1 2 3 4 5


Firmy v kategorii Vzdělávání (846)

Vyhledávání firem v aktuální kategorii
Tyršova 793, Chotěboř, 58301

Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času

Připravujeme kulturní, výchovné a vzdělávací pořady pro školy i veřejnost, zájezdy, letní a zimní tábory, pořádáme soutěže, přehlídky a výstavy. Připravujeme množství příležitostných akcí, spolupracujeme s mnoha organizacemi. Nabídka je zaměřena na všechny věkové kategorie od dětí přes mládež po dospělé z města Chotěboř (cca 10 tis. obyvatel) i jeho širokého okolí.

Střední průmyslová škola Chrudim - ID 95441401 - Garantovaný záznam
Čáslavská 973, Chrudim, 537 01

Velká změna školy proběhla 1.7. 2006, kdy bylo rozhodnutím zřizovatele realizováno sloučení  s dalšími dvěma subjekty, a to Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Chrudim a se Středním odborným učilištěm v Hlinsku. Proto byl změněn i její název na Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim, který vyjadřuje rozšířenou nabídku studijních i učebních oborů. Tímto krokem se stala nadregionálním centrem technického vzdělávání v oblastech strojírenství, slaboproudé elektroniky, silničního stavitelství a oděvnictví. Zároveň se podařilo navázat úspěšnou spolupráci s podobně zaměřenou školou ve slovenském Martině. 

V roce 2011 v souvislosti s ukončením Vyšší odborné školy z důvodů nedostatečného počtu zájemců, byl změněn název školy na Střední průmyslová škola Chrudim.

Na škole se v současné době vyučují obory maturitního studia Strojírenství, Mechatronika a Mechanik strojů a zařízení, obory s výučním listem Zámečník, Obráběč kovů, Mechanik silničních strojů a Mechanik elektronických zařízení a nástavbové studium Provozní technika a Provozní elektrotechnika. 

Základní škola a Mateřská škola Potštát - ID 96742628 - Garantovaný záznam
Školní 76, Potštát, 753 62

Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov

Základní škola Velký Ořechov - ID 92326050 - Garantovaný záznam
Velký Ořechov 124, Velký Ořechov, 763 07

Základní škola Velký Ořechov je úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání žákům ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu Růst člověka pro život ve 21.století aneb škola zaměřená na rozvoj osobnosti žáka a jeho uplatnění v budoucím životě.

Škola se profiluje výukou anglického jazyka od 1. ročníku, svým žákům nabízí pestré mimoškolní i školní aktivity, a je zapojena do mnoha projektů s různorodým zaměřením.

GYMNÁZIUM J.Š. BAARA Domažlice - ID 93949286 - Garantovaný záznam
Pivovarská 323, Domažlice, 344 01

Proč právě k nám?

 • protože jsme dobrá škola, která má tradici i budoucnost
 • protože se prakticky všichni naši absolventi dostanou na vysoké školy (dlouhodobý průměr víc než 95 %, VŠ všech směrů, včetně nejprestižnějších), nikdo nekončí na úřadu práce
 • protože umíme naučit i průměrné, výborným umožňujeme vyniknout (tradičně přední umístění v oborových olympiádách a dalších soutěžích SŠ)
 • protože připravujeme studenty pro vysokoškolské studium cíleně a flexibilně (od 3. ročníku volba seminářů „šitých na míru“ potřebám žáků, racionální profesní poradenství)
 • protože jsme Fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK, která nabízí talentovaným žákům využití svých odborných pracovišť i supervizi odborníků
 • protože jsme DSD školou a získání tohoto diplomu otevírá cestu k vysokoškolskému studiu v německy mluvících zemích
 • protože zahajujeme exkluzívní spolupráci s technickou univerzitou v Degendorfu, což nabízí atraktivní možnost dalšího studia, a zejména následného uplatnění
 • protože úzce spolupracujeme s Fakultou aplikovaných věd ZČU, a naši studenti mohou získat cenné pracovní zkušenosti i výdělek jako její externí spolupracovníci
 • protože systematicky připravujeme studenty pro jejich odbornou činnost (široké zapojení a úspěchy ve Studentské odborné činnosti)
 • protože vyvíjíme nepřeberné množství zahraničních aktivit, které poskytují našim studentům možnosti praktického zdokonalování v cizím jazyce, včetně studia zahraničí
 • protože mnoho let intenzívně a úspěšně spolupracujeme se Siemens gymnáziem v Regensburgu a společně realizované projekty vedle řady ocenění pomáhají utvářet opravdové přátelství mezi oběma stranami
 • protože jsme zapojeni do programu Comenius (nyní Erasmus+) a v jeho rámci žáci a učitelé vyjíždějí na studijní pobyty do atraktivních destinací
 • protože francouzštináři mají možnost absolvovat studijní pobyt ve Francii
 • protože u nás můžete skládat mezinárodně uznávané Cambridgeské zkoušky
 • protože jsme výborní ve sportu – jak na vrcholové úrovni (atletika, basket, volejbal), tak i rekreačně (kroužky v rámci Centra sportu); sportujeme ve vlastních tělocvičnách a na víceúčelovém hřišti
 • protože u nás máme v unikátním chovatelském zařízení živá zvířata, o která můžete pečovat
 • protože učíme základům podnikání (fiktivní studentské firmy ve 3. ročníku)
 • protože v zimě jezdíme na hory (sekunda a 1. ročník), v září do Chorvatska na sportovní kurz (3. ročník), taky do Anglie za Shakespearem (i jinými atrakcemi) a na spoustu exkurzí
 • protože jezdíme do divadel a chodíme do galerií
 • protože jezdíme na školní výlety
 • protože u nás ve volném času můžete fotit (jeden z nejúspěšnějších fotokroužků v republice), mluvit dalšími cizími jazyky (kroužky ruštiny, španělštiny a francouzštiny), „hrát si“ s moderními technologiemi (kroužek robotiky a informatiky), vyrábět z hlíny (keramický kroužek), zpívat (dívčí pěvecký sbor), hrát divadlo (i v němčině a angličtině)
 • a také (pro někoho možná hlavně) proto:
  že u nás se vždycky dobře najíte (oběd pro vegetariány i „ostatní“, a dokonce i dietáře v naší jídelně, svačina z konkurenční nabídky studentských firem
  že má každý student po celou dobu studia svoji šatnovou skříňku
 • a prostě proto, že u nás se nikdy nenudíte!
Základní škola Bělá pod Bezdězem - ID 96915090 - Garantovaný záznam
Máchova 1110, Bělá pod Bezdězem, 294 21

