1


Firmy v kategorii Odbory, spolky (55)

Vyhledávání firem v aktuální kategorii
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Bystřice - ID 93436670 - Garantovaný záznam
Bystřice 562, Bystřice, 739 95

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Bystřice

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Žleby - ID 95932795 - Garantovaný záznam
Za Lihovarem 506, Žleby, 285 61

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Žleby

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO TÝNEC NAD LABEM - ID 95801687 - Garantovaný záznam
Krále Jiřího 167, Týnec nad Labem, 281 26

Na počátku 20. století byly v Týnci nad Labem v oblasti zvané Mezihoří otevřeny lomy. Když před rokem 1950 lom ukončil těžbu a Labe začalo být průmyslovou řekou, čímž se ryby tam chycené se stávaly nepoživatelnými. Týnecký rybářský spolek se proto rozhodl, že v prostoru Mezihoří vybuduje rybník pro zdravé i chovné ryby. Rozhodnutí padlo na Valné hromadě 10. března 1950 a 24. listopadu téhož roku byl rybník napuštěn. V letech 1969 a 1970 bylo k výročí 860 let Týnce nad Labem připraveno mnoho akcí a jedna z nich byla slavnostní otevření koupaliště s programem v roce 1970. Rybníky nebyly pojmenovány a dostaly tedy číslo 0, 1 a 2.Toto označení rybníků, jež se staly chovnými a každoročně vykazují významný výnos rybí obsádky, především pak kapra obecného, candáta obecného, lína obecného a dvou významných zástupců bílé ryby, perlína ostrobřichého a plotice obecné, přetrvalo až do současnosti. Z těchto výnosů se každoročně provádí zarybňování našich dvou revírů 411 057 Labe 25 a 411 160 Labe 25A, rozkládajících se celkem na 64 ha.Naše organizace se nemalým dílem podílí i na společenském životě občanů města Týnec nad Labem a okolních obcí, zejména pak pořádáním již tradičních akcí jako jsou „Smažení ryb“, oslavy „Svátků Labe“ a pořádáním rybářských závodů jak pro děti, tak i dospělé. Naši aktivně se podílející členové se zároveň starají o to, aby bylo prostředí Mezihoří okolo naší Rybárny a chovných rybníků vždy krásným a přitažlivým místem pro naše spoluobčany.Aktuální členská základna naší organizace čítá celkem 653 členů a skladba této základny je tvořena nejen mužskou částí, ale samozřejmě i tou něžnější polovinou a v neposlední řadě i dětmi. Těm se naše organizace věnuje i prostřednictvím rybářského kroužku pro děti a mládež, čímž se snaží aktivně vychovávat budoucí nástupce pro zachování činnosti rybářského spolku i do budoucích let.

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO TÝNEC NAD SÁZAVOU - ID 96821766 - Garantovaný záznam
Týnec nad Sázavou, Týnec nad Sázavou, 257 41

Na počátku 20. století byly v Týnci nad Labem v oblasti zvané Mezihoří otevřeny lomy. Když před rokem 1950 lom ukončil těžbu a Labe začalo být průmyslovou řekou, čímž se ryby tam chycené se stávaly nepoživatelnými. Týnecký rybářský spolek se proto rozhodl, že v prostoru Mezihoří vybuduje rybník pro zdravé i chovné ryby. Rozhodnutí padlo na Valné hromadě 10. března 1950 a 24. listopadu téhož roku byl rybník napuštěn. V letech 1969 a 1970 bylo k výročí 860 let Týnce nad Labem připraveno mnoho akcí a jedna z nich byla slavnostní otevření koupaliště s programem v roce 1970. Rybníky nebyly pojmenovány a dostaly tedy číslo 0, 1 a 2.Toto označení rybníků, jež se staly chovnými a každoročně vykazují významný výnos rybí obsádky, především pak kapra obecného, candáta obecného, lína obecného a dvou významných zástupců bílé ryby, perlína ostrobřichého a plotice obecné, přetrvalo až do současnosti. Z těchto výnosů se každoročně provádí zarybňování našich dvou revírů 411 057 Labe 25 a 411 160 Labe 25A, rozkládajících se celkem na 64 ha.Naše organizace se nemalým dílem podílí i na společenském životě občanů města Týnec nad Labem a okolních obcí, zejména pak pořádáním již tradičních akcí jako jsou „Smažení ryb“, oslavy „Svátků Labe“ a pořádáním rybářských závodů jak pro děti, tak i dospělé. Naši aktivně se podílející členové se zároveň starají o to, aby bylo prostředí Mezihoří okolo naší Rybárny a chovných rybníků vždy krásným a přitažlivým místem pro naše spoluobčany.Aktuální členská základna naší organizace čítá celkem 653 členů a skladba této základny je tvořena nejen mužskou částí, ale samozřejmě i tou něžnější polovinou a v neposlední řadě i dětmi. Těm se naše organizace věnuje i prostřednictvím rybářského kroužku pro děti a mládež, čímž se snaží aktivně vychovávat budoucí nástupce pro zachování činnosti rybářského spolku i do budoucích let.

Nůšařská 2912, Mělník, 276 01

Historie rybaření na soutoku dvou největších českých řek spadá do pradávných dob. Právě hojnost ryb byl jeden z důvodů proč se předci v našem kraji kdysi usadili.

Novodobá historie a začátek našeho Rybářského spolku se datuje k roku 1914 ...

Sportovní klub Mušketýr Ostrava z.s. - ID 91534424 - Garantovaný záznam
Vlčkova 391/40, Ostrava-Slezská Ostrava, 71000

Od roku 1992, kdy byl sportovní klub Mušketýr založen, několikrát změnil své působiště. Nyní se stáj nachází v Trojickém údolí ve Slezské Ostravě, dobře ukryt před hlukem civilizace. Nad stájí se tyčí nejvyšší bod Ostravy - halda Ema. Okolí je jako stvořené pro vyjížďky na koni - krásná příroda, rybníky, louky, lesy... . Na co si jen vzpomenete. Těžko byste hledali jiné, tak krásné místo, blízko centru Ostravy. Nemáme to daleko k soutoku řek Ostravice a Lučiny, a také k Slezskoostravskému hradu, kde můžeme v horkých letních dnech ochladit sebe i koníky, ani k rozlehlým heřmanickým loukám kde se koně rádi proběhnou. Za stájí máme k dispozici travnatou plochu, která kdysi byla fotbalovým hřištěm, dnes nám slouží jako kolbiště. Nově nám přibyla nová písková jízdárna, na které se provoz od jejího zrodu ještě nezastavil. Naproti stáje stojí dům, jehož spodní patro využíváme jako klubovnu a šatnu, kde se všichni členové klubu scházejí. Nesmíme zapomenout na nejoblíbenější místo našich koníků - 2 prostorné výběhy s ovocnými stromy. V této době náš klub čítá kolem 40 aktivních členů nejrůznějších věkových skupin. 

