1 2 3 4 5


Firmy v kategorii Vzdělávání (852)

Vyhledávání firem v aktuální kategorii
Studnice 57, Studnice, 54948

Základní škola je málotřídní vesnickou školou 1. stupně s pěti ročníky.  Součástí školy je i mateřská školaškolní družina a školní jídelna. Počty dětí ve škole a ve školce se pohybují okolo 100 dětí.

Nově zrekonstruovaná budova ZŠ se nachází přímo v centru obce Studnice.

ZŠ a MŠ společně úzce spolupracují. Toto je výhodou zvláště pro budoucí žáky prvního ročníku, kteří budovu i pedagogický personál ZŠ znají ještě dříve, než nastoupí do první třídy.

 

 

Za Kult. domem 632, Kamenice nad Lipou, 394 70

Mateřská škola Kamenice nad Lipou má osm tříd pro děti od tří do sedmi let. Třídy MŠ Kamenice nad Lipou jsou heterogenní, šest tříd je běžného typu a dvě třídy jsou speciální. Mateřská škola Kamenice nad Lipou sídlí v ulici Na Besídce 632, odloučené pracoviště se nachází na adrese V. Nováka 428. Školka Kamenice nad Lipou dlouhodobě spolupracuje s SPC Jihlava a s kamenickým dětským domovem.

Základní a Mateřská škola Koclířov - ID 92100559 - Garantovaný záznam
Koclířov 123, Koclířov, 569 11

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOCLÍŘOV, okres Svitavy

Provozujeme základní a mateřskou školu.

Vrapická 53, Kladno, 272 03

Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno - Vrapice, příspěvková organizace

Základní škola Bělá pod Bezdězem - ID 96915090 - Garantovaný záznam
Máchova 1110, Bělá pod Bezdězem, 294 21

Základní škola Bělá pod Bezdězem je úplná základní škola s prvním a druhým stupněm, školní jídelnou, školní družinou a školním klubem.

Škola poskytuje základní stupeň vzdělání v délce 9 let. Základní škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou zřizovanou městem Bělá pod Bezdězem. Součástmi tohoto zařízení je základní škola, školní družina, školní klub a školní jídelna (včetně výdejny ve školní družině), odloučenými pracovišti jsou školní družina v Jenečské ulici a školní pracoviště v Tyršově ulici. Základní škola Bělá pod Bezdězem je jedinou školou poskytující základní vzdělání v téměř pětitisícovém městě v severozápadní části okresu Mladá Boleslav na hranici okresu Česká Lípa, Středočeského kraje a Libereckého kraje. Počtem žáků patří k větším základním školám v tomto regionu.

Základní škola Velký Ořechov - ID 92326050 - Garantovaný záznam
Velký Ořechov 124, Velký Ořechov, 763 07

Základní škola Velký Ořechov je úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání žákům ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu Růst člověka pro život ve 21.století aneb škola zaměřená na rozvoj osobnosti žáka a jeho uplatnění v budoucím životě.

Škola se profiluje výukou anglického jazyka od 1. ročníku, svým žákům nabízí pestré mimoškolní i školní aktivity, a je zapojena do mnoha projektů s různorodým zaměřením.

Základní škola a Mateřská škola Potštát - ID 96742628 - Garantovaný záznam
Školní 76, Potštát, 753 62

Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov

4.mateřská škola Dobříš - ID 98045491 - Garantovaný záznam
Fričova 104, Dobříš, 263 01

Spokojená škola – 4. Mateřská škola Dobříš

Budova 4. mateřské školy Dobříš byla postavena v letech 1974-1976 v „ akci Z“. Číslo 4 dostala proto, že byla na Dobříši čtvrtá v pořadí ( 1. MŠ Slávie – vrácena v restituci, 2. MŠ Přemyslova, 3. MŠ Krásný život – vrácena v restituci, 4. naše MŠ, 5. později postavená MŠ Větrník). „ Akce Z“ označovala stavby, které byly stavěny převážně brigádně. Totalitní režim se pyšnil tím, že na stavbě naší mateřské školy bylo odpracováno 17388 brigádnických hodin. Bohužel právě tento fakt se na stavu budovy v budoucnu výrazně projevil. Škola byla slavnostně otevřena v říjnu 1976 a ihned bylo přijato 120 dětí, tedy po 30 dětech na jednu třídu.

Střední průmyslová škola Chrudim - ID 95441401 - Garantovaný záznam
Čáslavská 973, Chrudim, 537 01

Velká změna školy proběhla 1.7. 2006, kdy bylo rozhodnutím zřizovatele realizováno sloučení  s dalšími dvěma subjekty, a to Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Chrudim a se Středním odborným učilištěm v Hlinsku. Proto byl změněn i její název na Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim, který vyjadřuje rozšířenou nabídku studijních i učebních oborů. Tímto krokem se stala nadregionálním centrem technického vzdělávání v oblastech strojírenství, slaboproudé elektroniky, silničního stavitelství a oděvnictví. Zároveň se podařilo navázat úspěšnou spolupráci s podobně zaměřenou školou ve slovenském Martině. 