Základní škola Bělá pod Bezdězem je úplná základní škola s prvním a druhým stupněm, školní jídelnou, školní družinou a školním klubem.

Škola poskytuje základní stupeň vzdělání v délce 9 let. Základní škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou zřizovanou městem Bělá pod Bezdězem. Součástmi tohoto zařízení je základní škola, školní družina, školní klub a školní jídelna (včetně výdejny ve školní družině), odloučenými pracovišti jsou školní družina v Jenečské ulici a školní pracoviště v Tyršově ulici. Základní škola Bělá pod Bezdězem je jedinou školou poskytující základní vzdělání v téměř pětitisícovém městě v severozápadní části okresu Mladá Boleslav na hranici okresu Česká Lípa, Středočeského kraje a Libereckého kraje. Počtem žáků patří k větším základním školám v tomto regionu.

Vrapická 53, Kladno, 272 03

Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno - Vrapice, příspěvková organizace

Základní a Mateřská škola Koclířov - ID 92100559 - Garantovaný záznam
Koclířov 123, Koclířov, 569 11

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOCLÍŘOV, okres Svitavy

Provozujeme základní a mateřskou školu.

4.mateřská škola Dobříš - ID 98045491 - Garantovaný záznam
Fričova 104, Dobříš, 263 01

Spokojená škola – 4. Mateřská škola Dobříš

Budova 4. mateřské školy Dobříš byla postavena v letech 1974-1976 v „ akci Z“. Číslo 4 dostala proto, že byla na Dobříši čtvrtá v pořadí ( 1. MŠ Slávie – vrácena v restituci, 2. MŠ Přemyslova, 3. MŠ Krásný život – vrácena v restituci, 4. naše MŠ, 5. později postavená MŠ Větrník). „ Akce Z“ označovala stavby, které byly stavěny převážně brigádně. Totalitní režim se pyšnil tím, že na stavbě naší mateřské školy bylo odpracováno 17388 brigádnických hodin. Bohužel právě tento fakt se na stavu budovy v budoucnu výrazně projevil. Škola byla slavnostně otevřena v říjnu 1976 a ihned bylo přijato 120 dětí, tedy po 30 dětech na jednu třídu.

Autoškola IVO - ID 92869026 - Garantovaný záznam
Dr. E. Beneše 1873/61, Bruntál, 79201

Autoškola s přátelským a ochotným přístupem ve městech Bruntál a Krnov.

Samozřejmostí je plná kvalifikace našich vyučujících a instruktorů. Preferujeme trpělivost a přátelský přístup ke každému přijatému účastníkovi kurzu. Snažíme se vyjít vstříc Vašim potřebám a požadavkům.

Pro teoretickou výuku využíváme moderní technologie.

Autoškola Ivo používá k praktickému výcviku zánovní nehavarované vozy Hyundai. K prvním jízdám je vyčleněno speciální autocvičiště. V žádném případě nezahajujeme výcvik přímo v provozu, jak bývá u jiných autoškol mnohdy zvykem.