K dispozici máme 25 koní, a to převážně vlastního chovu. Jedná se o Českého a Slovenského teplokrevníka (z vysokým podílem Anglického plnokrevníka) a sportovní pony. Tito koně jsou využíváni nejen k výcviku jezdců a k zápřahu v kočáře, ale reprezentují nás také na různých společenských akcích a závodech.

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ Benátky nad Jizerou - ID 97952395 - Garantovaný záznam
Čeňka Prause 535, Benátky nad Jizerou, 294 71

Kynologická organizace v Benátkách nad Jizerou byla založena v roce 1952. 17.dubna se konala ustavující schůze kynologické jednoty v Benátkách a předsedou byl zvolen Václav Hodboď. Zakládajícími členy byli: Hodboď, Mlejnek, Hanek, Dědek, Hendrychová a členskou základnu tvořili – Hodboď, Mlejnek, Hanek, Pöhl, Just, Vondráček, Vňuková, Hendrychová, Janošík, Adámek, Starý, Hruška, Uřídil, Slánská (Mydlářová), Zumr, Součková. Koncem roku 1952 byla jednota začleněna do branné organizace SVAZARM.Pro působiště jednoty se hledaly vhodné prostory. Cvičilo se na starém hřišti v parku (dnešní škvárové fotbalové), potom se psí nadšenci přestěhovali do místa zvaného „za Soumarovou pilou“ (dnešní garáže za sídlištěm v Benátkách II) a částečně se výcvik prováděl také v Olšinách. Kromě klasického výcviku psů se pořádaly různé akce, například ukázky ze cvičení po okolních obcích – ve Slivnech, Předměřicích nad Jizerou, Zdětíně, Brodcích, rovněž při konání Dětských dnů a prvomájových průvodů. V klubu se také konaly zkoušky z výkonu – ZV I, II, III a pořádaly různé závody. Kynologové dále spolupracovali s jinými benáteckými spolky, například se Svazem žen, s Hasiči, s Mysliveckou jednotou a s benáteckými školami. Účastnili se Závodů branné zdatnosti, které se každoročně v okrese Mladá Boleslav pořádaly.Ani v Olšinách však nebylo zrovna vyhovující prostředí a proto se opět hledaly jiné lokality. Jako nejlepší se jevil pozemek pod Kosinkou, kde byl dostatek klidu i volného místa pro cvičení. Kynologové ho získali, zařídili a organizace zde působí dodnes.Na pozemek se přestěhovalo cvičební náčiní a bylo provedeno oplocení. Původní klubovna – vagón, který dostali kynologové darem od Svazarmu v Mladé Boleslavi přestal kapacitně stačit a proto v letech 1956-1958 začala stavba zděné klubovny .Činnost klubu se v podstatě neměnila. Co se měnilo byla členská základna. Podle toho jak psi dospívali a stárli, stoupal nebo klesal počet členů. Také přibývaly nové druhy zkoušek – např. mezinárodní zkoušky z výcviku IPO, zkoušky z výcviku podle německého zkušebního řádu SchH (v současné době v Německu přejmenovány na VPG) i záchranářské zkoušky, kterých členové klubu zúčastňovali nebo je i pořádali. Například Martin Kredba se za klub velmi úspěšně zúčastnil Mistrovství republiky mládeže. Podobného úspěchu dosáhl i Martin Sedlatý. V roce 1990 se organizace osamostatnila, ale v činnosti pokračuje dál. Kromě základního výcviku, kde se psi i jejich psovodi připravují na zkoušky z výkonu, pokračuje i nadále spolupráce s dalšími organizacemi ve městě, mládeží i městem samotným. Tradicí se staly závody o Erb města Benátky nad Jizerou, pořádání plesů a pálení vatry (30.4.). Oblíbené jsou klubové i oblastní výstavy psů. Vše probíhá za velké podpory sponzorů a města Benátky nad Jizerou.Z řad kynologické organizace dosáhli někteří členové výrazných úspěchů. Například Jiří Suchý v současné době vykonává funkci rozhodčího exteriéru německých boxerů na výstavách v naší republice i v zahraničí a dále funkci předsedy sboru rozhodčích Boxerklubu ČR. V organizaci jsou majitelé úspěšných chovatelských stanic a v odchovu se jim podařilo prorazit i do zahraničí – například František Jandl. Také na domácích i zahraničních výstavách dosahují někteří členové se svými čtyřnohými miláčky významných úspěchů – Věra Kazdová, Vlasta Šulcová, Bedřich Blažek, Jiří Suchý a Milan Mareš. Na mistrovství republiky mezinárodních zkoušek IPO dosáhl pěkného umístění Zdeněk Mikeš.

FBC RED DRAGONS HOŘOVICE - ID 99095134 - Garantovaný záznam
Nad Školou 1610/4, Hořovice, 268 01

FbC Red Dragons Hořovice, z.s.

