1 2 3


Firmy v kategorii Instalace, servis, opravy (173)

Vyhledávání firem v aktuální kategorii
H. A. S. spol. s r.o. - ID 98646956 - Garantovaný záznam
Svazarmovská 317, Frýdek-Místek, 738 01

Zpřístupnili jsme pro vás všechny naše služby, přijeďte k nám a nebojte se dát váš automobil do naší péče. Vše najdete v jednom areálu, vše pod jednou střechou.

Postaráme se o vaši flotilu vozidel po všech stránkách, nebojte se dát vaše automobily do naši péče. Na trhu se pohybujeme již třicet let vyřešíme vám všechny starostí najednou.

IMACH spol. s r.o. - ID 98446997 - Garantovaný záznam
Kateřinská 104 , Liberec 14, 460 14

Nabízíme realizace stavebních a rekonstrukčních prací 

Liberec a okolí

 - stavební práce, hrubá stavba

- stavební výplně  

- suchá výstavba  

- obkladačské práce  

- instalatérské práce  

- elektrické rozvody a instalace  

- půdní vestavby a pergoly

Včetně zajištění stavebních materiálů 

S-TOOLS s.r.o. - ID 90381599 - Garantovaný záznam
Husova 1250/71, Plzeň, 30100

Mimo uvedené aktivity, nabízí S-TOOLS svým klientům i zajištění služeb, jakými jsou např. broušení a renovace nástrojů, povlakování, kalibrace měřidel a v neposlední řadě i poradenská činnost úzce související s optimální volbou vhodného nástroje.

S-TOOLS s.r.o. má ve své nabídce celou řadu výrobků jak z produkce tuzemských výrobců, tak i čím dál více se rozvíjející nabídku výrobků ze zahraničí. Věříme, že naším profesionálním přístupem v zajištění vhodného výběru a včasných dodávek zboží, při zajímavých cenových relacích, může být naše společnost dobrým partnerem i pro Vás.

H E L G O S s.r.o. - ID 98197251 - Garantovaný záznam
Revoluční 206/8, Ústí nad Labem, 400 01

Vedení společnosti poskytuje vysoce kvalitní a komplexní služby v oblasti staveb, revizí, servisu a oprav výtahů.

Zavazujeme se kontrolovat a minimalizovat možná rizika znečištění kterékoli složky životního prostředí a zajistit vytváření bezpečných podmínek pro své pracovníky zavedením integrovaného systému podle normy ČSN EN ISO 9001:2016ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO  45001:2018.

Pro zajištění zlepšování integrovaného systému managementu, jeho udržování, rozvoje a trvalého zlepšování stanovujeme následující politiku:

 • ZÁKAZNÍCI

Zdokonalujeme a upevňujeme systém práce se zákazníky, abychom byli zákazníky vnímáni jako spolehlivý partner. Spolehlivost vytváří důvěru, a proto naším cílem je prostřednictvím cílené a všestranné péče o kvalitu si tuto důvěru zasloužit a nadále ji prohlubovat.
Péče o kvalitu je v naší organizaci dynamická. Očekávání našich zákazníků se běžně vyvíjejí. Je proto naším úkolem systematickým sledováním a vyhodnocováním změny v požadavcích včas rozpoznat, abychom okamžitě reagovali, jako na nezbytnou podmínku, pro neustálý rozvoj našich výkonů.
Profesionální přístup, kvalita produktů a servisních služeb i způsob komunikace představují naši organizaci jako spolehlivého partnera našich zákazníků.
Kvalitu dodávaných služeb garantujeme dosažením a udržením potřebných profesních certifikací a oprávnění a trvalým růstem kvalifikace pracovníků. Vysokou úrovní kvality dodávaných služeb ve spojení s konkurenceschopnými cenami chceme trvale prohlubovat na všech úrovních spolupráce.

 • PRACOVNÍCI

Naší velkou devizou jsou pracovníci na potřebné profesní úrovni. Podporujeme jejich profesionální růst a způsobilost k plnění pracovních povinností.
Podporujeme u svých pracovníků vědomí, že každý je odpovědný za kvalitu své práce. Motivací chceme dosáhnout identifikaci potřeb a očekávání pracovníků a zvyšování jejich uspokojení z práce.
Zavazujeme se pravidelným školením systematicky zvyšovat odborné znalosti a odpovědnost pracovníků pro dodržování podmínek BOZP a ochrany životního prostředí na pracovištích společnosti.

 • DODAVATELSKÉ VZTAHY

Spolupracujeme jenom se spolehlivými a prověřenými dodavateli — z tohoto důvodu je hodnotíme, vybíráme a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby splnili všechna naše očekávání.K zajištění všech požadavků a potřeb našich zákazníků chceme dále rozvíjet strategické partnerské vztahy s dodavateli produktů a služeb na bázi oboustranné výhodnosti, tj. nejen sdílení zisků, ale i případných ztrát. Do integrovaného systému managementu začleňujeme a vhodně řídíme procesy zajišťované externě. Od našich dodavatelů budeme požadovat bezpodmínečného vyhovění nárokům požadované kvality a včasnosti jimi prováděných prací. Uplatňovat šetrný přístup k životnímu prostředí a dodržování bezpečnostních předpisů.

 • KOMUNIKACE

Otevřená a neformální komunikace mezi všemi pracovníky je dalším základem úspěchu naší společnosti při uspokojování potřeb našich zákazníků. Komunikace s externími zainteresovanými stranami, přijímání podnětů a reagování na ně.

 • PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Vytváříme pro naše pracovníky na stavbách důstojné pracovní, hygienické a bezpečné pracovní prostředí, které je předpokladem neustále se zlepšujícího uspokojování potřeb našich zákazníků.

 • OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nejvýznamnějším environmentálním aspektem vyplývajícím z činnosti společnosti je produkce stavebních odpadů. Naše environmentální aspekty sledujeme v rámci registru environmentálních aspektů, hodnotíme jejich závažnost a realizujeme opatření ke snížení jejich dopadů.
Vedení společnosti se zavazuje k aplikaci a naplňování základních principů trvale udržitelnosti v oblasti environmentu. Toho chceme dosáhnout prostřednictvím snižování produkce odpadů při všech našich činnostech, zajistit třídění odpadů a bezpečné nakládání s odpady včetně jejich zneškodnění.
Pravidelně vyhodnocujeme náš environmentální profil společnosti a přijímáme opatření k jeho zlepšování.
Zavazujeme se k ochraně životního prostředí, včetně prevence znečišťování a dodržování všech závazných povinností, ke kterým se společnost zavázala a které se na ni vztahují v souvislosti s životním prostředím. 

 • VZTAH K BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Nejvýznamnějšími pracovními riziky spojenými s našimi činnostmi jsou rizika vyplývající z výstavby, revizí, servisu a oprav výtahů a výroby výtahových rozvaděčů a elektro komponentů.
Zavazujeme se k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP. Identifikovaná pracovní rizika neustále sledujeme v rámci registru pracovních rizik, hodnotíme jejich závažnost a přijímáme opatření k odstranění či eliminaci těchto rizik.
Zavazujeme se zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví.
Zavazujeme se k projednávání oblasti BOZP s pracovníky a k zajištění jejich spoluúčasti při řešení otázek BOZP prostřednictvím zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP.
Pravidelně vyhodnocujeme náš bezpečnostní profil a přijímáme opatření k jeho zlepšování.

 • NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

Tou schválenou a vyhlášenou Politikou kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Politika ISM) se zavazujeme neustále zlepšovat zavedený integrovaný systém managementu.
Zlepšování kvality a péče o životní prostředí a o zdraví našich zaměstnanců chápeme jako stálý a systematický proces.

STARP stavební firma s.r.o. - ID 95413761 - Garantovaný záznam
K Řeporyjím 8, Praha , 15500

Jsme stavební firma v Praze. Nabízíme veškeré stavební práce. Komplexní inženýring, vodovodní a kanalizační  přípojky a řády, výstavba komunikací a dětských hřišť. 

AUTO-O.K. s.r.o. - ID 89125094 - Garantovaný záznam
Vrázova 2626/16, Cheb, 350 02

Poskytované služby zákazníkům STK Cheb

 • technické prohlídky osobních, dodávkových a nákladních vozidel do celkové hmotnosti 3500 kg (M1, N1)
 • technické prohlídky všech kategorií motocyklů (L)
 • technické prohlídky přívěsných vozidel do celkové hmotnosti 3500 kg (O1, O2)
 • technické prohlídky traktorů a jejich přípojných vozidel (T, OT )
 • evidenční kontroly
 • technické kontroly vozidel po individuální přestavbě na plyn (LPG nebo CNG)
 • technické kontroly osobních, dodávkových a nákladních vozidel do 3500 kg, individuálně dovezených ze zahraničí
 • technické kontroly po přestavbách osobních, dodávkových a nákladních vozidel do 3500 kg
 • technické prohlídky vozidel na přání zákazníka
 • prodej ekologických plaket do ekologických zón v SRN

POBOČKA:

AUTO-O.K. s.r.o. - Anglická 2863, Aš

Jiří Bydžovský - HODINOVÝ MANŽEL - ID 94762266 - Garantovaný záznam
Mentzlova 166, Trutnov-Voletiny, 541 01

Jako hodinový manžel nabízím převážně drobné  i odborné opravy, montážní práce, opravy kapajících kohoutků, čištění a zprovoznění odpadů, montáže baterií, dřezů, umyvadel, WC, drobné instalatérské práce, opravy a instalace elektrických zásuvek, vypínačů, instalace svítidel, výměna žárovek, sádrování, štukování, odstranění staré malby, montáž dveří a obložek, nátěry dveří, oken, radiátorů vymalování bytu či domu, hrabání listí, sekání trávy a další.  

