1 2 3 4 5


Firmy v kategorii Kultura (1176)

Vyhledávání firem v aktuální kategorii
STÁTNÍ ZÁMEK KUNŠTÁT - ID 89758597 - Garantovaný záznam
Zámecká 1, Kunštát, 679 72
Jeden z nejstarších moravských hradů, postupně přestavěný na renesanční a barokní zámek. Zpřístupněné interiéry představují návštěvníkům zámku kulturu bydlení posledních šlechtických majitelů a nejstarší prostory původního hradu. Hodnotný komplex zámeckých budov je obklopen parkem, zřízeným v 17. století a ve století následujícím rozšířeným na celé zámecké návrší. Součástí parku je ojedinělý psí hřbitov založený na konci 19. století. Provozní doba: KVĚTEN, ČERVEN, ZÁŘÍ PO zavřeno ÚT 09:00-12:00 13:00-16:00 hod. ST 09:00-12:00 13:00-16:00 hod. ČT 09:00-12:00 13:00-16:00 hod. PÁ 09:00-12:00 13:00-16:00 hod. SO 09:00-12:00 13:00-16:00 hod. NE 09:00-12:00 13:00-16:00 hod. ČERVENEC, SRPEN PO zavřeno ÚT 09:00-12:00 13:00-17:00 hod. ST 09:00-12:00 13:00-17:00 hod. ČT 09:00-12:00 13:00-17:00 hod. PÁ 09:00-12:00 13:00-17:00 hod. SO 09:00-12:00 13:00-17:00 hod. NE 09:00-12:00 13:00-17:00 hod. DUBEN, ŘÍJEN - pouze pro objednané
Pěvecký sbor DVOŘÁK Uherský Brod - ID 89909317 - Garantovaný záznam
Mariánské nám. 2187, Uherský Brod, 688 01

Smíšený Pěvecký sbor DVOŘÁK vznikl v r. 1946 spojením ženského a mužského sboru, které po II. světové válce navázaly na dlouholetou sborovou tradici v Uherském Brodě. Pod vedením Františka Veselky (1906-1970) se sbor vypracoval mezi nejlepší amatérská vokální tělesa v republice a dosáhl mnoha významných celostátních úspěchů a ocenění. Po nenadálém odchodu Františka Veselky v r. 1970 převzal taktovku jeho nejmladší syn Ing. Antonín Veselka, který dodnes pokračuje v záslužné práci svého otce. PS DVOŘÁK je velmi aktivní ve svém regionu, vystupuje i v kulturních centrech České republiky a koncertoval již v řadě evropských zemí (Slovensko, Bulharsko, Německo, Polsko, Estonsko, Maďarsko, Francie, Jugoslávie, Nizozemí, Rakousko, Velká Británie, Švédsko a Belgie). Byl často hostem festivalu Pražské jaro, spolupracuje s Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně při uvádění kantátových děl (např. Janáčkova Glagolská mše, Prokofjevův Alexander Něvský, Orffova Carmina burana, Dvořákovo Te Deum a Svatební košile, Martinů Kytice, Schubertova Mše G dur aj.). V roce 1988 založil dirigent Komorní sbor DVOŘÁK, který sdružuje vybrané zpěváky velkého sboru a zaměřuje se hlavně na duchovní hudbu, spirituály a koledy. V říjnu 2005 zpíval s velkým úspěchem na svatbě holandského prince v Naardenu. Repertoár PS DVOŘÁK sahá od renesanční polyfonie přes klasické sbory až po soudobou českou tvorbu a zahrnuje v nemalé míře úpravy lidových písní našich i cizích národů. Sbor provádí ročně asi 15 koncertů a vystoupení, uskutečnil mnoho nahrávek v rozhlase, v televizi, a to i v zahraničí. Supraphon vydal v r. 1989 LP a v r. 1993, 2004 a 2008 vydává sbor ve vlastním nákladu CD. Od roku 1993 má PS DVOŘÁK právní subjektivitu a na svou činnost si zajišťuje finance koncertní činností, dotací od Města Uherský Brod a od sponzorů. Sbor se zúčastnil mezinárodní pěvecké soutěže PRAGA CANTAT 2005, kde získal v konkurenci 22 sborů z 9 států Evropy stříbrné pásmo a koncem března 2011 s velkým úspěchem vystoupil na VI. Mezinárodním festivalu sborového zpěvu CANTATE BAVARIA v Mnichově. Dlouholetou tradici mají vánoční koncerty, které se staly nedílnou součástí vánočních svátků v blízkém okolí na Moravě i na Slovensku. Na všech koncertech vzorně reprezentuje nejen české sborové umění, ale i město Uherský Brod, ke kterému patří neodmyslitelně již 70 let.

MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ - ID 89660072 - Garantovaný záznam
Na příkopě 852/10, Praha, 110 00

Masarykův odkaz je nadčasový

(Z projevu prof. J. Dolisty, rektora VŠERS, předneseného u příležitosti oslav 90. výročí vzniku ČSR na českobudějovické radnici.)

V tomto roce si připomínáme 90. výročí vzniku Československé republiky. Rád bych při tak významném výročí upřel svou pozornost na duchovní odkaz, který republice odkázal T. G. Masaryk.

Odkaz T. G. Masaryka občanům Československé republiky byl mravní. Citace jeho slov: „Máme si brát příklad, jak žít, můžeme se naučit, co to je, obětovat se za druhé.“ Ano, naše doba skutečně potřebuje mravnost. Do kolika zbytečných bojů a bojůvek jsme téměř denně vtahováni, škodíme si navzájem zbytečně, a i když život sám o sobě přináší mnoho těžkostí a nezbývá nám nic jiného než je přijímat, ještě si však obtíže vyrábíme sami navzájem. Masaryk byl velký duch, byla to charizmatická osobnost, proto jím bylo ovlivněno mnoho lidí, jeho etickými hodnotami, které vyznával. Kdyby zde dnes byl, jistě by řekl, abychom si navzájem neškodili, vždyť jsme občané jednoho státu, tedy jedné a dnes již malé občanské rodiny. Odkazem Masaryka je pro nás i dnes povinnost mravně žít.

Masaryk měl krásnou zásadu: „Nic není tak velké, co není pravdivé, chci nadále kráčet životem, abych cestou zlepšoval podle svých sil, co ještě může být spraveno“ . Podle této zásady Masaryk hodnotí vědce, politiky, myslitele, literáty, jak odpovědně hledají pravdu, snaží se jí porozumět, aby pak pomocí nalezené pravdy reformovali sebe, stát, společnost a celý národ. My současníci často zjišťujeme, že kolem nás panují soudy a názory, které nejsou pravdivé, jsou nekritické a jednostranně ideologické. Masaryk by vášnivě protestoval a jednal by podle zásad pravdy. Odkazem Masaryka je i pro nás dnes být pravdivými lidmi a být hledajícími pravdu.

Masaryk jako člověk cítil potřebu něhy a lásky. Ačkoli to byl muž velmi racionálně založený, přesto v něm pracoval cit, cítil potřebu někoho milovat a být milován. Lásku vnímal jako odpovědnost za druhou bytost, k milované bytosti, tím rozuměl svou ženu, cítil potřebu vroucí oddanosti. Masaryk by byl zarmoucen z rozpadu tak četných manželství, kde v Evropě vyniká právě Česká republika. Masarykův ideál manželské lásky byl opravdu veliký, ženu ctil jako spolupracovnici, která také umí odmítnout brutalitu, lež, hrubost a nepoctivost. Doporučil by nám dnes více lásky k rodině a k dětem. Odkazem Masaryka je pro nás i dnes kladení důrazu na pevné, věrné a láskyplné manželství až do smrti jednoho z partnerů.

Masaryk ví, že všichni jednou zemřeme, zemřou i ti, pro které jsme pracovali. Uvádí, že přesto „nesmíme se uzavřít v sebe, žít pro sebe a ze sebe“ . Se životem máme nakládat uctivě, proto odsuzoval z etických důvodů sebevraždy a riskování se životem. Masaryk znal utrpení, proto se také ptal, když umřel mladý Havlíček: „Nepřišlo vám ještě nikdy na mysl, že lidé umírají, když řekli své slovo?“ Odkazem Masaryka je pro nás i dnes respektovat úctu k lidskému životu, ať je mladý nebo starý a nemocný. Životu v každé jeho fázi máme prokazovat respekt a pomáhat mu.