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Český Brod - ID 99669275 - Garantovaný záznam
Rokycanova 1237, Český Brod, 282 01

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Český Brod

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, STŘEDOČESKÝ ÚZEMNÍ SVAZ - ID 95866459 - Garantovaný záznam
K novým domkům 82, Praha, 159 00

Středočeský územní svaz má nové vize nejen v oblasti samotného rybolovu, ale také v oblasti marketingu. Zájímá vás, co vám můžeme nabídnout? Pojďte se na to podívat.STŘEDOČESKÝ ÚZEMNÍ SVAZ, jeden z neprogresivnějších územních svazů, který si klade za cíl měnit prostředí rybolovu a přizpůsobovat ho potřebám nejen středočeských rybářů, ale též 21. století. Pro téměř 40 tisíc středočeských rybářů je rybolov vášní a životní výzvou, která přináší pocit seberealizace. Rybolov již není doménou pouze mužů, stále častěji u vod vídáme zástupkyně něžného pohlaví a samozřejmě děti a mládež. STŘEDOČESKÝ ÚZEMNÍ SVAZ přináší atraktivní nabídku komerčním partnerům s podporou nových webových stránek, facebookového a instagramového profilu a Youtube kanálu garantuje intenzivní publicitu. Všechny uvedené kanály mají přes padesát tisíc přístupů měsíčně. Spolupráce se Středočeským územním svazem přináší výrazné zviditelnění a posílení obchodní značky partnera u rybářské komunity. STŘEDOČESKÝ ÚZEMNÍ SVAZ nabízí rozvinutí dlouhodobé spolupráce s obchodními partnery. Nabízí svým partnerům profesionální a komplexní péči při budování spojení značky partnera se Středočeským územním svazem. Umožňuje propagaci dlouhodobých marketingových plánů partnerů, prezentaci partnerů na všech akcích pořádaných Středočeským územním svazem atd. STŘEDOČESKÝ ÚZEMNÍ SVAZ propojuje 106 místních organizací sdružených v územním svazu, obchod, zábavu, média a rybolov. Je tak ideální platformou pro oficiální i neformální setkávání obchodními partnerů se středočeskými rybáři.

POBOČKY:

 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s. - Nad olšinami 282/31, Vinohrady, Praha
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Bakov nad Jizerou - Jizerní 35, Bakov nad Jizerou 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Bělá pod Bezdězem - U Střelnice 317, Bělá pod Bezdězem 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Bělušice - Bělušice, Bělušice
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Benátky n.J. - Pražská 96/76, Benátky nad Jizerou 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Benešov - Vlašimská 1927, Benešov 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Beroun - Pražská 91/5, Beroun-Závodí, Beroun 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Brandýs nad Labem-St.Boleslav - Boleslavská 1391, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Březnice - Sadová 513, Březnice
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Břežany - Břežany II č. 68
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Bystřice - Družstevní 470, Bystřice
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Čáslav, z. s. - Žižkova brána 259/5, Čáslav 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Čelákovice - Čelákovice
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Čerčany - Sokolská 28, Čerčany 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Český Brod - Rokycanova 1237, Český Brod
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Český Šternberk - Český Šternberk č. 27 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Čistá - Sportovců 253, Čistá 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Dolní Bousov - nám. T. G. Masaryka 1, Dolní Bousov
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Dolní Cetno - Dolní Cetno, Niměřice 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Dolní Kralovice - Dolní Kralovice
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Dymokury - Osvobození 301, Dymokury 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Hořovice - Anýžova 486/7, Hořovice
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Hřebeč - Kladenská 43, Hřebeč
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Hulice - Hulice
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Jesenice u Rakovníka - Plzeňská 446, Jesenice
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Jince - Čsl. dělostřelců 172, Jince
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Kácov - Kácov č. 61 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Kladno - P. Holého 93, Kročehlavy, Kladno 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Kolín - Sladkovského 11, Kolín I, Kolín 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Kostelec nad Černými Lesy - Lesácká 868, Kostelec nad Černými lesy  
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Kostelec nad Labem - T. G. Masaryka 177, Kostelec nad Labem 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Kouřim - Kouřim
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Kozárovice - Kozárovice č. 181
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Kralupy nad Vltavou - Přemyslova 866, Kralupy nad Vltavou
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Králův Dvůr - Preislerova 134, Popovice, Králův Dvůr
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Křivoklát - Křivoklát č. 169 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Kutná Hora - Jánské náměstí 540/10, Kutná Hora
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Libice nad Cidlinou - Nerudova 154, Libice nad Cidlinou
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Lidice - Lidice  
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Loděnice - Za GZ 301, Loděnice 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Malešov - 5. května 210, Malešov
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Mělník - Nůšařská 2912, Mělník 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Městec Králové - Kollárova 892, Městec Králové 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Mladá Boleslav - Ptácká 30/33, Mladá Boleslav 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Mnichovice - Pražská 619, Mnichovice  
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Mnichovo Hradiště - Sokolovská 1464, Mnichovo Hradiště 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Načeradec - Načeradec 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Neratovice - Masarykova 274/9, Neratovice
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Nižbor - Křivoklátská 63, Nižbor 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Nová Ves - Na průhoně 81, Nová Ves
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Nové Strašecí - U Rybníka 997, Nové Strašecí
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Nový Jáchymov - Tyršova 31, Nový Jáchymov
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Nymburk - Sportovní 142, Nymburk 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Obříství - Spojovací 310, Obříství
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Odolena Voda - Dolínek č. 261, Odolena Voda
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Pátek - Pátek č. 18
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Plaňany - Plaňany 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Pňov - Pňov č. 95, Pňov-Předhradí
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Poděbrady - Pražská 50, Poděbrady 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Předhradí - Tyršova 63, Předhradí, Pňov-Předhradí 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Předměřice nad Jizerou - Předměřice nad Jizerou
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Příbram - Nad Kaňkou 232, Příbram 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Přílepy - Přílepy č. 138 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Přišimasy - Přišimasy č. 80 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Přívory - Přívory č. 270, Všetaty 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Rakovník - Žákův mlýn 12, Rakovník
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Rožďalovice - Rožďalovice č. 460 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Rožmitál pod Třemšínem - Náměstí 8, Rožmitál pod Třemšínem
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Rudná - Masarykova 1291/94a, Rudná  
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Říčany - Melantrichova 2000/36, Říčany 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Sedlčany - Sedlecká 55, Sedlčany 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Sedlec-Prčice - Komenského 66, Sedlec, Sedlec-Prčice
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Slaný - Čechova 1542, Slaný
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Sloveč - Sloveč  
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Smečno - Smečno
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Smilovice - Smilovice č. 11
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Soutice - Soutice č. 104 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Starý Kolín - V uličce 18, Bašta, Starý Kolín
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Šlapanice - P.O.Box 1, Šlapanice 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Tehov - Tehov č. 89 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Tři Dvory - Tři Dvory č. 297  
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO TTP Kladruby - Kladruby č. 40 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Týnec nad Labem - Krále Jiřího 167, Týnec nad Labem
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Týnec nad Sázavou - Týnec nad Sázavou 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Uhlířské Janovice - Uhlířské Janovice
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Uhříněves - Za Nadýmačem 1090, Uhříněves, Praha
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Unhošť - Křivoklátská 170, Unhošť
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Velké Popovice - Farská 7, Velké Popovice
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Velký Osek - Revoluční 36, Velký Osek 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Veltruby - Sportovní 33, Veltruby 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Vestec - Vestec č. 38 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Vlastějovice - Vlastějovice č. 83
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Vlašim - Starý mlýn 436, Vlašim 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Votice - Votice
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Vrdy - K Rybníčku 130, Dolní Bučice, Vrdy 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Zásmuky - Zásmuky
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Zbraslavice - Zbraslavice č. 16 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Zdice - Zdice  
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Zeleneč - Tlustého 2401/4, Horní Počernice, Praha 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Zruč nad Sázavou - P.O.Box 28, Zruč nad Sázavou
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Zvánovice - Zvánovice 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Zvoleněves - Zvoleněves 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Žebrák - Žebrák 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Žehuň - Žehuň č. 136 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Žiželice - Vladislavova 347, Žiželice 
 • ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Žleby - Za Lihovarem 506, Žleby  
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Orlová - ID 95024193 - Garantovaný záznam
Petřvaldská 1202, Orlová, 735 11

