby a řemesla (4657) »

Sport (70) »

Stavebnictví (1580) »

Strojírenství (1122) »

Telekomunikace (608) »

Textil (32) »

Tisk (482) »

Ubytování (1141) »

Úřady, instituce (1087) »

Věda a výzkum (438) »

Voda, topení, plyn (66) »

Volný čas (309) »

Výtahy (1) »

Vzdělávání (871) »

Zahradnictví (60) »

Zdraví (865) »

Zdravotnictví, sociální péče (51) »

Zemědělství (715) »