V roce 2011 v souvislosti s ukončením Vyšší odborné školy z důvodů nedostatečného počtu zájemců, byl změněn název školy na Střední průmyslová škola Chrudim.

Na škole se v současné době vyučují obory maturitního studia Strojírenství, Mechatronika a Mechanik strojů a zařízení, obory s výučním listem Zámečník, Obráběč kovů, Mechanik silničních strojů a Mechanik elektronických zařízení a nástavbové studium Provozní technika a Provozní elektrotechnika. 

Střední průmyslová škola Zlín - ID 94806290 - Garantovaný záznam
třída Tomáše Bati 4187, Zlín, 760 01

Střední průmyslová škola Zlín

Naše škola je ideální volbou pro všechny, kteří mají rádi techniku a chtěli by jí zasvětit svůj profesní život. Ať už budete po maturitě pokračovat ve studiu na vysoké škole, nebo rovnou začnete pracovat v nějaké technicky zaměřené firmě, znalosti získané na Střední průmyslové škole Zlín se pro vás stanou zárukou toho, že ve svém oboru budete patřit ke špičce.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁJ Karla Čapka - ID 91902115 - Garantovaný záznam
K. Čapka 372/6, Nový Jičín, 741 01

Naše mateřská škola se nachází uprostřed sídliště. Je obklopena velkou zrenovovanou zahradou s názvem "Zahrada zdraví a radosti", která dává dětem dostatek prostoru pro volný pohyb, námětové hry i sportovní vyžití. Naše zaměření je na pohyb dětí a jejich přirozený pohybový a duševní rozvoj.

Jednotlivé třídy jsou účelově stavěny (třída, herna, kuchyňka, šatna, umývárna). Vybavení jednotlivých tříd je průběžně obměňováno a doplňováno. Využívají se nové dostupné pomůcky, hračky, knihy atd.. Modernizuje se prostředí i prostory mateřské školy.

V mateřské škole pracuje celkem 25 pracovníků: 12 pedagogických pracovnic včetně ředitelky a zástupce ředitelky. Všechny tyto pedagogické pracovnice mají odborné pedagogické vzdělání, z toho 8 pracovnic má vzdělání vysokoškolské, 3 asistentky pedagoga, 1 školní asistent, 1 ekonomka, která zpracovává podklady pro celý subjekt, 3 provozní pracovnice, které se starají o chod a čistotu zařízení, 1 vedoucí stravování a 4 kuchařky. V naší kuchyni se vaří i pro MŠ Vančurova.

V současné době navštěvuje mateřskou školu 120 dětí v pěti třídách.

ZŠ A MŠ S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM JANA KUBISZE - ID 94582436 - Garantovaný záznam
Hnojník 6, Hnojník, 739 53

Provozujeme základní a mateřskou školu.

Naše škola se nachází v Těšínském Slezsku v městečku Gnojnik. Rozhodli jsme se popsat skvělého učitele, bývalého ředitele naší školy a skvělého básníka Jana Kubisze - Mickiewicze z Nadolziańského. Od roku 2008 je naše škola pojmenována po něm.

 

Odloučené pracoviště:  

 • ZŠ A MŠ S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM JANA KUBISZE - Hnojník č. 402, Hnojník

 

INFORMATORIUM spol. s r.o. - ID 90806206 - Garantovaný záznam
Roztylská 1860/1, Praha, 148 00

Nakladatelství INFORMATORIUM vzniklo začátkem roku 1991 a je zaměřeno převážně na vydávání středoškolských odborných učebnic, naučné literatury a odborné literatury včetně vysoce odborných monografií.

Za dobu své činnosti nakladatelství INFORMATORIUM vydalo již téměř 500 publikací, a to z oblasti archeologie, dřevařství, ekologie, elektrotechniky, chemie, jazykových učebnic, kadeřnictví, kosmetiky, potravinářství, práva, psychologie, rybářství, sklářství, stavebnictví, strojírenství, textilu, zdravotnictví a dalších oborů.

Převážný podíl z této produkce tvoří středoškolské odborné učebnice, které jsou tvořeny v souladu s učebními dokumenty. Většina je opatřena schvalovací doložkou MŠMT ČR.

Autorské a lektorské zázemí nakladatelství INFORMATORIUM je složeno z předních odborníků jednotlivých oborů.

V koedicích se zahraničními nakladateli vydalo nakladatelství INFORMATORIUM také řadu vysoce odborných monografií v angličtině, němčině, švédštině a francouzštině.

V listopadu 2011 byla ustanovena Vědecká redakce nakladatelství, což je známkou splnění všech požadavků kladených na odborné a vědecky zaměřené publikace.

Rodkovského 1352/2a, Blansko, 678 01

MATEŘSKÁ ŠKOLA RODKOVSKÉHO, BLANSKO

Mateřská škola se nachází uprostřed města Blanska na ulici Rodkovského 2a.

Tvoří ji dvě budovy, které jsou umístěny v těsné blízkosti a liší se architektonickým uspořádáním. V obou těchto budovách je celkem sedm tříd, které jsou označeny názvy zvířátek.