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Orlová

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Sedlec-Prčice - ID 93485666 - Garantovaný záznam
Jetřichovická 360, Sedlec, 257 91

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Sedlec - Prčice

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Kouřim - ID 99538284 - Garantovaný záznam
Kouřim, Kouřim, 281 61

Rybník Strašík vzniknul na přelomu 15. 16. století. V té době byla na Kouřimce mnoho jemu podobných, avšak později byly zrušeny.

I Strašík měl namále. Začátkem 19. století byl zrušen, avšak v roce 1941 opět obnoven.

A proč tak zvláštní název? Snad proto, že jen několik set metrů severozápadně od hráze bývalo až do roku 1783 popraviště s šibenicí.

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Bravantice - ID 95816516 - Garantovaný záznam
Čs. armády 218/8, Bílovec, 743 01

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Bravantice

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Plánice - ID 97549465 - Garantovaný záznam
Plánice č. 184, Plánice, 340 34

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Plánice

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO OSTROMĚŘ - ID 90111845 - Garantovaný záznam
Domoslavická 117, Ostroměř, 507 52

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ostroměř

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Božičany - ID 96869743 - Garantovaný záznam
Božičany 96, Božičany, 362 25

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Božičany

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Libáň - ID 97568530 - Garantovaný záznam
Dukelská 617, Libáň, 507 23

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Libáň

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Hostinné - ID 99024775 - Garantovaný záznam
Lidická 648, Hostinné, 543 71

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Hostinné

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Vodňany - ID 95352030 - Garantovaný záznam
V Líse 75, Vodňany, 389 01

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Vodňany

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MO Oslavany - ID 90847729 - Garantovaný záznam
Nádražní 1145/24, Oslavany, 664 12

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Oslavany

MO Oslavany hospodaří na osmi produkčních rybníčcích o celkové výměře 1,7 ha, se zaměřením na výrobu reofilních druhů ryb, které dodává do celého Moravského rybářského svazu.

Disponuje svou vlastní líhní, která byla v roce 2010 zrekonstruována. Generační materiál získává z větší části ze svého revíru Oslava 1, na kterém hospodaří.

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MO Letovice - ID 95645500 - Garantovaný záznam
Česká 321/28, Letovice, 679 61

Naše organizace byla založena v prosinci 1926, kdy se sešlo v restauraci Karlov, která dosud v Letovicích na náměstí existuje, 20 rybářů a zájemců o rybářství a založilo rybářský spolek „Duhák“. Založený spolek neměl žádnou lovnou ani chovnou vodu, toto trvalo až do roku 1930 kdy se podařilo pronajmout dva menší rybníky. První lovný říční revír získal spolek po dlouhých jednáních pronájmem řeky Svitavy až v roce 1935 od místního velkostatku.

Během trvání prošla organizace jako součást Československého, později Českého rybářského svazu, nyní od roku 1990 je organizací Moravského rybářského svazu.

Dnes organizace hospodaří na dvou mimopstruhových revírech Křetínka 1 plocha 104 ha Svitava 5A plocha 4,7 ha a na dvou revírech pstruhových Svitava 5 plocha 11,3 ha Křetínka 1 P plocha 3 ha.

Hlavními a nejnavštěvovanějšími revíry jsou mimopstruhová přehrada Křetínka 1 a pstruhový revír na řece, Svitava 5.

Během trvání organizace schůzovala převážně v místních restauracích a zařízení a materiál ukládali funkcionáři doma nebo v pronajatých prostorách. Toto trvalo až do roku 1994 kdy se podařilo zakoupit starší rodinný dům, tento opravit a modernizovat a k němu přistavět hospodářské příslušenství. Dnes má organizace vlastní sídlo a organizační základnu v České ulici.

Organizace hospodaří též na čtyřech pronajatých chovných rybnících a na jednom rybníku vlastním, který zakoupila v roce 2013.

Zejména po postavení přehrady Křetínka se zvýšil v místě a okolí zájem o rybaření a dnes má organizace včetně mládeže 650 členů. O svěřené revíry je dobře pečováno, jsou dobře zarybněny, silně navštěvovány a dosahují se na nich nadprůměrné úlovky, i úlovky trofejní.

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Hronov - ID 99162926 - Garantovaný záznam
Pod Horou 145, Velké Poříčí, 549 32

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Hronov, je pobočný spolek Český rybářský svaz, z.s.
 