Autoškola Ivo nabízí výcvik pro nejvíce žádané skupiny BB + E a B "96".

Dále poskytujeme kondiční jízdy držitelům řidičského průkazu.

Autoškola Zikmundová - ID 98049396 - Garantovaný záznam
Sídliště 574, Cvikov, 47154

Autoškola Zikmundová

Výcvik skupiny B. Jízdy uzpůsobíme času a místu dle potřeb žáka.

Pobočka: 

 • Autoškola Zikmundová - Železničářská 2232, Česká Lípa
Hradská 276, Humpolec, 396 01

Střední škola informatiky a cestovního ruchu v Humpolci má pevné postavení v nabídce středoškolského vzdělávání v našem regionu. Historie naší školy začíná již v roce 1861. Za tu dobu prošla výraznými změnami, především v nabídce studijních oborů. Nejvýraznější změna nastala v roce 2005, kdy se družstevní forma transformovala na společnost s ručením omezeným. Zabezpečujeme výuku ve studijních oborech s maturitou a současně v učebních oborech ukončených výučním listem. Mezi jednotlivými obory existuje vzájemná prostupnost a vzdělávací cestu si student může volit podle svého zájmu a dosahovaných studijních výsledků. Naší devizou je individuální přístup k žákům a zaměření na efektivní styl učení, inovativní a pravidelné zavádění nových technologií do výuky. Využíváme i e-learningového prostředí, v němž mají žáci k dispozici odborné výukové materiály pro studium v elektronické či multimediální podobě dostupné odkudkoliv, kde se právě vyskytují.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁJ Karla Čapka - ID 91902115 - Garantovaný záznam
K. Čapka 372/6, Nový Jičín, 741 01

Naše mateřská škola se nachází uprostřed sídliště. Je obklopena velkou zrenovovanou zahradou s názvem "Zahrada zdraví a radosti", která dává dětem dostatek prostoru pro volný pohyb, námětové hry i sportovní vyžití. Naše zaměření je na pohyb dětí a jejich přirozený pohybový a duševní rozvoj.

Jednotlivé třídy jsou účelově stavěny (třída, herna, kuchyňka, šatna, umývárna). Vybavení jednotlivých tříd je průběžně obměňováno a doplňováno. Využívají se nové dostupné pomůcky, hračky, knihy atd.. Modernizuje se prostředí i prostory mateřské školy.

V mateřské škole pracuje celkem 25 pracovníků: 12 pedagogických pracovnic včetně ředitelky a zástupce ředitelky. Všechny tyto pedagogické pracovnice mají odborné pedagogické vzdělání, z toho 8 pracovnic má vzdělání vysokoškolské, 3 asistentky pedagoga, 1 školní asistent, 1 ekonomka, která zpracovává podklady pro celý subjekt, 3 provozní pracovnice, které se starají o chod a čistotu zařízení, 1 vedoucí stravování a 4 kuchařky. V naší kuchyni se vaří i pro MŠ Vančurova.

V současné době navštěvuje mateřskou školu 120 dětí v pěti třídách.

Střední průmyslová škola Zlín - ID 94806290 - Garantovaný záznam
třída Tomáše Bati 4187, Zlín, 760 01

Střední průmyslová škola Zlín

Naše škola je ideální volbou pro všechny, kteří mají rádi techniku a chtěli by jí zasvětit svůj profesní život. Ať už budete po maturitě pokračovat ve studiu na vysoké škole, nebo rovnou začnete pracovat v nějaké technicky zaměřené firmě, znalosti získané na Střední průmyslové škole Zlín se pro vás stanou zárukou toho, že ve svém oboru budete patřit ke špičce.

Za Kult. domem 632, Kamenice nad Lipou, 394 70

Mateřská škola Kamenice nad Lipou má osm tříd pro děti od tří do sedmi let. Třídy MŠ Kamenice nad Lipou jsou heterogenní, šest tříd je běžného typu a dvě třídy jsou speciální. Mateřská škola Kamenice nad Lipou sídlí v ulici Na Besídce 632, odloučené pracoviště se nachází na adrese V. Nováka 428. Školka Kamenice nad Lipou dlouhodobě spolupracuje s SPC Jihlava a s kamenickým dětským domovem.

ZŠ A MŠ S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM JANA KUBISZE - ID 94582436 - Garantovaný záznam
Hnojník 6, Hnojník, 739 53

Provozujeme základní a mateřskou školu.

Naše škola se nachází v Těšínském Slezsku v městečku Gnojnik. Rozhodli jsme se popsat skvělého učitele, bývalého ředitele naší školy a skvělého básníka Jana Kubisze - Mickiewicze z Nadolziańského. Od roku 2008 je naše škola pojmenována po něm.