Budova Rodkovského 2a – Ježečci, Sluníčka, Motýlci a Veverky
Budova Rodkovského 2b – Koťátka, Zajíčci a Žabičky

Třídy jsou prostorné, světlé, barevně a esteticky uspořádané s dostatečným množstvím hraček a pomůcek pro všestranný rozvoj dětí. Současná kapacita mateřské školy je 180 dětí.

Třídy jsou věkově smíšené a děti jsou do nich zařazovány dle přání rodičů s ohledem na přátelské a sourozenecké vztahy. Obě budovy mají dobře vybavené školní zahrady, které umožňují dětem dostatek prostoru k pohybovým aktivitám a tělesnému rozvoji viz. foto školní zahrada. Zařízení budov i školních zahrad je obměňováno tak, aby bylo pro děti zajímavé, přitažlivé, podporovalo jejich zájem a uspokojovalo jejich potřeby. V obou budovách jsou školní kuchyně, ve kterých se vaří podle zásad zdravé výživy a dětem je zajišťována plnohodnotná pestrá strava. Budovy mateřské školy jsou v pěkném prostředí, obklopeny vzrostlými stromy. Sousedí se základní školou T. G. Masaryka a poblíž je i kulturní památka – dřevěný kostelík.

Jablíčko - centrum pro rodinu, z.s. - ID 96326445 - Garantovaný záznam
Emílie Floriánové 8 (Spolkový dům, 3. patro), Jablonec nad Nisou, 46601

Jablíčko – centrum pro rodinu (dříve pod názvem Mateřské centrum Jablíčko) bylo založeno v prosinci 2006 s cílem nabídnout dětem a maminkám na mateřské dovolené aktivní trávení volného času. V lednu 2007 zahájilo občanské sdružení svou činnost ve Spolkovém domě v Jablonci nad Nisou ul. E. Floriánové.

Každé všední dopoledne je k dispozici volně přístupný Klub Jablíčko, který zahrnuje volnou hernu s krátkým programem říkanek a pásniček pro nejmenší. Některé dny v rámci Klubu Jablíčko také obsahují i další program jako cvičení, tvoření pro maminky, přednášky či pravidelný páteční hudebně-výtvarný kroužek. Právě dopolední přednášky jsou určeny maminkám, které nemají mnoho prostoru a času na seznamování se s různými problematikami a novinkami nejen v oblasti výchovy dětí, ale také stravování, bezpečnosti, financí, podnikání a mnoho dalšího. (Aktuální program přednášek naleznete vždy v měsíčním programu). Vy se můžete vzdělávat, zatímco Vaše děti si hrají.

Odpolední kroužky a výlety jsou pak pro celé rodiny, děti cca do 6ti let – ale ani starší neodmítáme. Vítaní jsou také prarodiče či další příbuzní mající rádi děti. Odpoledne probíhají kromě zájmových a vzdělávacích kroužků pro děti a rodiče i besedy, semináře, workshopy a jiné.

Cílem Jablíčka je vytvořit takový prostor, kde se budete cítit dobře, jako doma.

INFRA, s.r.o. - ID 97792344 - Garantovaný záznam
Tyršova 241, Stařeč, 675 22

VZDĚLÁVÁNÍ

Jsme akreditovanou vzdělávací agenturou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Rozhodnutí o akreditaci vzdělávací instituce č.j.: MSMT-18511/2017-1

 • Ve vzdělávání vždy reagujeme na aktuální trendy a na jejich následnou aplikaci do výuky.
 • Máme početný tým zkušených lektorů z celé ČR.
 • Uplatňujeme moderní a efektivní metody a formy práce ve vzdělávání.
 • Nabízíme kurzy a vzdělávací aktivity v mnoha oblastech.
 • Nabízíme kurzy v prezenční i e-learningové formě.

V oblasti školství realizujeme odborné vzdělávání pedagogů všech typů škol (každý rok jsou našimi lektory vzdělávány stovky pedagogických pracovníků).

Pro soukromou firemní sféru nabízíme odborné vzdělávání v oblastech IT, podnikání a obchodu, štíhlé výroby, veřejných zakázek a v mnoha dalších.

Vzděláváme formou:

prezenční

 • v našich učebnách
 • přímo u klientů
 • v učebnách a prostorech našich partnerských organizací

distanční

 • máme vlastní e-learningové kurzy
 • vytvoříme individuální kurzy na zakázku

VYDAVATELSKÁ A NAKLADATELSKÁ ČINNOST

Ve vydavatelské a nakladatelské oblasti se zaměřujeme na metodickou podporu pedagogů a jejich profesní růst.

KAFOMET – Katalog FOrem a METodKAFOMET se stal jednou z nejtradičnější a nejznámější řadou metodických publikací, kterou používají učitelé v celé České republice i v zahraničí. Jedná se o systém výměny zkušeností pedagogů, který jim přináší inspiraci pro jejich práci. Celý projekt vznikl ve spolupráci s Asociací pedagogů základního školství ČR, již v roce 1999 a po celou dobu na něm spolupracují experti s bohatými zkušenostmi v oblasti vzdělávání. Příspěvky jsou vypracovávány stovkami českých pedagogů a redigovány zkušenou redakční radou.