Imrich Šara - stavební práce - ID 91303789 - Garantovaný záznam
Mistřice 49, Mistřice, 687 12

Firma Imrich Šara se sídlem v Mistřicích v okrese Uherské hradiště se zabývá komplexní stavební činností. Nabízíme rekonstrukce bytů a rodinných domů v Uherském Hradišti a okolí a také jejich stavbu.  Máme školené zedníky, instalatéry, elektrikáře a mnoho dalších specialistů, kteří Vám podle Vašeho projektu postaví cokoliv, co budete chtít. Důraz klademe na profesionální, rychle a kvalitně provedenou práci.  Nabízená činnost: - komplexní stavební činnost - rekonstrukce bytů a rodinných domů - zednická činnost - instalatérská činnost - elektrikáři - omítky a štuky - výkopové práce - zámková dlažba - bourací práce a demolice staveb - zemní práce. a další.

PRONÁJEM PLOŠINY A VÝŠKOVÉ PRÁCE - Daniel Jelínek - ID 92534832 - Garantovaný záznam
Východní 165/22, Plzeň-Valcha, 301 00

Nabízíme veškeré výškové práce, čištění fasád, okapů, svodů, opravy střech, instalace hromosvodů, veřejné osvětlení, instalaci světelné reklamy, klempířské práce, rizikové kácení a prořezy stromů a dále dle domluvy. Také nabízíme pronájem plošiny. 

Malnice 35, Postoloprty, 44001

Provozujeme brašnářství, sedlářství a čalounictví. Nabízíme čalounění veškerého nábytku, sedadel auto i moto. Dále opravy plachet přívěsných vozíků.

Stínící technika s.r.o. - ID 89384360 - Garantovaný záznam
nám. Osvobození 1, Kostice, 69152

Výroba a prodej interiérových žaluzií, plisé den a noc, plisé, venkovních rolet, markýz, sítí proti hmyzu, lamelových  dveří. Dále také prodej sekčních, rolovacích i dvoukřídlých vrat. Nabízíme nejširší sortiment interiérových roletek.

MIVOTOP s.r.o. - ID 89812726 - Garantovaný záznam
Krnovská 105/155, Opava, 74707

Nabízíme veškeré vodoinstalatérské, topenářské a plynařské práce. Instalace a servis tepelných čerpadel, klimatizací. Zajišťujeme veské služby v oblasti vodo-topo-plyn. 

Techem, spol. s r. o. - ID 99388412 - Garantovaný záznam
Počernická 272/96, Praha - Malešice, 10800

Jsme předním rozúčtovatelem spotřeby tepla a vody v ČR. Na českém trhu působíme již od roku 1993. Mezi našimi produkty naleznete indikátory vytápění, vodoměry, měřiče tepla a měřiče chladu, Techem Smart system, online služby. Stejně tak se zabýváme rozúčtováním nákladů na teplo a vodu.

Jan Pachl - SKLENÁŘSTVÍ - ID 89980643 - Garantovaný záznam
Dukelská 617, Domažlice , 34401

Provádím veškeré sklenářské práce, rámování, zasklívání, vrtání a broušení. Prodávám skla pro okna, dveře i výlohy či plexi a polykarbonát. Nabízím zrcadla, akvária a terária. Poskytuji pískování. Zajišťuji zasklívání balkónů a výrobu nerezových zábradlí.

Jan Vondráček - STAVEBNÍ PRÁCE - ID 95993202 - Garantovaný záznam
Tyršova 10, Studená, 37856

Nabízím veškeré zednické práce, stavební práce, obklady a dlažby, rekonstrukce domů a bytů, SDK konstrukce, fasádní práce a mnoho dalšího.

AKT STAV s.r.o. - ID 96315096 - Garantovaný záznam
Valentinská 1061/6, Praha, 110 00

Společnost AKT STAV s.r.o. se zabývá různými stavebními pracemi. Provádíme malířské a tapetářské práce, zednické práce, interiérové přestavby, rekonstrukce bytů a bytových jader, instalatérské práce, fasády, střechy, dokončovací práce a další.
 

DŘEVODŮM, s.r.o. - ID 99375294 - Garantovaný záznam
Korunní 2569/108G, Praha, 10100

Prodej a montáž oken a dveří. 

K.T.O. INTERNATIONAL spol. s r.o. - ID 91879432 - Garantovaný záznam
Slaná 74, Slaná u Semil, 512 01

Společnost K.T.O. International spol. s r.o. byla založena v roce 1992 dvěma společníky (bratry) Karlem a Václavem Otčenáškem. 

Jelikož oba bratři žili v USA a Kanadě, firma se specializovala na dovoz stavebních materiálů ze zámoří. Centrální sklady byly umístěny v Hradci Králové a byly zakládány další distribuční místa v ČR a SR. Hlavní dovozové komodity byly trubní systémy PVC – CPVC a fasádní systémy Vinyl Siding. Postupně se sortiment rozšiřoval o další materiály z Evropy (měděné  potrubí a tvarovky). Po vyhodnocení situace na trhu se nabídka doplnila o kompletní topenářský materiál a od  roku 2007 také o sanitu a vybavení koupelen.

Široký sortiment průběžně aktualizujeme o novinky v jednotlivých oborech a o inovace jednotlivých výrobců.

V současné době firma provozuje 9 prodejních skladů – Třebechovice p. O., Hradec Králové, Liberec, Semily, Praha, Ostrava, Olomouc, Brno. Základní kapitál společnosti je 25 mil. Kč. Společníky jsou Václav Otčenášek a Lukáš Ráček.  Roční obrat se pohybuje nad 300 mil. Kč.

Cílem firmy je obsluha zákazníků z řad živnostníků, stavebních a obchodních firem a investorů. Jedná se hlavně o průběžné nebo ucelené dodávky zboží, dopravu a technické poradenství.

Našim partnerům nabízíme osobní přístup, odborné služby a dlouhodobou spolupráci podpořenou pravidelnými akcemi a odbornými školeními.

POBOČKA:

K.T.O. INTERNATIONAL spol. s r. o. - Orlická 245, Třebechovice pod Orebem

Alfa Container Rent s.r.o. - ID 99419931 - Garantovaný záznam
Zádveřice 425, Zádveřice-Raková, 763 12

Společnost Alfa Container Rent s.r.o. se zabývá pronájmem kontejnerů, mobilního oplocení i mobilních toalet. Očekávat můžete pronájem za přijatelné ceny.
Máme provoz v Zádveřicích u Zlína i v Praze, proto poskytujeme služby po celé České i Slovenské republice
Máme připraveno zhruba 900 kontejnerů - sanitární, obytné i skladovací. Na výběr je více různých typů a velikostí kontejnerů. Využití mají jako mobilní vrátnice, šatny, kanceláře nebo zázemí pro sezónní kavárnu, bistro.

Zajistíme dopravu, montáž i vnitřní zařízení kontejnerů, dle Vašich požadavků.
Pronájem mobilních toalet. Téměř kamkoliv je možné instalovat mobilní WC, využití mají hlavně na stavbě, zahradě a veřejných, kulturních akcích.
Je možné si domluvit krátkodobý i dlouhodobý pronájem.
V případě zájmu zpracujeme nezávazně kalkulaci ceny i návrh umístění. Zajistíme instalaci, pravidelný servis i údržbu a desinfekci.
Pronájem mobilního oplocení. Mobilní plot je vhodný všude kde je třeba zabránit vstupu nebo vymezit vstup do konkrétních prostor - např. na stavbě nebo v průmyslových areálech. Nízké oplocení řeší usměrnění a organizaci pohybu osob - vhodné pro kulturní a společenské akce.
Zajišťujeme i dopravu a montáž i demontáž přímo na místě.

TRANSPORTNÍ TECHNIKA TŮMA s.r.o. - ID 99462887 - Garantovaný záznam
Ruská 513/62, Ostrava, 703 00

Trasportní Technika Tůma s.r.o.

Jsme certifikovaný partner firmy FESTO, smluvní partner mezinárodní společnosti Ammeraal Beltech a rovněž distributorem zahraničních firem Märtens a Movex. V krátkých termínech dodáme díly pro údržbu, opravy a odstranění  poruch Vašich strojních zařízení. Poskytneme technické konzultace v  sortimentu našich dodávek. Projektujeme a zajišťujeme komplexní  dodávky techniky stlačeného vzduchu a pásových dopravníků.

Dodáme Vám všechno pro pohony a pneumatické rozvody:

 • ozubené, ploché a kulaté řemeny
 • klínové řemeny
 • tažné řemeny
 • valivá ložiska
 • těsnící prvky
 • o-kroužky
 • gufera
 • transportní pásy
 • gumotextilní pásy
 • pneumatické prvky
 • článkové dopravníky
 • řetězy
 • pojezdová kola
 • pružiny
 • segerovky umělohmotná vedení a profily
Karel Hampl - elektroinstalace a elektro-revize - ID 90271278 - Garantovaný záznam
Polská 2186, Kladno, 272 01

Nabízím montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů.