 

Odloučené pracoviště:  

 • ZŠ A MŠ S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM JANA KUBISZE - Hnojník č. 402, Hnojník

 

OBEC Lošany - ID 99625074 -
Lošany 13, Kolín 2, 280 02
Obec Lošany se svou místní částí Lošánky patří k poměrně starým sídlům. První písemná zmínka o Lošanech pochází z roku 1259 a o Lošánkách z roku 1385. Úřední hodiny: PO Zavřeno, ÚT 16:30-19:00 hod., ST Zavřeno, ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Milotice nad Bečvou - ID 98233276 -
Milotice nad Bečvou 59, Milotice nad Bečvou , 753 67
První zmínka o Miloticích nad Bečvou je z r. 1131, kdy jsou Milotice jmenovány na seznamu církevních statků olomouckého biskupství na známé listině biskupa Jindřicha Zdíka. Úřední hodiny: PO Zavřeno, ÚT 08:00-12:00 13:00-17:00 hod., ST Zavřeno, ČT 08:00-12:00 13:00-15:00 hod., PÁ Zavřeno
OBEC Troubky - ID 92393145 -
Dědina 286/29, Troubky, 751 02
Podle pověsti zapsané v obecní kronice byly Troubky založeny kolonisty z původní osady Člunek, která ležela na ostrůvku obtékaném řekou Bečvou. Úřední hodiny PO 08:00-12:00 13:00-17:00 hod., ÚT 08:00-12:00 13:00-15:00 hod., ST 08:00-12:00 13:00-17:00 hod., ČT 08:00-12:00 13:00-15:00 hod., PÁ 08:00-12:00 13:00-14:00 hod.
Obec Ledce - ID 90484253 -
Ledce 77, Ledce, 517 71
Obec Ledce leží ve východní části okresu Hradec Králové. První písemná zmínka pochází z roku 1450, žije zde přibližně 390 obyvatel. Obec je v současnosti známá, mimo jiné, netradiční vodní sportovní a zábavnou akcí Ledecká lávka. V současnosti se koná 2.ročník rodáka Františka Janečka zakladatele Jawy-nejstarší české fungující firmy zabývající se výrobou motocyklů s přehlídkou modelů lodí.
MĚSTO Chřibská - ID 96944116 -
Chřibská 197, Chřibská, 407 44
Chřibská leží v severních Čechách, severovýchodně od města Děčín. Městečko se rozkládá v srdci Lužických hor nedaleko Národního parku České Švýcarsko a v údolí tvořeném řekou Chřibská Kamenice. Úřední hodiny: PO 07:00-11:15 11:45-16:30 hod., ÚT Zavřeno, ST 07:00-11:05 11:45-16:30 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Brantice - ID 94721509 -
Brantice 121, Brantice, 793 93
Obec Brantice se nachází jihozápadně od Krnova, se kterým bezprostředně sousedí. Přes Brantice se táhne Brantická vrchovina, která spadá do pohoří Nízkého Jeseníku. Úřední hodiny: PO 08:00-12:00 13:00-17:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 08:00-12:00 13:00-17:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Zborovice - ID 99057706 -
Hlavní 37, Zborovice, 768 32
Na návsi, na místě zaniklého hřbitova, kde stávala kdysi i hrobka hrabat z Rottalů, stojí dominanta obce - katolický kostel sv. Bartoloměje. Je stavěn do kříže a je pevně klenut. Roku 1673 a 1690 měl kostel tři oltáře. Úřední hodiny: pondělí, středa: 7:00 - 17:00, úterý, čtvrtek: 7:00 - 15:00, pátek: 7:00 - 13:00
OBEC Troskovice - ID 90012863 -
Jivina 6, Rovensko pod Troskami, 512 63
Hrad Trosky: v roce 1438 se nepříliš opevněný hrad stal hnízdem pro zemské škůdce, loupeživé rytíře Šofa a Švejkara, o dvacet let později připadl Zajícům z Hazmburka. Mlýn Nebákov -architektonickou památkou Nebákova je barokní Vilémův mlýn. Úřední hodiny: PO 08:00-12:00 13:00-17:00 hod., ÚT Zavřeno, ST Zavřeno, ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
Kvasinská 188/12, Praha 9 Koloděje, 190 16
Nabízíme prodej, servis a revize hasicích přístrojů, vodních, práškových, CO2. Provádíme revize hasicích přístrojů a hydrantů včetně revizních zpráv, jejich opravy a montáže. Prodáváme hasicí přístroje, skříně na hydrantový systém, zabezpečovací zařízení hadic a další vybavení požární ochrany. Vaše starosti – na náš chobot!
Václav Pískáček - ID 89192646 -
U Homolky 124/5, Praha, 150 00
Nabídka inženýrských služeb pro investory rodinných domů, větších staveb nebo jejich částí a služeb koordinátora BOZP na staveništi.
U Bečvy 2883/2, Přerov , 750 02
Hudební škola pro všechny věkové kategorie (od 18-ti měsíců). Výuka zpěvu, populárního zpěvu i hry na hudební nástroje. Dále nabízíme přípravu hudební výchovy a hudební předškolní programy. Provozní doba: Pondělí 9:00 - 18:00 Úterý 9:00 - 18:00 Středa 9:00 - 18:00 Čtvrtek 9:00 - 18:00 Pátek 9:00 - 18:00
OBEC Kyšice - ID 95770848 -
Berounská 4, Unhošť, 273 51
Obec vznikla při tvrzi, která zde měla být již v roce 1249. Měli tu sídlit vladykové z Braškova, kteří se také někdy psali z Kyšic. První písemná zmínka pochází z roku 1316, kdy je připomínán Diviš z Kyšic, který toho roku prodal obec Drahelčic. Úřední hodiny: PO 07:30-11:30 13:00-18:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 07:30-11:30 12:00-17:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