Kromě publikací řady KAFOMET vydáváme další monotematické odborné publikace pro pedagogy.

Naše nabídka obsahuje i knihy a odborné metodické publikace jiných nakladatelství, se kterými spolupracujeme (GradaPublishing, a. s., TeMi CZ, s. r. o., AKCENT spol. s. r. o., Nakladatelství DONA, s. r. o., Agentura Rubico, s. r. o., Jaromír Rajchman, Oskola.cz, Nakladatelství Portál, s.r.o., ARISTA Books, s.r.o., Nakladatelství FORUM s.r.o. a. j.).

Spolupracujeme také s partnerskými organizacemi, pro které připravujeme a vyrábíme metodické a výukové materiály.

Projekty ESF

Vedle vzdělávání a vydavatelské činnosti nabízíme široké spektrum služeb k tvorbě projektů za účelem získání finančních prostředků z grantů EU a jejich administrace.

Příkladem je dlouhodobá spolupráce s Jednotou českých matematiků a fyziků (JČMF)
při přípravě a realizaci schválených grantových projektů JČMF financovaných z ESF.

V rámci grantových projektů ESF jsme byli dodavateli vzdělávání pro jiné subjekty, jako např. NIDV - Národní institut pro další vzdělávání, APPN – Agentura pro neslyšící, Vzdělávací a konferenční centrum Telč a jiné.

SOŠ MEDIÁLNÍ GRAFIKY A POLYGRAFIE Rumburk - ID 93252052 - Garantovaný záznam
Jiříkovská 840/4, Rumburk, 408 01

Svoji tradici naše škola odvozuje od Středního odborného učiliště polygrafického, které v Rumburku vzniklo v roce 1981 z bývalé učňovské školy a jeho zřizovatelem byl
n. p. Severografia, jenž ve své době patřil mezi největší polygrafické podniky v tehdejším Československu. Učiliště mělo více než sto zaměstnanců, působilo v šestnácti objektech v pěti obcích Šluknovského výběžku a na výkon polygrafických profesí připravovalo 450 žáků. Po roce 1990, kdy došlo k rozpadu zřizovatelského podniku a privatizaci jeho částí, bylo třeba přistoupit také k restrukturalizaci odborného učiliště, po které v něm zůstalo pouze 35 zaměstnanců a 180 žáků.

V roce 1992 se stalo samostatným právním subjektem a od roku 1994 byla jeho činnost soustředěna do areálu v Rumburku. Za dobu své existence SOU polygrafické změnilo několikrát také svého zřizovatele. Po Severografii byli jeho zřizovateli postupně Ministerstvo průmyslu ČR, Ministerstvo hospodářství ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a od roku 1999 se posledním zřizovatelem stal Ústecký kraj. V roce 2005 došlo k další transformaci učiliště na střední odbornou školu a střední odborné učiliště a od března roku 2006 působí pod novým názvem Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk, příspěvková organizace.

V současné době navštěvuje rumburskou SOŠ mediální grafiky a polygrafie zhruba 215 studentů ze sedmi krajů České republiky od Chebu až po Hradec Králové. Škola nabízí studium v sedmi učebních a studijních oborech.

Praktická výuka na naší škole probíhá ve dvousměnném provozu, aby mohlo být v maximální možné míře využito naše technologické vybavení, a to nejenom k vlastní výuce, ale současně také k produktivní činnosti, ze které získáváme finanční prostředky na činnost školy a obnovu jejího technologického vybavení.

O úspěšnosti vzdělávací činnosti naší školy svědčí skutečnost, že přibližně jedna pětina jejích absolventů pokračuje ve studiu na vysoké škole a poměrně vysoké procento absolventů nachází uplatnění ve firmách, ve kterých v průběhu studia vykonávali odbornou praxi.

U vršovického nádraží 950/1, Praha, 10100

Provozujeme základní školu pro 400 žáků se školní družinou a školní jídelnou. Pořádáme soutěže, výlety, či zájmové kroužky, vydáváme školní časopis, kroužek tvůrčího psaní. Škola se 100 letou tradicí.

Tyršova 793, Chotěboř, 58301

Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času

Připravujeme kulturní, výchovné a vzdělávací pořady pro školy i veřejnost, zájezdy, letní a zimní tábory, pořádáme soutěže, přehlídky a výstavy. Připravujeme množství příležitostných akcí, spolupracujeme s mnoha organizacemi. Nabídka je zaměřena na všechny věkové kategorie od dětí přes mládež po dospělé z města Chotěboř (cca 10 tis. obyvatel) i jeho širokého okolí.

Autoškola IVO - ID 92869026 - Garantovaný záznam
Dr. E. Beneše 1873/61, Bruntál, 79201

Autoškola s přátelským a ochotným přístupem ve městech Bruntál a Krnov.

Samozřejmostí je plná kvalifikace našich vyučujících a instruktorů. Preferujeme trpělivost a přátelský přístup ke každému přijatému účastníkovi kurzu. Snažíme se vyjít vstříc Vašim potřebám a požadavkům.

Pro teoretickou výuku využíváme moderní technologie.