Zdeněk Šamša - instalatérské a topenářské práce - ID 89227261 - Garantovaný záznam
Ladislava Vágnera 140/8, Benátky nad Jizerou, 29471

Nabízím instalatérské a topenářské práce. Instalace vody, topení, klimatizace. Prodej a servis kotlů na pelety a podlahového topení. 

AUTOSERVIS R + R, s.r.o. - ID 95261229 - Garantovaný záznam
Kubelíkova 151/64, Liberec, 460 08

Nabízíme:

 • pneuservis, prodej disků a pneumatik
 • opravy vozů všech značek
 • prodej náhradních dílů
 • diagnostika
 • geometrie
 • zajištění STK a emisí
 • výměna autoskel
 • servis klimatizací

Firmám nabízíme kompletní servis jejich vozového parku.

Remestav s.r.o. - ID 94687689 - Garantovaný záznam
Březová 362, Dubí - Mstišov, 41703

Jsme stavební firma. Nabízíme výstavbu domů a bytů, rekonstrukce, fasády, bourací práce, inženýring, sádrokartony a obkladačské práce. 

Krefty 451, Nosislav, 691 64

Nabízím veškeré vodoinstalatérské, topenářské a plynoinstalační práce. VODO- TOPO-PLYN. Drobné montáže, opravy a rekonstrukce bytů. Nabízím také  celkovou rekonstrukci vody, topení a plynu.

Arpoko s.r.o. - ID 90953436 - Garantovaný záznam
Dobřenice 208, Dobřenice, 50325

Zabýváme se opravami a servisem čerpadel, průmyslových armatur a kotelen. Provádíme také seřizování pojistných ventilů. Zaměřujeme se i na výrobu atypických tlakových aparátů a dodávku náhradních dílů pro různé typy zařízení.

D-PRODUKT, s.r.o. - ID 94105037 - Garantovaný záznam
Petra Bezruče 293, Velká Hleďsebe, 354 71

Společnost D-PRODUKT, s.r.o. se zabývá revitalizací panelových domů, rekonstrukcí občanských a bytových staveb, výstavbou rodinných domů, prodejem a montáží stavebních výplní. Společnost vznikla v roce 1996, kdy byla zapsána u krajského soudu v Plzni pod názvem ZDP – DŘEVOPRODUKT, s.r.o. V roce 1998 byla přejmenována na D-PRODUKT, s.r.o. a následně byla odkoupena rodinnou Königů, kteří ji vlastní dodnes. Jedná se tedy o rodinnou firmu.

V počátku existence byla firma zaměřena na prodej a montáž stavebních výplní renomovaných výrobců. V průběhu let se začala orientovat na revitalizace panelových domů a další typy staveb. Společným jmenovatelem těchto zakázek je orientace na snižování energetické náročnosti budov.

Vážení zákazníci, dnes jsme schopni Vám nabídnout kompletní škálu stavebních prací, ať už s pomocí našich kmenových zaměstnanců nebo prostřednictvím týmu prověřených subdodavatelů.

To, co se ale od počátku existence D-Produktu nezměnilo, je naše firemní filosofie, kde je na prvním místě spokojenost zákazníka. Tomu přizpůsobujeme všechny naše služby.
 

J.S.INSTAL vodo topo plyn - ID 97657426 - Garantovaný záznam
Mlýnská 193, Žlutice, 36452

JS INSTAL - Topení - voda - plyn

Česká firma Josef Sedláček J.S. INSTAL se zaměřuje na 3 související oblasti – voda, topení, plyn. V tomto oboru působí již více než 15 let, konkrétně od roku 2000. Společnost J.S. INSTAL je pokračovatelem firmy Věroslav Šiman Plynoservis Žlutice. Dlouhodobě zaměstnáváme zkušené odborníky – topenáře, vodoinstalatéry i plynaře, kteří jsou zároveň servisními mechaniky. Firma sídlí v obci Žlutice u Karlových Varů a působí v širokém okolí, především v Karlovarském kraji.

Voda, topení, plyn – Karlovarský kraj a okolí

Služby v oblasti vodo – topo – plyn tedy nabízíme hlavně v Karlovarském kraji. Ve Žluticích u Karlových Varů máme veškeré zázemí. Kancelář, skladové prostory, dílnu i prodejnu. Prodáváme zde kvalitní rozvody a další zboží, které sami běžně používáme při instalacích. Doporučujeme odolné materiály (měď, ocel, pevný plast, pozinkované rozvody apod.). Podívejte se tedy na přehled našich služeb:

 • vodoinstalace – kompletní rozvody vody v různých objektech, domovní vodárny, výměna vodoměrů, kanalizační a odpadní rozvody, další instalatérské práce i následný servis a pravidelná údržba
 • plynařské práce – výměna potrubí, plynové rozvody, rekonstrukce kotelen, montáže nových kotlů a další plynařské práce
 • topenářské práce – nové rozvody topení, rekonstrukce stávajícího topení, podlahové vytápění, montáž otopných těles a další topenářské práce

Poradíme vám, navrhneme optimální řešení, namontujeme nové rozvody, vše zabezpečíme, zkontrolujeme a po dohodě k vám budeme jezdit na pravidelný servis a údržbu. Ať už se jedná o vodu, topení či plyn, můžete se spolehnout na naši odbornost. Naši lidé mají mnohaletou praxi, jsou zruční a spolehliví.

Prodej obytných automobilů - Josef Hrachovec - ID 92591248 - Garantovaný záznam
V družstvu 422, Šenov, 73934

Prodej nových obytných automobilů Forster od německého výrobce EuraMobil. Nabízíme také záruční a pozáruční servis, opravujeme poškozené obytné automobily a karavany, ledničky, topné systémy Truma a satelitní systémy Teleco a Oystera.

Prodej obytných automobilů, náhradních dílů a příslušenství pro karavaning, které nabízíme včetně montáže.

Náhradní díly, doplňky, příslušenství objednávejte prosím emailem, doporučíme tak nejoptimálnější možnosti pro Vás.

INSTAX CREW s.r.o. - ID 96870084 - Garantovaný záznam
Rybná 716/24, Praha, 11000

Nabízíme veškeré služby pro firemní i soukromé klienty. Jsme dlaždiči, obkladači, instalatéři, topenáři, zedníci.  

Provádíme interiérové přestavby, rekonstrukce bytových jader, rekonstrukce panelových domů a stavby základových desek.

Vlastimil Svoboda - ID 93751248 - Garantovaný záznam
Nový Dvůr 913, Heřmanův Městec, 53803

VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ - KLIMATIZACE - REKUPERACE  

Zabýváme se projektováním, kompletními dodávkami, instalacemi a oživováním celků vzduchotechniky, rekuperace, včetně chlazení, topení a regulace. Návrhy a projekty vzduchotechnických zařízení, klimatizace a rekuperace provádíme dle požadavků zákazníka.  

Realizace zařízení vzduchotechniky, chlazení a klimatizace provádíme v rozsahu dle zadání, včetně měření a regulace. Dodávky vzduchotechniky realizujeme komplexně.

Zajišťujeme také záruční a pozáruční servis, a to  ve všech typech objektů - rodinné domy, kanceláře, průmyslové objekty atd.

Jiří Karásek - ID 96781756 - Garantovaný záznam
Smetanova 616, Hronov, 54931

Nabízím poradenství v oblasti požární ochrany a revize hasících přístrojů.

HLADÍK a MLADÍK s.r.o - ID 96089276 - Garantovaný záznam
Mistrovice 58, Nový Oldřichov, 47113

Provádíme vysokotlaké a strojní čištění kanalizací (průměr 30-300mm).  

Čištění odpadů v domácnostech, ležaté domovní i venkovní kanalizace a dešťových svodů.  

Nabízíme prohlídku potrubí kamerou a pořízení videozáznamu.  Nonstop havarijní servis pro Liberecký a Ústecký kraj.

Izolace Daňhel, s.r.o. - ID 91833142 - Garantovaný záznam
Petrovice 27, Petrovice, 67201

Působíme v oblasti izolatérství a pokrývačství. Naši pracovníci jsou vyučeni v oboru a dbáme o to, aby se jejich kvalifikace neustále zvyšovala. Jsou skutečnými profesionály ve svém oboru. Precizně odvedená kvalitní práce, kterou za sebou nechávají, je toho důkazem. K dobré práci samozřejmě patří také zásady, jako jsou nenadhodnocování zakázek či práce s kvalitními materiály a doplňky. Na prvním místě je pěkná funkční střecha, která je sama o sobě vítanou reklamou a doporučením. Prioritou je samozřejmě spokojenost zákazníka.

Václav Kotlan - ID 91820622 - Garantovaný záznam
Kostelní 741, Stod, 333 01

Provádíme domovní a průmyslové instalace.

TOPMONT INSTAL s.r.o. - ID 99271566 - Garantovaný záznam
Lískovec 490, Frýdek-Místek, 738 01

Firma TOPMONT INSTAL s.r.o. má dlouholeté zkušenosti v oboru voda, plyn a topení. Instalatérské práce provádíme v bytových i nebytových prostorech, v rodinných i panelových domech, ve firemních a průmyslových objektech. Samozřejmosti je záruka na naší práci, protože používáme jenom kvalitní a atestovaný materiál.  