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MO Jihlava - ID 89255917 - Garantovaný záznam
Polenská 246/2, Jihlava, 586 01

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Jihlava

ŽELEZNIČNÍ SPOLEK KLUB M 131.1 - ID 99647577 - Garantovaný záznam
Kpt. Jaroše 2019, Kraslice, 358 01

Železniční spolek Klub M 131.1 je nejstarší organizací svého druhu v dnešním Karlovarském kraji. Jeho počátky sahají do období před rokem 1989, kdy skupina mladých zaměstnanců tehdejšího Pobočného lokomotivního depa Československých státních drah v Sokolově získala ze závodu Kyselka Západočeských zřídel historický motorový vůz M 131.1266, který po zprovoznění prezentovala na několika akcích pro veřejnost. Později přibyly přívěsný vůz řady Blm a bufetový vagon RClm, který měl svůj původ ve vozové skříni sloužící jako šatna na třídírně Jiří v bezprostředním sousedství sokolovské výtopny. Novou právní subjektivitu získal spolek v roce 1993, kdy byl zaregistrován Ministerstvem vnitra České republiky. Již v tomto roce přispěl významnou měrou k oslavám 100. výročí olovské sklárny. O rok později se ve spolupráci s městem Kraslice a kraslickými podnikateli klub podílel na zprovoznění trati z Kraslic ke státní hranici se SRN; první novodobou soukromou dráhu v ČR jsme provozovali až do Silvestra následujícího roku.Další velkou akcí byly oslavy 120. výročí Kraslické dráhy v roce 1996, kdy jsme také vydali první z řady našich publikací – „Dráhu údolím Svatavy“. V této době se také začíná rozvíjet spolupráce s partnery ve Spolkové republice Německo, především s přáteli ze spolku Eisenbahnfreunde Klingenthal e. V. Nejen pro ně jsme zorganizovali řadu vlakových výletů po našem regionu.  Klub M 131.1 Sokolov byl postupně organizátorem dalších oslav výročí tratí v Karlovarském kraji – Krušnohorského Semmeringu, Slavkovské dráhy, Halštrovské dráhy či Tepelské dráhy a také trati Dalovice – Merklín. U příležitosti většiny těchto jubileí jsme také připravili publikace, které jsou vyhledávány zájemci o železniční historii nejen v naší republice a také (díky německým jazykovým mutacím) i u našich sousedů. Významnou nadregionální akcí se staly naše Mikulášské jízdy, které jsou (kromě jediného ročníku, kdy jsme vyjeli ze Sokolova do Lokte) spjaty s Kraslickou dráhou, později pak s lokalitou Hřebeny s hradem Hartenberg. Z malé akce, kdy jsme všechny její účastníky odvezli v malém motoráčku, se naše tradiční prosincová (či listopadová) postupně vzrostla do podoby, kdy se jí účastní více než dva tisíce malých i velkých cestujíc  V novém tisíciletí se členové spolku angažovali (a stále angažují) ve snahách o znovuzprovoznění dlouhodobě vyloučené Slavkovské dráhy v úseku Krásný Jez – Loket. Jednou ze sledovaných variant bylo také  obnovení části trati jako velodráhy. Dvojice šlapadel postavených k tomuto účelu je až do současnosti vyhledávána při oslavách a dalších námi pořádaných akcích.  V roce 2005 byly zahájeny přípravy expozice Muzea Kraslické dráOd roku 2009, po změně stanov, kdy bylo sídlo našeho občanského sdružení přeneseno do Kraslic, používá spolek svůj současný název. Železniční spolek Klub M 131.1 sdružuje zájemce, kteří se ztotožňují s cíly a myšlenkami, kterými jsou:

- zájem o historii i současnost železniční dopravy

- propagace železnice

- pořádání akcí pro veřejnost

- badatelská a publikační činnost

- provozování železničního muzea

- provozování historických vozidel    

Spolek je zakládajícím členem Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje (ANNA KK). Zveme do svých řad další zájemce všech věkových kategorií. Přivítáme každého, koho zaujme naše činnost a naše cíle, kdo si naším prostřednictvím bude chtít realizovat svůj zájem o železnici, kdo bude ochoten v její prospěch věnovat něco ze svého volného času. Nabízíme zajímavou činnost a dobrý kolektiv.

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Smečno - ID 92226168 - Garantovaný záznam
Smečno, Smečno, 273 05

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Smečno

DIVADELNÍ SPOLEK ŠEMBERA - ID 96355350 - Garantovaný záznam
Komenského 281, Vysoké Mýto, 566 01

Divadelní spolek ŠEMBERA je občanské sdružení spolčující ochotnické herce a příznivce ochotnického divadla ve městě Vysokém Mýtě. Naší náplní je svou činností obohacovat kulturní život zejména na Vysokomýtsku a aktivně udržovat mimořádně letitou tradici ochotničení v našem městě. Mateřskou scénou souboru je Šemberovo divadlo ve Vysokém Mýtě.

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MO Boskovice - ID 90371403 - Garantovaný záznam
Šmelcovna 2533/8, Boskovice, 680 01

Rybáři Boskovice

Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Boskovice

Naším posláním je sdružovat občany k výkonu rybářského práva a toto právo hájit, což je závazné pro všechny členy spolku.

Dále se podílíme na ochraně přírody, krajiny, životního prostředí a na mimoškolní výchově dětí a mládeže na úseku rybářství, ochrany přírody, krajiny a životního prostředí.

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MO Kroměříž - ID 99735152 - Garantovaný záznam
Kojetínská 1180/19, Kroměříž, 767 01

Pobočný spolek Moravského rybářského svazu v Kroměříži, patří k nejstarším a také největším místním organizacím v rámci MRS.

Svou historii traduje na přelom 19. a 20. století, kdy se utvářely první zárodky budoucího rybářského spolku na kroměřížsku (viz Historie).

Dnes má PS Kroměříž více než 800 aktivních členů a výkon rybářského práva provádí na sportovních rybnících a vodních plochách na revírech Morava 13, Morava 13A (viz Revíry).

Vedle toho kroměřížský p.s. zajišťuje i odchov rybí obsádky/násady kapra, štiky, amura na obhospodařovaných rybochovných zařízeních ve Zborovicích a na rybnících v Podzámecké zahradě v Kroměříži.