Bohuslavice 175, Bohuslavice nad Metují, 549 06
Obec Bohuslavice leží v nejnižším výběžku okresu Náchod v nadmořské výšce 284 m.n.m. mezi městy Dobruška, Opočno a Nové Město nad Metují. Založení osady Bohuslavice sahá až do 11.století. Úřední hodiny: PO 08:00-11:30 13:00-17:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 08:00-11:30 13:00-17:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
T. G. Masaryka 1000, Choceň, 565 01
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu je stabilní a perspektivní škola, která navazuje na téměř stoletou tradici ekonomického vzdělávání v Chocni. Škola nabízí svým žákům co nejširší spektrum kvalitního uplatnění ve světě podnikání, financí, cestovního ruchu, ale i ve veřejné správě a v oblastech gastronomie.
OBEC Holasice - ID 90766661 -
Václavská 29, Rajhrad, 664 61
Úřední hodiny PO 07:00-17:00 hod., ÚT 07:00-15:00 hod., ST 07:00-17:00 hod., ČT 07:00-15:00 hod., PÁ 07:00-13:30 hod.
Pionýrská 1370, Tachov, 347 01
Škola nabízející všeobecné gymnaziální vzdělání žákům s ukončeným sedmým ročníkem základní školy.Školní vzdělávací program je zpracován tak, aby odpovídal potřebám vzdělávání žáků nižšího a vyššího gymnázia, aby respektoval mezioborové vazby a zároveň prohluboval veškeré vědomosti, které žák nabyl předchozím studiem. Nově přijatí žáci si volí druhý cizí jazyk – povinně všichni studují angličtinu, druhou volbou může být němčina, ruština nebo španělština. Zároveň mají možnost zvolit do svého rozvrhu výuku situačního jednání, etiky, biologických nebo chemických praktik, klasické a digitální fotografie. Ve druhém ročníku volí z nabídky předmět, který neabsolvovali v ročníku předchozím. Na vyšším gymnáziu pak procházejí žáci volbou preferovaných předmětů celkem dvakrát, nabídka je velmi pestrá. Cílem našich pedagogů je svědomitě připravit všechny žáky na obě části současné podoby maturitní zkoušky, a umožnit jim tak studium na vysoké škole. Po úspěšném složení maturitní zkoušky obdrží absolventi naší školy zdarma tzv. Europass v anglickém jazyce, kterým mohou prokázat své dosažené vzdělání při hledání zaměstnání v zahraničí.
MĚSTYS Velký Vřešťov - ID 98623977 -
Velký Vřešťov 34, Velký Vřešťov, 544 54
Úřední hodiny: PO 08:00-11:30 13:00-17:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 08:00-11:30 13:00-17:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
Za Černým mostem 362/3, Praha, 198 00
Střední odborné učiliště je komplexním školským zařízením s kvalitním vybavením učeben a moderním nadstandardním řešením žákovských pracovišť praktického vyučování.Učiliště je zaměřeno na přípravu žáků pro hotelnictví, gastronomii, obchod a podnikání.
Bratislavská 2166, Varnsdorf, 407 47
VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf je páteřní školou Ústeckého kraje s bohatou vzdělávací nabídkou, zahrnující celou škálu atraktivních oborů, které zajišťují absolventům dobré uplatnění v životě a zajímavé zaměstnání.
OBEC Vinec - ID 95482858 -
Vinec 49, Mladá Boleslav, 293 01
První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1352. Úřední hodiny: PO Zavřeno, ÚT Zavřeno, ST 17:00-19:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Ždírec - ID 97118398 -
Ždírec 25, Polná, 588 13
Ždírec (německy Seelenz) je obec v okrese Jihlava v Kraji Vysočina. Nachází se zhruba 10 km severovýchodně od Jihlavy a 4,5 km jihozápadně od Polné v průměrné nadmořské výšce 515 metrů. Úřední hodiny: PO 06:30-11:00 11:30-16:00 hod., ÚT 06:30-11:00 11:03-14:03 hod., ST 06:30-11:00 14:30-20:00 hod., ČT 06:30-11:00 11:30-14:30 hod., PÁ 06:30-11:00 11:30-13:00 hod.
Za Černým mostem 3/362, Praha , 198 00
Střední odborné učiliště je komplexním školským zařízením s kvalitním vybavením učeben a moderním nadstandardním řešením žákovských pracovišť praktického vyučování. SOU poskytuje cateringové, ubytovací a stravovací služby.Možnost ubytování ve vlastním domově mládeže.Kapacita: 195 lůžek Poplatek na ubytování : 1 600,-Kč/os./měs. Poplatek za stravu: 1.000,- Kč./os./měs. Cena snídaně: 25,- Kč večeře 29,- Kč
ZOO DVŮR KRÁLOVÉ a.s. - ID 90034081 -
Štefánikova 1029, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
Provoz zoologické zahrady, která se specializuje na chov afrických zvířat. Zajišťujeme projížďky po safari, ekologické vzdělávací programy, firemní akce. Nabízíme unikátní kolekce afrických zvířat, tropické pavilony, ptačí a vodní svět, lidoopi, šelmy, sloni. Pondělí 09:00 - 17:00 Úterý 09:00 - 17:00 Středa 09:00 - 17:00 Čtvrtek 09:00 - 17:00 Pátek 09:00 - 17:00 Sobota 09:00 - 17:00 Neděle 09:00 - 17:00
OBEC Chlístovice - ID 92292512 -
Chlístovice 66, Kutná Hora 1, 284 01