Poskytované služby: vodoinstalatérské práce, vodovodní přípojky a kanalizace, topenářské práce, podlahové vytápění a otopné tělesa, tepelné čerpadla, kotle na tuhá paliva, plynové kotle, solární kolektory, plyn, plynové instalace a klimatizace.

SVOBODA STŘECHY - ID 89501035 - Garantovaný záznam
Nová Farma 471, Teplá, 36461

PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠÍ STŘECHU  

Zabýváme se realizací střech, klempířskými a pokrývačskými pracemi.

František Král - ID 90230149 - Garantovaný záznam
Nová čtvrť 229/17, Přerov, 75002

Nabízím klempířské i pokrývačské práce. Provádím montáže střešních fólií a izolaci střech, pokládku střechy, opravu střechy a střešní krytiny.

Jaromír Břeň - prodej a servis kol - ID 91798405 - Garantovaný záznam
Pálená 145, Polička-město, 57201

Jmenuji se Jaromír Břeň a jsem hlavní silou v našem obchodě. Cyklistice se věnuji dlouhodobě. To jako aktivní jezdec, tak i po odbnorné stránce. Mám za sebou dlouholeté zkušenosti i ze zahraničí, neustále se vzdělávám a sleduji moderní trendy.

JCA STAVEBNÍ s.r.o. - ID 98068835 - Garantovaný záznam
V zahradách 110, Mariánské Radčice, 435 32

Česká firma JCA byla založena v roce 1993 a jako společnost s ručením omezeným, registrována dne 07.04.1994.

Díky materiálně-technickému zázemí a dlouholetým zkušenostem našich zaměstnanců jsme schopni rychle a pružně řešit jakékoliv potřeby našich obchodních partnerů v celém spektru poskytovaných služeb.

Za dobu svého působení jsme již prováděli služby v oblasti BOZP a PO pro řadu významných firem na území celé České republiky. V současné době naše společnost zajišťuje služby v oblasti BOZP a PO pro více než 100 firem po celé České Republice. Reference společnosti jsou dostupné na stránkách www.jca-bezpecnost.cz.

Pro účinné řízení firmy a poskytování služeb disponujeme potřebnými softwarovými nástroji a programovým vybavením, na zakázku jsme schopni zajistit i zprostředkování dalších činností či produktů.

Tradice, kvalita služeb a snaha maximálně uspokojit zákazníka. Takto lze zhodnotit činnost společnosti, která v roce 2018 oslavila své pětadvacáté výročí od založení. Za tuto dobu se dostala společnost do povědomí mnoha významných firem, známých na celém území České republiky.

Rozsah našich služeb v oblasti předmětu podnikání je omezen pouze požadavky obchodních partnerů, jelikož společnost je schopna kreativně přizpůsobit poskytované služby dle specifických nároků toho kterého zákazníka.

Naše společnost je pravidelně certifikována na systém managementu kvality splňující požadavky ČSN EN ISO 9001 v oboru bezpečnostně technické služby v oblasti bezpečnosti práce a technicko – organizační činnost v oblasti požární ochrany.

POBOČKA:

 • JCA-BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA - V zahradách 110, 435 32 Mariánské Radčice
SPRÁVA MAJETKU MĚSTA STŘÍBRA, s.r.o. - ID 91345278 - Garantovaný záznam
Nerudova 1009, Stříbro, 349 01

NABÍDKA SLUŽEB:

 • Správa bytového fondu
 • Vedení komplexní účetnické agendy vlastníkům bytů, společenstvím vlastníků, bytovým a nájemním družstvům
 • Práce plošinami AVIA a NISSAN – opravy veřejných osvětlení, reklam, nátěry okapů, střech apod. až do výšky 20 m
 • Kontejnerovou dopravu materiálů včetně pronájmu kontejnerů – odvoz odpadů, suti, dovoz písků, štěrků, stavebních materiálů
 • Prodej štěrků a písků
 • Sekání trávy
 • Zimní údržba komunikací a objektů
 • Čištění a údržba komunikací
 • Drobné vodoinstalatérské práce
 • Zemní práce menšího rozsahu
Miroslav Chromečka - ČALOUNICTVÍ - ID 97670038 - Garantovaný záznam
Radotínská 41/14, Praha - Velká Chuchle, 159 00

Čalounictví - rekonstrukce starožitností, obnova moderního nábytku. Klasické pojetí práce a obnova starých mistrů. Sedací soupravy. Výroba matrací. Čalounění autosedaček. Sedáky na venkovní nábytek. Markýzy, stany venkovní. Čalouním do látek, koženek a hlavně i do přírodní kůže.

ELIT PLUS CZ s.r.o. - ID 89265870 - Garantovaný záznam
Vlkov 6 , Nová Paka, 509 01
Jsme elektroinstalační firma zabývající se kompletními pracemi v oboru elektro. Zabýváme se průmyslovými elektroinstalacemi, instalacemi rodinných domků a provozoven. Provádíme všechny elektrikářské práce jako např. opravy a výměny jističů, opravy spotřebičů i rekonstrukce elektrických rozvodů. Tedy vše od drobných elektrikářských oprav po rozsáhlé montáže či revize. Zárukou kvalitně odvedené elektrikářské práce jsou naši zkušení elektrikáři s dlouholetou praxí v oboru. Každý z nich má splněny všechny státem stanovené zkoušky. Našim zákazníkům nasloucháme a snažíme se co nejvíce vyhovět jejich individuálním požadavkům.
Kardany, spol. s r.o. - ID 88988983 - Garantovaný záznam
Kpt. Jaroše 79, Velká Bíteš, 59501

Firma Kardany, spol. s r.o. působí na českém podnikatelském poli od 1. 2. 2000. Vznikla odkoupením technologického vybavení strojů a zařízení včetně know how zahraničního zastoupení firmy GKN – Service Austria GmbH, pobočka Brno, kde tato firma úspěšně působila několik roků. Kardany, spol. s r.o. sídlí v rekonstruovaných prostorách ve Velké Bíteši ulici Kpt. Jaroše 79 (areál firmy Autoimpex).

Firma je vybavena klasickými obráběcími stroji, má svařovací pracoviště vybavené svářecím poloautomatem a pracoviště pro vyvažování kardanových hřídelí, osazené vyvažovacím zařízením od firmy CEMB.

Zajišťujeme servis a opravu dle požadavků zákazníka. Opravy jsou prováděny běžně na počkání, popř. do druhého dne. U atypických kardanů v závislosti na dodání náhradních dílů od českého dodavatele.

ZEAS AGRO a.s. RÁBÍN - ID 89267728 - Garantovaný záznam
Malovice 31, Malovice, 384 11

Zabýváme se výrobou zemědělských a rostlinných produktů, dále opravy zemědělské techniky a traktorů. Nabízíme sezónní brigády. Zaměřujeme se na pěstování obilovin pro krmné účely potravinářství a osiva, chov skotu, ovocnářství. Nabízíme postřik obilovin, řepky a ostatních polních plodin.

ELEKTROMONTÁŽE s.r.o. - ID 89899188 - Garantovaný záznam
Polní 450, Lety, 252 29

Snažíme se být slušnou, spolehlivou a seriózní českou firmou, kde má podání ruky váhu smlouvy. Bezpečnost a efektivita práce pro nás vždy byla na prvním místě a inovace jsou tedy nedílnou součásti firmy Elektromontáže s.r.o. Velkou část zisku vracíme do investic ve firmě, zejména do mechanizace, techniky a budování pracovního zázemí.

KRÁL PM CENTRUM s.r.o. - ID 93396226 - Garantovaný záznam
Chebská 79/23, Plzeň, 322 00

Firma KRÁL PM CENTRUM s.r.o. je montážní a obchodní firma. Byla založena v roce 1990 jako rodinná firma a od roku 1998 je právnickou osobou. Mezi hlavní pilíře firemní filosofie patří maximální uspokojování rostoucích nároků zákazníků, osvojování nových technologií a soulad s požadavky přicházejícími nově z Evropské unie. Na firmu jsou navázáni ti nejlepší odborníci mnoha  stavebních profesí a nedávno došlo k jejímu většímu rozšíření. Odborně zdatní zaměstnanci, disponující všemi potřebnými oprávněními a nadstandardní certifikací, jsou schopni plnit mimořádně náročné úkoly. Reagujeme na požadavky dneška — spolupracujeme s rozhodujícími dodavateli a citlivě dbáme na ochranu životního prostředí.  Činnost firmy obecně rozdělujeme do dvou základních větví — na dvě střediska: Středisko Plzeň a Středisko Kralovice. Ve vlastním areálu, v Kralovicích č.p. 905, provozujeme prodejnu stavebního materiálu.

POBOČKY:

 • KRÁL PM CENTRUM s.r.o. - Plzeňská tř. 519, Kralovice 
 • KRÁL PM CENTRUM s.r.o. - Plzeňská tř. 905, Kralovice
 • UBYTOVNA KRALOVICE - Plzeňská tř. 617, Kralovice
Z&D STAVBY, s.r.o. - ID 92341199 - Garantovaný záznam
K Bělidlu 568, Trutnov, 541 02

Soukromá firma Z&D stavby, s.r.o. vznikla 6. ledna 2006 jako nástupnická organizace sdružení Zieris – Dvořák, které vzniklo 2. dubna 1990. Všichni pracovníci disponují bohatými zkušenostmi z provádění staveb vodovodních a kanalizačních sítí včetně vodohospodářských objektů a čistíren odpadních vod.