Masaryk byl věřícím člověkem, který se v pozdějším věku sice bytostně neidentifikoval s žádnou církví, ale občané Československa věděli, že jejich president věří, že život musí být žit „sub specie aeternitatis“ , tedy pod zorným úhlem věčnosti. Po církvi požadoval, aby pomáhala sociálně slabým vrstvám obyvatel, aby stála na straně ponížených, aby církev hledala nápravu rodinného života v Československé republice. Není pravda, když se píše o České republice, že je to nejateističtější stát v Evropě. Ne, Češi vyznávají transcedenci, vyznávají duchovní hodnoty, jsou solidární, ale většina stojí mimo církve, hořce poučeni trpkým dějinným vývojem. Odkazem Masaryka je pro nás i dnes seznamování se s moudrostí Bible, kterou četl denně.

Co je pro Masaryka česká otázka? Co mají přinést Češi ostatním národům? Fotbal, či hokej? Takovému myšlení byl Masaryk vzdálen. Jsme pouze příživníky v Evropě, nebo jsme schopni Evropě něco nabídnout? Jak aktivně zasahujeme do politické evropské kultury? To byly Masarykovy otázky. V čem je smysl českých dějin, českých bojů a ducha? Nemohu zde na tomto místě z časových důvodů odpovědět na všechny otázky, ale řekněme hned závěr: máme jako Češi přinést ostatním národům silné myšlenky humanizmu, pochopení pro mezinárodnost a sociální spravedlnost. Odkazem Masaryka je pro nás i dnes přijetí odpovědnosti za dění v Evropě. Češi pak nemají řešit problémy zbraní, ale humanitární činností. Humanita nás vede k odpovědnosti za příští generace. Nenávist by neměla mít místo v srdci českého občana.

Masaryk si uvědomoval, že jsme malý národ obklopený národy se značnou číselnou převahou. Malý národ podle něj musí hledět do budoucnosti a přemýšlet o tom, co bude za sto a více let. Politické souboje a hašteření často vedou politiky k tomu, že se dívají jen na konec svého volebního období, dál nikoli. V politice, kde se rozhoduje o tématech pitné vody, elektrické energie, zemědělské půdy a bezpečnosti je nutno vidět věci z hlediska mnoha let dopředu. Masaryk sám říká: „Co je platna politická nezávislost, když národ je závislý hospodářsky“ . Velmi dobře rozlišil, že některý stát se prezentuje jako svobodný a nezávislý, ale ve skutečnosti o něm rozhodují jiné velké státy s větším hospodářským nebo nerostným bohatstvím. Není dle mého názoru pochyb o tom, že jedině dlouhodobá ekonomická nezávislost naší vlasti nám zaručí i dlouhodobou nezávislost politickou a s tím spojenou dlouhodobou prosperitu ve všech oblastech veřejného i osobního života. Odkazem Masaryka je i pro nás dnes podpora vysoce moudrých a statečných politiků, kteří vnímají dlouhodobou perspektivu dobra našeho státu.

Vážený pane primátore a vzácní hosté, od vzniku Československé republiky v r. 1918 se mnoho změnilo a naše současná Česká republika má mnohem méně obyvatel, než tomu bylo v době Československa za našeho prvního prezidenta. Devadesátileté výročí vzniku Československa nás vede k úvaze o tom, že velký stát i národ může být z určitých příčin vlastně malým a malý stát či národ z jiných důvodů velkým. Vždy máme příležitost i přes malý počet obyvatel být velkým státem i národem, pokud budeme pracovat na tom, abychom rostli duchovně, intelektuálně a kulturně. „Malost je v tom, že člověk neprohlédne a nehledá prostředků k odstranění své malosti“ , říká Masaryk. Když dnešní večer prožíváme slavnostním způsobem a hlásíme se rádi k naší vlasti, k našemu národu, pak na to nezapomínejme. Prosím, odstraňujme malost v pojetí T. G. Masaryka v naší zemi. A mé přání směrem k České republice? Buďme velcí! Není tím myšlena kvantita, ale kvalita našich myšlenek a konkrétních činů. „Běda národu, který se stane pohodlným a pyšným“, připomíná nám i dnes náš první prezident. Zbavujme se těchto nectností promyšleně a cílevědomě. Situace České republiky je mnohem obtížnější, než byla v období po r. 1918. Bez pravdy a bez lásky nelze překonat krize, choroby současných civilizací a choroby v samých kořenech lidskosti. Bez pravdy a bez lásky nezachráníš ani národní svobodu, to jsou podobná slova Masaryka, který, když upřel pohled do budoucnosti, takto hovořil ke svým blízkým. Jaké další přání, a to poslední, pronést směrem k naší České republice? Ať její občané jednají vždy podle svého svědomí a naplňují odkaz prezidenta Osvoboditele, jejího zakladatele: Ať české občany charakterizuje pravda a láska.