K pravidelné a velmi důležité činnosti patří i brigádnická činnost členů místní organizace (viz Brigády).

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MO Vír - ID 93555191 - Garantovaný záznam
Vír č. 172, Vír, 592 66

První rybářské spolky, sdružující zájemce o sportovní rybolov, začaly na našem území vznikat již na přelomu 19. a 20. století záhy po přijetí prvního rakousko-uherského říšského rybářského zákona v roce 1885 (Zákon daný dne 9. října 1883, číslo 22 z roku 1885 v příčině některých opatření ku zvelebení rybářství ve vnitrozemských vodách).

Při vzniku Československé republiky existovalo na Moravě ve srovnání s Čechami poměrně malé množství rybářských spolků, omezené počtem nájemních rybářských revírů. Byl to Ústřední zemský svaz rybářských spolků, družstev a společenstev pro Moravu ve Velkém Meziříčí a současně Zemský rybářský spolek v Brně.

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MO Brumovice - ID 99350950 - Garantovaný záznam
Brumovice 404, Brumovice, 691 11

První rybářské spolky, sdružující zájemce o sportovní rybolov, začaly na našem území vznikat již na přelomu 19. a 20. století záhy po přijetí prvního rakousko-uherského říšského rybářského zákona v roce 1885 (Zákon daný dne 9. října 1883, číslo 22 z roku 1885 v příčině některých opatření ku zvelebení rybářství ve vnitrozemských vodách).

Při vzniku Československé republiky existovalo na Moravě ve srovnání s Čechami poměrně malé množství rybářských spolků, omezené počtem nájemních rybářských revírů. Byl to Ústřední zemský svaz rybářských spolků, družstev a společenstev pro Moravu ve Velkém Meziříčí a současně Zemský rybářský spolek v Brně.

SPOLEK VINAŘŮ BRANIŠOVICE - ID 88962289 - Garantovaný záznam
Branišovice č. 104, Branišovice, 671 77

SPOLEK VINAŘŮ BRANIŠOVICE

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Rožmitál pod Třemšínem - ID 99517887 - Garantovaný záznam
Náměstí 8, Rožmitál pod Třemšínem, 262 42

Svaz vykonává rybářské právo, zajišťuje chov, ochranu a lov ryb, ochranu životního prostředí, rozvíjí a popularizuje rybářský sport. „Rybářství je hodnotným koníčkem nejen pro ty, kteří milují odvěké vzrušení spojené s lovem, ale je zálibou i pro ty, kteří mají blízký vztah k přírodě a péči o ni. Tato péče spočívá jak v aktivním lovu ryb, tak především v chovu, zušlechťování a ochraně ryb a ostatních vodních organismů.“

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Týniště nad Orlicí - ID 98046001 - Garantovaný záznam
U Dubu 704, Týniště nad Orlicí, 517 21

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Týniště nad Orlicí

Rozloha revíru: 16km 30ha.
Na revíru platí celosvazové povolenky.

Od mostu ve Štěnkově až k soutoku Tiché a Divoké Orlice. J revíru patří náhon Bělá - Dědina od železničního mostu v Petrovicích nad Orlicí až k mlýnu v Týništi nad Orlicí. V úseku od mlýna v Týništi nad Orlicí k silničnímu mostu na Opočno je rybolov zakázán - označeno tabulemi.

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Přelouč - ID 89317587 - Garantovaný záznam
Hradecká 163, Přelouč, 535 01

V současné době naše organizace sdružuje přibližně 1520 rybářů, kteří jsou podle místa bydliště rozděleni do tří územních obvodů, v Přelouči, Heřmanově Městci a Lázních Bohdaneč. V Přelouči je oficiální sídlo, kancelář a technická základna.Vykonáváme rybářské právo. Zajišťujeme ochranu životního prostředí chov ryb a sportovní rybolov. Prodáváme členské známky a povolenky k rybolovu. Ve spolupráci s DDM organizujeme rybářský kroužek pro děti, kde se dětem věnují proškolení vedoucí z místních skupin. Pořádáme rybářské závody pro děti, dospělé a v posledních letech i závody pro hendikepované spoluobčany Pardubického kraje. Pořádáme kulturní akce v podobě již tradičních rybářských plesů.

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OPHIDIA - ID 92589126 - Garantovaný záznam
Osvobození 839/19, Litoměřice, 412 01

Každoroční akce na které spolupracujeme s Milešovský spolek přátel přírody. Akce spočívá v úklidu odpadků, kterých je v přírodě neskutečné množství.

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 42/05 Chotěboř - ID 98642294 - Garantovaný záznam
Maleč 48, Maleč, 582 76