Autoškola Ivo používá k praktickému výcviku zánovní nehavarované vozy Hyundai. K prvním jízdám je vyčleněno speciální autocvičiště. V žádném případě nezahajujeme výcvik přímo v provozu, jak bývá u jiných autoškol mnohdy zvykem.

Autoškola Ivo nabízí výcvik pro nejvíce žádané skupiny BB + E a B "96".

Dále poskytujeme kondiční jízdy držitelům řidičského průkazu.

Autoškola Zikmundová - ID 98049396 - Garantovaný záznam
Sídliště 574, Cvikov, 47154

Autoškola Zikmundová

Výcvik skupiny B. Jízdy uzpůsobíme času a místu dle potřeb žáka.

Pobočka: 

 • Autoškola Zikmundová - Železničářská 2232, Česká Lípa
Hradská 276, Humpolec, 396 01

Střední škola informatiky a cestovního ruchu v Humpolci má pevné postavení v nabídce středoškolského vzdělávání v našem regionu. Historie naší školy začíná již v roce 1861. Za tu dobu prošla výraznými změnami, především v nabídce studijních oborů. Nejvýraznější změna nastala v roce 2005, kdy se družstevní forma transformovala na společnost s ručením omezeným. Zabezpečujeme výuku ve studijních oborech s maturitou a současně v učebních oborech ukončených výučním listem. Mezi jednotlivými obory existuje vzájemná prostupnost a vzdělávací cestu si student může volit podle svého zájmu a dosahovaných studijních výsledků. Naší devizou je individuální přístup k žákům a zaměření na efektivní styl učení, inovativní a pravidelné zavádění nových technologií do výuky. Využíváme i e-learningového prostředí, v němž mají žáci k dispozici odborné výukové materiály pro studium v elektronické či multimediální podobě dostupné odkudkoliv, kde se právě vyskytují.