Spolek přátel Vítkova hrádku - ID 94140467 - Garantovaný záznam
Svatý Tomáš parc. č. 140, Přední Výtoň, 38273

Nejvýše položený hrad v Čechách (1053 m.n.m.) s největší dochovanou obytnou věží tzv. Donjonem o rozměrech 17,5x14m nabízí nejkrásnější výhledy na Šumavu, Lipno, Novohradské hory a za příznivého počasí také na Alpy v Rakousku.

Vítkův Hrádek se naleznete v česko-rakouském hraničním pásmu u osady Svatý Tomáš, okres Český Krumlov, v katastru obce Přední Výtoň.

Zenklova 641/145, Praha 8 - Libeň, 180 00
Využijte efektní LED obrazovky
Žižkova 1872/89, Jihlava, 586 01
Pořádáme festival Trampský širák
Tokajická 152, Lidice, 273 54
Poznejte historii Lidic v muzeu a vzdělávacím centru
Plzeňská 233/8, Hlavní město Praha - Smíchov, 150 00
Nakupování na Smíchově
Hlavní 51, Vojkovice, 667 01
Osobní transportéry Segway
Strašice 405, Strašice, 338 45
Muzeum Středních Brd/Strašice - brána do Středních Brd!
"F" Club - Restaurace - ID 6753 -
Školní 545/3, Duchcov, 419 01
Woodcity s.r.o.
Vysoká u Příbrami 69, Vysoká u Příbrami, 262 42
Navštivte památník jednoho z nejvýznámějších hudebních skladatelů
Staroměstské náměstí, Hlavní město Praha - Staré Město, 110 00
Koncertní kancelář
Štítného 520/5, Praha 3 - Žižkov, 130 00
Přijďte se od srdce zasmát
Národní 416/37, Praha 1 - Staré Město, 110 00
Prodej výtvarných potřeb
Horní náměstí 424/23, Olomouc, 779 00
Vlkova 456/10, Hlavní město Praha - Žižkov, 130 00
Kytara pro nevidomé
Čs. legií 148/14, Ostrava - Moravská Ostrava, 702 00
MONÍNEC s.r.o. - ID 6761 -
Moninec 7, Sedlec-Prčice, 257 91
Sportrelax centrum Monínec
Křižíkova 283/10, Praha 8 - Karlín, 186 00
Hudební divadlo Karlín
Divadlo Studna - ID 6763 -
Hosín 17, Hosín, 373 41
Josef Kašpar
Atrium na Žižkově - ID 6764 -
Čajkovského 12/12a, Praha 3 - Žižkov, 130 00
Wuchterlova 584/16, Hlavní město Praha - Dejvice, 160 00
Galerie Domino
P+P videostudio - ID 6766 -
Oldřichovice 138, Napajedla, 763 61
natočíme nebo nafotíme vaši oslavu
Betlémské náměstí 1004/8, Praha 1 - Staré Město, 110 00
U Bulhara 1611/3, Praha, 110 00
Salsa-club.cz - ID 6769 -
Baranova 1382/5, Praha 3 - Žižkov, 130 00
MovieFace - ID 6770 -
Erbenova 679/8, Ostrava - Vítkovice, 703 00
Jízdárenská E590, Vyškov - Dědice, 682 01
Ivo Švec
Vodní zámek Blatná - ID 6772 -
Na Příkopech 320, Blatná, 388 01
Darwinova 222/29, Olomouc - Svatý Kopeček, 779 00
Eventim CZ - ID 6774 -
Ostrovní 126/30, Praha 1 - Nové Město, 110 00
Předprodej vstupenek na různé kulturní události
Beethovenova 650/2, Brno - Brno-město, 602 00
Politických vězňů 934/15, Hlavní město Praha - Nové Město, 110 00
Bořivojova 1075/38, Praha 3 - Žižkov, 130 00
Karneval-Halloween.cz - ID 6778 -
Štěrboholská 1434/102a, Praha 10 - Hostivař, 102 19
GTL-KAP Trade, s.r.o.
Miky-catering - ID 6779 -
F.X. SALDY 2, Jihlava - Červený Kříž, 586 01
Občerstvení a zábava
Ve Vilkách 512, Šestajovice, 250 92
Náhoda Neexistuje - ( Ing.Tea Heřmánková Ph.D.)
Wilsonova 781, Slaný, 274 01
Linet holding s.r.o.
Dykova 83/16, Olomouc - Slavonín, 783 01
Jiří Hejsek - ID 6783 -
Palackého 532, Protivín, 398 11
Na poříčí 1070/19, Praha 1 - Nové Město, 110 00
Získejte informace o akciích nebo investicích do zlata
Economia, a.s. - ID 6785 -
Pernerova 673/47, Hlavní město Praha - Karlín, 186 00
Topolová 801, Most, 434 01
Aquadrom Most
Rudolická 1700/2, Most, 434 01
Černomořská 419/10, Hlavní město Praha - Vršovice, 101 00
Objektivně, nezávisle, bez reklam
Studentská 622/17, Český Těšín, 737 01
Trampolíny a příslušenství k trampolínám
Starý Dub 71, Český Dub, 463 43
Panenky pro děti i dospělé
Principova alej 304, Terezín, 411 55
Navštivte Magdeburskou kasárnu a koncentrační tábor Terezín
Karlovarská 106, Jeneč, 252 61
Posilovací stroje, pingpongové stoly, kardiotrenažéry
Resselovo náměstí 12, Chrudim - Chrudim I, 537 01
Tradice-bezpečnost-profesionalita
FLEAPIT - ID 6794 -
Třeboradická 1772/53, Hlavní město Praha - Kobylisy, 182 00
Disco club a bar
Pobřežní 1547, Tachov, 347 01
Stadion, bazén i skatepark
Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, 140 00
Pronájem a servis mobilních WC a zařízení staveniště
Masarykovo náměstí 449/22, Znojmo, 669 02
Profesionální turistický servis
Kladská 1117/25, Hradec Králové - Slezské Předměstí, 500 03
Hudebniny, zvuková technika a příslušenství
Příkop 838/6, Brno - Zábrdovice, 602 00
Buďte sami sebou...
Sportovní 236, Poděbrady - Kluk, 290 01
Sauna - Tenisová hala - Restaurace
Masarykův okruh 201, Ostrovačice, 664 81
Motoristická dráha Masarykův okruh
83, Borek, 277 14
Golf pro všechny věkové i výkonnostní kategorie