Kostel Sv. Ondřeje u Chlístkovic, pamětní křížek, rozhledna Žandov, naučná stezka cestou husitských hejtmanů, zřícenina Sion - hrad Jana Roháče z Dubé, reliéf Jana Roháče z Dubé. V kulturním domě je stálá výstava doby husitské na Kutnohorsku. Pondělí: 7:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 úřední den, Úterý: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:30, Středa: 7:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 úřední den, Čtvrtek: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:30, Pátek: 7:00 - 14:00
Havlíčkovo náměstí 2, Praha 3 - Žižkov, 130 00
Naše nakladatelství je tradičním vydavatelem turistických průvodců, detektivních příběhů a beletrie. Vydáváme i výpravné obrazové publikace. Řadu knižních titulů najdete v našem e-shopu, zaměřeném na prodej knih online. Naše tiskárna nabízí digitální a ofsetový tisk plakátů, letáků, knih a brožur. Otevírací doba: Pondělí 7:30 - 15:30, Úterý 7:30 - 15:30, Středa 7:30 - 15:30, Čtvrtek 7:30 - 15:30, Pátek 7:30 - 14:30, Sobota Zavřeno, Neděle Zavřeno
Orel jednota Ořechov - ID 97004856 -
Sokolská 116/2, Ořechov, 664 44
Provozujeme křesťanskou organizaci zabývající se výchovou mladých lidí i dětí zejména prostřednictvím sportovních aktivit-volejbal, basketbal, badminton, florbal, tenis a fotbal.
Panská 856/3, Praha, 110 00
Střední průmyslová škola sdělovací techniky je prestižní škola s dlouholetou tradicí sídlící v centru Prahy. Podle Panské ulice, ve které se nachází hlavní budova, je tato škola také všeobecně známa pod názvem „Panská“.
Jiříkovská 840/4, Rumburk, 408 01
Svoji tradici naše škola odvozuje od Středního odborného učiliště polygrafického, které v Rumburku vzniklo v roce 1981 z bývalé učňovské školy a jeho zřizovatelem byl n. p. Severografia, jenž ve své době patřil mezi největší polygrafické podniky v tehdejším Československu. Učiliště mělo více než sto zaměstnanců, působilo v šestnácti objektech v pěti obcích Šluknovského výběžku a na výkon polygrafických profesí připravovalo 450 žáků. Po roce 1990, kdy došlo k rozpadu zřizovatelského podniku a privatizaci jeho částí, bylo třeba přistoupit také k restrukturalizaci odborného učiliště, po které v něm zůstalo pouze 35 zaměstnanců a 180 žáků.V současné době navštěvuje rumburskou SOŠ mediální grafiky a polygrafie zhruba 215 studentů ze sedmi krajů České republiky od Chebu až po Hradec Králové. Škola nabízí studium v sedmi učebních a studijních oborech.
SOŠ Praha - ID 98359146 -
Drtinova 498/3, Praha, 150 00
Státní škola v centru Prahy s vysokým stupněm uplatnění absolventů se prezentuje moderně koncipovanými obory akcentujícími profilové předměty z oblasti práva, veřejné správy a výuky cizích jazyků.Profesionální tým pedagogických pracovníků nabízí žákům i zcela ojedinělé předměty jako Právnická angličtina, Diplomatický protokol nebo Znakový jazyk. SOŠ poskytuje za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti možnost praxe v SRN.Naším cílem je vzdělaný mladý člověk s reprezentativním vystupováním a právním vědomím, které otevírají cestu k dalšímu studiu na VŠ.
INTEGROVANÁ SŠ Nová Paka - ID 96417833 -
Kumburská 846, Nová Paka, 509 01
Integrovaná střední škola slučuje střední odbornou školu a střední odborné učiliště a zajišťuje výuku ve studijních i v učebních oborech. Studijní obory jsou zakončeny maturitní zkouškou, učební obory závěrečnou zkouškou s výučním listem. Výuka umožňuje vzájemnou prostupnost mezi studijními a učebními obory. To dovoluje žákům podle dosahovaných výsledků ve studiu přestupovat do jiného oboru i v průběhu studia. Škola připravuje děvčata a chlapce v elektrotechnických a strojírenských oborech. Absolventi učebních oborů mají možnost získat maturitu v nástavbovém denním nebo dálkovém studiu. Škola má vlastní jídelnu s kuchyní. Pro žáky ze vzdálenějších míst škola zajišťuje ubytování a celodenní stravování v domově mládeže, který je v blízkosti správní budovy.
Palackého 211, Mladá Boleslav, 293 01
Gymnázium Dr. Josefa Pekaře je státní všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium sídlící v Mladé Boleslavi. Díky více než třísetleté tradici se jedná o nejstarší střední školu ve městě. Škola je pojmenována po významném českém historikovi, Josefu Pekařovi, který je zároveň jejím absolventem Budova gymnázia byla postavena roku 1903 v novobarokním stylu. Architektem a vedoucím stavby byl vrchní stavební rada Rosenberg. Stavba trvala postavená v rekordním čase jednoho roku. Dominantní je typické novobarokní průčelí s balkonem, na jehož obou stranách jsou umístěny dvě vázy a plastiky Učence s knihou a sovou a Ženy zhlížející se v zrcadle a mající dva obličeje. Nad hlavním vchodem je umístěn městský znak Mladé Boleslavi - stříbrný jednoocasý lev v modrém poli, s červeným vyplazeným jazykem a se zlatou zbrojí.[2]