Realizujeme kompletní dodávky staveb na klíč, modernizace, rekonstrukce, opravy poruch a údržbu vodohospodářských objektů. Provádíme výstavbu čistíren odpadních vod, vodojemů, čerpacích stanic včetně objektů. V neposlední řadě se zabýváme instalatérskými pracemi uvnitř objektů jakož i zhotovením venkovních kanalizačních a vodovodních přípojek.

Firma je vybavena jak technikou k provádění zemních prací, tak i potřebným montážním zařízením. Při provádění zemních prací dbáme na úpravu staveniště do původního stavu.

Při provádění sítí využíváme nejmodernějších technologií jakož i materiálů dle požadavků investora. Disponujeme vybavením pro práci se všemi druhy potrubí (litina, kamenina, plast atd.) a se všemi druhy armatur.

Stavby, které jsme provedly byly provedeny v dobré kvalitě a v dohodnutých termínech. Ze strany objednatelů byla oceněna kvalita, odbornost a včasnost staveb prováděných pracovníky naší firmy. Z toho je patrno, ze firma Z&D Trutnov disponuje takovou stavební kapacitou, která je zárukou včasného a kvalitního provedení staveb vodohospodářského a ekologického charakteru. Máme zkušenosti s realizací všech druhů staveb. Velkým kladem jsou zkušenosti získané dlouholetou praxí v oboru. Za celou dobu své existence firma neměla závažnou reklamaci.

EICHLERBUS s.r.o - ID 96659912 - Garantovaný záznam
Benešovská 45, Divišov, 257 26

Eichlerbus s.r.o. je rodinná firma zabývající se individuální dopravou osob v tuzemské, zahraniční, kongresové a incomingové dopravě. 

Naším hlavním zájmem je bezpečnost a spokojenost našich klientů, proto jsme rozšířili naše služby o servisní činnost tak, aby naše autobusy byly vždy spolehlivé a v řádném technickém stavu.

TRUCK CENTRUM LADMAN s.r.o. - ID 93460385 - Garantovaný záznam
Ke kněžihorce 180, Kojetice u Prahy, 250 72

Firma byla založena před 15-ti lety panem Bohumilem Ladmanem - Sídlo společnosti bylo vybudováno v Kojeticích u Prahy ulice Moravcova 28. Pod názvem Truck Centrum Ladman s.r.o., funguje firma od roku 2007. Během svého dlouholetého působení na trhu má firma tisíce spokojených zákazníků jak u nás, tak i v zahraničí.

Zabýváme se výkupem a prodejem nákladních vozidel všech značek a typů pojízdných, bouraných i jinak poškozených, dále pak přívěsů, návěsů a ostatní dopravní techniky. Dalším odvětvím naší společnosti je prodej náhradních dílů na veškerá nákladní vozidla a to jak použitých tak i nových. Další činností je i servis pro tato vozidla a dopravní techniku. Podrobnější informace naleznete na našich stránkách, které jsou jednotlivě rozděleny dle oborů a našich služeb.

Přijďte si vyzkoušet flexibilitu naší společnosti, naše služby i odborné poradenství. 

Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vás.

Ungrmat, s.r.o - ID 96467070 - Garantovaný záznam
Masarykova 129, Rajhrad, 66461

Firma Ungrmat, s.r.o., kterou naleznete v Rajhradě, byla založena v roce 1997 panem Ladislavem Ungrem. Rodinnou firmu převzala jeho dcera, paní L. Kaplanová s panem Kaplanem, kteří dnes stojí ve vedení firmy. Firma Ungrmat, s.r.o. se zabývá prodejem domácích potřeb a montáží voda-topení-plyn, včetně stavebních prací.

Ať už jste řemeslník, nebo jen domácí kutil. Ať stavíte nový dům, renovujete nebo rekonstruujete, bez kvalitního dodavatele domácích a hospodářských potřeb se neobejdete.

V naší prodejně naleznete široký sortiment nejen domácích potřeb, ale také zahrádkářské a hospodářské potřeby, spojovací materiál, šrouby, vruty, hřebíky. Seženete u nás barvy, laky i malířské potřeby. K dispozici máme také ruční, AKU a elektrické nářadí pro použití v domácnosti i na zahradě. Prodáváme také popelnice, poštovní schránky, stavební kolečka, zkrátka mnoho nezbytných věcí, které využijete v každém domě, dílně či zahradě.

Nabízíme kvalitní ruční i stavební nářadí pro práci na stavbě i v dílně. Dodáváme vodoinstalační materiál pro rozvody vody, topení a plynu. Nejen to, ale i mnoho dalšího, seženete ve firmě Ungrmat, s.r.o. sídlící v Rajhradě u Brna.

Poskytujeme také komplexní servis v oblasti vodoinstalace a topenářství. Zajišťujeme dodávku, montáž, opravy a rekonstrukce vody, kanalizace nebo plynu. Jsme v této oblasti spolehlivými odborníky – využijte naši dodávku a realizaci topení a ohřevu vody, armatur, odpadních systémů nebo rozvodů. Montujeme také plynová a elektrická zařízení do vaší domácnosti.

Naše firma nabízí i veškeré stavební práce včetně výstavby RD. Nejenom výstavba nových rodinných domů, ale i jejich rekonstrukce je naší doménou – pokud jste se rozhodli zamezit tepelným ztrátám na vašem domě, je pravý čas pro zateplení domu. Pokud toužíte po nové zámkové dlažbě nebo realizaci nové fasády, neváhejte se na nás obrátit! Dle poptávky jsme schopni reagovat na různé zakázky!

Najdete nás na ul. Masarykova 129, Rajhrad ve dvoře za Zdravotním střediskem.

TESMA JAROMĚŘICE s.r.o. - ID 98710162 - Garantovaný záznam
Nádražní 1160, Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51

TESMA Jaroměřice s. r. o. vznikla 25. listopadu 1999. Byla založena Městem Jaroměřice nad Rokytnou jako společnost poskytující technické služby městu a i dalším subjektům. Společnost sídlí ve vlastním areálu na Nádražní ulici v Jaroměřicích nad Rokytnou (směr Popovice). 

Nabízíme Vám následující služby:

 • PRÁCE SE STAVEBNÍMI MECHANISMY
 • ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST
 • OBCHODNÍ ČINNOST
 • SPRÁVA NEMOVITOSTÍ; PRONÁJEM PARKOVACÍCH A SKLADOVÝCH PLOCH
 • PROVÁDĚNÍ, ÚDRŽBA, OPRAVY A ÚPRAVY KOMUNIKACÍ, VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, VEŘEJNÉ ZELENĚ, DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A KANALIZACÍ
 • PODNIKÁNÍ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
 • POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB
 • PROVOZOVÁNÍ TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ A ORGANIZOVÁNÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI - KOUPALIŠTĚ JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU
 • ZÁMEČNICTVÍ, NÁSTROJÁŘSTVÍ
 • ZEDNICTVÍ
 • HOSTINSKÁ ČINNOST
Daniel Zikmund - ID 96583272 - Garantovaný záznam
Zahrádky 37, Zahrádky, 47101

Provádím výstavbu bytových a nebytových budov, výstavbu plotů, rekonstrukce koupelen, zámkové dlažby, veškerou zednická činnost.

HORÁCI STAV s.r.o. - ID 90644836 - Garantovaný záznam
Potoční 597, Nový Jičín, 74101

Zabýváme se výstavbou rodinných domů.

Provádíme zateplení fasád, obkladačské a tesařské práce.

Josef Gábor - ID 98772238 - Garantovaný záznam
Lukavec 128, Lukavec, 41002

Naše firma sídlící v okrese Litoměřice nabízí svým zákazníkům veškeré elektroinstalační práce včetně revizí. Součástí naší činnosti jsou také opravy a repase stavebních rozvaděčů a výměna zásuvek svítidel vypínačů. Dále také elektrocentrály, elektrocentrály pro firmy a náhradní zdroje.

RI OKNA Bzenec - ID 98113975 - Garantovaný záznam
Na bažantnici 1554, Bzenec, 696 81

Výroba a montáž plastových, hliníkových a dřevěných oken a dveří.

Tradici výroby oken a dveří rozvíjíme ve společnosti RI OKNA již více než dvacet let. Vyladili jsme výrobní postupy a nadále je zdokonalujeme. Naučili jsme se chápat potřeby zákazníků a vycházet jim vstříc.

Základem naší práce je vaše spokojenenost a dlouholeté partnerství.

Přejeme si, abyste byli dlouhodobě spokojeni s fungováním našich výrobků. Proto pozorně nasloucháme vašim přáním, otázkám i pochybnostem. Poskytujeme pravdivé a otevřené informace o vlastnostech našich oken a dveří. Spolupracujeme s vámi na architektonickém řešení, abychom zohlednili individuální charakter vašeho domu nebo bytu.

Každý vyrobený kus podrobujeme systematické kontrole, takže naše linky opouští v dokonale funkčním stavu. Zkušené montážní týmy odvádějí kvalitní práci. Dík husté síti servisních pracovišť vám jsme nablízku, kdykoliv potřebujete poradit nebo pomoci s nějakým problémem.