1 2 3 4 5


PŘEHLED KATEGORIÍ

Agentury (18) »

Auto-moto (1415) »

Banky (190) »

Bazény (3) »

Bezpečnost, ochrana (12) »

Čištění (820) »

Doprava (1330) »

Dřevo (1023) »

E-shopy (33) »

Elektro (911) »

Energetika (687) »

Finance, banky, pojišťovny (5) »

Chemie (114) »

Chovatelství (16) »

Instalace, servis, opravy (39) »

Kancelářské stroje, potřeby (5) »

Kosmetické služby (24) »

Kovovýroba (46) »

Kultura (1176) »

Kurzy, školení (37) »

Malo a velkoobchod (1323) »

Nábytek (900) »

Nářadí (607) »

Obaly (656) »

Odbory, spolky (66) »

Odpady (20) »

Okna, dveře (21) »

Papír (7) »

Plasty (11) »

Počítače (1030) »

Pohřebnictví (7) »

Pojištění (760) »

Poradenství (1593) »

Potraviny, gastro (1334) »

Reality (1002) »

Reklama (1076) »

Restaurace (71) »

Skladování (4) »

Sklo (331) »

Služby a řemesla (4197) »

Sport (20) »

Stavebnictví (1429) »

Strojírenství (1100) »

Telekomunikace (607) »

Textil (16) »

Tisk (475) »

Ubytování (1031) »

Úřady, instituce (1064) »

Věda a výzkum (435) »

Voda, topení, plyn (34) »

Volný čas (135) »

Výtahy (1) »

Vzdělávání (846) »

Zahradnictví (23) »

Zdraví (828) »

Zdravotnictví, sociální péče (21) »

Zemědělství (683) »