Písecká 203, Bechyně, 391 65
Tradice výroby keramiky v Bechyni sahá do 16. století. V polovině 19. století přicházeli do města noví odborníci, díky kterým se nejvíce rozvíjelo hrnčířství a kamnářství. Kvalitní suroviny, letitá tradice a zájem o rozvoj českého odborného školství vedly ke zřízení c. k. odborné školy keramické právě zde. Stalo se tak v únoru 1884, výuka byla zahájena v březnu téhož roku, "...aby žactvo v ní nabylo teoretické vědomosti směru technologického, uměleckého i obchodního, zároveň i znalostí praktického rázu uměleckého a zručností pracovních." Studium bylo tříleté, do roku 1910 zde mohli studovat pouze muži. Jedním z uměleckých vrcholů školy bylo období secese (1900 - 1914) a dalším pak 20. a 30. léta 20. století, kdy se škola úspěšně účastnila významných mezinárodních výstav. Podle zkušeností školy a jejích učitelů byly zřizovány obdobné školy doma i v cizině. V polovině 30. let se podařilo ustát tlak na zrušení bechyňské keramické školy a její převedení do Prahy.
sady Na Polabí 411/72, Mělník, 276 01
Historii naší školy nalézáme v dobových dokumentech a archivech již od roku 1882. Výnosem Zemského výboru Království českého č. 35932 ze dne 29.11.1882 byla v Mělníku zřízena první vinařská škola v Rakousku-Uhersku s českým vyučovacím jazykem. Okresní zastupitelstvo jmenovalo pro přípravné práce výbor, jehož funkci převzalo později kuratorium za předsednictví purkmistra města Mělníka V. Haupta. Usnesením kuratoria z 20. srpna 1884 se spojila škola vinařská se školou ovocnickou.
nám. Republiky 86, Dačice, 380 01
Naše škola má stodvacetiletou historii - byla založena v roce 1896 z iniciativy c.k. okresního soudce Bedřicha Kancnýře z Dačic jako Zimní hospodářská škola. Založil ji okresní hospodářsko - lesnický spolek a svědčí o snaze rolníků té doby o odborné zemědělské vzdělání. Bylo rozhodnuto, že se bude vyučovat v českém jazyce. První školní rok byl slavnostně zahájen 1.října 1896 ve dvou pronajatých místnostech městského pivovaru. Koncem června roku 1897 se přikročilo ke stavbě školní budovy. 11. září 1898 byla nová školní budova slavnostně otevřena a předána prvnímu řediteli školy Josefu Plockovi.
SMÍCHOVSKÁ SPŠ - ID 91391170 -
Preslova 72/25, Praha, 150 00
Smíchovská střední průmyslová škola je úspěšnou střední průmyslovou školou v Praze, která má dlouholetou tradici. Škola byla založena již v roce 1901 a v současnosti vzdělává přes 600 žáků z Prahy a Středočeského kraje. Naše škola připravuje žáky na další studium či práci ve dvou velmi vyhledávaných oborech - Informační technologie a Technické lyceum.
INTEGROVANÁ SŠ - ID 92330701 -
28. října 607, Semily, 513 01
Počátky učňovského školství v Semilech spadají až do roku 1884, kdy byl v budově obecné školy na Komenského náměstí zahájen první školní rok Průmyslové školy pokračovací. Od roku 1910 nesla škola název Živnostenská škola pokračovací. Tehdy se ve škole učili truhláři, zámečníci a strojníci, krejčí a švadleny a obuvníci. 3.září 1934 byla zahájena výuka v nové školní budově ve které sídlí ředitelství dnešní Integrované střední školy. Na počátku 2.svět.války škola změnila název na Živnostenskou školu v Semilech. Od roku 1943 do roku 1946 se název školy opět změnil, tentokrát na Učňovskou školu. A změny názvu pokračovaly.
Grohova 107/10, Brno, 60200
PO 08:00-20:00 hod., ÚT 08:00-20:00 hod., ST 08:00-20:00 hod., ČT 08:00-20:00 hod., PÁ 08:00-20:00 hod.
U Hradiska 7/4, Olomouc , 779 00
.
Hellichova 535/22, Praha , 118 00
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická je pražskou střední a vyšší odbornou školou se zaměřením na fotografii, grafickou úpravu tiskovin, restaurátorství a polygrafii.
BOZP A PO-ZEMAN LUDĚK - ID 94729579 -
17. listopadu 725, Ústí nad Orlicí, 562 01
Naše firma Vám zajistí služby ve všech činnostech v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí, kontrol a prodeje hasicích přístrojů, hydrantů, požárně bezpečnostního značení, případně dalších věcných prostředků požární ochrany.
Podmokelská 239/40, Děčín, 40502
Nabízím komplexní řešení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) vč. koordinátora BOZP na stavbách a požární ochrany (PO), které uvolní ruce managmentu firmy i živnostníkovi pro jejich podnikání.
BOZP a PO - Petr Vašíček - ID 99345939 -
Sládkova 1654, Tachov, 347 01
Naší specializací je poradenská činnost v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Zajišťujeme školení zaměstnanců a zpracování dokumentace BOZP a PO.