Organizace se začala tvořit na sklonku roku 1981. V roce 1984 práce byly zaměřeny především na zřízení a vyhlášení Chráněného přírodního výtvoru (CHPV) Údolí Doubravy, sledování zdrojů znečišťujících životní prostředí, včetně nepovolených skládek odpadů. Byla prováděna inventarizace a mapování ojediněle rostoucích stromů, skupin stromů, stromořadí, alejí, parků a péče o ně.
Organizace byla zapojena do akcí: “čápi” (evidence, soupis, ochrana), “labutě”(evidence, soupis, ochrana), “formica”(mravenci), “ulmus” (soupis stromů).
Prováděli se krátké výlety, především do blízkosti řeky Doubravy.
28.4.1986 se snahy organizace splnily. Okresním národním výborem v Havlíčkově Brodě byl zřízen Chráněný přírodní výtvor Údolí Doubravy. V roce 1989 bylo dokončeno rozsáhlé značení CHPV Údolí Doubravy. Jsou to dodnes viditelné červené pruhy na stromech, zároveň s touto akcí bylo provedeno i čistění okolí Doubravy. 11.6.1992 vyšla vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Do kategorie ” Přírodní rezervace” bylo převedeno Údolí Doubravy. 14.11. 1993 byla slavnostně otevřena Naučná stezka přírodní rezervace Údolí Doubravy ( NS PR ÚD). Předcházelo tomu mnoho práce. Členové sami vyrobili orientační tabule, které byly umístěny u Horního mlýna, pod Sokolohrady, (kde stále funguje návštěvní kniha) a na Bílku. Naše organizace se podílela hlavně prací a částečným hrazením nákladů.
V témže roce začal fungovat první oddíl Mladých ochránců přírody (MOP) v Chotěboři “Nepodplatitelní”.
V roce 1993 jsme převzali na návrh Správy CHKO Železné hory PR Zlatá louka u Podmokla. Náklady na tuto akci byly hrazeny z dotace Ministerstva životního prostředí (MŽP). Rovněž náklady na údržbu NS ÚD byly v tomto roce z části hrazeny MŽP, České spořitelny Havlíčkův Brod a CHKO.
Od roku 1994 jsme se podíleli na oslavách Dnu Země v Chotěboři. Hlavním iniciátorem byl Kulturní dům Junior, při akci vypomohla i Základní škola v Malči za finanční podpory Města Chotěboř. Od té doby již pravidelně Den Země slavíme samostatně. Spolupracovali jsme na záchraně “ROSNATKY OKROUHLOLISTÉ” v Písníku u Sokolovce. Rovněž velice důležité rozhodnutí tykající se PR ÚD, bylo zajištění věcného břemene na pozemek u Bílku. Byl tím zajištěn přístup k NS od Bílku. Konec roku 1994 byl pro organizaci velice příznivý. Oznámením MŽP ČR – řídící a koordinační jednotka projektu GEF “BIODIVERZITA” o výsledku výběrového řízení grantů pro nevládní organizace (Program malých grantů nevládním organizacím GEF Biodiverzita), byl náš projekt ” Zlatá louka u Podmokla” doporučen k finanční podpoře v celkové výši odpovídající ekvivalentu 1500 USD. 21.10.1996 jsme instalovali první výstavu k 10. výročí vyhlášení PR Údolí Doubravy v Kulturním domě Junior v Chotěboři s názvem “My všichni z Údolí Doubravy”. Na přípravě se podílelo CHKO Železné Hory a Základní škola Maleč, která vyhlásila dětskou výtvarnou soutěž se stejným názvem. Poslední akcí roku 1998 byla výstava s názvem “Doubravka očima nás všech”. Zahájena byla 23.10. a končila 30.10.. Na výstavě se podílely ZO ČSOP Chotěboř, CHKO Železné hory, ZŠ Maleč a KD Junior. V roce 2000 započala výstavba terénní stanice v Sobíňově a na naučné stezce PR ÚD se chystala změna v počtu zastavení. Z původních 9 na 11. V roce 2001 si naučná stezka vyžádala dalších 50 hodin, v nich jsme na instalované kolíky připevňovali tabule s textem jednotlivých zastavení.Poslední léta provází NS velká smůla. Nekonečná jednání Správy CHKO s Městem Chotěboř a technickými službami byla neúspěšná i přes to, že byla dobře finančně zajištěná. Jednalo se o opravu NS ( usazení uvolněných kamenů, zpevnění vodou podemletých břehů a cesty pod bíleckým mostem). V tomto roce se činnost organizace rozšířila o kosení PR Zvolanov, Bartoušov a Švařec.
V roce 2003 byla dokončena výstavba terénní stanice. V následujících letech organizace se věnovala péči o PR Zlatá louka u Podmoklan a dalším lokalitám. V posledních letech se organizace výrazně podílí na propagaci regionu formou spolupráce na výstavách a vydávání informačních materiálů propagujících ochranu přírody. Stále se věnuje i činnosti s mládeží (MOP).

ZÁCHRANNÁ STANICE A EKOCENTRUM PASÍČKA - ID 96323208 - Garantovaný záznam
Bor u Skutče 47, Bor u Skutče, 539 44

Naším posláním je záchrana zvířat z volné přírody na území Pardubického kraje a realizace ekovýchovných programů zejména pro děti. Součástí areálu je i veřejnosti přístupná expozice zvířat žijících v ČR.

Pod Šancemi 7, Praha, 190 00

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je zapsaný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Naším posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současné době máme cca 7000 členů, mezi nimiž naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kteří prostě "jen" mají rádi přírodu. Za sebou máme již 40 let činnosti; ČSOP byl založen na podzim roku 1979. Naše činnost je velmi rozsáhlá a rozmanitá. Pečujeme o přírodně cenná území, provádíme přírodovědné průzkumy a mapování, prostřednictvím řady projektů se snažíme o zachování druhového bohatství živočichů a rostlin na území České republiky, pracujeme s dětmi a mládežíprovádíme vzdělávání a osvětu veřejnostipečujeme o zraněné a jinak handicapované živočichy, účastníme se rozhodování ve správních řízeních, podílíme se na ochraně kulturních památek a vyvíjíme řadu dalších aktivit.