Bohuslavice 175, Bohuslavice nad Metují, 549 06
Obec Bohuslavice leží v nejnižším výběžku okresu Náchod v nadmořské výšce 284 m.n.m. mezi městy Dobruška, Opočno a Nové Město nad Metují. Založení osady Bohuslavice sahá až do 11.století. Úřední hodiny: PO 08:00-11:30 13:00-17:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 08:00-11:30 13:00-17:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Kyšice - ID 95770848 -
Berounská 4, Unhošť, 273 51
Obec vznikla při tvrzi, která zde měla být již v roce 1249. Měli tu sídlit vladykové z Braškova, kteří se také někdy psali z Kyšic. První písemná zmínka pochází z roku 1316, kdy je připomínán Diviš z Kyšic, který toho roku prodal obec Drahelčic. Úřední hodiny: PO 07:30-11:30 13:00-18:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 07:30-11:30 12:00-17:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Lošany - ID 99625074 -
Lošany 13, Kolín 2, 280 02
Obec Lošany se svou místní částí Lošánky patří k poměrně starým sídlům. První písemná zmínka o Lošanech pochází z roku 1259 a o Lošánkách z roku 1385. Úřední hodiny: PO Zavřeno, ÚT 16:30-19:00 hod., ST Zavřeno, ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Milotice nad Bečvou - ID 98233276 -
Milotice nad Bečvou 59, Milotice nad Bečvou , 753 67
První zmínka o Miloticích nad Bečvou je z r. 1131, kdy jsou Milotice jmenovány na seznamu církevních statků olomouckého biskupství na známé listině biskupa Jindřicha Zdíka. Úřední hodiny: PO Zavřeno, ÚT 08:00-12:00 13:00-17:00 hod., ST Zavřeno, ČT 08:00-12:00 13:00-15:00 hod., PÁ Zavřeno
OBEC Troubky - ID 92393145 -
Dědina 286/29, Troubky, 751 02
Podle pověsti zapsané v obecní kronice byly Troubky založeny kolonisty z původní osady Člunek, která ležela na ostrůvku obtékaném řekou Bečvou. Úřední hodiny PO 08:00-12:00 13:00-17:00 hod., ÚT 08:00-12:00 13:00-15:00 hod., ST 08:00-12:00 13:00-17:00 hod., ČT 08:00-12:00 13:00-15:00 hod., PÁ 08:00-12:00 13:00-14:00 hod.
Obec Ledce - ID 90484253 -
Ledce 77, Ledce, 517 71
Obec Ledce leží ve východní části okresu Hradec Králové. První písemná zmínka pochází z roku 1450, žije zde přibližně 390 obyvatel. Obec je v současnosti známá, mimo jiné, netradiční vodní sportovní a zábavnou akcí Ledecká lávka. V současnosti se koná 2.ročník rodáka Františka Janečka zakladatele Jawy-nejstarší české fungující firmy zabývající se výrobou motocyklů s přehlídkou modelů lodí.
MĚSTO Chřibská - ID 96944116 -
Chřibská 197, Chřibská, 407 44
Chřibská leží v severních Čechách, severovýchodně od města Děčín. Městečko se rozkládá v srdci Lužických hor nedaleko Národního parku České Švýcarsko a v údolí tvořeném řekou Chřibská Kamenice. Úřední hodiny: PO 07:00-11:15 11:45-16:30 hod., ÚT Zavřeno, ST 07:00-11:05 11:45-16:30 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Brantice - ID 94721509 -
Brantice 121, Brantice, 793 93
Obec Brantice se nachází jihozápadně od Krnova, se kterým bezprostředně sousedí. Přes Brantice se táhne Brantická vrchovina, která spadá do pohoří Nízkého Jeseníku. Úřední hodiny: PO 08:00-12:00 13:00-17:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 08:00-12:00 13:00-17:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Zborovice - ID 99057706 -
Hlavní 37, Zborovice, 768 32
Na návsi, na místě zaniklého hřbitova, kde stávala kdysi i hrobka hrabat z Rottalů, stojí dominanta obce - katolický kostel sv. Bartoloměje. Je stavěn do kříže a je pevně klenut. Roku 1673 a 1690 měl kostel tři oltáře. Úřední hodiny: pondělí, středa: 7:00 - 17:00, úterý, čtvrtek: 7:00 - 15:00, pátek: 7:00 - 13:00
OBEC Troskovice - ID 90012863 -
Jivina 6, Rovensko pod Troskami, 512 63
Hrad Trosky: v roce 1438 se nepříliš opevněný hrad stal hnízdem pro zemské škůdce, loupeživé rytíře Šofa a Švejkara, o dvacet let později připadl Zajícům z Hazmburka. Mlýn Nebákov -architektonickou památkou Nebákova je barokní Vilémův mlýn. Úřední hodiny: PO 08:00-12:00 13:00-17:00 hod., ÚT Zavřeno, ST Zavřeno, ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Chlístovice - ID 92292512 -
Chlístovice 66, Kutná Hora 1, 284 01
Kostel Sv. Ondřeje u Chlístkovic, pamětní křížek, rozhledna Žandov, naučná stezka cestou husitských hejtmanů, zřícenina Sion - hrad Jana Roháče z Dubé, reliéf Jana Roháče z Dubé. V kulturním domě je stálá výstava doby husitské na Kutnohorsku. Pondělí: 7:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 úřední den, Úterý: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:30, Středa: 7:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 úřední den, Čtvrtek: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:30, Pátek: 7:00 - 14:00
ZOO DVŮR KRÁLOVÉ a.s. - ID 90034081 -
Štefánikova 1029, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
Provoz zoologické zahrady, která se specializuje na chov afrických zvířat. Zajišťujeme projížďky po safari, ekologické vzdělávací programy, firemní akce. Nabízíme unikátní kolekce afrických zvířat, tropické pavilony, ptačí a vodní svět, lidoopi, šelmy, sloni. Pondělí 09:00 - 17:00 Úterý 09:00 - 17:00 Středa 09:00 - 17:00 Čtvrtek 09:00 - 17:00 Pátek 09:00 - 17:00 Sobota 09:00 - 17:00 Neděle 09:00 - 17:00
OBEC Sušice - ID 90534621 -
Sušice 54, Traplice, 687 04
Úřední hodiny: PO 07:00-17:00 hod., ÚT 07:00-15:30 hod., ST 07:00-17:00 hod., ČT 07:00-15:30 hod., PÁ 07:00-12:00 hod.
OBEC Osoblaha - ID 91449589 -
Na Náměstí 106, Osoblaha, 793 99
Obec Osoblaha se nachází při toku řeky Osoblahy v severním cípu osoblažského výběžku nedaleko polských hranic. Obec leží cca 32 km od Krnova. Židovský hřbitov v Osoblaze patří k nejcennějším v České republice a zároveň je i jednou z nejvzácnějších kulturních památek. Úřední hodiny: PO 08:00-11:30 12:30-17:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 08:00-11:30 12:30-17:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
T. G. Masaryka 1000, Choceň, 565 01
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu je stabilní a perspektivní škola, která navazuje na téměř stoletou tradici ekonomického vzdělávání v Chocni. Škola nabízí svým žákům co nejširší spektrum kvalitního uplatnění ve světě podnikání, financí, cestovního ruchu, ale i ve veřejné správě a v oblastech gastronomie.
OBEC Holasice - ID 90766661 -
Václavská 29, Rajhrad, 664 61
Úřední hodiny PO 07:00-17:00 hod., ÚT 07:00-15:00 hod., ST 07:00-17:00 hod., ČT 07:00-15:00 hod., PÁ 07:00-13:30 hod.
Pionýrská 1370, Tachov, 347 01
Škola nabízející všeobecné gymnaziální vzdělání žákům s ukončeným sedmým ročníkem základní školy.Školní vzdělávací program je zpracován tak, aby odpovídal potřebám vzdělávání žáků nižšího a vyššího gymnázia, aby respektoval mezioborové vazby a zároveň prohluboval veškeré vědomosti, které žák nabyl předchozím studiem. Nově přijatí žáci si volí druhý cizí jazyk – povinně všichni studují angličtinu, druhou volbou může být němčina, ruština nebo španělština. Zároveň mají možnost zvolit do svého rozvrhu výuku situačního jednání, etiky, biologických nebo chemických praktik, klasické a digitální fotografie. Ve druhém ročníku volí z nabídky předmět, který neabsolvovali v ročníku předchozím. Na vyšším gymnáziu pak procházejí žáci volbou preferovaných předmětů celkem dvakrát, nabídka je velmi pestrá. Cílem našich pedagogů je svědomitě připravit všechny žáky na obě části současné podoby maturitní zkoušky, a umožnit jim tak studium na vysoké škole. Po úspěšném složení maturitní zkoušky obdrží absolventi naší školy zdarma tzv. Europass v anglickém jazyce, kterým mohou prokázat své dosažené vzdělání při hledání zaměstnání v zahraničí.