Takové jsou tradiční vlastnosti výrobků a služeb společnosti RI OKNA.

STK Turnov, s.r.o. - ID 98308417 - Garantovaný záznam
Nudvojovice 1681, Turnov, 511 01

Služby STK a měření emisí pro osobní, nákladní a přívěsná vozidla, motocykly a traktory.

Technické kontroly provádíme bez objednání u aut z dovozu a při stavbě a při přestavbě je třeba prohlídku objednat.

STAWO PŘEŠTICE s.r.o. - ID 94868602 - Garantovaný záznam
Komenského 75, Přeštice, 33401

Stavíme a rekonstruujeme rodinné a bytové domy, zateplujeme fasády a realizujeme stavby infrastruktury. Působíme v Plzeňském kraji i dalších oblastech. Vše zajistíme na klíč tak, abyste byli maximálně spokojeni a neměli se stavbou žádné starosti.

STIHL Daniel Anderle - ID 96690161 - Garantovaný záznam
Dobrovodská 2093/75, České Budějovice, 37006

Nabízíme:

Prodej a servis zahradní techniky STIHL. Prodej kompletního sortimentu STIHL. Servis všech značek zahradních sekaček, motorových pil, křovinořezů, vyžínačů, vertikutátorů, plotostřihů, ručního nářadí.

Broušení nožů a řetězů na plotostřih, pily, sekačky a traktory. Prodej vybavení na zahradu Fiskars.

Nabízíme

 • Prodej zahradní techniky STIHL
 • Servis zahradní techniky STIHL
 • Prodej kompletního sortimentu STIHL
 • Prodej vybavení na zahradu Fiskars
Goša Montaža Praha s.r.o. - ID 99448030 - Garantovaný záznam
Na poříčí 1071/17, Praha, 11000

Provádíme montáž, demontáž, opravy a zhotovování částí potrubí na stavbách a ve výrobních halách.

VMS elektro, spol. s r.o. - ID 94747403 - Garantovaný záznam
Krátká 642/1, Vyškov, 68201

Společnost VMS elektro, spol s r.o. se specializuje na montáž, opravy a údržbu vyhrazených elektrických zařízení nízkého a vysokého napětí v objektech třídy A. Také nabízíme projekční práce. 

Zajišťujeme projekční a elektro-montážní práce:

 • projekci a výstavbu elektrických vedení nízkého i vysokého napětí včetně trafostanic
 • opravy a úpravy stávajících rozvodů VN, NN a trafostanic
 • návrh, úpravy, dodání a montáž elektroměrových rozvaděčů přímého i nepřímého měření
 • návrhy a provedení rozvodů veřejného osvětlení
 • správu soukromých sítí VN, TS a VO včetně zajištění povinné údržby
 • držíme havarijní pohotovost a jsme schopni operativně řešit poruchy a havárie na rozvodném zařízení
 • provádíme revize elektrických zařízení
 • provádíme vyhledávání kabelových sítí
 • vlastníme oprávnění a provádíme práce na zařízení nízkého napětí pod napětím
 • vlastníme autorizace pro technologická zařízení staveb a techniku prostředí staveb
SUPERMONT, s.r.o. - ID 99851221 - Garantovaný záznam
Děpoltovická 19, Karlovy Vary, 36232

Supermont s.r.o. vznikl v roce 2009. Zabývá se prodejem a montáží následujících stavebních prvků – oken, dveří, vrat, bran, zimních zahrad, stínící techniky a dalších doplňků.

Zajišťujeme poradenství, zaměření, nákup výrobků přímo u výrobců, montáž a servis. Naši zaměstnanci a spolupracovníci mají dlouholetou praxi ve svých profesích.

Technické služby města Hostinné, p. o. - ID 98344005 - Garantovaný záznam
Deymova 208, Hostinné, 54371

Správa nemovitého majetku města, provádíme čištění ploch a komunikací, údržbu zeleně, provoz městské sportovní haly, správa, čištění a zimní údržba místních komunikací, správu dopravního značení, odpadové hospodářství.

VIPEIZOL s.r.o. - ID 97430978 - Garantovaný záznam
Sokolská 30, Litvínov, 43601

Zajišťujeme kompletní služby týkajících se izolace bazénu, hydroizolace, opravy a izolace střech a klempířské práce.

Dlouholetá praxe

Izolacím a klempířství se věnujeme již od roku 1996, v té době jako zaměstnanci od roku 2011 jako samostatní podnikatelé.

Inovace

Pravidelně navštěvujeme veletrhy, kde se zajímáme o novinky na trhu nejenom v materiálech, ale i technologiích týkající se izolací a klempířství.

Kvalita a záruka

Hlavní doménou naší společnosti je kvalitně odvedené dílo a spokojený zákazník. Na důkaz kvality poskytujeme 5 až 10 let záruku.

ADVANTAGE CARS s.r.o. - ID 92729104 - Garantovaný záznam
Freyova 980/10, Praha, 19000

Dokonalost na čtyřech kolech si zaslouží neméně dokonalou péči a prezentaci. Naším cílem není jenom prodávat špičkové vozy legendárních značek, ale zprostředkovat všem, komu se při pohledu na ladné křivky karoserií a palubních desek tají dech, setkání s těmito krásnými stroji na té nejvyšší úrovni.

Každý z ukázkových strojů je pro nás klenotem - a každý zákazník závazkem, o který je třeba pečovat.

Roll Design s.r.o. - ID 94920920 - Garantovaný záznam
Jeremiášova 2722/2a, Praha, 15500

Přes 25 let nabízíme zákazníkům naše služby, prodej, montáž stínící techniky.

Dělíme se s Vámi o zkušenosti a znalosti z oboru, nabízíme odborné poradenství a pomoc při výběru stínění. Naše služby jsou komplexní a to od návrhu až po samotnou realizaci.

DYKA s.r.o. - ID 90840420 - Garantovaný záznam
Unhošťská 505, Velká Dobrá, 273 61

Přední výrobce plastových potrubních systémů

Společnost DYKA patří mezi přední výrobce plastových potrubních systémů v Evropě. Firma působí na mezinárodních trzích a má pobočky v několika evropských zemích, mimo jiné i v České republice. DYKA dodává vysoce kvalitní produkty kanalizačních, odpadních a tlakových systémů.

DYKA je holandským producentem plastového potrubí a tvarovek pro vodovody, kanalizace, vnitřní odpady a průmyslové systémy z PVC, PP, PE či ABS.

Společnost byla založena již v roce 1954 Albertem van Dijkem, který sehrál hlavní roli v rozvoji, uvedení a přijetí plastových materiálů v Holandsku. Jeho podíl na vynálezu - tvarovka z jednoho kusu byla světová novinka. Od roku 1987 je DYKA součástí divize výroby plastových potrubních systémů nadnárodní skupiny Tessenderlo Group, která je zalistovaná na Bruselské burze.

Tessenderlo Group zaměstnává v celosvětovém měřítku více než 4 900 lidí a má ustálený roční obrat 1.6 miliard Euro. V rámci divize Plastic Pipe Systems (PPS)  se stará o své zákazníky na více než 70 pobočkách. Dnes má PPS výrobní závody v Nizozemí, Belgii, Francii, Polsku, Německu a Maďarsku a dále působí i ve Velké Británii, Rumunsku, Slovensku  a České republice. Přes pobočku DYKA Export znají naše produkty i v dalších 50 zemích jižní i západní polokoule.

POBOČKY:

DYKA s.r.o. - Těšínská 222, 739 34 Šenov
DYKA s.r.o. - Olomoucká 1166/75, 627 00 Brno-Černovice
DYKA s.r.o. - Novohradská 226, 379 01 Třeboň 

HT - IZOL s.r.o. - ID 98886829 - Garantovaný záznam
Železná 366, Tábor, 39002

Specializujeme se na rekonstrukce plochých a pultových střech, jejich zateplení a výměnu střešní krytiny. Většinou se jedná o komplexní řešení včetně zateplení. 

Foukaná izolace je revoluční technologií v zateplování hlavně stropních a střešních konstrukcí. Lze ji využít prakticky kdekoliv jako alternativu proti klasickým materiálům v deskách a rohožích. Realizace je velmi rychlá a díky technologii foukáním i velmi účinná. Izolace se dostane do všech detailů v konstrukci a eliminuje tak maximálně tepelné mosty, které by vznikaly při pokládce klasických materiálů.

Roman Žáček - ID 98375413 - Garantovaný záznam
Mahenova 1244/14, Blansko, 67801

Provádíme elektroinstalace, navíc se službou NONSTOP pohotovosti.

TSM Design s.r.o. - ID 92062999 - Garantovaný záznam
Srnská 46, Hlinsko, 53901

Jsme společností s dlouholetou tradicí a zkušeností. Původně jsme se věnovali jen dodávkám nábytku zejména v regionu východních Čech. Naše působnost se ale postupně rozrůstala a z Hlinska jsme se přesunuli po celé ČR, kde k nábytku přibyly kompletní interiéry a stavební práce. Také pomáháme s financováním.

Stavební a truhlářské práce

Zabýváme se návrhy a realizací interiérů i exteriérů. Naší předností jsou dlouholeté zkušenosti v oboru a používání jak nových moderních, tak i starých, léty osvědčených metod. Navrhujeme domy, byty, zahrady, ložnice, kuchyně, koupelny, šatny, pokoje a mnoho dalšího.