SDH Bohuslavice - ID 97028452 -
Opavská 397, Bohuslavice u Hlučína, 747 19
Jsme sbor dobrovolných hasičů. Otevirací doba: dle telefonické domluvy.
nám. ČSA 84 , Terezín, 411 55
Provozní doba: PO 07:00-15:00 hod. ÚT 07:00-15:00 hod. ST 07:00-15:00 hod. ČT 07:00-15:00 hod. PÁ 07:00-15:00 hod.
K Letišti 442, Klatovy, 339 01
Provozujeme rybářské potřeby, Provozní doba: Dle tel.domluvy
K dubu 857/28, Praha, 149 00
Provozujeme rybářské potřeby. Provozní doba: PO 07:30-16:30 hod. ÚT 07:30-16:30 hod. ST 07:30-16:30 hod. ČT 07:30-16:30 hod. PÁ 07:30-16:30 hod.
OBEC Lipov - ID 88979010 -
Lipov 182 , Lipov, 696 72
Podání přesného a obsáhlého obrazu vývoje Lipova od jeho historických počátků do současnosti není lehkou úlohou. Útržkovitost pramenů nedovoluje totiž psát historii Lipova ve všech obdobích stejně zevrubně. Hlavně pro starší období zůstalo jen málo pramenů a některé z nich dokonce jen v interpretaci prací, které se dějinami Lipova zabývaly. Vedle Dvorského zpracování dějin Lipova ve Vlastivědě moravské, kde se odvolává na prameny, jež již dnes nejsou k dispozici, je nutno připomenout zatím ne vždy správně oceňované dílo strážnického archiváře Leopolda Noppa. Nástin dějin Lipova napsal také Jan Skácel, který vyšel z uvedených prací i vlastního výzkumu ve fondech magnisovského archívu. V rámci obsáhlejších prací se dějinami Lipova zabývaly M. Gajdoštíková-Vajdíková a H. Maniušová, které přispěly k ozřejmění některých detailnějších otázek ekonomického a sociálního vývoje Lipova v 17. století. Dílčími otázkami novodobého vývoje Lipova se zabývali autoři v rámci již vzpomenuté národopisné monografie Horňácko a v souvislosti s pracemi, jež byly obhájeny jako kandidátské práce. Úřední hodiny: PO 08:00-11:30 12:30-17:00 hod. ÚT Zavřeno ST 08:00-11:30 12:30-17:00 hod. ČT 12:30-15:00 hod. PÁ 08:00-11:30 hod.
Horní Valy 2074, Uherský Brod, 688 01
Správa bytových domů. Provozování domovních kotelen. Zajištění,oprava,servis a havarijní služby. Provozní doba: PO 12:00 - 16:30 hod. ÚT 7:00 - 11:00 12:00 - 15:00 hod. ST 12:00 - 16:30 hod. ČT 7:00 - 11:00 12:00 - 15:00 hod. PÁ 7:00 - 11:00 hod.
Tuchořice 1, Tuchořice, 439 69
Domov pro osoby se zdravotním postižením.
Boženy Němcové 860, Hluboká nad Vltavou, 373 41
Jsme organizací sdružující zájemce o sportovní činnosti, jsme právnickou osobou. V čele máme svého starostu, výbor, sportovní oddíly, cvičitelský sbor a členstvo. Organizujeme a pořádáme pravidelná tělesná cvičení, sportovní tréninky a soutěže, ale i kulturní a společenské akce.
Sadová 1408/2 , Bruntál , 792 01
ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK BRUNTÁL. Úřední hodiny: PO 08:00-16:00 hod. ÚT Zavřeno ST 08:00-16:00 hod. ČT Zavřeno PÁ Zavřeno
U Divadla 144 , Sokolov , 356 01
ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK SOKOLOV. V okrese Sokolov působí celkem 42 mysliveckých spolků. Celková rozloha honiteb v okrese Sokolov činí 52 993 ha. Provozní doba: úřední hodiny PO Zavřeno ÚT Zavřeno ST 09:00-17:00 hod. ČT Zavřeno PÁ Zavřeno
Školní 599 , Teplá , 364 61
Oblíbený dětský závod Plzeňský Plaváček, který na Litické přehradě pořádáme již více než dvacet let, si letos vzal spolu s dalšími dvěma závody primátor města Plzně Martin Zrzavecký. Informace o velkých pohárech a cenách najdete na webových stránkách. Provozní doba: dle telefonické domluvy
Goethova 26, Cheb, 350 02
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Cheb. Zájmový svaz.
Kasárenská 555 , Prachatice, 383 01
Nabízíme pravidelnou činnost pro děti a mládež od 6 let. Již od roku 1990 pořádáme pro své členy stanové tábory. Za podpory Jihočeského kraje, Města Prachatice, MŠMT a dalších subjektů organizujeme akce pro veřejnost. Účastníme se celorepublikových charitativních akcí a pořádáme vzdělávací akce pro vedoucí. Provozní doba dle rozvrhu .
Obec Valdíkov - ID 93043984 -
Valdíkov 8, Valdíkov, 675 03
Malá obec, situovaná deset kilometrů východním směrem od okresního města Třebíč, v kraji Vysočina. Rozkládá se v kraji zvaném Podhorácko, v předhůří Českomoravské vrchoviny. To dokládá i naše nadmořská výška, která je v rozmezí 445 až 448 metrů nad mořem. Obec samá, je rozložena v mírné dolině, na břehu rybníka valdíkovského, který má rozlohu 16.7 ha a společně s rybníkem opatským o rozloze 12.9 ha., který se rozkládá pod obcí tvoří dominantu naší krajiny a jsou nejnižšími body rozsáhlého povodí, kde jejich voda je odváděna mlýnským potokem do řeky Jihlavy. Otevírací doba: Pondělí Zavřeno Úterý Zavřeno Středa Zavřeno Čtvrtek Zavřeno Pátek Zavřeno Sobota Zavřeno Neděle 10:00 - 12:00 hod.

1


PŘEHLED KATEGORIÍ

Agentury (18) »

Auto-moto (1407) »

Banky (190) »

Bazény (3) »

Bezpečnost, ochrana (12) »

Čištění (818) »

Doprava (1316) »

Dřevo (1023) »

E-shopy (28) »

Elektro (910) »

Energetika (687) »

Finance, banky, pojišťovny (5) »

Chemie (114) »

Chovatelství (12) »

Instalace, servis, opravy (37) »

Kancelářské stroje, potřeby (4) »

Kosmetické služby (21) »

Kovovýroba (45) »

Kultura (1175) »

Kurzy, školení (36) »

Malo a velkoobchod (1312) »

Nábytek (900) »

Nářadí (607) »

Obaly (656) »

Odbory, spolky (55) »

Odpady (18) »

Okna, dveře (20) »

Papír (7) »

Plasty (10) »

Počítače (1030) »

Pohřebnictví (7) »

Pojištění (760) »

Poradenství (1592) »

Potraviny, gastro (1324) »

Reality (1002) »

Reklama (1076) »

Restaurace (46) »

Skladování (1) »

Sklo (331) »

Služby a řemesla (4165) »

Sport (19) »

Stavebnictví (1424) »

Strojírenství (1099) »

Telekomunikace (607) »

Textil (16) »

Tisk (475) »

Ubytování (1010) »

Úřady, instituce (1064) »

Věda a výzkum (435) »

Voda, topení, plyn (33) »

Volný čas (119) »

Výtahy (1) »

Vzdělávání (845) »

Zahradnictví (21) »

Zdraví (828) »

Zdravotnictví, sociální péče (21) »

Zemědělství (680) »