MĚSTYS Velký Vřešťov - ID 98623977 -
Velký Vřešťov 34, Velký Vřešťov, 544 54
Úřední hodiny: PO 08:00-11:30 13:00-17:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 08:00-11:30 13:00-17:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
Za Černým mostem 3/362, Praha , 198 00
Střední odborné učiliště je komplexním školským zařízením s kvalitním vybavením učeben a moderním nadstandardním řešením žákovských pracovišť praktického vyučování. SOU poskytuje cateringové, ubytovací a stravovací služby.Možnost ubytování ve vlastním domově mládeže.Kapacita: 195 lůžek Poplatek na ubytování : 1 600,-Kč/os./měs. Poplatek za stravu: 1.000,- Kč./os./měs. Cena snídaně: 25,- Kč večeře 29,- Kč
Za Černým mostem 362/3, Praha, 198 00
Střední odborné učiliště je komplexním školským zařízením s kvalitním vybavením učeben a moderním nadstandardním řešením žákovských pracovišť praktického vyučování.Učiliště je zaměřeno na přípravu žáků pro hotelnictví, gastronomii, obchod a podnikání.
Bratislavská 2166, Varnsdorf, 407 47
VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf je páteřní školou Ústeckého kraje s bohatou vzdělávací nabídkou, zahrnující celou škálu atraktivních oborů, které zajišťují absolventům dobré uplatnění v životě a zajímavé zaměstnání.
OBEC Vinec - ID 95482858 -
Vinec 49, Mladá Boleslav, 293 01
První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1352. Úřední hodiny: PO Zavřeno, ÚT Zavřeno, ST 17:00-19:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Ždírec - ID 97118398 -
Ždírec 25, Polná, 588 13
Ždírec (německy Seelenz) je obec v okrese Jihlava v Kraji Vysočina. Nachází se zhruba 10 km severovýchodně od Jihlavy a 4,5 km jihozápadně od Polné v průměrné nadmořské výšce 515 metrů. Úřední hodiny: PO 06:30-11:00 11:30-16:00 hod., ÚT 06:30-11:00 11:03-14:03 hod., ST 06:30-11:00 14:30-20:00 hod., ČT 06:30-11:00 11:30-14:30 hod., PÁ 06:30-11:00 11:30-13:00 hod.
Kvasinská 188/12, Praha 9 Koloděje, 190 16
Nabízíme prodej, servis a revize hasicích přístrojů, vodních, práškových, CO2. Provádíme revize hasicích přístrojů a hydrantů včetně revizních zpráv, jejich opravy a montáže. Prodáváme hasicí přístroje, skříně na hydrantový systém, zabezpečovací zařízení hadic a další vybavení požární ochrany. Vaše starosti – na náš chobot!
Václav Pískáček - ID 89192646 -
U Homolky 124/5, Praha, 150 00
Nabídka inženýrských služeb pro investory rodinných domů, větších staveb nebo jejich částí a služeb koordinátora BOZP na staveništi.
U Bečvy 2883/2, Přerov , 750 02
Hudební škola pro všechny věkové kategorie (od 18-ti měsíců). Výuka zpěvu, populárního zpěvu i hry na hudební nástroje. Dále nabízíme přípravu hudební výchovy a hudební předškolní programy. Provozní doba: Pondělí 9:00 - 18:00 Úterý 9:00 - 18:00 Středa 9:00 - 18:00 Čtvrtek 9:00 - 18:00 Pátek 9:00 - 18:00
Hellichova 535/22, Praha , 118 00
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická je pražskou střední a vyšší odbornou školou se zaměřením na fotografii, grafickou úpravu tiskovin, restaurátorství a polygrafii.
U Hradiska 7/4, Olomouc , 779 00
.
Grohova 107/10, Brno, 60200
PO 08:00-20:00 hod., ÚT 08:00-20:00 hod., ST 08:00-20:00 hod., ČT 08:00-20:00 hod., PÁ 08:00-20:00 hod.
Panská 856/3, Praha, 110 00
Střední průmyslová škola sdělovací techniky je prestižní škola s dlouholetou tradicí sídlící v centru Prahy. Podle Panské ulice, ve které se nachází hlavní budova, je tato škola také všeobecně známa pod názvem „Panská“.
SOŠ Praha - ID 98359146 -
Drtinova 498/3, Praha, 150 00
Státní škola v centru Prahy s vysokým stupněm uplatnění absolventů se prezentuje moderně koncipovanými obory akcentujícími profilové předměty z oblasti práva, veřejné správy a výuky cizích jazyků.Profesionální tým pedagogických pracovníků nabízí žákům i zcela ojedinělé předměty jako Právnická angličtina, Diplomatický protokol nebo Znakový jazyk. SOŠ poskytuje za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti možnost praxe v SRN.Naším cílem je vzdělaný mladý člověk s reprezentativním vystupováním a právním vědomím, které otevírají cestu k dalšímu studiu na VŠ.
INTEGROVANÁ SŠ Nová Paka - ID 96417833 -
Kumburská 846, Nová Paka, 509 01
Integrovaná střední škola slučuje střední odbornou školu a střední odborné učiliště a zajišťuje výuku ve studijních i v učebních oborech. Studijní obory jsou zakončeny maturitní zkouškou, učební obory závěrečnou zkouškou s výučním listem. Výuka umožňuje vzájemnou prostupnost mezi studijními a učebními obory. To dovoluje žákům podle dosahovaných výsledků ve studiu přestupovat do jiného oboru i v průběhu studia. Škola připravuje děvčata a chlapce v elektrotechnických a strojírenských oborech. Absolventi učebních oborů mají možnost získat maturitu v nástavbovém denním nebo dálkovém studiu. Škola má vlastní jídelnu s kuchyní. Pro žáky ze vzdálenějších míst škola zajišťuje ubytování a celodenní stravování v domově mládeže, který je v blízkosti správní budovy.
Palackého 211, Mladá Boleslav, 293 01
Gymnázium Dr. Josefa Pekaře je státní všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium sídlící v Mladé Boleslavi. Díky více než třísetleté tradici se jedná o nejstarší střední školu ve městě. Škola je pojmenována po významném českém historikovi, Josefu Pekařovi, který je zároveň jejím absolventem Budova gymnázia byla postavena roku 1903 v novobarokním stylu. Architektem a vedoucím stavby byl vrchní stavební rada Rosenberg. Stavba trvala postavená v rekordním čase jednoho roku. Dominantní je typické novobarokní průčelí s balkonem, na jehož obou stranách jsou umístěny dvě vázy a plastiky Učence s knihou a sovou a Ženy zhlížející se v zrcadle a mající dva obličeje. Nad hlavním vchodem je umístěn městský znak Mladé Boleslavi - stříbrný jednoocasý lev v modrém poli, s červeným vyplazeným jazykem a se zlatou zbrojí.[2]
Písecká 203, Bechyně, 391 65
Tradice výroby keramiky v Bechyni sahá do 16. století. V polovině 19. století přicházeli do města noví odborníci, díky kterým se nejvíce rozvíjelo hrnčířství a kamnářství. Kvalitní suroviny, letitá tradice a zájem o rozvoj českého odborného školství vedly ke zřízení c. k. odborné školy keramické právě zde. Stalo se tak v únoru 1884, výuka byla zahájena v březnu téhož roku, "...aby žactvo v ní nabylo teoretické vědomosti směru technologického, uměleckého i obchodního, zároveň i znalostí praktického rázu uměleckého a zručností pracovních." Studium bylo tříleté, do roku 1910 zde mohli studovat pouze muži. Jedním z uměleckých vrcholů školy bylo období secese (1900 - 1914) a dalším pak 20. a 30. léta 20. století, kdy se škola úspěšně účastnila významných mezinárodních výstav. Podle zkušeností školy a jejích učitelů byly zřizovány obdobné školy doma i v cizině. V polovině 30. let se podařilo ustát tlak na zrušení bechyňské keramické školy a její převedení do Prahy.