 • 3D grafické návrhy pro každý projekt
 • Cenová kalkulace zdarma
 • Záruční i pozáruční servis
 • Věnujeme se i netypickým zadáním
 • Řešíme i menší zakázky
M & K, STAVEBNÍ SERVIS spol. s r.o. - ID 92541782 - Garantovaný záznam
Palackého 128, Městec Králové, 289 03

M & K - tradiční dodavatel koupelnového vybavení a vodoinstalačního materiálu 

Velkoobchodní, maloobchodní a distribuční činnost zajišťuje velkoobchodní středisko — prodejní velkosklad Alfa. Středisko se zabývá prodejem úplného sortimentu koupelnového vybavení od armatur a vodovodních baterií přes sanitární keramiku, ohřívače vody, vany, sprchové kouty, sprchové boxy, koupelnový nábytek, koupelnové doplňky a široký sortiment vodoinstalačního materiálu.

Pobočka: 

M & K, STAVEBNÍ SERVIS-RKC spol. s r.o. - Náměstí Republiky 7, 289 03 Městec Králové

Mateřská společnost: 

ROSA TC - Blahoutova 600, 530 12 Pardubice III-Studánka

ELSPACE s.r.o. - ID 92089228 - Garantovaný záznam
Vídeňská 2573/43, Znojmo, 66902

PROVÁDÍME:

 • výstavba a rekonstrukce transformačních a rozpínacích stanic
 • výstavba a rekonstrukce rozvoden
 • přeložky kabelových sítí
 • přípojky NN
 • realizace technologických rozvodů silnoproudu v průmyslu a stavebnictví, dodávka a montáž silových i ovládacích částí
 • realizace komplexních elektroinstalací budov občanské vybavenosti (od NN a VN přípojky přes silnoproudou elektroinstalaci až po slaboproud)
 • realizace komplexních elektroinstalací budov občanské vybavenosti (ACCES, EZS, EPS, CCTV, JČ, DT apd.)
 • kompenzace jalové energie včetně návrhu a měření, měření zpětného vlivu elektrického zařízení na síť
 • dodávka a montáž náhradních zdrojů elektrické energie, zdroje napájení
 • dodávka a montáž klimatizačních jednotek a tepelných čerpadel od výrobců DAIKIN, TOSHIBA, FUJITSU
 • realizace, řízení a koordinace dodávek řídicích systémů, periferií, MaR
Jindřich Trtek - ID 98346933 - Garantovaný záznam
Nádražní 388/36, Protivín, 39701

Nabídka zámečnických prací. Výroba a prodej klíčů i autoklíčů. Provádíme nouzového otevírání bytů, trezorů a aut. Bezpečnostní vložky, zámky či závory. Poradenství v oblasti zabezpečení bytu.

Eco Domy, s.r.o. - ID 95211189 - Garantovaný záznam
Jánská 449/12, Brno, 60200

Jsme stavební firma, jež poskytuje své služby především v Brně, ale také jeho okolí. Náplní naší práce je výstavba zděných nízkoenergetických domů nebo pasivních domů přímo na klíč dle požadavků zákazníka. Nejen, že stavba těchto domů zajišťuje nižší náklady vydané na spotřebu energie, ale právě díky omezení úniku tepla do ovzduší, je mnohem šetrnější k přírodě, než jakékoliv jiné stavby.

Nabízíme kompletní stavební servis

Před začátkem prací Vám rádi poskytneme všechny naše dosavadní návrhy na rodinné domky, a to zcela zdarma. V průběhu stavby Vám zajistíme veškerou potřebnou projektovou dokumentaci. Kromě výstavby pasivních a nízkoenergetickým domů se na nás můžete obrátit i v případě rekonstrukce bytubytového jádra či domu nebo koupelny. Provádíme také zateplení fasádrevitalizace panelových domůobkladačské a sádrokartonářské prácemontáž oplocení. Rádi Vám také s čímkoliv poradíme a zkonzultujeme možná řešení.