1 2 3 4 5


PŘEHLED KATEGORIÍ

Agentury (18) »

Auto-moto (1415) »

Banky (190) »

Bazény (3) »

Bezpečnost, ochrana (12) »

Čištění (820) »

Doprava (1330) »

Dřevo (1023) »

E-shopy (33) »

Elektro (911) »

Energetika (687) »

Finance, banky, pojišťovny (5) »

Chemie (114) »

Chovatelství (16) »

Instalace, servis, opravy (39) »

Kancelářské stroje, potřeby (5) »

Kosmetické služby (24) »

Kovovýroba (46) »

Kultura (1176) »

Kurzy, školení (37) »

Malo a velkoobchod (1323) »

Nábytek (900) »

Nářadí (607) »

Obaly (656) »

Odbory, spolky (66) »

Odpady (20) »

Okna, dveře (21) »

Papír (7) »

Plasty (11) »

Počítače (1030) »

Pohřebnictví (7) »

Pojištění (760) »

Poradenství (1593) »

Potraviny, gastro (1334) »

Reality (1002) »

Reklama (1076) »

Restaurace (71) »

Skladování (4) »

Sklo (331) »

Služby a řemesla (4197) »

Sport (20) »

Stavebnictví (1429) »

Strojírenství (1100) »

Telekomunikace (607) »

Textil (16) »

Tisk (475) »

Ubytování (1031) »

Úřady, instituce (1064) »

Věda a výzkum (435) »

Voda, topení, plyn (34) »

Volný čas (135) »

Výtahy (1) »

Vzdělávání (846) »

Zahradnictví (23) »

Zdraví (828) »

Zdravotnictví, sociální péče (21) »

Zemědělství (683) »