1 2 3 4 5


PŘEHLED KATEGORIÍ

Agentury (30) »

Auto-moto (1441) »

Banky (191) »

Bazény (5) »

Bezpečnost, ochrana (20) »

Čištění (839) »

Doprava (1356) »

Dřevo (1036) »

E-shopy (71) »

Elektro (926) »

Energetika (689) »

Finance, banky, pojišťovny (9) »

Chemie (117) »

Chovatelství (24) »

Instalace, servis, opravy (112) »

Kancelářské stroje, potřeby (5) »

Kosmetické služby (33) »

Kovovýroba (63) »

Kultura (1181) »

Kurzy, školení (40) »

Malo a velkoobchod (1448) »

Nábytek (901) »

Nářadí (609) »

Obaly (658) »

Odbory, spolky (72) »

Odpady (26) »

Okna, dveře (31) »

Papír (7) »

Plasty (14) »

Počítače (1028) »

Pohřebnictví (8) »

Pojištění (767) »

Poradenství (1614) »

Potraviny, gastro (1420) »

Reality (1017) »

Reklama (1079) »

Restaurace (158) »

Skladování (8) »

Sklo (333) »

Služby a řemesla (4434) »

Sport (38) »

Stavebnictví (1507) »

Strojírenství (1110) »

Telekomunikace (608) »

Textil (23) »

Tisk (477) »

Ubytování (1093) »

Úřady, instituce (1070) »

Věda a výzkum (437) »

Voda, topení, plyn (45) »

Volný čas (207) »

Výtahy (1) »

Vzdělávání (852) »

Zahradnictví (50) »

Zdraví (838) »

Zdravotnictví, sociální péče (26) »

Zemědělství (703) »