Jiří Dorot - ID 90152578 -
Větrná 1046/16 , Odry , 742 35
Provádíme vodoinstalační práce, plynoinstalační práce, topenářské práce. Provozní doba dle telefonické domluvy
Staroměstská 1077, Frýdek - Místek, 73801
Společnost QUALITY SERVIS, s.r.o. je nezávislým autorizovaným servisem osobních a dodávkových vozidel působící ve Frýdku - Místku od roku 1993 zajišťující komplexní služby o Váš vůz. Provozní doba: Pondělí: 08:00 - 17:00 Úterý: 08:00 - 17:00 Středa: 08:00 - 17:00 Čtvrtek: 08:00 - 17:00 Pátek: 08:00 - 17:00 Sobota: zavřeno Neděle: zavřeno
Šváb Lumír - ID 95620505 -
Kralovická 1451, Plzeň, 323 00
Firma zaměřená na instalatérské práce, rekonstrukce starých vodovodních zařízení a rozvodů, instalace a rekonstrukce plynových a kanalizačních rozvodů, podlahového a solárního topení. Provozní doba dle telefonické domluvy.
Musil Alois - ID 95619135 -
Hlavní 74, Prštice, 664 46
Provádíme a nabízíme generální opravy motorů a renovace hlav a opravy náprav a převodovek i také přídavných převodovek se specializací na vozy Tatra 815. Provozní doba: dle tel. domluvy.
Bělá 1067, Jablunkov, 739 91
Provádíme profesionální přestavby vozidel na LPG a přestavby vozidel na Ethanol E85. Kompletní servis motorových vozidel, opravy softwaru řídícich jednotek a montáž tažných zařízení. Otevírací doba: Pondělí 9:00 - 19:00 Úterý 9:00 - 19:00 Středa 9:00 - 19:00 Čtvrtek 9:00 - 19:00 Pátek 9:00 - 19:00 Sobota 9:00 - 12:00 Neděle Zavřeno
Jan Švácha - ID 92670958 -
Jemniště 32, Postupice, 257 01
Naše firma se specializuje v oboru voda-topení-plyn. Nabízíme komplexní poradenství, dodavatelství projektové a montážní služby na klíč.Provádíme instalaci,rekonstrukce a montáže topení,vody ,krbů podlahové vytápění,solární systémy,,domov.kotelen a bytových jader.Dále provádíme dodání + montáže JÍMEK a ČISTIČEK. Zakládáme si na seriozní jednání,výběr kvalitních materiálu i výrobků.
Jež Václav - SKR servis - ID 91162302 -
Dolany 66, Dolany , 330 11
Nabízím servis tiskáren, plotrů, počítačů další PC techniky. Provozní doba: dle tel. domluvy.
Ribola Jiří - ID 98361722 -
Lidická tř. 474, České Budějovice, 370 01
Prodej, montáž a servis: alarmů (EZS), TV a sat. antén, domovních audio a videovrátných. Dále provádíme elektroistalační práce, dodávky a montáže centrálních vysavačů a jejich opravy. Otevřeno máme nonstop.
ROBERT LACHMAN - ID 98894673 -
Na pěšině 263/20 , Praha , 184 00
Provozujeme autoservis a pneuservis. Provádíme karosářské a autolakýrnické práce. Provozní doba: dle tel. domluvy.
Na Čtvrti 131/11, Ostrava , 70030
Naše firma je držitelem osvědčení o získaní dílčí kvalifikace Kominík - Revizní technik spalinových cest, 36-024-H.
Jiří Blažek - ID 92538105 -
Kamnářská 2019/13, Blansko, 67801
K našim výrobkům zajišťujeme kompletní služby. Vašemu projektu se věnujeme od fáze prvního návrhu, přes výrobu a montáž, až po pravidelný servis. Provádíme, grafické návrhy, vizualizaci, děláme modely.
Pořešín 3 , Kaplice 1, 382 41
Naše firma je na trhu již od roku 1990. Mimo zemních prací nabízíme čištění a opravy kanalizací, strojů a v neposlední řadě také služby autoservisu. Provádíme zemní práce, Kanalizace, potrubí - údržba, čištění, čištění a opravy kanalizace i bez bourání. Nákladní doprava - těžká nákladní autodoprava, sklápěč, Nákladní, užitkové automobily - servis- nákladní vozy. Stavební stroje - prodej, servis opravy. Provozní doba: Dle telefonické domluvy.
Mariánské náměstí 22, Jablunkov, 739 91
Firma se zabývá prodejem zámků, kování, servisem zámků, kování, výrobou klíčů, prodejem nožírenských potřeb, okenního kování, petlic, závor, průmyslových zámků, příručních pokladen, schránek, těsnění, trezorů, sejfů, visacích zámků, zavíračů dveří, generálních systémů klíčů, pohotovost při otevírání dveří, trezorů, aut a pod. Pracovní doba Po 8:00 - 12:00 13:00 16:30 hod. Út 8:00 - 12:00 13:00 16:30 hod. St 8:00 - 12:00 13:00 16:30 hod. Čt 8:00 - 12:00 13:00 16:30 hod. Pá 8:00 - 12:00 13:00 16:30 hod. So 8:00 - 11:30 Pobočka Třinec, Frýdecká 222
MP STAVEBNÍ PRÁCE - ID 93273685 -
Hodslavice 244 , Hodslavice, 742 71
Stavební práce - drobné, Provádí zednické práce, Stavební systémy - montované podhledy, montáž, sádrokartony, Obklady, dlažby, podlahy - provedení, pokládka, obklady,dlažby. Hodinový manžel - provádí služby hodinového manžela. Sadové a parkové úpravy, úpravy zahrad. Provozní doba: PO 07:00-20:00 hod. ÚT 07:00-20:00 hod. ST 07:00-20:00 hod. ČT 07:00-20:00 hod. PÁ 07:00-20:00 hod. SO 07:00-20:00 hod. NE 07:00-20:00 hod.
ARMA - PUMP s.r.o. - ID 98377804 -
Stupkova 952/18, Olomouc, 779 00
Zaměřujeme se na prodej čerpací techniky, elektromotorů a armatur převážně pro průmyslové využití. Nabízíme záruční a pozáruční servis, opravy a poradenskou činnost. Otevírací doba: Pondělí 8:00 - 16:00 Úterý 8:00 - 16:00 Středa 8:00 - 16:00 Čtvrtek 8:00 - 16:00 Pátek 8:00 - 16:00 jinak dle tel. domluvy
Sokolovská 231, Svobodné Heřmanice, 793 12
Poskytuji havarijní službu a instalatérské práce, topenářské práce , opravy plynu a kanalizace. Havarijní služba nonstop. Provozní doba: dle tel. domluvy.
Stanislav Hájek - ID 96725790 -
Máchova 3903/44, Jihlava, 58601
Naše firma sídlí v Jihlavě a provádí opravy a servis domácích chladících spotřebičů, zejména opravy chladniček a mrazniček. Provozní doba dle telefonické domluvy.
ID AUTO PLUS s.r.o. - ID 92612618 -
Blučina 627, Blučina , 664 56
V naší autolakovně a autoklempírně v Blučině pracuje tým profesionálů s dlouholetými zkušenostmi v oblasti lakýrnictví a autoklempířství proto jsme schopni každou Vaši zakázku zpracovat a následně vyhotovit s nejvyšší kvalitou. Naším hlavním cílem je rozumná cena, kvalita a zejména osobní přístup k zákazníkům. Pro profesionální lakování používáme vodou ředitelné barvy té nejvyšší kvality (Standox) od společnosti SERVIND. Lakovací kabina SAIMA, v které lakujeme, představuje světovou špičku v technologiích lakovacích boxů a poskytuje nejvyšší uživatelský komfort a maximální kvalitu. Naše autolakovna a autoklempírna je členem autorizované sítě Repanet (združení nezávislých karosáren v České republice) a smluvním partnerem pojišťoven Kooperativa, ČPP, Allianz.
OMZ Hranice s.r.o. - ID 98057688 -
Tovární 458 , Hranice 1, 753 01
Opravy, repase, revize transformátorů, výkup nepotřebných a starých transformátorů , prodej repasovaných a nových transformátorů , měření a předepsané zkoušky transformátorů , opravy dílenské a externí - externí montáže , filtrace transformátorového oleje, zkoušky elektrické pevnosti oleje. Provozní doba: PO 06:00-14:30 hod. ÚT 06:00-14:30 hod. ST 06:00-14:30 hod. ČT 06:00-14:30 hod. PÁ 06:00-14:30 hod. jinak dle telefonické domluvy
Ota Lizna - ID 94972633 -
Masarykovo náměstí 9/8 , Boskovice, 680 01
Nouzové otevírání bytů, Systémy generálního a hlavního klíče. Montáž elektronických přístupových systémů. Zabezpečování, přídavné kování, kukátka...) Montáž zavíračů, koordinátorů atd. Zabezpečení dveří - umíme dveře přizpůsobit tak, že při zabouchnutí dveří se Vám uzamknou a Vy nemusíte řešit zda jste před zloději dostatečně chránění. Servis dveří a oken - plastových, hliníkových a dřevěných. Provozní doba: PO 08:00-17:00 hod. ÚT 08:00-17:00 hod. ST 08:00-17:00 hod. ČT 08:00-17:00 hod. PÁ 08:00-17:00 hod
Lubná 224, Lubná u Rakovníka, 270 36
Autoservis Lpg-Skřivan je firma s více než 15-ti letými zkušenostmi v oblasti přestaveb motorových vozidel na LPG. Zaměstnanci jsou vedeni k osobnímu a individuálnímu přístupu ke každému zákazníkovi. Nabízíme vám své dlouholeté zkušenosti s přestavbou vozidel na LPG, servisem a údržbou vozidel. Cílem našeho snažení byl a vždy bude spokojený zákazník. Provozní doba: PO 08:00-17:00 hod. ÚT 08:00-17:00 hod. ST 08:00-17:00 hod. ČT 08:00-17:00 hod. PÁ 08:00-17:00 hod. SO 08:00-17:00 hod.
SALVÉT ČR s.r.o., - ID 95800539 -
Polní 1389, Kadaň, 432 01
Velkoobchod, topení, voda, plyn, sanita skladem pro montážní firmy i koncové zákazníky, dodávky zboží a montáže inženýrských sítí. Provozní doba: PO 07:00-17:00 hod. ÚT 07:00-17:00 hod. ST 07:00-17:00 hod. ČT 07:00-17:00 hod. PÁ 07:00-17:00 hod. SO 08:00-12:00 hod.
VÝTAHY STRÁŽNICE - ID 95795540 -
Jiráskova 1104 , Strážnice, 696 62
Výtahy Strážnice je firma s dlouhodobou působností v oboru Výtahy. Společnost byla založena roku 1991. Hlavní působnost firmy je v okresech Hodonín a Břeclav. Provozní doba dle telefonické domluvy.
Jiří Ptáčník - ID 98220046 -
Erbenovo nábřeží 3925, Kroměříž, 767 01
Zámečnictví, výroba klíčů, autoklíče s čipem všech značek, montáže, opravy zámkových systémů. Projekce a montáž generálního klíče, přestavba cylindrických vložek, visací zámky. Servisní středisko FAB, GUARD. Nouzové otevírání bytů a aut. Provozní doba: dle tel.domluvy.
PRŮTOČNÍK, s.r.o. - ID 99544660 -
Hodakova 644/23, Troubsko, 664 41
Čištění odpadů a kanalizací, prohlídky kanalizace TV kamerou, revize kanalizace. Pročištění a proplachování ležaté kanalizace, uvolňování ucpávek včetně proplachování. Provozní doba dle telefonické domluvy
Březina Marek - ID 89167765 -
Školní 186, Suchohrdly, 669 02
Montáže voda, topení a plyn. Servis plynových spotřebičů. Otevírací doba Pondělí 6:00 - 14:30 Úterý 6:00 - 14:30 Středa 6:00 - 14:30 Čtvrtek 6:00 - 14:30 Pátek 6:00 - 14:30 Sobota Zavřeno Neděle Zavřeno jinak dle tel. domluvy
VRBA JAROMÍR - ID 94313262 -
Lidická 131, Volyně, 387 01
Provádí elektroinstalační práce, hromosvody. Provozní doba: Dle telefonické domluvy.
B - V - P Rulf - ID 96871546 -
Proboštovský sad 430/36, Proboštov, 417 12
Vyrobíme vám posuvné a křídlové vjezdové brány na míru. Dodáváme a montujeme také garážová vrata, sekční i průmyslová vrata, žaluzie, markýzy, rolety a další výrobky stínící techniky. Otevírací doba: Pondělí 8:00 - 17:00 Úterý 8:00 - 17:00 Středa 8:00 - 17:00 Čtvrtek 8:00 - 17:00 Pátek 8:00 - 17:00
Kamil Pleva - ID 90243285 -
Zdětín 147, Zdětín, 79843

Provádíme tesařské, pokrývačské a klempířské práce.


1 2 3


PŘEHLED KATEGORIÍ

Agentury (41) »

Auto-moto (1468) »

Banky (191) »

Bazény (6) »

Bezpečnost, ochrana (28) »

Čištění (845) »

Doprava (1376) »

Dřevo (1050) »

E-shopy (107) »

Elektro (942) »

Energetika (691) »

Finance, banky, pojišťovny (24) »

Chemie (117) »

Chovatelství (30) »

Instalace, servis, opravy (173) »

Kancelářské stroje, potřeby (8) »

Kosmetické služby (47) »

Kovovýroba (85) »

Kultura (1202) »

Kurzy, školení (51) »

Malo a velkoobchod (1551) »

Nábytek (914) »

Nářadí (617) »

Obaly (659) »

Odbory, spolky (80) »

Odpady (30) »

Okna, dveře (42) »

Papír (10) »

Plasty (19) »

Počítače (1030) »

Pohřebnictví (9) »

Pojištění (771) »

Poradenství (1645) »

Potraviny, gastro (1448) »

Reality (1020) »

Reklama (1086) »

Restaurace (189) »

Skladování (12) »

Sklo (334) »

Služby a řemesla (4657) »

Sport (70) »

Stavebnictví (1580) »

Strojírenství (1122) »

Telekomunikace (608) »

Textil (32) »

Tisk (482) »

Ubytování (1141) »

Úřady, instituce (1087) »

Věda a výzkum (438) »

Voda, topení, plyn (66) »

Volný čas (309) »

Výtahy (1) »

Vzdělávání (871) »

Zahradnictví (60) »

Zdraví (865) »

Zdravotnictví, sociální péče (51) »

Zemědělství (715) »